Звіт Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління дфс у Київській області про виконання Плану роботи на перше півріччя 2015 року № з/пСторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4   5
Звіт

Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції

Головного управління ДФС у Київській області

про виконання Плану роботи

на перше півріччя 2015 року
з/п

Зміст заходу


Відповідальні виконавці

Термін виконання

Інформація про виконання

1

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів

1.1.

Визначення прогнозних показників надходжень до бюджетів у розрізі податків, зборів та інших платежів, визначальних платників податків відповідно до вимог наказів ГУ ДФС у Київській області і, у разі виникнення ризиків з виконання встановлених завдань, надання відповідних пропозицій керівництву ГУ ДФС у Київській області.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву інспекції, на апаратні наради (наради), на засідання колегій ГУ ДФС у Київській областіКоординаційно-моніторинговий відділ,

Структурні підрозділиПротягом першого півріччя

Щомісячно розроблялися прогнозні показники в розрізі платежів, визначальних платників податків. В разі виникнення ризиків з виконання встановлених завдань, структурними підрозділами надавалися пропозиції керівництву ОДПІ, ГУ ДФС файлами. Інформація щодо прогнозних показників щоденно надавалась керівництву ОДПІ та файлами r08ddmmo.200, r08ddmmc.200, щотижня r08ddmmp.200 ГУ ДФС

1.2.

Розробка та доведення до структурних підрозділів ОДПІ індикативних показників доходів державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску

Координаційно-моніторинговий відділ,

структурні підрозділиПротягом першого півріччя

Індикативні показники доходів державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску розроблені та доведені до структурних підрозділів ОДПІ наказами: від 22.01.2015 №30, від 23.02.2015 №81, від 24.04.2015 №180, від 24.03.2015 № 134, від 09.06.2015 №231

1.3.

Забезпечення рівномірного збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету, виконання доведених індикативних показників доходів та інших завдань, встановлених відповідними наказами ГУ ДФС України та ГУ ДФС у Київській області та Вишгородської ОДПІ

Управління: оподаткування юридичних осіб,

доходів і зборів з фізичних осіб, податкового аудиту,

сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів


Протягом першого півріччя

Забезпечено 100-відсоткове виконання 11 індикативних показників із рівномірного забезпечення збору платежів із 16 доведених1.4.

Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків

Відділ реєстрації платників та електронних сервісів

Протягом першого півріччя

Забезпечено реєстрацію та облік платників податків згідно з вимогами чинного законодавства, взято на облік 114 юридичних осіб та 172 фізичні особи-підприємці, оброблено 3237 відомостей з ЄДР. Забезпечено здійснення контролю за достовірністю та повнотою Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб.

Станом на 01.07.2015 на обліку в ОДПІ знаходяться: 5322 платників податків-юридичних осіб (в тому числі в Іванківському відділенні -745, в Поліському відділенні-148); 5566 фізичних осіб-підприємців (в тому числі в Іванківському відділенні -1108, в Поліському відділенні-114)1.5.

Здійснення аналізу динаміки основних показників діяльності платників податків, у т.ч. тих, які за критеріями відбору відносяться до великих платників податків, відповідності їх середньогалузевим показникам та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом

Координаційно-моніторинговий відділ


Протягом першого півріччя

Найбільшими платниками (5 підприємств) до державного бюджету сплачено 49170,3 тис.грн., що складає 25,5 відсотків до загальної суми надходжень, до місцевого бюджету - 9702,7 тис. грн. (6,2 відсотків)

1.6.

Організація проведення зустрічей керівництва Вишгородської ОДПІ з керівниками підприємств, які за критеріями відбору відносяться до бюджетоформуючих платників податків, з метою добровільного збільшення сплати податків, платежів та недопущення ухилення від оподаткування

Координаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи

Протягом першого півріччя

За участю начальника ОДПІ 23.04.2015 відбулася зустріч з представниками бізнесу з питань впорядкування збору платежів до бюджету та визначення шляхів подолання негативних факторів, що впливають на господарську діяльність, в якій прийняли участь посадові особи 8 підприємств

1.7

1.7.1

1.7.2


Організація роботи щодо:

здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податків податку на прибуток;

повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

Внаслідок проведеної роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податку на прибуток, застосовано штрафні санкції за порушення податкового законодавства по 168 платниках на суму 337,4 тис. гривень.

Авансові внески з податку на прибуток по ОДПІ щомісячно сплачують 109 платників податків на загальну суму 4703,2 тис.грн., в т. ч. 14 платників по Іванківському відділенню на загальну суму 190,1 тис.грн. та 4 платники по Поліському відділенню на загальну суму 55,4 тис. гривень. До бюджету сплачено 44241,1 тис. грн. податку на прибуток та авансових внесків з податку на прибуток1.8

Залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

До управління податкового аудиту ОДПІ передано 2 висновки по підприємствах, у яких виявлені невідповідність даних податкового обліку, для врахування при позапланових та проведенні планових виїзних перевірках, з них: одне підприємство, яке декларувало збитки чотири послідовні квартали, та допустило помилки у заповненні податкової звітності, інше допустило помилки при подані уточнюючого розрахунку

1.9.

1.9.1


1.9.2

Проведення аналізу:

основних показників фінансово - господарської діяльності бюджетоформуючих платників податків, стану нарахування і сплати ними податку на прибуток з метою виявлення причин збитковості, низької податкової віддачі тощо;

діяльності неприбуткових підприємств, установ організацій, що не подають звітності


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

Проведено аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності п’яти бюджетоформуючих платників податків: нараховано такими платниками 26991,6 тис.грн. податку на прибуток та сплачено в звітному періоді 16535,1 тис.грн., 10456,5 тис.грн. – нараховані податкові зобов’язання погашені за рахунок надміру сплачених коштів в попередньому звітному періоді.

Для залучення до оподаткування платникам направлено 41 запит про надання пояснень щодо формування рядків декларації, причин розбіжностей та причин низької податкової віддачі. До управління податкового аудиту передано 2 висновки по підприємствах, у яких виявлені невідповідність даних податкового обліку для врахування при позапланових та проведені планових виїзних перевірках.В звітному періоді обліковується 12 неприбуткових підприємств, установ та організацій, що не подають звітності до інспекції. За неподання податкової звітності до зазначених СГ застосовано штрафних санкцій на суму 4,1 тис. гривень

1.10

Забезпечення контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати СГ дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово - господарськї діяльності у попередніх роках

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

В звітному періоді 1 підприємством сплачено авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів на суму 1057,3 тис. гривень


1.11

Ведення Реєстру платників ПДВ. Контроль за достовірністю даних Реєстру

Управління оподаткування юридичних осіб, відділ реєстрації платників та електронних сервісів

Протягом першого півріччя

Зареєстровано 106 платників ПДВ, анульовано реєстрацію платників ПДВ – 138. Станом на 01.07.2015 на обліку в ОДПІ знаходиться 911 юридичних осіб платників ПДВ та 74 фізичні особи-підприємці платники ПДВ

1.12

Забезпечення повноти нарахування та своєчасності сплати сум ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

Платниками задекларовано ПДВ в сумі 101,1 млн. грн., сплачено - 97,7 млн. грн., несплата в сумі 3,4 млн. грн. зумовлена наявністю переплати

1.13

Забезпечення контролю за застосуванням спеціального режиму оподаткування діяльності суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

В результаті проведеного моніторингу суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства не виявлено платників стосовно не відповідності п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу України

1.14

Опрацювання результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів з метою виявлення суб’єктів господарювання, які використовуються для ухилення від оподаткування

Управління податкового аудиту

Протягом першого півріччя

Відпрацьовано 23 підприємства, які мають завищення податкового кредиту на суму 79132,5 тис. гривень. Відпрацювання підприємств, які мають заниження податкових зобов'язань по операціях за січень - червень 2015 року складає 80761,7 тис. гривень

1.15

Аналіз залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, з метою вжиття відповідних заходів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

Станом на 01.07.2015 залишок від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, складає 18,8 млн. гривень. Платникам, якими задекларовано від’ємне значення більше 100 тис.грн., направлено листи про надання пояснень та документальних .підтверджень. Отримані матеріали передані до управління податкового аудиту для врахування при проведенні контрольно-перевірочних заходів

1.16

Організація роботи щодо автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

До платників, які підпадають під автоматичне бюджетне відшкодування відноситься 7 підприємств; всього відшкодовано автоматично 2,4 млн. гривень

1.17


Надання до Державної казначейської служби в Київській області узагальнених даних щодо відшкодування ПДВ з бюджету

Координаційно-моніторинговий відділ

Протягом першого півріччя

До управління Державної казначейської служби у Вишгородському районі в Київській області надано 16 реєстрів висновків щодо відшкодування ПДВ на суму 6348,2 тис. гривень

1.18

Організація роботи щодо забезпечення:

механізму проведення розрахунків з бюджетом із застосуванням рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

моніторингу податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних згідно з порядком електронного адміністрування податку на додану вартість


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

ГУ ДФС доведено 7 ризикових підприємств, якими зареєстровані податкові накладні в ЄРПН. Платникам направлено листи про надання пояснень та документальних підтверджень. Отримані матеріали передані до управління податкового аудиту для врахування при проведенні контрольно-перевірочних заходів.

У відповідності до вимог Тимчасового регламенту формування та передачі до Державної казначейської служби реєстрів сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету та/або на рахунок платника ПДВ, затвердженого ДФС України, проводиться робота та контроль за проведенням розрахунків з бюджетом із застосуванням рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та здійснюється моніторинг податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних згідно з порядком електронного адміністрування податку на додану вартість1.19

Організації роботи щодо правильності обчислення, своєчасності і повноти сплати екологічного податку, ресурсних платежів, місцевих податків і зборів, цільової надбавки

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

До державного бюджету мобілізовано: плата за спеціальне лісокористування - 4583,4 тис. грн.; плата за спеціальне водокористування - 2828,2 тис. грн.; плата за користування надрами – 395,1 тис. грн.; екологічний податок- 144,3 тис.грн.; інші надходження – 650,2 тис. гривень. До місцевих бюджетів: плата за спеціальне лісокористування - 8420,4 тис. грн.; плата за спеціальне водокористування – 2828,3 тис. грн.; плата за користування надрами – 555,0 тис. грн.; плата за землю - 20973,1 тис. грн.; екологічний податок- 577,2 тис.грн.; інші надходження - 204,6 тис. гривень. Відсутні платники, що обчислюють та сплачують збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

1.20

1.20.1


1.20.2


Організація роботи щодо надходжень до бюджету на виконання завдань ГУ ДФС у Київській області:

платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню;

плати за землю з юридичних осіб, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти історико-культурного призначення


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

Платежі від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню, не здійснюються в зв’язку з відміною даного виду платежу.

За звітний період 6 землевласників та землекористувачів нараховують та сплачують земельний податок в повному обсязі: забезпечено надходження плати за землю в розмірі 2541,87 тис. гривень1.21

Забезпечення адміністрування акцизного податку та виконання доведених завдань із надходжень збору до бюджету

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

Всього до бюджету надійшло 8862,9 тис. грн. акцизного податку та 998,6 тис.грн. плати за ліцензії

1.22

Забезпечення повноти нарахування та сплати до бюджету акцизного податку з операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом першого півріччя

Звітність з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами не подавалась

1.23

Проведення роботи щодо залучення до оподаткування акцизним податком платників, які здійснюють реалізацію безхазяйного, конфіскованого та іншого майна, що перейшло у власність держави

Сектор контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом першого півріччя

Платників, які здійснюють реалізацію безхазяйного, конфіскованого та іншого майна, що перейшло у власність держави, не встановлено

1.24

Організація роботи щодо контролю за діяльністю фізичних осіб - підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

В звітному періоді встановлено 1 ФОП, який задіяний в схемах ухилення від оподаткування. Проведено 1 позапланову перевірку та складено акт про результати позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства на загальну суму 21,7 тис.гривень. Матеріали перевірки направлено до іншої ДПІ (ОДПІ) для розгляду та прийняття рішень

1.25

Залучення до оподаткування фізичних осіб, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб - підприємців, які здійснюють експортні операції

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

За результатами проведеної роботи в звітному періоді не виявлено фізичних осіб, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб - підприємців, які здійснюють експортні операції

1.26

Вжиття заходів щодо:

відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства;

контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати єдиного внеску;

контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, внесків самозайнятих осіб;

контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними та фізичними особами, плати за землю


Управління оподаткування юридичних осіб, управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

Проведено 14 перевірок суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб) з питань виплати заробітної плати з порушенням вимог діючого законодавства. За результатами перевірок донараховано всього 21,9 тис. гривень. Донараховані суми знаходяться на адміністративному оскарженні в ДФС.

За порушення термінів сплати єдиного внеску підготовлено 265 рішень про застосування штрафних санкцій на суму 785,1 тис. гривень. Всього до бюджету сплачено єдиного внеску в сумі 265290,6 тис. гривень.

33 самозайнятими особами, які перебувають на обліку в ОДПІ, подано податкові декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік та задекларовано до сплати суму податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування у розмірі 759,4 тис. грн., сплачено 450,4 тис.гривень.

До місцевих бюджетів сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- фізичними особами - в розмірі 811,6 тис. грн.;

- юридичними особами - 20 973,1 тис. гривень.

Застосовано штрафних санкцій на суму 14 тис. гривень

Сплачено до місцевих бюджетів земельний податок в сумі 2637,9 тис.гривень1.27

Відпрацювання фізичних осіб – підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

Проведено 13 документальних перевірок фізичних осіб– підприємців, які мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб, за результатами яких донараховано всього 154,8 тис.грн., сплачено 85,8 тис.гривень

1.28

Організації роботи підрозділів ОДПІ щодо контролю за сплатою юридичними та фізичними особами транспортного податку

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом першого півріччя

Сплачено до бюджету транспортного податку юридичними особами в сумі 88,9 тис. гривень. 38 фізичним особам нараховано транспортний податок та надіслані податкові повідомлення до 30.06.2015, за якими податок підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення, згідно з вимогами законодавства
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка