Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 роціСторінка1/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

квітень 2013 рікЗвіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році


Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році

Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964, щороку готує та оприлюднює звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції України на підставі інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, підготовлено Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у якому відображені такі відомості:

1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;

4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції;

5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.1. Статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Законом України від 13 березня 2012 року № 4496-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України» до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції також віднесено підрозділи внутрішньої безпеки митних органів.

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Для забезпечення належної координаційної діяльності правоохоронних органів в цьому напрямі Генеральною прокуратурою України видано наказ від 04 травня 2012 року №1/1гн «Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією», згідно з яким таку діяльність визначено одним із головних пріоритетів у роботі прокурорів усіх рівнів.

Спільним наказом Генерального прокурора України і керівників правоохоронних органів від 26 квітня 2012 року № 43/375/166/353/284/241/290/256 затверджено Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією і відповідно до відомчого наказу від 23 серпня 2012 року № 73 утворено постійно діючу робочу групу з питань підготовки та проведення координаційних нарад, організації та контролю виконання прийнятих ними рішень, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів і їх галузевих підрозділів.

Внаслідок вжитих організаційних заходів та посилення прокурорського нагляду забезпечено протидію корупції і хабарництву кримінально-правовими засобами.

За результатами діяльності у 2012 році спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції до суду направлено 2438 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.В цілому органами внутрішніх справ складено протоколи про адміністративні корупційні правопорушення щодо 605 осіб, органами Служби безпеки України– щодо 769 осіб, органами Державної податкової служби України – щодо 92 осіб, органами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – щодо 50 осіб.За результатами направлених до суду протоколів про адміністративні корупційні правопорушення до відповідальності притягнуто 1987 осіб, на яких накладено штрафи на загальну суму 2 104 066 грн.


Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за категоріями осіб:

Суб’єкти відповідальності

Кількість осіб

Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

___

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

227

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

537

військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

135

судді та інші службові особи судової гілки влади;

2

службові особи і працівники органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції;

289

службові особи і працівники органів прокуратури, Служби безпеки України, митної служби, державної податкової служби;

89

члени Центральної виборчої комісії;

1

посадові та службові особи інших органів державної влади;

246

посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

235

особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках);

78

посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового;

_____

посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;

_____

особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

133

посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними в пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди

101
Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення за сферами діяльності:

Сфера діяльності

Кількість осіб

фінансово-кредитна система

3

банківська система

1

паливно-енергетичний комплекс

20

агропромисловий комплекс

40

освіта

137

охорона здоров'я

158

транспорт

40

підприємства оборонно-промислового комплексу

6

бюджетна

193

земельні відносини

51

приватизаційна

2

охорона довкілля

72


Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності

за статтями КУпАП:Статті КУпАП

Кількість осіб

порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2)

1150

пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3)

109

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4)

207

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5)

24

порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6)

330

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7)

83

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8)

14

невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9)

13

У 2012 році до суду направлено кримінальні справи про 2740 корупційних злочинів.

Так, слідчими органів прокуратури до суду направлено


1790 кримінальних справ стосовно 2189 обвинувачених, які вчинили
2566 корупційних злочинів.

Третина направлених до суду справ цієї категорії – про одержання хабарів (889).

Крім того, до суду з обвинувальними актами спрямовано 365 справ про зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України),
164 справи про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (чч. 2 – 5 ст. 191 КК України), 81 справу про комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права (ст. 3683 КК України), 62 справи за фактами перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) тощо.

Зусилля слідчих та прокурорів спрямовувалися передусім на виявлення корупційних злочинів, вчинених посадовцями вищих категорій, в органах влади і місцевого самоврядування, у правоохоронних та контролюючих органах.

Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнуто 86 службових осіб районних (у тому числі 10 голів) та 33 – обласних державних адміністрацій.

У 2012 році завершено розслідування кримінальних справ за обвинуваченням 273 співробітників міліції, 71 – державної податкової служби та 17 – податкової міліції, 67 – державної кримінально-виконавчої служби, 69 – митної служби, 29 – органів цивільного захисту, 16 – прикордонної служби, 9 працівників прокуратури та 12 – служби безпеки, 94 – Збройних Сил України та 29 – підрозділів цивільного захисту.

Органами прокуратури торік порушено 32 кримінальні справи стосовно 35 представників судової гілки влади. За результатами проведення досудового слідства до суду спрямовано справи за обвинуваченням 31 судді (в тому числі голови одного апеляційного та 4 районних судів), двох помічників суддів та керівника апарату суду.

Відділом Генеральної прокуратури України з розслідування злочинів щодо корупційних діянь порушено 57 кримінальних справ за одержання хабарів, загальна сума яких становить майже 13 млн. грн, та накладено арешт на майно обвинувачених на суму 7,8 млн грн. 41 кримінальну справу щодо 93 обвинувачених за вказаний період скеровано до суду для розгляду по суті.У провадженні слідчих Головного управління з розслідування особливо важливих справ перебувало 14 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції, з яких 5 спрямовано до суду.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка