Звіт Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління дфс (Міндоходів) у Київській області про виконання Плану роботи на друге півріччя 2014 року № з/пСторінка2/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5

2.4.

інші платежі з юридичних осіб

2.4.1.

Здійснення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, ресурсних та рентних платежів і зборів, місцевих податків і зборів, цільової надбавки до бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

До державного бюджету мобілізовано: плата за спеціальне лісокористування - 1595,1 тис.грн.; плата за спеціальне водокористування - 10280,3 тис. грн.; плата за користування надрами – 313,8 тис.грн.; екологічний податок – 520,8 тис.грн.; інші надходження – 3195,9 тис. гривень. До місцевих бюджетів: плата за спеціальне лісокористування - 4228,6 тис. грн.; плата за спеціальне водокористування – 10280,4 тис.грн.; плата за користування надрами – 1085,9 тис.грн.; плата за землю - 27233,3 тис.грн.; інші надходження - 633,3 тис. гривень

2.4.2.

Забезпечення контролю щодо організації роботи по адмініструванню неподаткових платежів та екологічного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

Завдяки організації роботи по адмініструванню неподаткових платежів та екологічного податку до бюджету надійшло 340,7 тис.грн. екологічного податку; неподаткових платежів – 1265,2 тис. гривень

2.4.3.

Аналіз надходжень до бюджету платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально


Забезпечено надходження платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягають патентуванню в сумі 411,7 тис.гривень
Розділ 3. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків та зборів, що сплачуються фізичними особами, у т.ч. самозайнятими особами, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

3.1.

Здійснення заходів щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

Відділ ІТ

Протягом

півріччя


Здійснені всі необхідні заходи щодо ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків: опрацьовано 645 заяв від фізичних осіб про надання відомостей з державного реєстру фізичних осіб; видано 1454 карток платника податків фізичним особам про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків; опрацьовано 233 запити від функціональних підрозділів на 1110 фізичних осіб

3.2.

Організація роботи щодо:


3.2.1.

контролю за діяльністю фізичних осіб - підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування;

Управління доходів і зборів з фізичних осіб


Протягом

півріччяВ звітному періоді встановлено 5 фізичних осіб - підприємців, які задіяні в схемах ухилення від оподаткування. Проведено 5 позапланових перевірок та складено акт про результати позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства, за результатами якої донараховано ПДВ та застосовано штрафну санкцію на загальну суму 21,7 тис.грн. та складено аналітичні довідки. Зазначена сума платником не сплачена, знаходиться в податковому борзі

3.2.2.

залучення до оподаткування фізичних осіб, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб - підприємців, які здійснюють експортні операції;

По результатам проведеної роботи в звітному періоді не виявлено фізичних осіб, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб - підприємців, які здійснюють експортні операції

3.2.3.

вжиття заходів відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства

Проведено 15 перевірок суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб) по питанням виплати заробітної плати з порушенням вимог діючого законодавства. За результатами перевірок донараховано всього 29,7 тис.гривень. Донараховані суми сплачені в повному обсязі

3.2.4.

контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Організовано роботу щодо контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати єдиного внеску. Застосовувались до платників фінансові санкції за порушення термінів сплати єдиного внеску, відповідно до вимог чинного законодавства: складено 163 рішення про застосування штрафних санкцій на суму 317,2 тис. гривень. Протягом другого півріччя сплачено єдиний внесок у сумі 298376,4 тис. гривень

3.2.5.

контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, внесків самозайнятих осіб

У відповідності до вимог Податкового кодексу України протягом другого півріччя самозайнятими особами податкові декларації про майновий стан і доходи не подавались (термін подачі звітності для самозайнятих осіб за 2014 рік - 30 квітня)

3.2.6.

контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними та фізичними особами

Організовано роботу щодо контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати юридичними та фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Так, до місцевих бюджетів сплачено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в розмірі 164,8 тис. гривень

3.2.7.


відпрацювання фізичних осіб – підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб

Управління доходів і зборів з фізичних осіб


Щомісячно

До плану-графіка другого півріччя 2014 року включено 12 фізичних осіб – підприємців, які мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб. За результатами проведених перевірок донараховано всього 8407,8 тис.грн., сплачено 157,1 тис.грн.; 8570,60 тис.грн. знаходиться на апеляційному оскарженні. Про результати проведеної роботи інформація надавалась керівництву інспекції, ГУ ДФС у Київській області (лист від 31.12.2014 №176/8/10-08-17-03-165)

3.2.8.

контролю за сплатою юридичними та фізичними особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом

півріччя


Щокварталу проводились звірки з відповідними органами, які проводять реєстрацію транспортних засобів щодо наявності транспортного засобу, для контролю за сплатою збору за першу реєстрацію. В звітному періоді сплачено до бюджету податку з власників транспортних засобів юридичними та фізичними особами в сумі 412,40 тис. гривень
Розділ 4. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи, у тому числі з питань єдиного внеску

4.1.

організація проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок

4.1.1.

Проведення камеральних перевірок податкової звітності відповідно до вимог чинного законодавства


Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління доходів і зборів з фізичних осібЩомісячно

Управлінням оподаткування юридичних осіб проведено 2014 камеральних перевірок, загальна сума донарахувань по яких становить 923,97 тис.гривень. в т. ч. по ПДВ донараховано 483,1 тис.грн., по платі за землю 257,17 тис.гривень. Забезпечено сплату 467,8 тис.грн., в тому числі по ПДВ – 314,5 тис.грн., по платі за землю 153,3 тис.гривень.

Управлінням доходів і зборів з фізичних осіб проведено 1300 камеральних перевірок поданих податкових декларацій фізичними особами-підприємцями, за результатами яких донараховано штрафних санкцій за несвоєчасне подання декларацій та податкових розрахунків в сумі 34,5 тис.гривень. Проведено камеральні перевірки 180 податкових декларацій про майновий стан і доходи поданих громадянами за результатами річного декларування. По 20 громадянах застосовано штрафних санкцій в сумі 2,7 тис.грн. за несвоєчасне подання ними декларацій4.1.2.

Організація роботи стосовно забезпечення співставлення даних податкових декларації з податку на прибуток із даними декларацій з ПДВ та іншої податкової звітності з метою контролю за повнотою сплати платниками податків платежів до бюджету

Управління податкового аудиту

Протягом

півріччяЗа результатами даних податкових декларації з податку на прибуток із даними декларацій з ПДВ та іншої податкової звітності встановлені відхилення між доходами підприємств та загальним обсягом постачання по ПДВ в сумі 258 тис.грн. по 1 підприємству. Розбіжності виникають в зв’язку з різними методами оподаткування податку на прибуток та ПДВ

4.1.3.

Здійснення контролю за дотриманням платниками єдиного внеску вимог Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. №2464-VI

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом

півріччяПлатникам направлено 2 повідомлення-розрахунки про доплату до мінімального страхового внеску. Складено та направлено 300 вимог про сплату боргу зі сплати єдиного внеску на суму 295,1 тис. грн., з яких сплачено 1980,0 тис.гривень

4.2.

організація проведення перевірок відповідно до Плану – графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

4.2.1.

Формування та затвердження в установленому порядку планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

Управління податкового аудиту,

Управління доходів і зборів з фізичних осібЩоквартально

Управлінням податкового аудиту сформовано та затверджено план-графік проведення документальних планових перевірок, до якого включено 18 суб’єктів господарювання.

Управлінням доходів і зборів з фізичних осіб сформовано, затверджено план-графік, до якого включено 12 документальних перевірок фізичних осіб4.2.2.

Забезпечення своєчасного та якісного проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, включених до плану-графіку

Управління податкового аудиту,

Управління доходів і зборів з фізичних осібЩоквартально


Управлінням податкового аудиту, із затверджених планом-графіком 18 перевірок, проведено 14 планових документальних перевірок та розпочато 4 планових перевірки. За результатами перевірок донараховано (всього узгоджених та неузгоджених грошових зобов’язань) 42244,6 тис.грн., сплачено 1560,0 тис.грн. та 40684,6 тис.грн. знаходиться на апеляційному оскарженні.

Управлінням доходів і зборів з фізичних осіб, згідно затвердженого плану-графіку, проведено 12 документальних перевірок СГД-ФО, за результатами яких донараховано всього 8407,80 тис.грн., сплачено 157,1 тис.грн.; 8570,60 тис.грн. знаходиться на апеляційному оскарженні4.2.3.

Проведення документальних перевірок платників податків - фізичних осіб, у т.ч. самозайнятих осіб

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом

півріччя


Протягом другого півріччя проведено 5 документальних перевірок, за результатами яких донарахування відсутні

4.2.4.

Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності банківських, небанківських фінансових установ та представництв нерезидентів

Управління податкового аудиту

Щомісячно

У звітному періоді проведено 10 документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у т.ч. банківських, небанківських фінансових установ та представництв нерезидентів. Донараховано всього-1295,3 тис.грн., сплачено – 344,9 тис.грн.; 950,4 тис.грн. становлять податковий борг

4.2.5.

Здійснення аналізу результатів контрольно-перевірочної роботи та підготовка відповідної інформації до ГУ ДФС (Міндоходів) у Київській області

Управління податкового аудиту

Щомісячно

До ГУ ДФС (Міндоходів) у Київській області щотижнево (r08ddmmr.224) направлялась інформація про результати проведеного аналізу контрольно-перевірочної роботи. Протягом другого півріччя проведено 14 планових перевірок (донараховано 42244,6 тис.грн.), 56 позапланових перевірок (донараховано 193 990,0 тис.грн.) та 184 зустрічні звірки

4.2.6.

Проведення аналізу причин скасування оскаржених у адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірок суб’єктів господарювання

Управління податкового аудиту,

Управління доходів і зборів з фізичних осіб,

Управління оподаткування юридичних осіб


Протягом

півріччя
Протягом другого півріччя в апеляційному порядку скасовано (частково скасовано) 14 податкових повідомлень – рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання в зв’язку з: неправомірно застосованими перевіряючими штрафних санкцій, порушенням вимог ст. 49 ПК України. До відповідальності притягнуто 4 працівника інспекції (управління податкового аудиту, управління доходів і зборів з фізичних осіб)

4.3.

організація проведення документальних позапланових перевірок та фактичних перевірок

4.3.1.

Проведення документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування сум ПДВ


Управління податкового аудиту,

Управління доходів і зборів з фізичних осібЩомісячно

Проведено 28 документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ, за результатами яких складено довідки. Відсутні СГД-фізичні особи, що заявляють відшкодування сум ПДВ

4.3.2.

4.3.2.1.

4.3.2.2.
4.3.2.3.


Організація та проведення документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, які:

використовують схеми мінімізації податкових зобов’язань шляхом здійснення експорту невластивої для основного виду діяльності продукції;

допустили різке зростання податкового кредиту з ПДВ;

мають значні розбіжності у показниках податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВУправління податкового аудиту

Щомісячно

Протягом другого півріччя проведено 4 документальні позапланові виїзні перевірки суб’єктів господарювання, які використовують схеми мінімізації податкових зобов’язань шляхом здійснення експорту невластивої для основного виду діяльності продукції, за результатами яких не встановлено схем мінімізації податкових зобов’язань шляхом здійснення експорту невластивої для основного виду діяльності продукції. Перевірки СГД, що допустили різке збільшення податкового кредиту не проводились. Проведено16 документальних позапланових виїзних перевірок СГ, які мають значні розбіжності у показниках податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, по результатам яких донараховано всього 148578,6 тис.гривень. Донараховані суми знаходяться на апеляційному узгодженні та складають податковий борг

4.3.3.

Проведення перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів, постановами слідчих податкової міліції та інших правоохоронних органів

Управління податкового аудиту

Щомісячно

Проведено перевірки 29 СГД за рішеннями судових органів, постановами слідчих податкової міліції та інших правоохоронних органів, за результатами яких донараховано всього 4 355,8 тис.гривень. Із них: сплачено 308,5 тис.грн.; 4 137,2 тис.грн. знаходиться на апеляційному узгодженні

4.3.4.

Проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності

Управління податкового аудиту,

Управління доходів і зборів з фізичних осібЩомісячно

Управлінням податкового аудиту проведено документальні перевірки 11 суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності, з них по 8 СГД – складено довідки, оскільки підприємства не здійснювали діяльність, податки та збори не нараховувалися; та по 3 документальним позаплановим перевіркам складено акти, за результатами яких донараховано 89,0 тис. гривень. Донараховані суми сплачені в повному обсязі.

Управлінням доходів і зборів з фізичних осіб проведено 98 документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності. Складено довідки та 2 акти. Донараховано та сплачено до бюджету 0,3 тис. гривень4.3.5.

Проведення фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом

півріччяПротягом другого півріччя проведено 15 перевірок ФОП з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Донараховано податок з доходів фізичних осіб на загальну суму 29,7 тис.грн., які сплачені в повному обсязі

4.3.6.

Забезпечення якісного та своєчасного проведення зустрічних звірок юридичних осіб

Управління податкового аудитуПротягом

півріччяПротягом другого півріччя забезпечено проведення 240 зустрічних звірок юридичних осіб

4.3.7.

Проведення перевірок контрагентів платників ПДВ, які заявляють до відшкодування з бюджету суми ПДВ

Управління податкового аудиту

Протягом

півріччя


Проведено 20 перевірок контрагентів платників ПДВ, які заявляють до відшкодування з бюджету суми ПДВ, складено довідки
Розділ 5. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

5.1.

Організація роботи щодо перевірки наявності у суб’єктів господарювання ліцензій на право виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка