Звіт Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління дфс у Київській області про виконання Плану роботи на перше півріччя 2015 року № з/пСторінка5/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

9

Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання і протидія корупції, забезпечення безпеки діяльності ОДПІ, захист державних службовців і працівників

9.1

Вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупційних діянь в інспекції відповідно до вимог антикорупційного законодавства. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників підпорядкованих підрозділів з метою запобігання корупційних правопорушень

Структурні підрозділи

Протягом першого півріччя

З метою недопущення фактів порушення працівниками Вишгородської ОДПІ Конституції України, Кодексу Законів про працю України, Закону України "Про запобігання корупції", витоку службової (конфіденційної) інформації та зміцнення трудової дисципліни, ОДПІ у квітні 2015 року видано розпорядження від 08.04.2015 №7-р "Про заходи щодо зміцнення трудової дисципліни у Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області", яким зобов’язано першого заступника (заступників) начальника, керівників структурних підрозділів інспекції проводити на постійній основі економічні навчання щодо вивчення вимог антикорупційного законодавства. На апаратних нарадах від 15.04.2015, від 28.04.2015, від 29.05.2015, від 03.06.2015, у яких приймали участь представники УВБ ГУ ДФС неодноразово вказувалося на необхідність безумовного дотримання працівниками інспекції положень антикорупційного законодавства, а саме: Законів України від 14.10.2014 "Про запобігання корупції", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", наказу ДФС від 13.03.2015 №167 "Про персональну відповідальність керівників підрозділів органів ДФС", посилення керівниками структурних підрозділів контролю щодо дотримання підлеглими працівниками антикорупційного законодавства з метою уникнення корупційних правопорушень і злочинів у сфері службової діяльності, норм поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави при виконанні ними службових обов’язків, порядок притягнення до відповідальності за порушення норм поведінки та про правила поведінки державних службовців. Сектор персоналу вживає заходів щодо не перебування на посадах в ОДПІ близьких осіб, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні; забезпечує підбір кандидатів на посади в ОДПІ з метою недопущення зарахування на службу осіб з низькими моральними якостями

9.2

Забезпечення виконання комплексу робіт щодо підбору персоналу (призначення, переміщення і звільнення працівників Вишгородської ОДПІ)

Сектор персоналу

Протягом першого півріччя

Призначено 19 працівників, звільнено 13 працівників, переміщено на інші посади 14 працівників

9.4

Забезпечення виконання комплексу робіт щодо присвоєння рангів державних службовців, обчислення вислуги років

Сектор персоналу

Протягом першого півріччя

Присвоєно рангів державних службовців та спецзвань 1 працівнику

9.5

Здійснення контролю за поданням працівниками Вишгородської ОДПІ декларацій про доходи державних службовців, одержані у 2014 році

Сектор персоналу

І квартал

Всі працівники інспекції подали декларації про доходи державних службовців, одержані у 2014 році

9.6

Підготовка пропозицій та формування кадрового резерву на посади керівних працівників Вишгородської ОДПІ

Сектор персоналу

І квартал

Кадровий резерв на посади керівних працівників Вишгородської ОДПІ сформований та затверджений відповідним наказом

9.7

Визначення потреби Вишгородської ОДПІ у кількості місць для прийому у 2015 році на денну форму навчання, у т.ч. за квотою сільської молоді, та на заочну форму навчання для працівників ОДПІ до Національного університету державної податкової служби України

Сектор персоналу

Протягом першого півріччя

Бажаючі до вступу на денну форму навчання, у т.ч. за квотою сільської молоді, та на заочну форму навчання до Національного університету державної податкової служби України відсутні

9.8

Підготовка та затвердження графіка відпусток працівників Вишгородської ОДПІ на 2015 рік

Сектор персоналу

І квартал

Підготовлено графік відпусток працівників Вишгородської ОДПІ на 2015, який затверджено начальником інспекції 08.01.2015

9.9

Розгляд звернень і клопотань з питань призначення на керівні посади, застосування (скасування) заходів дисциплінарного впливу до працівників Вишгородської ОДПІ

Сектор персоналу

Протягом першого півріччя

Звернень і клопотань працівників з питань призначення на керівні посади до сектору персоналу не надходило. У звітному періоді оголошено догану трьом працівникам

10

Розділ 10. Організація фінансової діяльності ОДПІ та матеріально-технічний розвиток

10.1

Підготовка та подання до ГУ ДФС у Київській області бюджетних пропозицій на 2015 рік за бюджетними програмами

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

І квартал

Підготовлено та подано до ГУ ДФС бюджетні пропозиції на 2015 рік за бюджетними програмами КПКВ 3301010, КПКВ 3301030 у встановлені терміни

10.2

Затвердження кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, згідно з обсягами, визначеними у розписі Державного бюджету України на 2015 рік

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом першого півріччя

Затверджено кошторис видатків та плану асигнувань за бюджетними програмами, згідно з обсягами, визначеними у розписі Державного бюджету України на 2015 рік по КПКВ 3301010 від 16.02.2015, по КПКВ 3301030 від 16.02.2015, зміни вносились довідками: від 27.02.2015 №8.211, від 20.03.2015 № 10.3/1, від 25.05.2015 № 11.5

10.3

Виконання тимчасових кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету;

планів використання бюджетних коштів і тимчасових помісячних планів використання бюджетних коштів на 2015 рік по ОДПІ відповідно до визначених обсягівВідділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом першого півріччя

Виконання тимчасових кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету на 2015 рік по ОДПІ відповідно до визначених обсягів проводилось до затвердження постійного кошторису. Дані документи затверджені по КПКВ 3301010 - 16.01.2015, по КПКВ 3301030 - 21.01.2015, термін виконання яких встановлено до 16.02.2015, так як затверджено постійний кошторис за №413/08/05-15/20

10.4

Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем чи співвиконавцем яких визначено Вишгородську ОДПІ та подання її до ГУ ДФС у Київській області

Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом першого півріччя

Складено консолідовану фінансову звітність про виконання кошторису за бюджетними програмами, яку надано до ГУ ДФС листом від 07.07.2015 №4071/8/05-039/85

10.6

Підготовка Звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг та надання його до ГУ ДФС у Київській області

Відділ інфраструктури

Протягом

року


Відповідно до вимог законодавчих актів по проведенню закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищувала 120 тис. грн., підготовлені Звіти про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника: по закупівлі електроенергії для адмінбудинку в м. Вишгород - від 29.04.2015 №243; по закупівлі електроенергії для адмінбудинку в смт Іванків - від 28.04.2015 №242; по закупівлі природного газу - від 28.04.2015 №242

10.7

Підготовка документації для проведення торгів (тендерів) відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів

Відділ інфраструктури

Протягом першого півріччя

Для здійснення проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 №2289-VІ, в інспекції виданий наказ від 04.03.2015 №96 "Про створення комітету з конкурсних торгів (Тендерного комітету)", яким затверджено Положення про тендерний комітет. Здійснені 3 процедури закупівель: електроенергії, та природного газу на потреби інспекції у 2015 році

10.8

Забезпечення виконання Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів Вишгородської ОДПІ у 2015 році

Відділ інфраструктури

Протягом першого півріччя

Інформація щодо виконання Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів Вишгородської ОДПІ у 2015 році направлена до ГУ ДФС листом від 10.06.2015 №1754/8/03-10 (файл r081006.030)


11

Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

11.1


Забезпечення дотримання вимог нормативних документів щодо охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

Структурні підрозділи

Протягом першого півріччя

Забезпечено дотримання вимог нормативних документів щодо охорони державної таємниці та технічного захисту інформації. Для обміну інформацією з підрозділами вищого рівня використовується захищений канал зв’язку. Доступ користувачів до ресурсів автоматизованих систем та призначення їм відповідних ролей надавався відповідно до існуючого порядку доступу до інформаційних ресурсів. Забезпечено архівування, копіювання, резервування і дублювання важливих інформаційних ресурсів, баз даних автоматизованих систем інспекції. Здійснювалися заходи щодо встановлення, налаштування, оновлення антивірусного програмного забезпечення, контроль та аналіз стану антивірусного захисту інформації в автоматизованих системах інспекції

11.2


Надання практичної допомоги структурним підрозділам ОДПІ з питань впровадження та супроводження АІС

Відділ ІТ

Протягом першого півріччя

Користувачам автоматизованих інформаційних систем надавалась практична допомога щодо роботи АІС за їх зверненнями

11.3Організація адміністрування та супроводження систем "Податковий блок" та "Управління документами"

Відділ ІТ

Протягом першого півріччя

Забезпечено підключення працівників інспекції до системи "Податковий блок" та призначено їм відповідні ролі згідно з існуючим порядком доступу до інформаційних ресурсів. Користувачам системи "Податковий блок" надаються консультації по роботі з її режимами, аналізуються виявлені ними недоліки та проблемні питання. Узагальнені зауваження щодо функціонування системи надсилаються до ГУ ДФС

Начальник Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ________________ О.П. Назарчук
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка