Звіт Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління дфс у Київській області про виконання Плану роботи на перше півріччя 2015 року № з/пСторінка3/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів


Протягом першого півріччя

Проведено 14 перевірок наявності ліцензій у суб’єктів господарювання. Проведеними перевірками не встановлено фактів відсутності у даних суб’єктів господарювання ліцензій на право виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

3.2.

Організація роботи та контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів


Протягом першого півріччя

Проведеними перевірками не встановлено фактів виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

3.3.

Організація роботи, пов'язаної із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час транспортування, зберігання і реалізації

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів


Протягом першого півріччя

В зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Вишгородського району, марки акцизного податку не замовлялись

3.4.

Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів


Протягом першого півріччя

При проведені 115 фактичних перевірок було встановлено 1 факт порушення максимальних роздрібних цін по тютюнових виробах. Донараховано 10,0 тис.грн. штрафних санкцій, які знаходяться в судовому оскарженні


3.5.

Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів


Протягом першого півріччя

При проведені фактичних перевірок було встановлено 8 фактів порушення мінімальних роздрібних цін по алкогольним напоям. Донараховано 85,0 тис.грн. штрафних санкцій, сплачено 17,0 тис.грн., 68,0 тис.грн. знаходяться в апеляційному та судовому оскарженні

4

Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів

4.1

Підготовка звіту про виконання Плану роботи ОДПІ на друге півріччя 2014 року та на 2014 рік та направлення його до ГУ ДФС у Київській області

Організаційно-розпорядчий сектор

січень

Звіти про виконання Плану роботи Вишгородської ОДПІ на друге півріччя 2014 року та на 2014 рік сформовані на підставі відповідної звітної інформації структурних підрозділів та надіслані до ГУ ДФС листом від 22.01.2015 №132/8/10-08-13-04

4.2

Формування плану роботи Вишгородської ОДПІ на друге півріччя 2015 року та направлення до ГУ ДФС у Київській області

Організаційно-розпорядчий сектор

Протягом першого півріччя

План роботи Вишгородської ОДПІ на друге півріччя 2015 року сформовано на підставі відповідних пропозицій структурних підрозділів та надіслано до ГУ ДФС листом від 16.06.2015 №1828/8/10-08-13-04.

План роботи затверджений начальником ГУ ДФС Базановим О.Ю. 26.06.20154.5

Розміщення на суб-сайті територіальних органів ДФС у Київській області з метою оприлюднення Річного та піврічних планів роботи ОДПІ і звітів про їх виконання

Організаційно-розпорядчий сектор, відділ комунікацій

Протягом першого півріччя

План роботи Вишгородської ОДПІ на друге півріччя 2015 року розміщено на суб-сайті територіальних органів ДФС у Київській області з метою оприлюднення 15.01.2015. Звіти про виконання Плану роботи Вишгородської ОДПІ на друге півріччя 2014 року та на 2014 рік розміщено на суб-сайті територіальних органів ДФС у Київській області з метою оприлюднення 25.01.2015

4.6

Опрацювання пропозицій структурних підрозділів Вишгородської ОДПІ та внесення керівництву пропозицій щодо змін організаційної структури та штатної чисельності інспекції.

Підготовка відповідних переліків змін до організаційної структури та штатного розпису Вишгородської ОДПІ і надання їх до ГУ ДФС у Київській області на розгляд, погодження та затвердження у встановленому порядку. Підготовка відповідних проектів наказівОрганізаційно-розпорядчий сектор,

структурні підрозділиПротягом першого півріччя

Пропозиції щодо змін організаційної структури та штатної чисельності інспекції не надавалися

4.8

Забезпечення своєчасного внесення змін до організаційної структури Вишгородської ОДПІ в інформаційній системі "Управління документами"

Організаційно-розпорядчий сектор


Протягом першого півріччя

Зміни в організаційній структурі Вишгородської ОДПІ не відбувалися

4.9

Здійснення контролю за якісною розробкою та вчасним внесенням змін до положень про структурні підрозділи ОДПІ

Організаційно-розпорядчий сектор,

структурні підрозділиПротягом першого півріччя

Зміни до положень про структурні підрозділи внесли управління оподаткування юридичних осіб та управління доходів і зборів з фізичних осіб та затвердили наказами від 27.04.2015 №181, від 27.04.2015 №182 (відповідно)

4.10

Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад керівного складу ОДПІ, підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів. Складання протоколів та здійснення контролю за їх виконанням

Організаційно-розпорядчий сектор

Протягом першого півріччя

Для проведення апаратних нарад керівного складу ОДП готувався порядок денний, відповідні інформаційно-аналітичні матеріали для керівництва. За результатами проведення апаратних нарад складено 20 протоколів та встановлений контроль за виконанням 37 протокольних доручень

4.11

Підготовка та надання керівництву Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області аналітичної інформації про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах

Організаційно-розпорядчий сектор


Протягом першого півріччя

Керівництву Вишгородської ОДПІ на кожну апаратну нараду надавалась аналітична інформація про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах.

За результатами проведеного аналізу стану виконавської дисципліни з виконання завдань та доручень органів вищого рівня і власних рішень підготовлено наказ від 14.05.2015 №201 "Про стан виконавської дисципліни за І квартал 2015 року"4.12

Організаційне забезпечення участі керівництва ОДПІ в апаратних (селекторних) нарадах, заслуховуваннях ГУ ДФС у Київській області та інших нарадах ГУ ДФС у Київській області, інших нарадах (заходах), підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів

Організаційно-розпорядчий сектор,

координаційно-моніторинговий відділ,структурні підрозділи

Протягом першого півріччя

Для забезпечення участі керівництва ОДПІ в апаратних нарадах, заслуховуваннях ГУ ДФС та інших нарадах ГУ ДФС, інших нарадах (заходах) готувались відповідні інформаційно-аналітичні матеріали

4.13

Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, Прем‘єр - міністра України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади

Організаційно-розпорядчий сектор


Протягом першого півріччя

Надійшло 16602 документів, в тому числі листи місцевих органів влади - 4977; загальна кореспонденція - 4389; звернення громадян - 3649. Взято на контроль - 860 завдань, з яких з порушенням термів виконано 8 контрольних завдань

4.14

Забезпечення системного автоматизованого контролю за своєчасним та якісним розглядом звернень запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад та підготовкою відповідей на них

Організаційно-розпорядчий сектор


Протягом першого півріччя

Надійшло 1 звернення народного депутата України, в якому порушено питання щодо сплати земельного податку. Відповідь на звернення надано у встановлений законодавством термін

4.15

Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням наказів, розпоряджень ГУ ДФС України, ГУ ДФС у Київській області, Вишгородської ОДПІ, окремих доручень, протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах, засіданнях колегії ГУ ДФС України та ГУ ДФС у Київській області, керівництвом Вишгородської ОДПІ

Організаційно-розпорядчий сектор


Протягом першого півріччя

Надійшло 16602 документів, в т.ч.: розпорядчі документи, листи ГУ ДФС – 2387; листи інших ДПІ – 1090. Взято на контроль та підлягало виконанню 766 завдань, визначеними наказами, розпорядженнями, дорученнями ГУ ДФС. Взято на контроль 37 протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах ОДПІ


4.16

Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в підпорядкованих підрозділах щодо виконання завдань органів вищого рівня

Організаційно-розпорядчий сектор


Протягом першого півріччя

За результатами проведеного аналізу стану виконавської дисципліни з виконання завдань органів вищого рівня і власних рішень видано підготовлено наказ від 14.05.2015 №201 "Про стан виконавської дисципліни за І квартал 2015 року", в якому попереджено працівників про покращення стану виконавської дисципліни та вказано вжити відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків в організації роботи з виконавської дисципліни та забезпечити недопущення їх у подальшій роботі

5

Розділ 5. Забезпечення взаємозвязків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із субєктами інформаційних відносин

5.1

Забезпечення взаємодії з:


5.1.1

районним управлінням праці та соціального захисту населення щодо отримання інформації про виявлені порушення суб’єктами господарювання законодавства при виплаті заробітної плати;

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

Проведено 1 перевірку ФОП по питанню виплати заробітної плати з порушенням вимог діючого законодавства. За результатами якої донараховано всього 21,9 тис.гривень. Матеріали перевірки направлено до управлінням праці та соціального захисту населення листом від 15.01.2015 №168/10/10-08-17-03/85. Донараховані суми знаходяться на адміністративному оскарженні ДФС

5.1.2

з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно, належних сум податку на доходи фізичних осіб;

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

Забезпечено взаємодію з органами місцевого самоврядування, а саме: проводиться обмін інформацією щодо заборгованості із заробітної плати та щодо виплати заробітної плати у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Встановлено дієвий контроль за недопущенням випадків виплати заборгованості по заробітній платі без перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету. До органів місцевого самоврядування (Вишгородська РДА, органи соціального захисту) передано перелік із 70 підприємств для заслуховування керівників на засіданнях комісій з приводу виплати заробітної плати найманим працівникам на рівні нижче мінімальної заробітної плати. За результатами проведеної роботи 18 підприємств підвищили рівень заробітної плати до рівня мінімальної та вище. Додатково надійшло до бюджету податку з доходів фізичних осіб в сумі 4,1 тис.гривень. Керівники 59 підприємств надали пояснення стосовно виплати заробітної плати

5.1.3

державними органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів та проводять техогляд, з питань забезпечення повноти та своєчасності сплати транспортного податку

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

Щоквартально проводилися звірки з відповідними органами, які проводять реєстрацію транспортних засобів щодо наявності транспортного засобу. В звітному періоді сплачено до бюджету транспортного податку в сумі 88,9 тис. гривень

5.1.4
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка