Звіт про виконання у 2015 році завдань та заходів програми економічного І соціального розвитку м иколаївської області на 20 15-2017 роки «Миколаївщина 2017» № Зміст заходуСторінка1/11
Дата конвертації30.12.2016
Розмір2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток 1

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ У 2015 РОЦІ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017»
Зміст заходу

Стан виконання

ІV.

СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

4.1.

Модернізація існуючих галузей економіки
4.1.1.

Програма розвитку промислового комплексу областіВпровадження на промислових підприємствах області інноваційних наукоємних технологій

В області спостерігається активізація інноваційної діяльності, про що свідчить насамперед зростання частки підприємств, які займаються впровадженням інновацій. В загальній кількості обстежених підприємств за станом на 01.01.2015 (дані статистичного спостереження узагальнюються раз на рік), питома вага інноваційно активних становила 19,9%, що відповідає 6 місцю серед регіонів України.

Традиційно найбільшою інноваційною активністю у 2014 році виділялися підприємства з виробництва харчових продуктів і напоїв, питома вага яких склала 28,4% та машинобудівного комплексу – 17,9%.

Безпосередньо впровадженням інновацій займалися 34 підприємства, або 50,7% інноваційно активних. Зокрема, 18 підприємств освоїли виробництво 68 нових видів продукції. Створенням та впровадженням нових технологічних процесів займалося 13 суб’єктів господарювання, якими за рік впроваджено 35 процесів. Також у 2014р. 3 підприємства придбали 88 нових технологій (технічних досягнень).

Маркетингові інновації впроваджували 7 підприємств, організаційні, як і в попередньому році – 5Здійснення сертифікації продукції промислових підприємств області (перш за все харчової промисловості) згідно з вимогами Європейського Союзу

ДП «Миколаївстандартметрологія» веде активну просвітницьку роботу серед громадськості щодо Євроінтеграційних намірів України та процесу гармонізації українського законодавства з нормами та правилами Європейського Союзу, що є одним з рушійних стимулів до запровадження відповідних систем сертифікації в Україні.

Так за 2015 рік Органом з сертифікації систем управління проведено 22 семінари з питань систем управління.

Серед замовників Органу зі сертифікації систем управління є провідні підприємства Миколаївської області та інших областей України, такі як ТОВ "Сандора", ПАТ "Первомайський МКК", ФГ "Органік Сістемс", ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв", ТОВ "НВКГ "Зоря"-"Машпроект", ТОВ "ЕВЕРІ", ПрАТ "ІН ПРОЕКТСЕРВІС", ТОВ "Баштанська птахофабрика", ТОВ "МП "Термінал Укрхарчозбутсировина" та ін.

У 2015 році ООВ ДП «Миколаївстандартметрологія» видано:  • 32 сертифіката відповідності на харчову продукцію (ТОВ "Сандора", ПАТ "Первомайський МКК", ФГ "Органік Сістемс", ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв" тощо);

  • 18 сертифікатів відповідності на промислову продукцію (ТОВ "НВКГ "Зоря"-"Машпроект", ТДВ "Миколаївське підприємство "ЕРА", ПрАТ "Тесмо- М" ТОВ "МП "ЕНЕРГОМАШ" та ін.);

  • 34 сертифіката відповідності на послуги тимчасового розміщення та харчування;

  • 24 сертифіката відповідності у власній системі сертифікації ДП «Миколаїв- стандартмерологія»;

  • 24 декларації про відповідність вимогам технічних регламентів;

22 атестата на виробництво

Техніко-технологічна модернізація промислового комплексу, впровадження прогресивних структурних змін, збільшення кількості впроваджених інноваційних проектів

Промислові підприємства області активно займаються впровадженням різних видів інновацій, та зокрема, слід відмітити такі інноваційні проекти реалізовані в 2015 року:

В ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» відправлений на випробувальну станцію підприємства в селищі Каборга Березанского района експериментальний двигун потужністю 60 МВт. Після завершення монтажу та наладки допоміжних систем буде розпочато черговий - третій етап випробувань нової машини.

З виведенням на ринок нової машини підприємство має намір розширити спектр пропозицій з енергетичних проектів. Енергетичний напрямок залишається одним з найбільш перспективних. Одночасно з цим проектом ведуть інтенсивні роботи зі створення двигуна потужністю 32МВт.

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» встановлено три 3d-прінтери виробництва компанії «3d Systems» (США). Дві одиниці устаткування призначено для виробництва пластикових виробів, одна – з гипсовмісного матеріалу. Планується також впровадження 3d-друку із застосуванням металу.

Використання 3d-друку дозволило значно прискорити дослідно-конструкторські і науково-дослідні роботи при проектуванні нових виробів. Підприємство розробило і випробувало ряд технологій, зокрема, виготовлення відливань неохолоджуваних лопаток на основі надрукованих на 3d-прінтері випалюваних моделей. Використання даної технології дозволило скоротити термін виготовлення відливань у декілька разів - з 3-6 місяців до 0,5-1 місяця.

ТДВ «Первомайськдизельмаш» на базі газового двигуна 8ГЧН25/34 створена, з освоєнням виробництва, нова модель когенераційної установки: ДвГА-800, електричною потужністю 800 кВт, тепловою потужністю 0,93 Гкал/год, з використанням в якості палива альтернативних газоподібних його видів, в тому числі походженням із місцевих відновлюваних енергоресурсів.

Особливість даної розробки полягає також в підвищені на 20% потужності двигуна за рахунок його форсування по числу обертів колінчастого валу.

Завод «Фрегат» освоїв виробництво гідрантів для підключення дощувальних машин. Гідранти розроблені з урахуванням технічних параметрів підключення ДМФ «Фрегат» фронтальної і фронтально-кругової дії, що дає можливість виконати постачання комплектного вузла підключення до зрошувальної мережі.Розвиток виробничих кластерів (у тому числі міжрегіональних): у суднобудуванні та машинобудуванні, харчовій та переробній промисловості тощо

В області створюються передумови для подальшої організації кластерів різних напрямів.

У харчовій та переробній промисловості молокопереробні підприємства для отримання необхідної сировинної бази співпрацюють з великотоварними господарствами (як приклад, співробітництво ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» із СТОВ «Промінь»), виробники соків та овочевих консервів - із фермерськими господарствами - виробниками плодоовочевої продукції тощо.

Ще одним прикладом виробничого кластеру в області є співробітництво ПАТ «Радсад» та ПАТ «Миколаївський коньячний завод», яким в кінці 2014 року розпочато виробництво коньячних спиртів з використанням сировини ПАТ «Радсад» та у 2015 році виробництво коньяку.


Розвиток промислово-транспортних кластерів, зокрема у харчовій та добувній промисловості

Компанія «Бунге» завершує створення єдиного виробничо-перевантажувального комплексу, до складу якого входитимуть перевантажувальний термінал і олійно-екстракційний завод, що разом з діючим перевантажувальним терміналом стане основою промислово-транспортного кластеру на території Миколаївського морського порту.

Компанія Noble Group Limited (Гонконг) здійснює будівництво перевантажувального терміналу зернових та олійних культур.

ТОВ «МСП «Ніка»-«Тера» реалізовано проект по газопостачанню зернового терміналу. Реалізація проекту дозволить забезпечити роботу зерносушарки зернового комплексу.


Прискорений розвиток виробництв, здатних нарощувати експортний потенціал

Миколаївська область є експортоорієнтованим регіоном. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами забезпечується, в першу чергу, за рахунок стабільного представлення на зовнішніх ринках продукції підприємств: машинобудування (ДП НВКГ “Зоря-Машпроект”, ПАТ“Завод Екватор”, ТДВ “Первомайськдизельмаш”), харчової та переробної промисловості (ФГ “Органік Сістемс” холдингу “Агрофьюжн”, ПрАТ “Лакталіс-Миколаїв”, ПАТ “Баштанський сирзавод”, ТОВ «Сандора»), легкої промисловості (ПрАТ «Санта Україна», ТОВ «Фірма «Ангела», ПП «Вікторія 8») та ін.

Збільшення випуску імпортозамінної продукції

З метою недопущення згортання виробництв або ліквідації підприємств, для забезпечення збереження робочих місць, завантаження виробничих потужностей підприємств наразі проводиться активна робота щодо переорієнтації на нові ринки збуту продукції та поставки комплектуючих і матеріалів. Однак це доволі довготривалий процес.

Одним з можливих напрямів переорієнтації машинобудівних підприємств та завантаження їх виробничих потужностей є кооперація з підприємствами-учасниками ДК «Укроборонпром» у рамках виконання завдань щодо забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів озброєнням, військовою та спеціальною технікою.

В 2015 року в межах виконання зазначених завдань, облдержадміністрацією проведено серію нарад щодо розширення співробітництва підприємств Миколаївської області з Державним концерном «Укроборонпром» з питань імпортозаміщення при виробництві, модернізації і ремонті озброєння і військової техніки.

В результаті проведеної роботи запрошено до співпраці понад 100 підприємств Миколаївської області всіх форм власності.

Реалізація заходів з імпортозаміщення сприятиме розвитку промислових підприємств області, покращення їхнього фінансово-економічного стану, збереження наявних і створення нових робочих місць.

З метою реалізації заходів з імпортозаміщення в оборонній сфері, продовжується робота з підприємствами Миколаївської області в межах виконання завдань, зазначених в Меморандумі укладеним між Державним концерном «Укроборонпром» та Миколаївською обласною державною адміністрацією.Поліпшення фінансового стану підприємств, створення передумов для залучення інвестицій

Проводиться комплексна та скоординована робота щодо сприяння розвитку реального сектора економіки області в цілому та виробничої діяльності конкретних підприємств, стабілізації їх економічного та фінансового стану з метою збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, впровадження енергозберігаючих технологій, збереження та створення нових робочих місць.

Здійснюється моніторинг основних показників діяльності 50 найбільш вагомих підприємств області у різних галузях промисловості. За результатами вносяться пропозиції щодо розгляду окремих підприємств на засіданнях обласної аналітичної групи з питань моніторингу виробничої діяльності, аналізу стану справ на основних бюджетоутворюючих підприємствах Миколаївської області та на засіданнях обласної робочої групи щодо аналізу причин безприбуткової діяльності суб'єктів господарювання. Підприємства, на яких спостерігається погіршення показників фінансово-економічної діяльності заслуховуються на засіданнях обласної комісії з питань відновлення безприбуткової діяльності підприємств області.

Формування сприятливого інвестиційного іміджу області забезпечується також шляхом співпраці із засобами масової інформації, участі у виставково-ярмаркових заходах, інвестиційних форумах, конференціях.

В результаті втілених заходів створюються передумови для зростання обсягів інвестицій, в тому числі іноземних.Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій

У рамках реалізації розвитку енергетичної галузі, вирішення завдань підвищення ефективності використання наявних джерел енергії, підвищення екологічної безпеки та з метою сприяння використанню альтернативних і відновлювальних джерел енергії в Миколаївській області реалізується низка проектів будівництва вітро- та сонячних електростанцій.

В жовтні 2015 року ТОВ «ЛНК» введено в експлуатацію комплексну інженерну споруду по системному збору біогазу з полігону твердих побутових відходів для виробництва електроенергії.4.1.1.1.

Виставкова діяльністьСприяння діяльності виставково-ярмаркових центрів в області

Протягом 2015 року виставковими центрами - ТОВ «Виставковий центр «НИК» та «ТОВ «НАРІМЕКСПО» проведено виставково-ярмаркові заходи, зокрема: «Дача.сад.город», «Все для жінок», «Весняний ярмарок», Наш дім. Енергозбереження, Суднобудування – 2015. Водний транспорт «Енергозбереження», «Енергоефективність», Різдвяний та Новорічний ярмарок тощо.

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації надано організаційне сприяння виставковому центру ТОВ «НАРІМ-ЕКСПО» у проведенні 27-29 травня п.р. ХХІ Міжнародної виставки «Суднобудування-2015», в рамках якої відбулось засідання круглого столу «Морська індустрія – двигун економічного розвитку України». У роботі круглого столу взяли участь президент Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром» Віктор Лисицький, народні депутати України, підприємці, представники та фахівці морської галузі.

18 вересня 2015 р. у виставковому центрі «НАРІМЕКСПО» ДП «Миколаївстандартметрологія» організовано та проведено за підтримки облдержадміністрації конкурс «100 кращих товарів України в 2015 році» за участю 38 підприємств. 4 учасників регіонального етапу – ТОВ «Артіль» ЛТД, ТОВ «Спортана», ТОВ «Фанчі-інвест», ФОП О.В.Шматов представили область на загальнодержавному рівні та стали переможцями. ТОВ «Фанчі-Інвест» - лауреатом заходу.


Сприяння участі суб’єктів господарювання та установ області у виставково-ярмаркових заходах, зокрема фінансування витрат на оплату виставкових площ

Здійснюється інформування організацій, установ та підприємств області щодо виставково-ярмаркових заходів; на веб-сайті департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму розміщуються плани, календарі та інша інформація щодо виставково-ярмаркових заходів, які проводяться в Україні та закордоном.

Організація експозицій області, у тому числі виготовлення мобільних стендів про область, на національних і регіональних виставках, ярмарках, форумах, конференціях та інших заходах, які проводяться в Україні

9 жовтня п.р. під час проведення форуму «Миколаївщина – надійний партнер» організована виставкова експозиція провідних підприємств області, зокрема ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера», ТОВ «Сандора», ЧАТ «Лакталіс-Миколаїв», ТОВ СП «Нібулон», ВП «Южно-Українська АЕС» ДП АЕК «Енергоатом» тощо

Організація представлення економічних можливостей області на презентаційних заходах, що проводяться в Україні, у тому числі експозиції «Нова Україна і світ» (м. Київ)

З метою популяризації області для поширення на презентаційних заходах виготовлена добірка з 12 листівок «Гостинна Миколаївщина» із зображенням визначних місць Миколаївської області.

Забезпечення висвітлення інформації про виставково – ярмаркові заходи, зокрема розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

На веб-сайті департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації (http://www.economy-mk.gov.ua) розміщено:

- для установ, організацій та підприємств області інформаційні матеріали щодо виставок та ярмарків, які проводяться в Україні та за кордоном;

- календар виставково-ярмаркових заходів у 2015р. виставкових центрів: ТОВ «НАРІМ-ЕКСПО» та ТОВ «Виставковий центр «НИК»;

На сайті облдержадміністрації розміщено інформацію щодо ХХІ Міжнародної виставки «Суднобудування-2015», засідання круглого столу «Морська індустрія – двигун економічного розвитку України», інвестиційного форуму «Миколаївщина – надійний партнер»Проведення виставково-ярмаркових заходів на території міст і районів області

В районах області за 2015 рік при підтримці департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та відповідних управлінь райдержадміністрацій проведено 2406 ярмаркових заходів, на яких була представлена продукцію рослинництва та тваринництва місцевих товаровиробників.

4.1.2.

Капітальні інвестиції та розвиток будівництваСтворення привабливого інвестиційного клімату для залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів

Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестицій у розвиток реального сектору економіки є одним з пріоритетних напрямків діяльності обласної державної адміністрації.

Інвестиційний потенціал області постійно презентується зарубіжним партнерам під час:

візитів делегацій іноземних держав в область (з початку цього року область відвідали делегації посольств Великобританії в Україні, Французької Республіки, Сполучених Штатів Америки, Міжнародного Торгового Центру - агентства ООН і СОТ (Швейцарія);

міжнародного трейд-клубу, який був проведений в червні поточного року. У роботі трейд-клубу взяли участь представники 16 іноземних держав та представники іноземних компаній. Учасникам зустрічі були представлені інвестиційні проекти Миколаївської області, а також презентовано потенціал і можливості Миколаївської області як надійного партнера для міжнародної співпраці.

У жовтні 2015 року облдержадміністрацією проведено інвестиційний форум «Миколаївщина – надійний партнер», який зібрав понад 220 представників державних та місцевих органів влади, дипломатичного корпусу, фінансових установ, українських та зарубіжних компаній, науковців. Активну участь в роботі форуму взяли Генеральні консули, Консули, торгові аташе, співробітники дипломатичних місій, ділові кола та представники бізнес-асоціацій наступних країн: Білорусі, Китаю, Грузії, Туреччини, США та Канади.

Учасникам заходу презентовано інвестиційні проекти з розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону, сільського господарства, переробної промисловості та енергетики.

Під час інвестиційного форуму підписано Меморандум про співпрацю між Миколаївською облдержадміністрацією та Канадсько-українською торговою палатою, реалізація якого сприятиме взаємовигідному співробітництву та формуванню позитивного міжнародного іміджу Миколаївщини.


Забезпечення умов для збільшення використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії

Забезпечення умов для збільшення використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії реалізовано інвестиційний проект щодо будівництва заводу з виробництва електричної енергії з біогазу полігону твердих побутових відходів ТОВ «ЛНК», який розташовано на території Веснянської сільської ради Миколаївського району.

Завершення існуючих недобудов з високим ступенем будівельної готовності, у тому числі і житлових будинків

Для забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку та сприяння інвестиційній діяльності на території області в 2015 році на завершення будівництва та реконструкції об'єктів з високим ступенем будівельної готовності виділялися кошти державного та обласного бюджету розвитку, обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища та виконання заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем територій, прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС

Розвиток соціально-культурної сфери, охорони здоров'я, розбудови соціальної інфраструктури населених пунктів області, збереження історико-архітектурної спадщини за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, обласного бюджету розвитку в межах наявного фінансового ресурсу та місцевих бюджетів.

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації продовжується робота щодо забезпечення інвестиційної привабливості області та формування сприятливого бізнес-клімату.

У межах реалізації програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» та Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року затверджено інвестиційні проекти, направлені на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери; житлово-комунального господарства, житлове будівництво.

Поліпшення інфраструктури та якості життя населення є запорукою динамічного розвитку Миколаївської області. Політика регіону спрямована на підвищення життєвого рівня населення, соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення сільських територій.

В основу пропозицій облдержадміністрації щодо переліку об'єктів будівництва і реконструкції, що потребують державної і фінансової підтримки у 2015 році, покладено вирішення проблем вдосконалення інфраструктури, особливо сільських територій та малих міст, що сприятиме економічному зростанню регіону.

2015 року виконувалися роботи на об’єктах з 8 джерел фінансування.

2015 року всього передбачено 162,313 млн.грн. бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток області, що майже у 5 разів більше ніж у минулому році, це в тому числі:

- кошти державного фонду регіонального розвитку, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 766-р (із змінами) – 60,513 млн. грн.;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 № 543 – 9,433 млн.грн.;

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення 5,089 млн.грн.;- кошти резервного фонду державного бюджету, передбачених для проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у м. Вознесенську, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 892-р – 15,342 млн.грн.;

- кошти бюджету розвитку обласного бюджету24,774 млн.грн.;

- кошти обласного бюджету на капітальні ремонти об’єктів обласної комунальної власності 44,659 млн.грн.;

- кошти обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища1,819 млн.грн.;- фінансування заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС у 2014 році – 426,930 тис.грн.;

За станом на 01 січня 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування фактично профінансовано 154,836 млн. грн. або 96% від запланованого до фінансування обсягу на поточний рік. Виконано робіт на суму 141,789 млн. грн., що становить 91,6 % від профінансованого обсягу.За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у 2015 році виконано реконструкцію і капітальний ремонт:

об’єктів соціального захисту – 8 об'єктів; крім того виготовлено 3 проектно-кошторисні документації;

закладів шкільної та дошкільної освіти – 21 об’єкти, крім того виготовлено 4 проектно-кошторисні документації;

інтернатів та спеціальних шкіл – 5 об’єктів;

об’єктів охорони здоров'я – 8 об’єктів;

історичні пам'ятки – 1 об’єкт, крім того виготовлено проектно – кошторисну документацію на ремонт художнього музею ім. Верещагіна;

об’єкти культури і мистецтва – 4 об'єкти;

об’єкти фізкультури і спорту – 2 об’єкти;

об’єкти водопостачання – 11 об’єктів;

об’єкти каналізації – 3 об'єкти, крім того - 1 проектно-кошторисна документація;

систем зовнішнього освітлення – 4 об'єкти.

комунальне будівництво – 1 об’єкт.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка