Звіт про виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку Чернігівської області за підсумками 2012 року Заходи Стан виконанняСторінка1/24
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
З В І Т

про виконання заходів

Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області
за підсумками 2012 року

Заходи

Стан виконання

3. Фінансові ресурси

3.1. Податково-бюджетна політика


Пріоритет 1. Забезпечення надходження податків і зборів до Державного та місцевого бюджетів.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • забезпечення планування доходів бюджетів на основі реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області з урахуванням зміни податкової бази, фактичного рівня відповідних надходжень у попередніх роках;

Дохідна частина бюджету області на 2012 рік розроблена на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку регіону, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та динаміки надходження податків, зборів та інших платежів у минулі роки. Враховано також основні положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки Президента України «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава».

До загального фонду місцевих бюджетів області за січень-грудень 2012 року(без врахування трансфертів) надійшло 1433,3 млн грн платежів, що на 17,9 % більше 2011 року. • забезпечення контролю за виконанням показників плану-графіку Міністерства фінансів України щодо повноти надходжень податків та зборів, що контролюються податковою службою;

Протягом 2012 року до Державного бюджету зібрано 5747,1 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які контролюються податковою службою, що на 18,2 тис. грн більше 2011 року. Приріст забезпечено, в основному, за рахунок акцизного податку з вітчизняних товарів (+449,0 млн грн), податку на додану вартість (+129,8 млн грн) та рентної плати за газ (+19,6 млн гривень).

Доходи місцевих бюджетів в частині, що контролюються податковою службою, за 2012 рік склали 1527,6 млн грн, що на 276,9 млн грн або на 22,1 % більше 2011 року.

У структурі доходів місцевих бюджетів 71,9 % припадає на податок на доходи фізичних осіб (1098,2 млн грн), що на 15,1 % більше, ніж за 2011 рік. За рахунок плати за землю місцеві бюджети поповнились на 196,5 млн грн (12,9 % загальної суми, +52,5 %), надходження єдиного податку становили 97,0 млн грн (6,3 % до загальної суми, у 2,1 рази більше). • вдосконалення механізмів адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) з метою забезпечення умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства;

Податковими органами області проводиться системна робота, направлена на покращення адміністрування податків і зборів та усунення причин, що негативно впливають на наповнення бюджету, забезпечення тісної взаємодії з платниками податків щодо повноти та прозорості декларування податкових зобов’язань та своєчасності розрахунків з бюджетом.

Проведено 556 тематичних семінарів, практикумів та тренінгів, 368 сеансів телефонного зв’язку по «гарячій лінії». В засобах масової інформації опубліковано 2509 роз’яснювальних та аналітичних статей, повідомлень інформаційного характеру стосовно змін в податковому законодавстві, інформаційних матеріалів тощо. В мережі Інтернет розміщено 3797 матеріалів. На радіоканалах оприлюднено 1760 матеріалів, на телебаченні - 1964 матеріали. Надано майже 53,1 тисяч усних консультацій. Проведено 205 заходів з майбутніми платниками податків.
 • реалізація комплексу заходів, спрямованих на погашення податкового боргу.

Станом на 01.01.2013 податковий борг до Зведеного бюджету становив 269,5 млн грн, що на 68,5 млн грн або на 34,1 % більше, ніж на початок 2012 року.

Протягом 2012 року за поданням податкових органів на стягнення боргу з рахунків боржників у банках судом задоволено позовів по 470 боржниках на суму 67,3 млн гривень. За дозволами суду вилучено готівкових коштів на суму 39,0 тис. грн, реалізовано майна на суму 936,0 тис. гривень.

На виконання рішень суду за поданнями податкових органів Державною виконавчою службою стягнуто 2,3 млн гривень.

До Зведеного бюджету за рахунок погашення боргу мобілізовано 61,3 млн грн, до Державного – 45,2 млн гривень.Пріоритет 2. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • забезпечення першочергового направлення коштів на фінансування оплати праці та інших захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків;

Забезпечено першочергове направлення коштів на фінансування виплати заробітної плати та інших захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків. Протягом 2012 року з місцевих бюджетів усіх рівнів на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ бюджетної сфери спрямовано 2582,5 млн гривень. Питома вага зазначених видатків у бюджетах міст обласного значення та районів області складає
80,7 % від їх загальної суми, з урахуванням видатків на енергоносії – 92,5 % асигнувань.

 • приведення мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, до реальних можливостей щодо їх фінансового забезпечення;

Протягом 2012 року проведено упорядкування мережі бюджетних установ, зокрема закрито
5 сільських шкіл, призупинено діяльність 6 шкіл, де немає учнів, а також реорганізовано школу-сад у дитячий садок, проведено закриття та реорганізацію 7 закладів охорони здоров’я, 1 - культури. В результаті упорядкування мережі заощаджено 1355,4 тис. грн, у тому числі в охороні здоров’я – 645,6 тис. грн, в освіті – 650,9 тис. грн, у культурі – 58,9 тис. гривень.

 • посилення контролю за дотриманням законодавства при здійсненні державних закупівель підпорядкованими розпорядниками бюджетних коштів;

Здійснювались заходи щодо координації проведення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів (моніторинг проведених закупівель, аналіз та узагальнення статистичної звітності, надання консультативної допомоги).

 • здійснення моніторингу цін згідно із затвердженим переліком найменувань основних товарів та послуг, що закуповуються розпорядниками бюджетних коштів, інформування головних розпорядників коштів щодо результатів проведеного моніторингу.
Здійснено моніторинг цін згідно із затвердженим переліком найменувань основних товарів та послуг, що закуповуються розпорядниками бюджетних коштів, та листом від 19.10.2012
№14-07/2021 поінформовано головних розпорядників коштів щодо результатів проведеного моніторингу.

3.2. Грошово-кредитна сфера


Пріоритет 1. Збільшення обсягів банківських послуг.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • розробка нових депозитних програм;

Існують окремі депозитні програми для пенсіонерів, дітей, сезонні акційні вклади.

Протягом 2012 р. кошти на депозитних рахунках банків зросли на 22,6 % та на 01.01.2013 склали


5,4 млрд гривень. З них вклади населення зросли на 27,0 % і становили 4,5 млрд грн, в тому числі в національній валюті – на 23,7% до 3,0 млрд грн, в іноземній – на 33,9% до 1,5 млрд гривень.

 • покращення умов обслуговування клієнтів;

Вдосконалюються відповідні програмні комплекси, запроваджуються нові технології, банківські інтернет-сайти, через які можна оплачувати комунальні платежі, поповнювати рахунки мобільного зв’язку, розширюється мережа торгових терміналів тощо.

 • підвищення рівня капіталізації банківських установ;

Регулятивний капітал банків – юридичних осіб станом на 1 січня 2013 року відповідає нормативним та ліцензійним вимогам Національного банку України.

 • покращання якості кредитного портфеля банків, адекватне управління банківськими ризиками, зменшення питомої ваги проблемної заборгованості за кредитами;

Станом на 01.01.2013 проблемна заборгованісті банківського сектора області складала
362,6 млн грн (9,2 % від загальної суми кредитного портфеля), що на 18,3 млн грн або на 5,3 % більше до початку 2012 року. Зростання відбулось за рахунок позичальників – юридичних осіб на 28,7 млн грн, проблемні позики за кредитами населенню зменшились на 10,4 млн гривень.

 • удосконалення наявних та освоєння нових програм кредитування;

Запроваджуються нові програми по лізингових операціях, по кредитуванню малого та середнього бізнесу, цільові програми по кредитуванню сільськогосподарських підприємств.

Протягом 2012 року банківський сектор надав кредитів в економіку області на суму


4,7 млрд гривень. Із загальної суми виданих в поточному році кредитів 89,8 % - це позики в національній валюті. Господарюючі суб’єкти отримали кредитів в сумі майже 4,0 млрд грн або 85,3 % від їх загальної суми. Фізичним особам надано позик на суму 686,1 млн грн, що становить 14,7 % від загального обсягу виданих кредитів.

 • здешевлення вартості кредитів та пом’якшення умов їх надання;

Вартість кредитних ресурсів в національній валюті у грудні 2012 року була меншою на
0,1 відсотковий пункт у порівнянні з груднем 2011 року і становила 20,4 %, в іноземній валюті – зросла на 0,3 в.п. до 13,2 %.

 • подальший розвиток мережі банківських та торговельних терміналів.

Протягом 2012 року кількість торгових терміналів зросла на 737 одиниці до 2333 терміналів.

Пріоритет 2. Координація та контроль за діяльністю банківського сектору регіону.

Заходи з реалізації пріоритету:

Здійснюється моніторинг діяльності бан­ківських установ області за всіма напрямами їх діяльності відповідно до вимог нор­мативно-правових актів Національного банку України. Проводяться інспекційні планові, позапланові та цільові перевірки. Протягом 2012 року проведено 67 таких перевірок, крім того, здійснено 229 перевірок кас банків з питань проведення валютно-обмінних операцій.

 • організаційне забезпечення роботи банківсько-кредитної ради.

В лютому та липні 2012 року проведені засідання банківсько-кредитної ради, на яких підведені підсумки діяльності банківського сектору області за 2011 рік і І півріччя 2012 року та визначено основні напрямки його діяльності на перспективу.

3.3. Фінансовий стан суб’єктів господарювання


Пріоритет 1. Моніторинг та аналіз результатів діяльності господарського комплексу.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • здійснення щомісячного моніторингу фінансових результатів діяльності господарського комплексу області в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів економічної діяльності;

Моніторинг фінансових результатів діяльності господарського комплексу області в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та за видами економічної діяльності проводиться щоквартально.

За січень-вересень 2012 року за результатами роботи підприємствами області (без малих підприємств) одержано негативний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 35,4 млн грн (у відповідному періоді минулого року був прибутковий результат 286,6 млн гривень).

Прибутки в сумі 457,1 млн грн отримали 55,6 % підприємств.У порівнянні з січнем-вереснем
2011 року прибутки зменшились на 31,5 %, збитки зросли на 29,4 %.

За видами економічної діяльності прибутковими були: сільське господарство, мисливство, лісове господарство (16,4 млн грн), торгівля (5,4 млн грн), рибальство, рибництво (3,5 млн гривень).Збитково спрацювали підприємства промисловості (-31,9 млн грн), будівництва


(-17,5 млн грн), готелів та ресторанів (-5,6 млн грн), надання комунальних та індивідуальних послуг (-4,8 млн грн), операцій з нерухомим майном (-713,7 тис. грн), транспорту та зв’язку
(-357,0 тис. гривень).

 • проведення щомісячного моніторингу та аналізу найбільш збиткових підприємств області, виявлення причин збиткової діяльності, визначення шляхів розв’язання існуючих проблем та надання, у разі необхідності, відповідних пропозицій центральним органам влади.

Здійснюється щомісячний моніторинг та аналіз найбільш збиткових підприємств області з визначенням причин такого стану та шляхів розв’язання існуючих проблем. Інформація про проблемні питання, які потребують вирішення на державному рівні, направляється центральним органам влади.

Пріоритет 2. Підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • забезпечення діяльності робочих груп по здійсненню поглибленого аналізу безприбуткової діяльності та низького податкового навантаження підприємств, які працюють у потенційно прибуткових галузях чи є виробниками високоліквідної продукції;

В районах та містах області здійснюють діяльність робочі групи по аналізу причин безприбуткової діяльності та низького податкового навантаження підприємств, які працюють у потенційно прибуткових галузях чи є виробниками високоліквідної продукції.

 • організаційне забезпечення роботи комісії з питань санації та банкрутства підприємств.

В березні, червні, вересні та грудні 2012 року проведено чергові засідання комісії з питань санації та банкрутства підприємств.

4. Забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності економіки регіону

4.1. Розвиток інфраструктури регіону


Пріоритет 1. Модернізація соціальної інфраструктури.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • ефективне та своєчасне використання державних коштів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону;

В 2012 році здійснювалось будівництво, реконструкція та ремонт 124 об’єктів соціальної сфери, у тому числі: реконструкція систем опалення та заходів теплореновації 60 закладів освіти; 17 – охорони здоров’я; 6 – культури; також реконструкція 28 об’єктів комунального господарства.

 • забезпечення моніторингу стану використання державних коштів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону;

Проводиться щомісячний моніторинг стану використання державних коштів у розрізі районів. • впровадження проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ фаза».

У ІІ фазі Проекту загальна вартість мікропроектів становить 4402,9 тис. грн, з них кошти ПРООН – 1827,7 тис. грн, кошти місцевих бюджетів – 2171,4 тис. грн, кошти організацій громади – 403,8 тис. гривень.

У 2012 році профінансовано 2273,1 тис. грн, з них майже 64,3% (1415,3 тис. грн) кошти ПРООН та з місцевих бюджетів 22,5% (512 тис. грн), або 51,6% від загальної суми передбачених коштів.Пріоритет 2. Поліпшення дорожньої інфраструктури області.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • проведення паспортизації автодорожніх та пішохідних мостів, здійснення постійного моніторингу стану шляхів;

Протягом 2009–2011 років райдержадміністраціями та міськвиконкомами проводилась паспортизація мостів. В 2012 році дана робота продовжувалась.

 • здійснення ремонту мостів, які знаходяться в аварійному чи передаварійному становищі;

На 330 штучних спорудах (65,6 %) капітальний ремонт чи реконструкція не проводилися більше 30 років. Не відповідають сучасним нормативам за габаритом або вантажопідйомністю 331 споруда (65,8 %). Знаходяться у аварійному або передаварійному стані 145 споруд
(28,9 %), з них 26 на автодорогах державного значення. Відповідно до даних "Аналітичної експертної системи управління мостами" (АЕСУМ) по Чернігівській області орієнтовна нормативна вартість щорічної потреби в роботах на мостах тільки на автодорогах державного значення складає 587,2 млн гривень.

У 2012 році ремонтні роботи не проводились в зв’язку з відсутністю коштів. • будівництво під'їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів;

Із 1527 населених пунктів області 39 населених пунктів (2,5% потребують влаштування під’їздів з твердим покриттям, протяжність цих під’їздів складає біля 140,45 км. Їх будівництво потребує більше 499 млн грн за рахунок коштів державного бюджету. В 2012 році будівництво під’їздів до населених пунктів не здійснювалось.

 • збереження існуючої мережі автомобільних доріг шляхом ефективної експлуатації на основі даних системи управління станом покриття автомобільних доріг та системи управління мостами, обмеження руху транспортних засобів по вазі в весняний несприятливий період перезволоження ґрунтів земляного полотна;

У 2012 році на експлуатаційне утримання доріг з державного бюджету використано коштів 82,8 млн гривень.

На поточний ремонт використано 9,3 млн грн., проведено поточний ремонт автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель).Крім того, за цільові кошти Укрєвроінфрапроекту в сумі 1,76 млн грн проведена установка дорожніх знаків (235од.) до Євро – 2012 по поточному ремонту доріг Кіпті-Глухів-Бачівськ та Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

 • капітальний ремонт автомобільних доріг та мостів з метою поліпшення їх технічних показників за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

В 2012 році Службі автомобільних доріг в Чернігівській області на капітальний ремонт було передбачено 5,4 млн грн, які використано на розроблення проектно-кошторисної документації на майбутні роки.

 • забезпечення ремонту доріг комунальної власності;

В 2012 році здійснено ремонт та утримання 59,5 км вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області загальною вартістю 23,116 млн гривень (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) та 5055,3 тис.грн за кошти обласного бюджету.

 • приведення в належний стан автодоріг області, що з'єднують 5 міжнародних контрольно-пропускних пунктів, які знаходяться на території області, з м. Києвом, в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У 2012 році на автодорогах до пунктів пропуску здійснено поточний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на Гомель); Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч (під’їзд до КПП «Грем’яч»); Чернігів – Городня – Сеньківка (КПП «Сеньківка»); Чернігів – Пакуль – КПП «Славутич» – Чорнобиль;
КПП «Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка».

Пріоритет 3. Впровадження механізмів державної підтримки житлового будівництва.

Заходи з реалізації пріоритету:

 • реалізація обласної програми «Власний дім»;

У 2012 році на реалізацію програми із різних бюджетів надійшло та використано 6,36 млн грн (3,95 млн грн з державного бюджету, 2,0 млн грн з обласного та 408,5 тис. грн з місцевих бюджетів). За 2012 рік укладено 297 угод на загальну суму 7359,3 тис грн, введено житла загальною площею 5,4 тис. м2, придбано 25 житлових садиб, газифіковано 330 житлових будинків, побудовано 24,6 км вуличних інженерних мереж, надано 20 кредитів на розвиток особистого селянського господарства.

 • реалізація обласних програм підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки та будівництва (придбання) доступного житла;

На реалізацію підтримки житлового кредитування молоді в 2012 році надійшло 2,6 млн грн
(з державного 1,2 млн грн, 1,4 млн грн з місцевих бюджетів). Укладено 8 кредитних угод на будівництво житла.

У 2012 році з державного бюджету на реалізацію програми «Доступне житло» надійшло та використано 1806,3 тис. грн, що дозволило надати підтримку 23 новим учасникам програми


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка