Звіт про стан виконання у 2013 заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки Найменування заходу Відповідальні за виконанняСторінка1/12
Дата конвертації30.12.2016
Розмір3.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Звіт про стан виконання у 2013 заходів Національного плану дій
з охорони навколишнього природного середовища на 2011—2015 роки

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк виконання

Джерела фінансування

Обсяг фінансування на 2013 рік, тис. гривень

Стан (результат) виконання

Передбачено НПД

Фактично профінансовано

Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

2

2


Створення та забезпечення функціонування комплексної інформаційної системи спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, зокрема:

підготовка за участю громадськості і затвердження плану посилення інституціональної спроможності МінприродиМінприроди

червень 2011 — грудень 2013

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

17,6

-

Не виконано через відсутність фінансування.

3

Забезпечення автоматизації інформаційно-технологічних процесів, пов’язаних з оперативним веденням і використанням даних державних кадастрів природних ресурсів і статистичної звітності в галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема з метою забезпечення доступності для громадськості

Мінприроди, Держводагентство,
Держгеонадра

інші центральні органи виконавчої владисічень 2012 — грудень 2013

—“—

Державний фонд

охорони навколишнього природного середовища


585-
844,58

Міністерство екології та природних ресурсів

Забезпечено функціонування Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля Мінприроди - об’єднуючої інформаційної складової державної системи моніторингу навколишнього середовища. Інформаційно–аналітичний центр забезпечує постійний автоматизований обмін інформацією з регіональними центрами моніторингу довкілля; ведення єдиного банку даних про стан навколишнього природного середовища на основі екологічної інформації, яка отримується від усіх суб’єктів державної системи моніторингу довкілля.

Веб-портал Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля дозволяє користувачам швидко отримувати та аналізувати великі обсяги даних, надає доступ громадськості до екологічної інформації.

Державна служба геології та надр

Відповідно до покладених завдань щодо реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр у Державному науково-виробничому підприємстві «Геоінформ України», що належить до сфери управління Держгеонадр України, створена та діє галузева геологічна інформаційна система, в рамках якої ведеться облік, зберігання та аналітична обробка результатів статистичних, геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази.Державне агентство водних ресурсів

Відповідно до статей 16 і 25 Водного кодексу України та Положення про Державне агентство водних ресурсів України організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Метою державного обліку водокористування є систематизація даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність. На основі зазначених даних ведеться державний водний кадастр за розділом «Водокористування».

Формування баз даних (переведення звітів водокористувачів у електронний формат), їх логічний контроль, передача до центрального серверу, зберігання та узагальнення здійснюються за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення, також узагальнюються по водогосподарських ділянках та у галузевому, територіальному, басейновому розрізах.6

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції створення Національної інформаційної системи охорони навколишнього природного середовища на базі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, національних кадастрів та реєстрів викидів і перенесення забруднюючих речовин

Мінприроди

січень 2013 р. — грудень 2015 р.

державний бюджет

-

-

У 2013 році виконання заходу не розпочиналось.

7

Проведення комплексної рекламно-інформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища, зокрема:

Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

5000

-

Міністерство екології та природних ресурсів

Забезпечено здійснення щоденного моніторингу та аналізу інформації щодо екологічної ситуації в країні, оприлюдненої у ЗМІ, та відповідного реагування на критичні публікації.

Опрацьовано 135 журналістських запитів. З актуальних екологічних питань організовано коментарі керівництва та фахівців Мінприроди на основних телеканалах і провідних друкованих виданнях.

Організовано проведення брифінгів та прес-конференцій.

Забезпечено висвітлення у засобах масової інформації діяльності Мінприроди та Міністра. Виконувалась робота з роз’яснення позиції та заходів міністерства щодо вирішення питань охорони навколишнього природного середовища, стосовно екологічної ситуації в Україні.

Надавалась інформаційна підтримка фаховим виданням, здійснювалася фотозйомка подій та заходів.

Забезпечувалось адміністрування та змістовне наповнення офіційного веб-сайту Мінприроди.

З метою широкого інформування населення про діяльність Мінприроди, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, а також центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів на веб-сайті Мінприроди розміщено близько 1000 інформаційних повідомлень.


розроблення та розміщення на телебаченні соціальної реклами природоохоронного спрямування

Мінприроди, Держкомтелерадіо

січень 2012 — грудень 2013

—“—

-


-

У рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» проведено Всеукраїнський конкурс соціальної реклами природоохоронного спрямування «Новий погляд на проблеми довкілля» що було висвітлено у провідних ЗМІ у тому числі і на телебаченні.
розміщення матеріалів природоохоронного спрямування в друкованих засобах масової інформації

Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд охорони навколишнього природного середовищаМіністерство екології та природних ресурсів

Для підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності міністерства через засоби масової інформації надаються коментарі та інтерв´ю, проводяться брифінги та прес-конференції з актуальних питань державної екологічної політики.

Через висвітлення у ЗМІ інформації екологічної спрямованості ведеться роз’яснювальна робота стосовно екологічної ситуації в Україні, позиції міністерства з вирішення питань охорони навколишнього природного середовища.

Протягом 2013 року на запити від представників ЗМІ надано 135 коментарів.

З метою широкого інформування населення про діяльність Мінприроди України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, на веб-сайті міністерства протягом 2013 року розміщено близько 1000 інформаційних повідомлень.

Забезпечено опрацювання, аналіз та щомісячне оприлюднення на веб-сайті Мінприроди інформації щодо розгляду міністерством запитів на публічну інформацію, яких протягом року надійшло 1673.Львівська обласна державна адміністрація

Постійно здійснюється інформування громадськості з актуальних питань в сфері навколишнього середовища.Рівненська обласна державна адміністрація

Природоохоронні організації – Рівненський природний заповідник та Національний парк «Дермансько-Острозький» публікують інформацію у місцевій пресі про свою діяльність, про Рамсарські угіддя (розміщено близько 20 статей у пресі, 1 виступ на загально­українському радіо «Марія»). Також, Рівненським природним заповідником започатковано серію публікацій «Рідкісні види Рівненщини» у районній газеті «Сарненські новини».


розміщення в Інтернеті соціальної реклами природоохоронного спрямування

Мінприроди

постійно

Державний фонд охорони навколишнього природного середовищаЗдійснюється постійне розміщення у мережі Інтернет реклами акцій природоохоронного спрямування таких як: «Викидай правильно» (про негативний вплив на довкілля батарейок і відповідно їх правильного збирання), «Зелені класи» (впровадження екоосвіти серед учнівської молоді), Міжнародний форум для сталого розвитку «Green Mind», Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», щорічний Міжнародний водний форум «AQUA-UKRAINE», Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел», Національний етап Міжнародного конкурсу «Стокгольмський Юнацький Водний Приз» та низку інших заходів направлених на інформування широких кіл громадськості про діяльність міністерства.
розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

Мінприроди

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовищаНадано інформаційну підтримку виданню «Екологія, довкілля та природокористування в Україні», яке забезпечило представлення Міністерства екології та природних ресурсів України у презентаційному та рекламно-іміджевому виданні, висвітлило інформацію про роботу органів державного управління та провідних підприємств різних галузей економіки, що сприяють сталому розвитку у сфері раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, про еколого-пропагандистську діяльність громадських організацій, наукових і навчальних закладів.
проведення щорічної конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики

Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища


200


190

Міністерство екології та природних ресурсів

Забезпечено проведення Всеукраїнської щорічної конференції за участю неурядових організації з питань державної екологічної політики, яка відбулась 5 жовтня 2013 року в м Києві.

Під час проведення Конференції, було обговорено: проблемні питання та шляхи вирішення щодо законодавчого та організаційного забезпечення впровадження Орхуської та ЕСПОО конвенцій, а також нормативно-правове та організаційне забезпечення підтримки проектів громадських екологічних організацій.

Відбулася презентація проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки».

У роботі Конференції взяли участь 120 представників громадських організацій з усіх регіонів України.

провадження інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на ознайомлення споживачів товарів і послуг, а також суб’єктів господарювання з вимогами, встановленими Технічним регламентом з екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. № 529

Мінприроди, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд охорони навколишнього природного середовищаМіністерство екології та природних ресурсів

Мінприроди України співпрацює з органом сертифікації продукції «Жива планета», який є офіційним представником в Україні Міжнародного інституту органічної сертифікації та етики (ІСЕА) та здійснює органічну сертифікацію сільськогосподарської продукції на відповідність міжнародним, європейським та національним органічним стандартам США та Японії. З метою інформування споживачів товарів і послуг, а також суб’єктів господарювання, інформація висвітлюється на веб-сайті Мінприроди, а також на веб-сайті організації «Жива планета».

Під патронатом Мінприроди України за підтримки міжнародних та європейських організацій, органів влади, науково-дослідних установ, громадських та бізнес-організацій, засобів масової інформації було проведено ІІ Міжнародний форум для сталого розвитку «Green Mind». Проведення цього заходу сприяє підвищенню рівня знань та обміну досвідом з метою подальшого розвитку в Україні екологічно орієнтованого суспільства.

Також за підтримки Мінприроди у 2013 році відбувся Ярмарок органічних продуктів метою якого було зближення безпосереднього виробника з потенційним споживачем. У рамках заходу зазначено важливість розвитку органічного виробництва в контексті екологізації агропромислового комплексу та сталого розвитку держави.Міністерство регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

Відповідно до запланованих заходів Галузевої програми підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки встановлені перспективні та пріоритетні напрями розвитку нормативної бази.

На підставі пропозицій технічних комітетів стандартизації, базових організацій з науково-технічної діяльності у сфері будівництва та житлової політики 20 грудня 2013 року було проведено засідання Науково-технічної ради Мінрегіону, на якому опрацьовані та схвалені технічні питання, у тому числі щодо підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів: у тому числі національного стандарту, а саме ДСТУ Б ЕN 15459:201Х «Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель (ЕN 15459:2007, IDT )».

Також Мінрегіоном постійно проводиться робота щодо формування Збірника провідних підприємств-виробників матеріалів з метою популяризації вітчизняних виробників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які є енергоефективними, застосування яких понижує енергозатрати. Зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства (рубрика: «Будівництво та архітектура», «Промислове та цивільне будівництво», «Збірник провідних підприємств-виробників будівельних матеріалів»).


підготовка і проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо інтеграції екологічної політики з метою розвитку секторів економіки та регіонів, застосування стратегічної екологічної оцінки

Мінприроди

січень 2012 р. — грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовищаПроводилася інформаційно-просвітницька кампанія щодо інтеграції екологічної політики з метою розвитку секторів економіки та регіонів, застосування стратегічної екологічної оцінки, зокрема проводилося постійне інформування населення шляхом висвітлення через ЗМІ ситуації щодо діяльності Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, що скеровуються через Міністра екології та природних ресурсів України на теми перспектив видобутку сланцевого газу, розвитку співробітництва між країнами по лінії «Фукусіма – Чорнобиль», регіональних аспектів реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, ситуації в економіці, промисловості, енергетиці України та розкриття для загалу ряду інших питань вирішення яких знаходиться у компетенції Міністерства екології та природних ресурсів України.
проведення просвітницької кампанії в засобах масової інформації з висвітлення екологічно обґрунтованих методів використання та відновлення живої природи, упорядження агроландшафтів, дбайливого ставлення до видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України

Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд охорони навколишнього природного середовищаМіністерством екології та природних ресурсів надавалась інформаційна підтримка громадським організаціям, об’єднанням громадян, навчальним закладам, зокрема з метою відкриття «Зелених класів» в містах Ужгород, Буча, Ворзель, Київ.

Надавалися коментарі для провідних ЗМІ з метою збереження лелек, негайного реагування на випадки знущання над тваринами, у тому числі і клишоногих, яких утримують у приватних звіринцях. Взято участь у підсумковій програмі новин про червонокнижних тварин, також ряд інших заходів, направлених на дбайливе ставлення до навколишнього середовища, видів тваринного та рослинного світу, використання та відновлення живої природи.


підтримка видання навчальної, науково-популярної та художньої літератури про збереження природи, а також навчальних і науково-популярних фільмів, циклу теле- і радіопередач

МОНмолодьспорт, Мінприроди

січень 2012 — грудень 2013

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища500

464,462


-

365,064


Міністерство екології та природних ресурсів

Проведено тендер на закупівлю послуг за державні кошти «Підтримка видання навчальної, науково-популярної та художньої літератури про збереження природи». Укладено договір від 27.12.2013 № 52/05-4. Виконавець робіт підготував оригінал-макети навчальної, науково-популярної та художньої літератури про збереження природи, а саме:

- методичного посібника для вчителів «Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях;

- науково-популярного інформаційного видання «Водойми України – каркас національної екомережі»;

- науково-популярного інформаційного видання «Ліси України як складова національної екомережі»;

- науково-популярного інформаційного видання «Степи України як складові національної екомережі»;

- науково-популярного інформаційного видання «Дендропарки – зелені перлини України»;

«Збірка навчальних програм з екологічної освіти школярів».

Відповідно до Договору про закупівлю послуг за державні кошти «Книжки друковані (Підтримка видання навчальної, науково-популярної та художньої літератури про збереження природи)» та згідно з п. 4 частини 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - необхідністю отримати на методичний посібник для вчителів «Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях» гриф Міністерства освіти і науки України або «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», який неможливо отримати до кінцевого терміну надання послуги, що визначений календарним планом зазначеного Договору. Укладено Додаткову угоду від 27.12.2013 № 1 про перенесення строку дії Договору про закупівлю послуг за державні кошти на 2014 рік.

Міністерство освіти та науки

Надано відповідний гриф Міністерства освіти і науки України 9 навчальним посібникам та підручникам для вищих навчальних закладів, зокрема:

1. Екологія та збалансоване природокористування (авт. Мальований М.С., Леськів Г. З.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів;
2. Природоохоронні технології (авт. Петрук В.Г., Северин Л.І. та ін.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів;

3. Загальна екологія (авт. Франчук Г.М., Маджд  С.М. та ін.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів;

4. Практикум із загальної екології для біологічних спеціальностей (авт. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів;

5. Заповідна справа (авт. Андронова В.А., Вариводи Є.О., Тітенко Г.В.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів;

6. Інноваційні методи екологічного контролю (авт. Волошина Н.О., Лазебна О.С., Покась В.П.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та ін. Також розроблені та затверджені 8 навчальних програм курсів за вибором та факультативів еколого-краєзнавчого напряму.

Надано відповідний гриф Міністерства освіти і науки України такій навчальній літературі для учнів загальноосвітніх навчальних закладів:

1. «Збірник навчальних програм екологічного напрямку (І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;

2. Навчальний посібник «Екологічні задачі, ігри та вікторини» (авт. Пустовіт Н., Плечова З., Пруцакова О.)

3. Навчально-методичний комплект курсу за вибором «Уроки сталого розвитку. 8 клас» (авт. О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко);

4. Навчальний посібник «Мой родной край - Луганщина» для учнів 6 класу (авт. С.Я  Харченко, А.А. Данильєв В.Л. Філліпов) та ін.Львівська обласна державна адміністрація

Виготовлено два відеофільми на екологічну тематику, видано науково-популярне видання «Заповідні території Львівщини», еколого-просвітницький бюлетень «Екологія Львівщини-2012».Запорізька обласна державна адміністрація

Протягом 2013 року в м. Запоріжжі на телеканалі МТМ вийшло 5 випусків телепередачі екологічного спрямування «Діалоги про тварин» та щомісяця на телеканалі «Алекс» виходить телепередача «ЕкоSiti». Тематика передач висвітлює найгостріші проблеми міста та шляхи їх вирішення.

Виготовлені плакати, календарі щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища та роздільного збирання твердих побутових відходів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка