Звіт про виконання плану роботи головного управління дфс у запорізькій області на 2014 рік витягСкачати 291.9 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір291.9 Kb.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

НА 2014 РІК
ВИТЯГ
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів
У 2014 році за рахунок вжитих заходів до зведеного бюджету зібрано податків та зборів, які контролюються територіальними органами області, на загальну суму 5045 млн.грн. Фактичний збір до державного бюджету склав 1776,6 млн.грн., що на 227,3 млн.грн. або на 14,7 відс. більше рівня надходжень 2013 року. Вагомим є внесок у місцеві бюджети області – 3268,4 млн.грн., що більше минулорічного рівня надходжень на 186,3 млн.грн., темп росту надходжень становить 6,0 відсотків.
До загального фонду державного бюджету надійшло податків та платежів на загальну суму 1725,1 млн.грн., що на 267,6 млн.грн. або на 18.4 відс. більше аналогічного показника 2013 року.

В структурі надходжень загального фонду державного бюджету забезпечено приріст надходжень по основних джерелах дохідної частини загального фонду державного бюджету, у т.ч.:

- податку на прибуток підприємств – 32,6 млн.грн. або на 7,7 відс.;

- податку на додану вартість - на 42 млн.грн., або 5,5 відс.;

- плати за користування надрами - на 7,1 млн.грн., або 13,3 відс.;

- акцизного податку із вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 0,6 млн.грн., або 19,0 відс.;

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - на 1,2 млн.грн., або на 16,3 відс.;

- збору за користування радіочастотним ресурсом України – на 0,3 млн.грн., або на 76,4 відс.;

- надходженнях від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у водні об'єкти і т.д. – на 43,2 млн.грн., у 2 рази.

Розділ 2. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів
2.1. Податок на прибуток
З метою стабільного й рівномірного наповнення доходної частини Державного бюджету України, виконання встановлених центральним органом завдань із виконання бюджетних призначень, територіальними органами області впродовж 2014 року вжито комплекс заходів спрямованих на здійснення циклічного моніторингу нарахувань та сплати податку на прибуток та авансових внесків, виявлення чинників, що впливають на стан декларування та надходження податку, руйнування можливих шляхів мінімізації податкових зобов’язань з податку на прибуток.

За січень-грудень 2014 надійшло 456 млн.грн., або 105,4 відсотки. Темп росту до рівня надходжень 2013 року склав 107,7 відсотків.


Враховуючи той факт, що діючими нормами ПКУ не передбачено щоквартальне надання декларацій з податку на прибуток (за винятком окремої категорії платників) робота була націлена на визначення та розширення кола СГД, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

За підсумками декларування податку на прибуток за 2013 рік підприємствами області задекларовано 37,8 млн.грн. авансових внесків, що підлягали щомісячній сплаті протягом 2014 року, що на 6,9 млн.грн., або на 2,2 відс., перевищило показник 2012 року (30,9 млн.грн. у співставних умовах).


Взагалі за 2014 рік по підприємствах Запорізької області нарахування авансових внесків податку на прибуток склали 285,8 млн.грн.
2.2. Податок на додану вартість
За результатами вжитих ГУ області заходів у 2014 році до загального фонду державного бюджету зібрано 811,0 млн.грн. ПДВ, що на 69,1 млн.грн. або на 9,3 відс. більше, ніж скоригований фактичний збір у 2013 році. Загалом середньомісячний збір з ПДВ у 2014 році склав 67,6 млн.грн., що на 5,8 млн.грн., або на 9,4 відс. більше, ніж у 2013 році.

2.3. Акцизний податок та збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
В області як платники акцизного податку (без платників які сплачують особливий податок при відчуженні цінних паперів та деривативів) обліковано 17 суб’єктів господарювання, в тому числі виробників підакцизної продукції – 14, імпортерів алкогольної продукції – 2, споживач підакцизної продукції для власних потреб – 1.

Фактично здійснюють виробничу діяльність 9 платників (6 виробників пива, 1 виробник нафтопродуктів, 2 виробники виноматеріалів), решта – припинили діяльність у зв’язку з провадженням справи про банкрутство та/чи ліквідації.

З початку року до бюджету надійшло 3 692,9 тис.грн. Надходження поточного року перевищують надходження відповідного періоду минулого року на 578,6 тис.грн.
У 2014 році до загального фонду держбюджету надійшло 8 677,3 тис.грн. акцизного податку з ввезеної в Україну продукції, що більше проти відповідного періоду попереднього року на 16,3 відсотка.
2.4. Інші платежі з юридичних осіб
У 2014 році до місцевих бюджетів надійшло:

- плати за землю з юридичних осіб 417,3 млн.грн.;

- плати за землю з фізичних осіб 80,9 млн.грн.;

- збору за спеціальне використання води 77,8 млн.грн.;

- збору за користування надрами 73,0 млн.грн.;

- екологічному податку 55,5 млн.грн.;

- фіксованого сільськогосподарського податку 7,4 млн.грн.;

- місцевих податків і зборів 1,5 млн.грн.;

- плати за використання інших природних ресурсів 0,9 млн.грн.; до 2013 року забезпечено збільшення надходжень на 0,1 млн.грн. або 12,5 відс.;

- збору за спеціальне використання лісових ресурсів 71,43 тис.грн.

До державного бюджету сума надходжень за 2014 рік склала:

- по екологічному податку 103,0 млн.грн.;

- збору за спеціальне використання води 77,8 млн.грн.;

- збору за користування надрами 60,9 млн.грн.;

- по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 2,8 млн.грн.;

- по збору за використання радіочастотного ресурсу України 0,7 млн.грн.;

- збору за спеціальне використання лісових ресурсів 1,8 тис.грн.

2.5. Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування

податку на додану вартість
За 2014 рік згідно поданої звітності задекларовано до відшкодування на розрахункові рахунки податку на додану вартість в сумі 255,7 млн.грн., що на 9,4 млн.грн. або на 3,5 відсотки менше заявок 2013 року.

У 2014 році відшкодовано податку на додану вартість на розрахункові рахунки платників в сумі 216,5 млн.грн., що на 181,7 млн.грн. або на 45,6 відсотка менше проведеного відшкодування податку на додану вартість у 2013 році. Зменшення відшкодування податку на додану вартість пов'язано зі зменшенням заявок на його отримання, проведенням роботи по упередженню неправомірних заявок, а також з проведенням в 2014 році бюджетного відшкодування податку на додану вартість шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики.

У автоматичному режимі відшкодовано податку на додану вартість 13 платникам на суму 60,1 млн.грн., що на 56,7 млн.грн., або майже в 2 рази менше 2013 року.

Питома вага відшкодованих сум податку на додану вартість в автоматичному режимі до загального обсягу відшкодування сум на розрахункові рахунки платників з початку 2014 року складає 27,8 відсотка.

На виконання статті 24 Закони України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" в частині проведення бюджетного відшкодування податку на додану вартість шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики проведена робота з платниками по погашенню заборгованості по відшкодуванню ПДВ.

Отримано заявок від 8 платників на суму 15,9 млн.грн., які відшкодовані в повному обсязі.


Розділ 3. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків та зборів, що сплачуються фізичними особами, у т.ч. самозайнятими особами, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
За підсумками роботи січня-грудня 2014 році по податках, які закріплені за управлінням доходів і зборів з фізичних осіб, виконання індикативних показників, доведених ДФС України, становить:

до місцевих бюджетів:

- по податку на доходи фізичних осіб – 110,6 відс., з доведених 1 993,4 млн.грн. до місцевих бюджетів мобілізовано 2 204,9 млн.грн., темп росту надходжень до аналогічного рівня минулого року становить 6,6 відс.

- по єдиному податку з фізичних осіб – 115,8 відс., з доведених 172,3 млн.грн. мобілізовано 199,5 млн.грн., темп росту надходжень до аналогічного рівня минулого року становить 15,0 відс.

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 129,8 відс., з доведених 0,9 млн.грн. мобілізовано 1,2 млн.грн., темп росту надходжень до аналогічного рівня минулого року становить 15,0 відс.до Державного бюджету:

- військового збору – фактичні надходження з 03.08.2014 складають 77,3 млн.грн.;

- ПДФО у вигляді процентів – фактичні надходження з початку року складають 18,9 млн.грн.;

- по податку на додану вартість з фізичних осіб мобілізовано 40,6 млн.грн.


В структурі надходжень ЄСВ за січень – грудень у сумі 5285,3 млн.грн.:

- 4835,0 млн.грн., або 91,48 відс. – надходження ЄСВ юридичних та фізичних осіб з заробітної плати найманих працівників згідно класів професійного ризику;

- 193,1 млн.грн., або 3,65 відс. – надходження ЄСВ від фізичних осіб-підприємців спрощеної та загальної системи оподаткування за себе;

- 249,3 млн.грн., або 4,71 відс. – надходження ЄСВ з грошового забезпечення військовослужбовців;

- 4,0 млн.грн., або 0,08 відс. – надходження ЄСВ з грошового забезпечення батьків-вихователів;

- 3,9 млн.грн., або 0,08 відс. – надходження ЄСВ за договорами добровільної участі.Податок на додану вартість

Станом на 01.01.2015 в області зареєстровано 975 суб’єкт господарювання - платник ПДВ - фізичних осіб. За роботи у 2014 році до загального фонду державного бюджету зібрано 40,6 млн.грн. ПДВ.


Податок на доходи з фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоформуючим податком місцевих бюджетів, частка якого у загальній сумі податкових надходжень у 2014 році склала 67,3 відсотків.

Протягом 2014 року до місцевих бюджетів надійшло 2 204,9 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 136,2 млн.грн. (або на 6,6 відс.) більше, ніж у 2013 році.

Територіальними органами вжито ряд заходів із забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати та недопущення її виплати без сплати податку з доходів фізичних осіб і ЄСВ, зокрема:

- встановлено дієвий контроль за недопущенням випадків виплати заборгованості по заробітній платі без перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету;

- узгоджено плани спільних дій з територіальними органами Мінпраці щодо обміну інформацією з питання заборгованості із заробітної плати та вжиття відповідних заходів;

- забезпечено активну участь представників територіальних органів в роботі комісій при місцевих органах виконавчої влади з питань погашення заборгованості по заробітній платі та податкової заборгованості;

- посилено контроль за суб’єктами господарювання, які виплачують заробітну плату у розмірі, нижчому мінімально встановленого законодавством рівня.

До податкових органів запрошено на робочі групи та проведено співбесіди з керівниками 3 008 підприємства. За результатами проведеної роботи підвищили рівень виплати заробітної плати керівники 2 930 підприємств, в бюджет додатково надійшло 2 087,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ в сумі 5 746,4 тис.грн.

Одним із резервів збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб є виявлення найманих осіб, трудові відносини яких з працедавцями не були оформлені належним чином. Протягом 2014 року податковими органами виявлено 13 290 таких найманих осіб, до бюджету додатково надійшло 2,6 млн.грн. податку з доходів фізичних осіб та штрафних санкцій.
Єдиний соціальний внесок
Надходження сум ЄСВ за січень-грудень 2014 складають 5 285,3 млн.грн.

Протягом 2014 року за порушення чинного законодавства по ЄСВ застосовано 2 776 Постанов про адміністративне правопорушення на суму 1 293,1 тис.грн., з них 1701 на суму 929,6 тис.грн. за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ.


Розділ 4. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи, у тому числі з питань єдиного соціального внеску
У 2014 році вжито ряд заходів, спрямованих на руйнування схем мінімізації та вжиття запобіжних заходів, які б унеможливили ухилення платників від сплати податків. Удосконалення процедури планування, впровадження ризикоорієнтованої системи відбору платників до перевірки забезпечили поліпшення результативності роботи.

Забезпечено щоквартальне формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання за рахунок якісного відбору суб’єктів господарювання до проведення перевірок. Зменшення кількості планових та позапланових перевірок при одночасному збільшенні їх ефективності.

З метою зменшення податкового тиску та втручання у господарську діяльність платників податків із року в рік зменшується кількість проведених документальних перевірок діяльності фізичних осіб-підприємців з питань, пов'язаних із здійсненням контролю за повнотою нарахування, утримання та своєчасності сплати належних сум податків до бюджету.
Розділ 5. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
У 2014 року до місцевих бюджетів надійшло 26,0 млн.грн. плати за ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, чим забезпечено виконання індикативних надходжень на рівні 107,3 відсотків. Проти відповідного періоду минулого року відбулося зростання надходжень на 0,3 млн.грн. (1,5 відс.).

Протягом 2014 року видано 7 327 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, у тому числі: алкогольними напоями – 3 673, тютюновими виробами – 3 654.

Формування Єдиного ліцензійного реєстру виданих, переоформлених, анульованих та призупинених ліцензій, дублікатів ліцензій.
Розділ 6. Організація роботи та контроль за погашенням податкового боргу
Протягом року територіальними органами області вжито заходів, спрямованих на забезпечення стягнення сум податкового боргу, а також удосконалення роботи з виявлення, оцінки, збереження і реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває в податковій заставі.

Протягом 2014 року за рахунок погашення податкового боргу забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету в сумі 217,4 млн.грн., у тому числі до Державного – 164,5 млн.грн., що відповідно на 2,8 млн.грн. та 1,4 млн.грн. більше, ніж за попередній рік.


До Зведеного бюджету у 2014 році за рахунок реалізації безхазяйного майна та інших позареалізаційних надходжень залучено 1,32 млн.грн.
Розділ 7. Організація роботи щодо запобігання та виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, провадження оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування
Протягом 2014 року прийнято ряд організаційних та практичних заходів, направлених на збільшення надходження коштів до бюджету з несплачених податків тіньового сектору економіки, здійснення оперативно – розшукової діяльності, в першу чергу за рахунок виконання основних пріоритетів в роботі.

Ліквідовано діяльність 3 "конвертаційних центрів", по яким загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 170 млн.гривень.

В результаті посилення роботи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за матеріалами оперативних співробітників обліковано 25 матеріалів про скоєння кримінальних правопорушень за ст.204 КК України, припинена незаконна діяльність 5 "підпільних" цехів по виробництву алкогольних напоїв.

З незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 17,5 млн. гривень. Згідно судовим рішенням конфісковано підакцизних товарів на суму 2,8 млн. гривень.Розділ 8. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
Планування діяльності ГУ області та територіальних органів

У 2014 році організація роботи ГУ здійснювалася відповідно до річного та піврічних планів роботи на 2014 рік. Плани роботи були сформовані на основі пропозицій структурних підрозділів, з урахуванням управлінських рішень законодавчої, виконавчої влади, включаючи рішення вищого рівня, а також комплексних цільових та регіональних програм; оцінки підсумків роботи за минулий плановий період, узагальненого практичного досвіду, наукових рекомендацій тощо.

За підсумками роботи підготовлено звіти про виконання річного та піврічних планів роботи.

Річний та піврічні плани роботи, а також звіти про їх виконання розміщені на суб-сайті з метою оприлюднення.

Опрацьовано річні та піврічні плани роботи підпорядкованих ДПІ та надано на затвердження у встановленому порядку. Звіти про виконання планів роботи підпорядкованих ДПІ направлено структурним підрозділам ГУ для врахування при підготовці матеріалів на засідання колегії ГУ, заслуховування тощо.
Удосконалення організаційної структури та оптимізація штатної чисельності органів ДПС

Відповідно до Постанови КМУ від 06.09.2014 № 311 „Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" 17 вересня 2014 року здійснено реєстрацію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

У 2014 році проведено ряд заходів щодо реорганізації органів державної фіскальної служби та оптимізації штатної чисельності та здійснено реєстрацію державних податкових інспекцій ГУ ДФС.

Станом на 01.01.2015 функціонує 15 державних податкових інспекцій, з яких 7 об’єднаних (у склад яких входять 13 відділень), 8 державних податкових інспекцій у районах (з яких 7 - у районах м.Запоріжжя).


Організація проведення засідань колегії ГУ Міндоходів, нарад, заслуховувань, міжвідомчих (спільних) нарад, міжвідомчих робочих груп тощо

Забезпечено організацію роботи щодо проведення колегії ГУ Міндоходів.

Протягом 2014 року відповідно до Плану роботи колегії на перше півріччя проведено 1 засідання колегії ГУ Міндоходів, яка відбулась 28 січня 2014 року,

Підготовлені та надіслані запрошення членам колегії, які не є працівниками територіальних органів ГУ Міндоходів та іншим учасникам засідання колегії: Гончаруку П.А.; Бізілі М.І.; Берназі Н.Ю. - Ванату П.М.

На засіданні колегії ГУ Міндоходів розглядались:

- підсумки роботи органів ГУ Міндоходів за 2013 рік та заходи щодо забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів у 2014 році ;

- питання реалізації Запорізькою митницею завдань із забезпечення наповнення Держбюджету за 2013 рік та про тенденції, обставини, факти, що впливають на їх виконання;

- стан кадрової роботи в територіальних органах області та перспективи Кадрової стратегії на 2014 рік.


Організація контролю за виконанням документів
Протягом 2014 року проводилася системна робота щодо забезпечення виконання структурними підрозділами ГУ у повному обсязі та у встановлені терміни завдань, визначених актами законодавства, указами, розпорядженнями та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, запитами і зверненнями народних депутатів України, рішеннями Колегій, власними рішеннями тощо.

У 2014 році було опрацьовано 20 690 документів з використанням програмного забезпечення "Автоматизованої системи електронного документообігу", у тому числі надійшло 640 документів з центральних органів виконавчої влади та 420 звернень (запитів) громадян. Взято на контроль – 2 842 контрольних завдань, у тому числі з ДФС України – 1 634. Підлягало виконанню – 3 088 контрольних завдань, в тому числі з ДФС України – 1 693.

На виконання наказу ДФС України «Про запровадження єдиного документообігу у ДФС» забезпечено централізовану реєстрацію: вхідної, вихідної, внутрішньої кореспонденції, розпорядчих документів; та постановку на автоматизований контроль виконання вхідних та власних документів ГУ в АІС «Управління документів» з 01.12.2014. У 2014 році було опрацьовано 2 202 документів з використанням АІС «Управління документів», у тому числі надійшло 55 документів з центральних органів виконавчої влади та 12 звернень (запитів) громадян. Взято на контроль – 139 контрольних завдань, у тому числі з ДФС України – 97. Підлягало виконанню – 97 контрольних завдань, в тому числі з ДФС України – 73.

За результатами аналізу стану виконавської дисципліни надавалась начальнику ГУ та його першим заступникам (заступникам) аналітична інформація щодо виконання структурними підрозділами контрольних завдань для розгляду на колегії та апаратних нарадах з відповідними пропозиціями щодо її поліпшення і усунення виявлених недоліків та відповідного реагування.


Розділ 9. Забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також з органами доходів та зборів
Забезпечено взаємодію та обмін інформацією із органами державної влади та місцевого самоврядування, підрозділами Запорізької ОДА і обласними підрозділами центральних органів виконавчої влади, іншими правоохоронними органами зокрема щодо проведення спільних заходів (за відповідними напрямами роботи), засідань робочих груп та постійно діючих комісій спрямованих на забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. Протягом 2014 року прийнято участь у 7 засіданнях комісії ОДА з питань упорядкування обліку юридичних осіб державної форми власності, які зареєстровані на території Запорізької області.

Упродовж звітного періоду територіальними органами області проводилася активна спільна робота із місцевими органами виконавчої влади, під час якої розглядалися питання: "Про надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, передбаченими Податковим кодексом України, про проведення роботи з суб'єктами господарювання з питань погашення заборгованості із заробітної плати та шляхи їх вирішення, роль громадськості у протидії виплати заробітної плати у "конвертах" та про стан роботи із запобігання корупції в територіальних органах області, спільні дії з громадськістю зі створення умов для протидії корупційним проявам, зокрема, роботу сервісу "Пульс", про кампанію декларування доходів громадян за 2013 рік та рейтингову оцінку податкової системи України та інші.

Протягом 2014 року проведено 404 заходи за участю представників територіальних органів області та органів місцевої влади та самоврядування.

У 2014 році в цілому по Запорізькій області було проведено 1 063 семінара для платників податків, частина з них була проведена за участю представників місцевих органів влади та спільно з територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України в Запорізькій області", профспілковими та іншими громадськими організаціями. Зокрема, на семінарах розглядались новації в оподаткуванні передбачених Податковим кодексом України та з актуальних питань застосування законодавства.

У Запорізькій ОДА проводяться засідання координаційної ради за участю представників органів виконавчої влади Запорізької області та ГУ області, на яких роз'яснюються нововведення до Податкового кодексу України, обговорюються актуальні питання, пов'язані з діяльністю малого та середнього бізнесу, питання розвитку підприємництва.

За участю керівництва ГУ області, Запорізької ОДА, Запорізького виконавчого комітету міськради проводяться засідання обласної робочої групи з питань погашення заборгованості із виплат заробітних плат підприємствами Запорізької області, забезпечення податкових та інших надходжень до Державного і місцевих бюджетів.

Аналогічні заходи проводяться керівництвом органів ГУ області в містах та районах регіону.

Матеріали на дану тематику на постійній основі розміщувались на сайтах органів влади та місцевого самоврядування, та на суб-сайті ГУ області, а також у власних ЗМІ ГУ області та регіональних ЗМІ.

Протягом 2014 року області забезпечено щоквартальний взаємообмін інформацією із Головним управлінням статистики в Запорізькій області щодо переліку СГД, що здійснювали реалізацію алкогольних напоїв та пива, а також загальної суми отриманої виручки у відповідні періоди.

До територіальних органів області постійно направляється інформація щодо сформованих реєстрів виданих, переоформлених, анульованих та призупинених ліцензій, дублікатів ліцензій.

З метою реалізації положень Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1066, територіальними органами здійснені звірки з суб’єктами інформаційного обміну (ради відповідного рівня, територіальні органи Держземагентства, РВ Фонду державного майна України по Запорізькій області) стосовно своєчасного отримання інформації, необхідної для обчислення і справляння плати за землю.

В результаті проведених у 2014 році звірок залучено до оподаткування 57 суб’єктів господарювання (річна сума нарахувань складає 732,13 тис.грн., загальна площа земельних ділянок – 130,8 га).

Крім цього, проведеними територіально-дільничими обстеженнями залучено до оподаткування 78 суб’єктів господарювання (в т.ч. 37 – юридичних осіб, 41 – фізичних осіб), які користуються земельними ділянками без оформлених належним чином правовстановлюючих документів на землю. Площа земельних ділянок таких суб’єктів складає 71,9 га (в т.ч. 54,8 га – по юридичних особах, 17,1 га – по фізичних особах), сума додаткових надходжень до місцевих бюджетів – 599,1 тис.грн., (в т.ч. 484,9 га – по юридичних особах, 114,2 га – по фізичних особах).
Розділ 10. Організація правової роботи
Забезпечення законності діяльності органів ДПС та представництво їх інтересів у судах
В звітному періоді в судах всіх інстанцій на користь територіальних органів області вирішено 1 579 судових справ на суму 1 243,6 млн.грн.
Перегляд рішень територіальних органів під час проведення процедури адміністративного оскарження

ГУ області розглянуто 536 скарг платників податків на загальну суму 312,45 млн.грн.


Розділ 11. Організація роботи щодо забезпечення захисту державних службовців і працівників від протиправних посягань, запобігання і протидії корупції
З метою недопущення посадових злочинів, корупційних дій та інших порушень чинного законодавства з боку співробітників територіальних органів, управлінням власної безпеки упродовж дванадцяти місяців 2014 року здійснено 1099 профілактичних заходів, у тому числі проведено 503 лекції та виступи в колективах.
Розділ 12. Організація роботи з платниками податків, здійснення контролю за наданням адміністративних послуг
Організація особистого прийому громадян посадовими особами ГУ області та забезпечення розгляду звернень громадян

Забезпечено кваліфікований і своєчасний розгляд звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян".

До територіальних органів надійшло 790 письмових звернень громадян. З них: 787 або 99,6 відс. заяв, 3 або 0,4 відс. скарги, інформаційних запитів та пропозицій – не надходило.

Посадовими особами ГУ області проведено 1136 особистих прийомів громадян, в т.ч. 504 – виїзних. Найбільше на особистих прийомах до посадових осіб ГУ області звертались суб’єкти господарювання – фізичні особи відповідно 36,4 відс. від загальної кількості усних звернень. Актуальними на особистих прийомах були питання: оподаткування податком з доходів фізичних осіб – 337 звернень або 29,7% від загальної кількості звернень; щодо оподаткування доходів підприємницької діяльності (місцеві податки, загальна система оподаткування) – 171 звернень або 15 % від загальної кількості звернень, щодо оподаткування ЄСВ – 88 звернення або 7,7 % від загальної кількості звернень,плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) – 119 звернень або 10,5% від загальної кількості звернень.

За 2014 рік до територіальних органів надійшло 3 скарги на неправомірні дії працівників, які за результатами розгляду не знайшли свого підтвердження.
Організація надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації

ГУ області забезпечено оприлюднення на суб-сайті (підрозділ «Доступ до публічної інформації») звітів щодо розгляду запитів на інформацію, які надійшли до територіальних органів. Звіти оприлюднювалися двічі на місяць.

За 2014 рік до територіальних органів надійшло 216 запитів на інформацію.

Проведений аналіз статусу запитувачів свідчить, що із загальної кількості запитів, які надійшли до територіальних органів в 108 випадку – це були фізичні особи, 95 – юридичні особи, 9 запитів отримано від інших органів виконавчої влади як належному розпоряднику інформації та 4 запитів отримано від представників ЗМІ.


Проведення роз’яснювальної роботи щодо порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування

Територіальними органами активізовано робота по забезпеченню єдиної інформаційної політики, співпраці з інститутами громадського суспільства, участі громадськості в реалізації державної політики, проведення масово-роз'яснювальних заходів з платниками.

Протягом 2013 року для платників організовано та проведено 1 026 семінарів з актуальних питань оподаткування за участі провідних фахівців територіальних органів області, з них 136 загальних, 249 тематичних та 629 практикумів. У семінарах взяли участь близько 52 тис. платників податків. Однією з форм роз'яснення положень Податкового кодексу України в 2013 році були 8 інтернет-семінарів.

З метою поліпшення масово-роз'яснювальної роботи та надання практичної допомоги платникам податків розроблено та випущено 1 338 видів друкованої продукції загальним накладом 261,4 тис. примірників, зокрема, брошур – 86 видів, листівок – 607, пам'яток – 279, плакатів – 43, буклетів – 78.

У друкованих ЗМІ опубліковано 3 498 матеріалів з питань роз‘яснення норм податкового законодавства, забезпечено випуск в ефір місцевих теле - та радіоканалів 1 890 теле – та 2 696 радіосюжетів. На суб-сайті ГУ області розміщено 7 064 матеріалів з питань роз’яснення законодавства.

У 2013 року територіальними органами проводилися заходи у навчальних закладах області. Це лекції, тематичні зустрічі, Дні відкритих дверей та інші. Також постійно проводяться благодійні заходи для дітей, які потребують особливої уваги з боку держави. У 2013 році територіальними органами у навчальних закладах проведено 596 заходів з молоддю.


Забезпечення оперативного розгляду інформації, яка надходить від заявників на сервіс «Пульс», вирішення їх питань по суті та підготовка своєчасних і повних відповідей заявникам

З метою оперативного реагування на інформацію від громадян про неправомірні дії або бездіяльність працівників територіальних органів області в рамках антикорупційного проекту сервіс «Пульс» здійснюється постійне прийняття звернень, які оформлені Інформаційними картками за визначеною формою (за допомогою програмного забезпечення CRM IDD з модулем «Пульс податкової»), які направляються для відповідного реагування до підрозділів територіальних органів області.

Керівниками підрозділів територіальних органів області невідкладно вживаються заходи для вирішення по суті порушених в Інформаційних картках питань та забезпечується оперативне направлення Інформаційних карток із відображенням у відповідному полі результатів розгляду (реагування) та вжитих заходів на сервіс «Пульс».

За 2014 рік до підрозділів територіальних органів області в рамках антикорупційного проекту «Пульс» надійшло 141 інформаційних карток, за результатами розгляду яких надано вичерпні відповіді.


Координація діяльності Центрів обслуговування платників податків

Станом на 01.01.2015 в області відкрито 27 Центрів обслуговування платників (далі ЦОП), з них 15 ЦОП відкрито в територіальних органах, а 12 – у відділеннях.

За 2014 рік територіальними органами надано 144 662, з них 139 247 послуг у ЦОП.

Також, проводиться анкетування та опрацювання анкет відвідувачів ЦОП, з метою формування позитивного іміджу органів державної фіскальної служби, своєчасного реагування на критичні зауваження та пропозиції платників щодо діяльності ЦОП.


Розділ 13. Організація роботи з громадськістю та засобами масової інформації
Забезпечення проведення територіальними органами області "круглих столів", зборів, зустрічей за участю представників інститутів громадянського суспільства та громадськості з актуальних питань оподаткування та діяльності територіальних органів області.

З метою забезпечення співпраці з інститутами громадського суспільства, участі громадськості у реалізації державної політики у податковій та митній сфері, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності територіальні органи області активно співпрацюють з громадськими організаціями та засобами масової інформації.

Так, за січень-грудень 2014 року територіальними органами області та Запорізької митниці проведено 271 прес-конференцію та брифінг (за січень-грудень 2013 року – 260), висвітлено 797 публічних заходів за участю керівництва ГУ області та Запорізької митниці (за січень-грудень 2013 року – 598). Проведено 368 зустрічей керівництва з редакторами і журналістами ЗМІ з актуальних питань діяльності (у січні-грудні 2013 року – 354).

Територіальними органами області налагоджена постійна співпраця з інститутами громадянського суспільства, зокрема з ТВ ВГО АППУ в Запорізькій області.

В 2014 році інформація з питань оподаткування щотижня надсилалась на електронні адреси громадських організацій для ознайомлення членів громадських організацій та для розміщення на відповідних сайтах.

Спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Запорізькій області фахівцями інформаційно-комунікаційного управління в 2014 році було проведено 5 семінарів.

Інформація з питань оподаткування постійно надається під час проведення заходів з інститутами громадянського суспільства (семінарів, засідань Громадських рад, "круглих столів", тощо).

З метою забезпечення своєчасного інформування громадськості через ЗМІ щодо діяльності територіальних органів області у 2014 році проведено безпосередньо за участю керівництва ГУ області проведено 39 зустрічей, 1 Інтернет-конференцію, 18 прес-конференцій та брифінгів, 14 "круглих столів".

При ГУ області працює Громадська рада, на якій розглядаються актуальні питання щодо застосування податкового та митного законодавства, надходження коштів до бюджетів, пріоритетних напрямів роботи територіальних органів області та митної служби. В засіданнях брали участь представники різноманітних служб, інспекцій, громадських організацій та бізнесу.

Протягом 2014 року в регіоні було проведено 3 засідання Громадської ради, на яких розглядалися питання: перспективи впровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора та регулювання його діяльності, підсумки та перспективи роботи територіальних органів області, Запорізької митниці в умовах реформування органів Міндоходів та створення Державної фіскальної служби, щодо змін до Податкового кодексу України відповідно до Закону України (від 20.05.2014 № 1275 – УІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно – мобілізаційних питань під час проведення мобілізації".

Громадська рада при ГУ Міндоходів у Запорізькій області в 2014 році завершила свою роботу. У зв’язку зі створенням ГУ ДФС протягом IV кварталу проведено організаційні заходи щодо створення Громадської ради при ГУ ДФС у Запорізькій області.

З підпорядкованими ДПІ проводиться постійна робота, зокрема, селекторні наради, семінари з координації діяльності щодо проведення публічних заходів – прес-конференцій, брифінгів, зустрічей за участю представників ЗМІ тощо з питань діяльності територіальних органів області.

Так, за січень-грудень 2014 року територіальними органами ГУ області проведено 271 прес-конференцію та брифінг (за січень-грудень 2013 року – 260), висвітлено 797 публічних заходів (за січень-грудень 2013 року – 598). Проведено 368 зустрічей керівництва з редакторами і журналістами ЗМІ з актуальних питань діяльності (у січні-грудні 2013 року – 354).

У 2014 році територіальними органами області в газеті "Податки і бізнес. Запоріжжя" було опубліковано понад 70 статей щодо змін до Податкового кодексу України.

Протягом січня-грудня 2014 року у друкованих ЗМІ розміщено 1217 публікацій щодо діяльності територіальних органів області та Запорізької митниці (за січень-грудень 2013 року – 2650), на телебаченні – 3154 сюжети (2074), на радіо – 6279 ефірів (3504), 17151 інформаційне повідомлення у мережі Інтернет (9519). Відстежено 27801 виступ і публікацію щодо діяльності територіальних органів області (19690).

В телепросторі регіону з питань діяльності ГУ області та Запорізької митниці та роз'яснення норм податкового законодавства створено 42 випуски програм: "Маю право", "Наша позиція", "Податки і бізнес" та "В рамках закону", підготовлено 51 номер газети "Податки і бізнес. Запоріжжя".

На суб-сайті ГУ області всього розміщено 1236 матеріалів, із них 1024 інформаційних, 212 консультаційно-роз'яснювальних.

З метою організації належної роз'яснювальної роботи щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України, своєчасного і якісного інформування платників про зміни та доповнення до законодавства протягом 2014 року забезпечено проведення 700 сеансів телефонного зв’язку "гаряча лінія".


Розділ 15. Забезпечення упровадження та технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизації процедур
Протягом 2014 року постійно забезпечувалась підтримка інформаційних систем ДФС України в актуальному стані, зокрема: серверного обладнання інформаційних систем та комп’ютерного обладнання автоматизованих робочих місць. Програмне забезпечення інформаційних систем обласного та районного рівня підтримувалось в актуальному стані, оперативно та якісно встановлювалось нове ПЗ та оновлювалось діюче. Працівниками управління постійно здійснювалось адміністрування СКБД ORACLE, оновлення еталонної схеми нормативно-довідкової інформації та резервне копіювання баз даних.

У звітному році в ГУ області здійснено впровадження в експлуатацію програмного забезпечення автоматизованої інформаційної системи «Управління документами» центрального рівня. До системи підключено 119 користувачів ГУ ДФС.


Розділ 16. Здійснення відомчого контролю та внутрішнього аудиту за додержанням вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов’язків у відповідних органах доходів і зборів
Протягом 2014 року здійснено 5 комплексних внутрішніх перевірок стану організації роботи, а саме: ДПІ у Хортицькому районі, ДПІ у Орджонікідзевському районі, Приморської ОДПІ, ДПІ у Заводському районі, ДПІ у Шевченківському районі.
Розділ 17. Забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації
В ГУ області проведено ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення організації та ведення секретного діловодства, зберігання секретних документів у відповідності з вимогами законодавчих та нормативних документів.
Розділ 18. Організація планово-фінансової роботи.

Матеріально-технічний розвиток
У 2014 році був затверджений кошторис доходів і видатків та план асигнувань за бюджетними програмами згідно з обсягами, визначеними Міністерством доходів і зборів України на 2014 рік, по територіальним органам та ГУ області.

Станом на 01.01.2015 фінансування територіальних органів області здійснено в повному обсязі, відповідно до асигнувань.


Розділ 19. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів
Організація роботи щодо добору, розстановки персоналу та проходження державної служби

Протягом 2014 року до ГУ області призначено всього 50 працівників, звільнено 86 працівників облапарату та 12 працівників номенклатури ДФС України, у тому числі: за угодою сторін - 6 працівників, у зв’язку із скороченням чисельності – 12 працівників, по переводу – 24 працівників, з інших причин – 2 працівники. У зв’язку з реорганізацією ГУ Міндоходів у Запорізькій області протягом ІІ півріччя 2014 року призначено в порядку переведення 395 фахівців (в т.ч. – 83 співробітника податкової міліції) звільнено – 4 працівника.

До підрозділів податкової міліції ГУ області призначено за 2014 рік 17 працівників, звільнено 37 працівників, у тому числі: 22 - за власним бажанням, 3 – у зв’язку з досягненням пенсійного віку, 3 - у зв’язку із скороченням чисельності, 9 – по переводу.

На протязі 2014 року проведено 9 засідань конкурсних комісій на заміщення вакантних посад та посад на визначений термін керівників і спеціалістів ГУ області. На 6 переможців конкурсу направлені документи на проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на працевлаштування до ГУ області та 11 на кандидатів на службу до податкової міліції.

Працівниками області у 2014 році було надано 1867 декларації, у тому числі: 333 декларації – обласним апаратом, 1534 – державними податковими інспекціями.
Підвищення кваліфікації фахівців, у т.ч. за допомогою нових методів

Протягом 2014 року надано 2 пропозиції щодо вступу до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії на 2014 рік за спеціальністю “Державне управління”.

З початку 2014 року пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації у відомчих учбових закладах післядипломної освіти 173 працівників територіальних органів області, у тому числі:

– Інституті післядипломної освіти Національного університету ДПС України, м. Ірпінь – 90 працівників;– Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України, м.Київ – 71 працівник;

– відділенні Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України, смт. Козин – 12 працівників.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка