Звіт про виконання плану роботи Миколаївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області на друге півріччя 2014 рокуСторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5


Звіт про виконання плану роботи

Миколаївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області

на друге півріччя 2014 року


з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці


Термін виконання1.Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів

1.1.

Доведення до структурних підрозділів ОДПІ індикативних показників доходів державного та місцевих бюджетів та сплати єдиного соціального внеску

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняЩомісячно

Щомісячно після надходження індикативних показників з Головного управління Міндоходів у області, видано наказ, про організацію роботи ОДПІ щодо виконання індикативних показників, який доведено до керівників структурних підрозділів (накази від 18.07.2014 №362, від 20.08.2014 №410, від 18.09.2014 №443, від 20.10.2014 №497, від 19.11.2014 №565

1.2.

Впровадження організаційних заходів щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів та інших завдань з надходження коштів до бюджету, встановлених наказами Головного управління Міндоходів у області та ОДПІ

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділення,

структурні підрозділи


Щомісячно

Розроблено план заходів виконання індикативних показників, які затверджено наказами від 22.07.2014 №371, від 21.08.2014 №412, від 19.09.2014 №447, від 24.10.2014 №513, від 24.11.2014 №572

1.3.

Аналіз зведених звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування, підготування відповідних аналітичних матеріалів та надання їх керівництву ОДПІ

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняЩоквартально (відповідно до регламенту надання інформації)

Щоквартально, за результатами поданої звітності, проведено аналіз втрат до бюджету внаслідок застосування пільгового оподаткування та надано керівництву матеріали та проінформовано Головне управління Міндоходів у області

1.4.

Проведення аналізу динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності великих платників податків, відповідності їх середньогалузевим показникам та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом, підготування відповідних аналітичних матеріалів та надання їх керівництву ОДПІ

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

У 2014 році один крупний платник перейшов на обслуговування у Центральний офіс обслуговування ВПП та один в СДПІ у м.Львові

1.5.

Забезпечення виконання завдань щодо стабільного та рівномірного збору платежів до загального фонду Державного бюджету України

Координаційно-моніторинговий відділ,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено рівномірний збір платежів по чотирьох завданнях місяця та не виконано по двох місячних завданнях

1.6.

Здійснення розрахунків щодо очікуваних сум надходжень платежів у розрізі галузей економіки, великих платників податків та, у разі виникнення ризиків виконання встановлених завдань, надання пропозицій керівництву у області щодо шляхів їх усунення

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Розрахунки щодо очікуваних сум надходжень платежів у розрізі галузей економіки надавались ГУ Міндоходів щомісячно

1.7.

Аналіз стану забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів, визначальних платників податків та виявлення резервів їх збільшення. Підготовка відповідних аналітичних матеріалів на апаратні і робочі наради, засідання колегії Головного управління Міндоходів у області

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Аналіз стану забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів, визначальних платників податків та виявлення резервів їх збільшення, відповідні аналітичні матеріали на апаратні і робочі наради, засідання Колегії надавались в ГУ Міндоходів щомісячно

1.8.

Забезпечення відпрацювання резервів щодо збільшення надходжень платежів до бюджету.

Підготовка відповідної інформації керівництву Головного управління Міндоходів у області та ОДПІВідділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Управління доходів і зборів з фізичних осіб,

Відділ податкового аудиту,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Доведені резерви щодо збільшення надходжень платежів до бюджету відпрацьовано та відповідна надавалась інформація керівництву Головного управління Міндоходів у області та ОДПІ щомісчно

1.9.

Організація роботи щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, віднесених до категорії ризикових, з метою забезпечення сплати ними належних платежів до бюджету


Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Управління доходів і зборів з фізичних осіб,

Відділ податкового аудиту,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Проведено відпрацювання суб’єктів господарювання, віднесених до категорії ризикових, з метою забезпечення сплати ними належних платежів до бюджету. Протягом півріччя надійшло до бюджету 99,0 тис.гривень2.Організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів, що сплачуються юридичними особами, а саме:
2.1.  податку на прибуток

2.1.1.

Організація роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податків податку на прибуток

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

До 3 платників, які не подали звітність або несвоєчасно подали звітність застосовано штрафні санкції на суму

3,0 тис.грн, та сплачено 1,0 тис.гривень.

Вжито заходи щодо забезпечення повної сплати задекларованих сум з податку на прибуток: по звітності за 2013 рік забезпечено надходження податку на прибуток в сумі 11331,1 тис.гривень


2.1.2.

Організація роботи, спрямована на збільшення надходжень податку на прибуток до бюджетів та забезпечення повної сплати задекларованих сум з податку на прибуток:

проведення поглибленого аналізу діяльності суб'єктів господарювання, які сплачують податок на прибуток та у наступних звітних періодах зменшують нарахування податку на прибуток, або відображають збиткову діяльність;

проведення співбесід з керівниками підприємств, з метою налагодження партнерських відносин, попередження схем ухилення від сплати податкових зобов’язань


Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Проводено аналіз діяльності суб'єктів господарювання, які сплачують податок на прибуток по звітності за 2013рік, а по звітності за 2014рік можуть зменшити нарахування податку на прибуток, або задекларують збитки. Проведено з керівниками підприємств понад 25 співбесід, з метою налагодження партнерських відносин, попередження схем ухилення від сплати податкових зобов’язань та забезпечення збільшення надходжень

2.1.3.

Ведення контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Постійно здійснювався контроль за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів

2.1.4.

Вжиття заходів щодо підвищення рівня податкової віддачі з податку на прибуток, у т.ч. шляхом проведення співбесід з керівниками найбільш проблемних підприємств галузей економіки

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Проведено заслуховування (понад 25) керівників найбільш проблемних підприємств галузей економіки щодо підвищення рівня податкової віддачі з податку на прибуток по звітності у 2014 році. Податкова віддача по звітності за 2013р.становила 0,95 відсотка

2.1.5.

Співставлення даних податкової звітності з податку на прибуток із відповідними даними іншої податкової звітності

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Проведено аналіз звітності з податку на прибуток за 2013 рік та проведено співставлення її з фінансовою звітністю. По платниках у яких виявлено розбіжності, проведено камеральні перевірки. Платниками надано пояснення щодо розбіжностей між податковою та фінансовою звітністю

2.1.6.

Застосуванням штрафних санкцій за неподання (несвоєчасне подання) декларацій з податку на прибуток та порушенням термінів сплати відповідно до вимог ст. 120 та ст. 126 Податкового кодексу України

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Застосовано штрафних санкцій за неподання (несвоєчасне подання) декларацій з податку на прибуток відповідно до вимог ст. 120 Податкового кодексу України до 3 платників на суму 3,04 тис.грн, сплачено 1,0 тис.грн. За порушення термінів сплати відповідно до вимог ст. 126 Податкового кодексу України винесено 44 рішення на загальну суму 30,5тис.грн., сплачено

28,0 тис.гривень2.1.7.

Аналіз:

переплати з податку на прибуток та відпрацювання індикативу залишку надміру внесених сум податку на прибуток до загального фонду Державного бюджету України;

основних показників податкових декларацій з податку на прибуток, в яких задекларовано збитки за І півріччя 2013 року, із показниками фінансової звітності;

за повнотою надходження особливого податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, які були здійснені у 2013 році.

За результатами роботи підготовка керівництву Головного управління Міндоходів у області інформації з відповідними пропозиціями


Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Проведено аналіз переплат та відпрацювання індикативу залишку надміру внесених сум податку на прибуток. Проведено співставлення основних показників податкових декларацій з податку на прибуток, в яких задекларовано збитки по звітності за 2013 рік, із показниками фінансової звітності;

Платників, які подали звітність з особливого податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, які були здійснені у 2013 році не було.

Підготовлено відповідні аналітичні матеріали про результати проведеної роботи на апаратні і робочі наради

2.2. податку на додану вартість

2.2.1.

Організація роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податків податку на додану вартість

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

До бюджету надійшло 19526,6 тис.грн податку на додану вартість.

Застосовано штрафних санкцій за неподання (несвоєчасне подання) декларацій 39 на 28,6 тис.грн. та несвоєчасну сплату по 72-ти платниках на суму 188,3 тис.грн.,2.2.2.

Вжиття заходів щодо розширення бази оподаткування ПДВ, покращення адміністрування ПДВ

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

На постійній основі проводилися організаційні заходи, спрямовані на розширення бази оподаткування та підвищення рівня ефективності проведення камеральних (вивчення законодавчих актів на економічних навчаннях, співбесіди на виробничих нарадах в структурних підрозділах)

2.2.3.

Здійснення контролю за своєчасністю анулювання реєстрації платників ПДВ, та контролю за визнанням платниками умовного постачання товарів та необоротних активів відповідно до дії ст. 184 Податкового кодексу України

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

15 платникам анульовано реєстрацію свідоцтв платників ПДВ


2.2.4.

Здійснення контролю за суб’єктами господарювання, які мають низькі показники ефективності та податкової віддачі з ПДВ

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено контроль за платниками, у яких низькі показники ефективності та податкової віддачі з ПДВ та постійно проводились заслуховування таких платників

2.2.5.

Моніторинг платників ПДВ, які формують податковий кредит за рахунок податкових накладних, які не зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

По результатах проведеного моніторингу платників, що формують податковий кредит за рахунок накладних не зареєстрованих в ЄРПН, 1 платнику зменшено від’ємне значення на 19,4 тис.гривень

2.2.6.

Оперативне відпрацювання суб’єктів господарювання, в яких встановлено розбіжності податкових зобов’язань та податкового кредиту, виявлення схем мінімізації податкових зобов’язань та ухилень від оподаткування ПДВ, встановлення вигодонабувачів, формування висновків для передачі у підрозділи податкового контролю юридичних осіб та податкової

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Усунуто розбіжностей по податкових зобов’язаннях в сумі 160,3 тис.грн., по податковому кредиту в сумі

925,0 тис.грн. По платниках, в яких встановлено розбіжності податкових зобов’язань та податкового кредиту, передано у підрозділи податкового контролю 28 висновків2.2.7.

Виявлення суб’єктів господарювання, які вірогідно скористалися „податковими ямами” для завищення податкового кредиту або заниження податкових зобов’язань з ПДВ на суму більше 100 тис. грн., та вжиття заходів щодо їх відпрацювання

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Не виявленно суб’єктів господарювання, які вірогідно скористалися „податковими ямами” для завищення податкового кредиту або заниження податкових зобов’язань з ПДВ
2.3. акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

2.3.1.

Запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, спиртовмісної продукції, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

ГДРІ з питань контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом півріччя

З метою виявлення незаконного обігу спиртовмісної продукції та алкогольних напоїв проведено 20 обстежень. Порушень не встановлено

2.3.2.

Обстеження та виявлення місць зберігання, виробництва, транспортування та реалізації спирту, спиртовмісної продукції, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

ГДРІ з питань контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом півріччя

Обстеження не проводились

2.3.3.

Участь у проведенні перевірок діяльності суб’єктів господарювання щодо виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

ГДРІ з питань контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом півріччя

Проведено 5 перевірок. Застосовано штрафних санкцій на суму 5,4 тис. гривень

2.3.4.

Застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства, яке регулює виробництво, обіг та реалізацію спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

ГДРІ з питань контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом півріччя

Застосовано фінансових санкцій до суб’єктів господарювання на суму

5,4 тис.гривень2.3.5.

Організація роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

ГДРІ з питань контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

Протягом півріччя

Надійшло протягом півріччя плати за ліцензії 788,9 тис.грн., виконання планових показників становить 107,7 відс. Збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства надійшло 260,0 тис.грн, що становить 98,7 відс. виконання планових показників
2.4. інших платежів з юридичних осіб

2.4.1.

Забезпечення надходжень до місцевих бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів, платників плати за землю, місцевих податків і зборів, а також виявлення резервів їх збільшення.

Проведення аналізу зведених звітів про пільги в оподаткуванні плати за землю та місцевих податків і зборів. За результатами роботи підготовка керівництву ОДПІ інформації з відповідними пропозиціямиВідділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Забезпечено надходження до місцевих бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів, платників плати за землю, місцевих податків і зборів, фіксованого с/г податку. До місцевого бюджету забезпечено надходження в сумі 88686,6 тис. гривень,

Проведено аналіз зведених звітів про пільги в оподаткуванні плати за землю та місцевих податків і зборів, підготовлено відповідні інформаційні матеріали2.4.2.

Здійснення моніторингу діяльності суб’єктів господарювання – надрокористувачів, які протягом другого півріччя 2014 року не сплачували (або сплачували не в повному обсязі) плату за користування надрами та у разі виявлення фактів порушень чинного законодавства, інформування Міністерства охорони навколишнього природного середовища України стосовно таких суб’єктів господарювання з метою розгляду питання щодо скасування виданих їм спеціальних дозволів на користування надрами

Відділ оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Жидачівське відділенняПротягом півріччя

Здійсненно моніторинг діяльності суб’єктів господарювання – надрокористувачів, які протягом II півріччя 2014 року не сплачували плату за користування надрами та по виявлених порушеннях чинного законодавства, проінформовано Головне управління Міндоходів у області з метою порушення питання перед Міністерством охорони навколишнього природного середовища України щодо скасування виданих їм спеціальних дозволів на користування надрами
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка