Звіт про виконання плану роботи Миколаївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області на друге півріччя 2014 рокуСторінка5/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5

14.Організація роботи щодо обліку податків та зборів, складання звітності про стан розрахунків платників з бюджетом

14.1.

Забезпечення формування звітних, зведених та аналітичних інформацій про стан надходження платежів до бюджетів (у розрізі платежів, КВЕДів, платників податків тощо), відшкодування сум ПДВ, а також за напрямами діяльності ОДПІ

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Станом на кожне 1 число місяця здійснювалось формування звітних, зведених та аналітичних інформацій про стан надходження платежів до бюджетів, відшкодування сум ПДВ

14.2.

Забезпечення надання показників звітності керівництву ОДПІ, Головному управлінню Міндоходів у області, місцевим органам влади

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено надання інформації щодо звітних показників керівництву ОДПІ, Головному управлінню Міндоходів у області, місцевим органам влади

14.3.

Забезпечення контролю за надходженням сум платежів та взаємодії структурних підрозділів при з’ясуванні помилково сплачених суб’єктами господарювання сум, які підлягають уточненню

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Щоденно здійснювався контроль за надходженням сум платежів та забезпечувалась взаємодія структурних підрозділів при з’ясуванні помилково сплачених суб’єктами господарювання сум, які підлягають уточненню

14.4.

Розноска банківських документів про надходження податків та платежів по особових рахунках платників юридичних і фізичних осіб.

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено щоденну розноску банківських документів про надходження податків та платежів по особових рахунках платників юридичних і фізичних осіб

14.5.

Звірка надходжень за даними ІС “Податковий блок ” та даними отриманих з Головного управління Міндоходів у області, та опрацювання розбіжностей

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено щоденну звірку надходжень за даними ІС “Податковий блок ” та даними vg файлів отриманих з Головного управління Міндоходів у області, та опрацювання розбіжностей

14.6.

Проведення звірки з платниками податків, видача їм актів звірки


Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Щоденно проводилась звірки з платниками податків, та на письмову вимогу платника видано акти звірки

14.7.

Здійснення аналізу виконання планових показників в розрізі платежів, видів економічної діяльності, платників податків, виявлення резервів їх збільшення. Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву на апаратні і робочі наради, засідання колегії тощо

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено щоденний аналіз виконання планових показників в розрізі платежів, видів економічної діяльності, платників податків, виявлення резервів їх збільшення. Здіснено підготовку відповідних аналітичних матеріалів керівництву на апаратні і робочі наради, засідання Колегії

14.8.

Проведення аналізу виконання планових показників за доходами бюджетів, в тому числі закріплених доходів, та контроль за виконанням заходів щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Постійно проводився аналіз виконання планових показників за доходами бюджетів, в тому числі закріплених доходів, та контроль за виконанням заходів щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету, у разі їх невиконання подано пропозиції про коригування місцевих бюджетів
15. Забезпечення розвитку, упровадження та технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизації процедур

15.1.

Впровадження та супровід систем „Податковий блок” та „Управління документами”, забезпечення функціонування електронних сервісів обслуговування платників податків

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супровід систем „Податковий блок” та „Управління документами та електронних сервісів обслуговування платників податків

15.2.

Супроводження програмного комплексу з приймання і комп’ютерної обробки податкової звітності, а також реєстрів податкових зобов’язань у розрізі контрагентів, поданих до ОДПІ, у т.ч. в електронному вигляді

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супроводження програмного комплексу з приймання і комп’ютерної обробки податкової звітності, а також реєстрів податкових зобов’язань у розрізі контрагентів, поданих до ОДПІ, у т.ч. в електронному вигляді

15.3.

Супроводження централізованої системи електронної звітності (ЦСЕЗ) платників податків

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супроводження централізованої системи електронної звітності (ЦСЕЗ) платників податків

15.4.

Супроводження еталонної схеми нормативно-довідкової інформації

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супровід еталонної схеми нормативно-довідкової інформації

15.5.

Супроводження Реєстрів платників податків

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супроводження Реєстрів платників податків

15.6.

Супроводження програмного забезпечення транспортного модуля для реплікації даних до Центральної бази даних

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супроводження програмного забезпечення транспортного модуля для реплікації даних до Центральної бази даних

15.7.

Супроводження програмного забезпечення АС „Аудит”


Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супроводження програмного забезпечення АС Аудит

15.8.

Супроводження програмного забезпечення АІС „Облік податків і платежів”

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супроводження програмного забезпечення АІС „Облік податків і платежів”

15.9.

Супроводження програмного забезпечення Системи формування та подання до ОДПІ засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних у централізованій системі електронної звітності

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено супроводження програмного забезпечення Системи формування та подання до ОДПІ засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних у централізованій системі електронної звітності

15.10.

Впровадження кращих зразків сучасного обслуговування платників податків, зокрема розвиток електронних сервісів, зменшення витрат часу на адміністрування податків і зборів за рахунок електронізації процесу тощо

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Зменшено витрати часу на адміністрування податків внаслідок збільшення кількості платників, які звітують в електронній формі. Ключі електронного цифрового підпису надано 345 суб’єктам господарювання

15.11.

Надання практичної та методичної допомоги платникам податків при отриманні ними послуг електронного цифрового підпису

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

постійно надавалась практична та методична допомога при отриманні ними послуг електронного цифрового підпису
16. Забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації
16.1.

Здійснення заходів щодо інформаційної безпеки системи подачі, приймання та комп’ютерної обробки в ОДПІ податкової звітності та реєстрів податкових накладних платників податків, у тому числі в електронному вигляді

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділеняПротягом півріччя

Здійснено заходи щодо інформаційної безпеки системи подачі, приймання та комп’ютерної обробки в ОДПІ податкової звітності та реєстрів податкових накладних платників податків, у тому числі в електронному вигляді

16.2.

Здійснення контролю за безпекою при обміні інформацією між Головним управлінням Міндоходів у області, органами виконавчої влади та іншими організаціями

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Здійснено контроль за безпекою при обміні інформацією між Головним управлінням Міндоходів у області, органами виконавчої влади та іншими організаціями

16.3.

Забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованій системі ОДПІ

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено антивірусний захист інформаційних ресурсів в автоматизованій системі ОДПІ

16.4.

Організація діяльності щодо забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом при виконанні завдань та функцій із реалізації державної податкової політики. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та інших нормативно-правових актів з цих питань

Відділ ІТ та обліку платників,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом при виконанні завдань та функцій із реалізації державної податкової політики
17. Організація планово-фінансової роботи. Матеріально-технічний розвиток

17.1.

Виконання кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, доведеними ОДПІ на 2014 рік

Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя

Проведено ряд змін до кошторису. Кошторисні призначення на друге півріччя 2014 року затверджено в сумі 2894,0 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 2953,9 тис. грн., фактичні видатки становлять 2955,3 тис гривень

17.2.

Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та подання її до Головного управління Міндоходів у області

Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя

Фінансова звітність про виконання кошторису за бюджетними програмами складалася і надавалася у терміни, встановлені ГУ Міндоходів у Львівській області. Порушення термінів подачі звітності не було

17.3.

Підготування, подання та захист в Головне управління Міндоходів у області бюджетних пропозицій на 2015 рік за бюджетними програмами

Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом півріччя

Підготовлено та надано в Головне управління Міндоходів у області бюджетні пропозиції на 2015 рік на утримання ОДПІ

17.4.

Формування та скерування до органів Державної казначейської служби платіжних доручень для повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Сформовано та скеровано до органів Державної казначейської служби 76 платіжних доручень на суму

123,8 тис. грн. для повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування17.5.

Здійснення заходів щодо охорони праці в ОДПІ

Адміністративно-господарський відділ, Жидачівське відділення

Протягом півріччя

Видано наказ № 316 від 26.06.2014 “Про призначення відповідальних за стан охорони праці Миколаївської ОДПІ” та проведено періодичні інструктажі з охорони праці

17.6.

Здійснення заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в ОДПІ

Адміністративно-господарський відділ, Жидачівське відділення

Протягом півріччя

Заправлено та приведено в належний стан вогнегасники, проведено інструктажі з працівниками інспекції

17.7.

Підготування звітної документації щодо споживання енергоносіїв, води, паливно-мастильних матеріалів, тощо

Адміністративно-господарський відділ, Жидачівське відділення

Протягом півріччя

Звітна документація щодо споживання енергоносіїв, води, паливно-мастильних матеріалів направлена в Головне управління Міндоходів (ДФС) у області листами від 25.07.2014 № 5449/8/03-010, від 15.08.2014 №5974/8/13-21-03-010,

від 26.09.2014 № 7523/8/13-21-03-010,

від 27.10.2014 № 7708/8/13-21-03-010,

від 21.11.2014 №8492/8/13-21-03-010,

від 24.12.2014 № 9383/8/13-21-03-010


17.8.

Проведення ремонтних робіт в приміщенні ОДПІ та підготовка до осінньо-зимового періоду

Адміністративно-господарський відділ, Жидачівське відділення

Протягом півріччя

В приміщенні ОДПІ проведено ремонтні роботи кабінетів власними силами, а саме утеплення вікон, побілка окремих приміщень. Проведено прибирання прилеглої до приміщення території

17.9.

Укладання договорів на виконання робіт, перевірка та погодження актів виконаних робіт, договірних цін, калькуляцій

Адміністративно-господарський відділ

Протягом півріччя

На виконання робіт складено 7 договорів та погоджено 5 актів виконаних робіт
18.Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки кадрів

18.1.

Забезпечення виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення і звільнення працівників ОДПІ

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

Протягом півріччя

Прийнято 1 працівника в порядку переведення з ГУ Мін доходів у області;

після відповідного стажування, переведено на іншу посаду 1працівник;

звільнено 1 працівника у зв’язку з переведенням в ГУ Мін доходів у області;

звільнено 2 працівників за власним бажанням18.2.

Забезпечення виконання комплексу робіт щодо присвоєння рангів державних службовців; нарахування вислуги років

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

Протягом півріччя

Розмір винагороди за вислугу років визначався щомісяця до 20 числа комісією з питань встановлення стажу працівників інспекції, необхідного для нарахування винагороди за вислугу років відповідно до постанови КМУ від 03.05.1994 р. № 283 та Закону України “Про державну службу”

18.3.

Розгляд звернень і клопотань структурних підрозділів ОДПІ з питань застосування (скасування) заходів дисциплінарного впливу до працівників

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

Протягом півріччя

Відповідно до клопотань скасовано 6 доган

18.4.

Організація проведення економічних навчань з працівниками з питань підвищення їх професійного рівня, вивчення законодавчих, інструктивних і методичних матеріалів, регламентуючих документів Міністерства доходів України та Головного управління Міндоходів у області та інших документів з питань основної діяльності

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

Протягом півріччя

Два рази на місяць, у всіх структурних підрозділах інспекції проводилось економічне навчання з метою вивчення законодавчих, інструктивних і методичних матеріалів, регламентуючих документів


18.5.

Організація роботи щодо здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників ОДПІ у підвідомчих закладах післядипломної освіти

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

Протягом півріччя

2 працівників інспекції підвищили свою кваліфікацію у підвідомчих закладах післядипломної освіти, з них 2 – за дистанційною формою навчання

18.6.

Організація проведення наставництва щодо працівників, які вперше зараховані до органів Міністерства доходів і зборів України

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

Протягом півріччя

Наставництво не проводилось

В.о. начальника Миколаївської об’єднаної

державної податкової інспекції

Головного управління ДФСу Львівській області М.Б. Ференц

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка