Звіт про результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» 2016 середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №66 м. КиєваСкачати 157.36 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір157.36 Kb.
Головне управління освіти і науки виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Управління освіти Дніпровської районної

в місті Києві державної адміністраціїСЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів №66 м. Києва

ЗВІТ

про результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі»

2016
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 66 м. КиєваТема дослідно-експериментальної роботи: «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі». Згідно наказу Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02. 04. 2012 №113 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06. 04. 2012 року № 183, СЗШ № 66 наданий статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня, що передбачає проведення експериментального педагогічного дослідження «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» в період 2012-2017 р.р.

Керівники експерименту:

Мачехіна Ірина Віталіївна (керівник ЕДР), директор СЗШ № 66 м. Києва.

Якунін Ярослав Юрійович (науковий керівник ЕДР), завідувач кафедри Методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук.

Основні завдання дослідження:


 • розробити методику формування динамічних учнівських груп учнів старших класів;

 • адаптувати та узгодити навчальні програми та навчальні плани для профільних динамічних груп учнів старших класів;

 • забезпечити науково-методичну підготовку вчителів (інструктажі, консультації, методичні наради, тощо) для роботи в учнівських динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання;

 • скласти і впровадити індивідуальні графіки навчання школярів в умовах мультипрофільності навчального закладу;

 • визначити і здійснити необхідні заходи для попередньої підготовки учнів до навчання у динамічних учнівських групах;

 • вивчити мотиваційну та психологічну готовність учнів до вибору профілю навчання;

 • обрати та запровадити ефективні методики вивчення запитів учнів та їхніх батьків щодо профілізації в умовах мультипрофільного навчання;

 • здійснювати моніторинг та аналіз психологічного стану та якості навчальних досягнень учнів як головних показників успішності реалізації експериментально-дослідної роботи;

 • розробити рекомендації для керівників СЗШ щодо особливостей організації мультипрофільного навчання у старших класах середніх загальноосвітнії навчальних закладів м. Києва.


Програмно-моделюючий етап

Згідно з програмою здійснення дослідно-експериментальної роботи в середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №66 м. Києва на третьому програмно-моделюючому етапі (вересень 2013 р. – червень 2016 р.) передбачалося виконання таких завдань: • запровадження і оцінка ефективності технологій прогнозування розвитку особистості учня і конструювання навчально-виховних задач його особистісного розвитку, методик роботи в динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання, діагностичних методик комплексного аналізу навчально-виховного процесу;

 • удосконалення системи управлінської діяльності навчального закладу з урахуванням впровадження системи мультипрофільного навчання та проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу;

 • проведення поточних зрізів психосоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Протягом 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 н.р. у навчальному закладі успішно працюють мультипрофільні класи: здійснюється достатній набір учнів для двох класів на паралелі (Додаток №1); для профільного вивчення, як правило, учні обирають 5-6 предметів; перевагу віддають таким предметам, як українська мова, література, англійська мова, історія України, алгебра, біологія. Шляхом факультативних та індивідуальних занять вивчаються такі курси, як геометрія, географія, інформатика, хімія, фізика, правознавство та ін. (відповідно до запитів учнів кожного потоку (Додатки №№2-3)
Основні завдання етапу

Заходи з реалізації завдань

Запровадження і оцінка ефективності технологій прогнозування розвитку особистості учня і конструювання навчально-виховних задач його особистісного розвитку, методик роботи в динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання, діагностичних методик комплексного аналізу навчально-виховного процесу

 1. Здійснюється постійне відстеження успішності учнів мультипрофільних класів - з урахуванням професійних нахилів (за методикою Є. Климова), вибору предметів для профільного вивчення, змін у виборі предметів (Додаток №4). За необхідності психологічною службою надаються індивідуальні та групові консультації, проводяться тренінги, лекції, бесіди (Додаток №5).

Це дає змогу більш ефективно здійснювати взаємозв’язок «учень – учитель - класний керівник - батьки», узгоджувати запити учнів з їхніми можливостями, надавати допомогу школярам у розвитку особистих якостей тощо.

Так, за підсумками 2015-2016н.р. 45% учнів 11-их класів підвищили рівень знань або зберегли стабільність у навчанні; з них 100% тих, чий профіль зівпав з професійними нахилами (за методикою Є. Клімова)

При порівнянні вибору професійної діяльності випускників шкіл з базовими предметами, які вивчались ними профільно в умовах мультипрофільності, за підсумками 2013-2014 н.р. маємо такі результати:

Профільні предмети, які вивчались учнем у школі, з профільними у вищому навчальному закладі

Зівпали

Зівпали частково

Не зівпали

У 26% учнів

У 63% учнів

В 11% учнів

(Більш детально результати відображено у Додатку№ 6)

У 2014-2015н.р. за підсумками ДПА у формі ЗНО з української мови учні відповідної профільної групи показали такі результати:

Високий і достатній рівень – 44% (для порівняння учні академічної групи – 29%). Переважна більшість учнів профільної групи підтвердила свої річні оцінки.

У 2015-2016 н.р. за підсумками ДПА у формі ЗНО з української мови 46% учнів профільної групи показали високий та достатній рівень знань.

У 2013-2014н.р. 81% учнів обрали для ЗНО предмети, які вивчали профільно, у 2014-2015н.р. – 83%.

У 2015-2016н.р. 100% учнів, які вивчали історію України на профільному рівні, обрали цей предмет для ДПА у формі ЗНО і 82% учнів, які вивчали математику на профільному рівні. ЗНО з англійської мови планують здавати 65% відсотків учнів профільної групи.

 1. З урахуванням виявлених потреб у методичному супроводі мультипрофільного навчання щорічно, окрім календарного плану здійснення ЕДР, складається план основних заходів з реалізації завдань експериментально-дослідної роботи (Додаток№ 7)

 2. План психологічного супроводу мультипрофільного навчання містить у собі діагностичні методики комплексного аналізу навчально –виховного процесу (Додаток№ 8), результати яких застосовуються для забезпечення і корегування організації навчально-виховного процесу в мультипрофільних класах. Зокрема це стосується розстановки педагогічних кадрів у мультипрофільних класах, створення умов для психологічного комфорту учнів тощо

 3. Упровадження мультипрофільного навчання сприяло широкому застосуванню сучасних технологій у навчальному процесі, серед яких уже можна говорити про домінантні:

 • історія України – робота в групах, технологія колективного навчання, технологія навчання як дослідження;

 • англійська мова- інтерактивні форми, широке застосування гейміфікації (рольові ігри, навчання як квест);

 • українська мова – тренінгові форми;

 • українська література – елементи технології критичного мислення; модульне навчання;

 • алгебра – елементи застосування технології розв’язання винахідницьких завдань;

 • біологія – проектна технологія;

Загалом, завдяки системі мультипрофільності в навчальному закладі виникло підгрунтя, яке істотно сприяє зростанню фахового рівня вчителів-предметників, залучених до експерименту. Пошук нових форм роботи зумовлений, перш за все, необхідністю забезпечувати умови для реалізації потенціалу учнів, задоволення їхніх запитів. Тому традиційними стали майстер-класи у профільних групах, завдяки яким здійснюється обмін досвідом між учителями із застосування сучасних технологій, проведення нетрадиційних уроків тощо. Учителі-предметники мусять орієнтуватися не на один рівень вивчення предмета, а на всі три, отож, це дає змогу більш системно підходити до реалізації програмових завдань, бачити і розуміти концептуальні відмінності між ними і, крім цього, враховуючи право учнів на зміну профілю, забезпечувати умови для «безболісного» переходу з профільних груп до академічних і навпаки. Основні напрацювання вчителів-предметників висвітлено у Додатку№ 9

Як результат серед учнів 10-11 класів постійно є переможці районного етапу олімпіад, конкурсу-захисту МАН (Додаток№ 10)

Результати успішності учнів як профільних, так і академічних (рівня стандарту) груп відображено у Додатку№ 11. Показник якості знань учнів свідчить про те, що система мультипрофільності дає змогу більш плідно реалізувати потенціал кожного учня, оскільки вона грунтується на свідомому виборі рівня вивчення предмета відповідно до запитів учнів і їхніх планів на майбутнє.


Удосконалення системи управлінської діяльності навчального закладу з урахуванням впровадження системи мультипрофільного навчання та проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу

 1. Питання здійснення експериментально-дослідної роботи постійно слухається на засіданнях педагогічної ради, зокрема, було розглянуто протягом двох останніх років такі питання:

 • Про підсумки експериментальної роботи навчального закладу (Протокол №6 від 12.06.2013р.)

 • Роль учителя – предметника та класного керівника в

освітньому середовищі мультипрофільного навчання

( Протокол №7 від 09.01.2014)
 • Реалізація завдань профільної освіти шляхом упровадження мультипрофільного навчання (Протокол №7 від 29.01.2015 року);

 • Формування індивідуальної творчої траекторії учня в системі допрофільної і профільної освіти (Протокол №7 від 18.01.2016 року)

 1. Питання впровадження мультипрофільного навчання є ключовим елементом внутрішкільного контролю при здійсненні щорічного класно-узагальнювального контролю в 10-их класах (фрагмент довідки показано у Додатку №12)

 2. За підсумками вхідного і вихідного моніторингу, за результатами декспериментально-дослідної роботи видаються відповідні накази директора по школі (протягом навчального року їх видається чотири), отож, профільна і допрофільна підготовка учнів постійно обговорюється на засіданнях методичних комісій учителів-предметників.

4. У навчальному закладі кардинально змінено систему здійснення допрофільної підготовки. Замість поглибленого вивченням окремих предметів, впроваджено факультативні курси (українська мова, математика, англійська мова), заняття у яких рішенням педагогічної ради проводяться у формі змішаних груп, що дозволяє удвічі збільшити кількість годин на вивчення факультативного курсу і розширити простір предметів для допрофільного вивчення, не виходячи за межі гранично допустимого навантаження. На початковій ланці освіти впроваджено вивчення курсів «Риторика», «Логіка», «Ейдетика». Обгрунтування запровадженої системи допрофільної підготовки наведено у Додатку№ 13

Проведення поточних зрізів психосоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу

З метою виявлення рівня адаптації учнів до умов мультипрофільного навчання проведено психодіагностичні методики, здійснено порівняння результатів опитування учнів, результатів проведених досліджень протягом кількох навчальних років, а саме:

- Методика «Ціннісні орієнтації учнів у сфері освіти і навчання» І. Сєніна (Додаток№ 14);

- Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К . Роджерса і Р. Даймонда «Опитувальник СПА»в 10-х классах (Додаток№ 15)

- Вивчення мотивів навчальної діяльності

(методика Б.К. Пашнєва )(Додаток№ 16);

- Визначення рівня пізнавальної активності учнів (методика Б.К. Пашнєва (Додаток№ 17);

- Порівняльний наліз мотивів вибору учнями 10-11-их класів профілю навчання; орієнтування на ринку професій; роль педагогічного колективу, родини та інших джерел у виборі професії тощо (Додаток №18);

Вищезазначені методики допомогають організувати роботу психологічної служби, окреслити коло проблем, над якими треба працювати, забезпечити консультативну допомогу батькам, ефективно спланувати профорієнтаційну роботу тощо.

- Порівняльний аналіз анкетування учнів профільних груп у 10-ому та 11-ому класі (Додаток№19)Матеріали дослідження в адаптованій формі доносяться до колективу, у разі необхідності проводяться індивідуальні консультатції з учителями- предметниками тощо. Порівняння результатів виразно демонструє позитивні зміни в організації навчального процесу, оскільки самооцінка учнями своєї діяльності, задоволення її результатами, оцінка взаємин з учителями та ін. істотно зросли.

- Опитування педагогів, залучених до експерименту (зразки анкет у Додатку №20)Використані діагностичні методики
1.Визначення типу майбутньої професії ( за методикою Є. Клімова )

2. Методика «Ціннісні орієнтації учнів у сфері освіти і навчання» І. Сєніна

3. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К . Роджерса і Р. Даймонда «Опитувальник СПА»в 10-х классах

4. Вивчення мотивів навчальної діяльності (методика Б.К. Пашнєва )

5. Інші види досліджень, а саме:

- анкетування учнів мультипрофільних класів щодо оцінки і самооцінки рівня сформованості загальнопредметних компетентностей;

- вивчення думки батьків щодо проведення експерименту;

- анкетування учнів 10-11-их класів щодо оцінки ними системи мультипрофільного навчання і самооцінки його впливу на формування особистіних якостей -

здійснювалося за допомогою анкет, розроблених психологічною службою школи на основі матеріалів Інтернет-ресурсу (http://persh-school3.ucoz.org/Shcool/material.docx) та на основі тестів, запропонованих у посібнику Г. Ніцу «Упровадження мультипрофільного навчання в старшій школі ЗНЗ» (Упровадження мультипрофільного навчання в старшій школі ЗНЗ: метод. посіб. Ю.Г. Ніцу; за заг. редакцією В. І. Ковальчука; наук. консульт. Л. О. Базиль – К: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – с. 57-82)
Результати моніторингу експериментальних і контрольних груп:

Контрольні групи: • учні 10-их та 11-их класів, які вивчають предмети мультипрофілю за академічним та стандартним рівнем.

Експериментальні групи:

 • учні 10-их та 11-их класів, які вивчають предмети мультипрофілю за профільними програмами.

Загалом, моніторинги проводяться кілька разів на рік як в експериментальних, так і в контрольних групах: вхідний моніторинг на початку навчального року, контрольний зріз знань у грудні, контрольний зріз знань у квітні; порівнюються також результати семестрового та річного оцінювання). Зразок наказу по школі про підсумки вихідного моніторингу (контрольного зрізу знань) і довідки до нього подано у Додатку №21.

Беручи до уваги те, що навчальний заклад є звичайною загальноосвітньою школою (отже, в 10-ий клас набираємо всіх охочих), загалом, мультипрофільність позитивно впливає на показники якості знань учнів, хоч вони не є такими високими, як у ліцеях чи гімназіях, які теж практикують мультипрофіль. Найістотнішими показниками вважаємо результати ДПА – 2016, яка проводилась у формі ЗНО. Серед учнів профільної групи з української мови 46% показали високий і достатній рівень знань, причому 13% перевищили рівень річного оцінювання (для порівняння: 44% учнів академічної групи показали достатній рівень знань, високого рівня зовсім немає, жодень учень не перевищив рівня річного оцінювання). 40% учнів, які вивчали історію України на профільному рівні і обрали цей предмет для ДПА у формі ЗНО, показали високий і достатній рівень знань (в академічній групі учнів з таким показником знань виявилося лише 12%). 43% учнів, які вивчали профільно математику і обрали цей предмет для ДПА у формі ЗНО, показали достатній рівень знань ( в академічній групі учнів з таким показником лише 17%)

У 2014-2015н.р. році всі претенденти на нагородження медалями підтвердили свої результати. У 2015-2016н.р. на нагородження Срібною медаллю претендувала одна учениця, проте не змогла підтвердити свій рівень з історії України (отримала за ДПА\ЗНО 8 балів)

Варто відзначити, що завдяки постійному контролю з боку адміністрації й участі в експерименті психологічної служби навчального закладу процес став більш індивідуалізованим, тобто робота спрямована загалом на кожного окремого учня з метою побудови траекторії його особистісного розвитку. Так серед цьогорічних випускників, як уже було зазначено вище, 45% учнів підвищили рівень знань або зберегли стабільність у навчанні; з них 100% тих, чий профіль зівпав з професійними нахилами (за методикою Є. Клімова). Функції психологічної служби якраз полягають у тому, щоб допомогти з обранням профільних предметів відповідно до нахилів, надати рекомендації щодо організації робочого часу, рекомендувати технології, які допомагають розвивати пам’ять, логіку, працювати з великими інформаційними масивами тощо. Узагалі, на нашу думку, коригування вибору учнів відповідно до їхніх професійних нахилів є ключовим моментом усього експерименту, бо саме це сприяє підвищенню рівня успішності учнів. Проте, на жаль, далеко не всі старшокласники готові до цих порад дослухатися. Обираючи майбутню професію, старшокласники, як свідчать проведені опитування, переважно орієнтуються на матеріальний добробут та престиж.

Зокрема, якщо на початок минулого навчального року лише 48% учнів визначилися з майбутньою професією, то в травні поточного навчального року – 93%. Проведені дослідження свідчать, що приблизно 40% опитаних учнів змінили свої плани щодо майбутньої професії, причому майже половина із них відзначає, що роль педагогічного колективу і психологічної служби в інформуванні про ринок професій у країні істотно зросла (якщо в 10-ому класі учні в основному орієтуються на думку батьків, друзів, засоби масової інформації тощо, то в 11-ому класі серед тих, хто вплинув на їхнє рішення щодо вибору професії називать шкільного психолога, посилаються на профорієнтаційні заходи, проведені в школі, поради вчителів тощо) (Додаток №22)

7. Непередбачені результати

1. Сподівалися на розширення простору профільних предметів, проте, як показує досвід, учні загальноосвітньої школи переважно орієнтуються на математику, українську мову, англійську мову, історію України. З одного боку, це добре, бо за роки участі в експерименті є вже певний досвід. З іншого, немає змоги залучати до участі ЕДР фахівців з інших предметів.

2. Більшість учнів просить для профільного вивчення три предмети. Гранично допустиме навантаження не дозволяє цього робити, оскільки 2 роки тому було збільшено кількість годин на вивчення предмета «Захист Вітчизни».

3. Рівень стандарту зовсім не користується попитом серед учнів. Це обмежує простір навчального плану.

4. Як і в попередньому звіті, наголошуємо, що в умовах мультипрофільності слід вишукувати можливості для впровадження кураторства замість класного керівництва: для того, щоб не лише забезпечувати мультипрфільність на організаційному рівні, але й відстежувати та корегувати траєкторію особистісного розвитку кожного учня, потрібен не лише вільний від уроків час, а й спеціальні знання з психології, соціології тощо;
Основні друковані праці:

1. Журнал «Заступник директора школи» , №2, 2016р. І. Мачехіна, О. Філіпчук «Допрофільна підготовка учнів – запорука успішного мультипрофільного навчання у старшій школі»;

2. Журнал «Заступник директора школи» , №3, 2016р. І. Мачехіна, О. Філіпчук

«Психолого-педагогічний супровід профільного навчання»;

3. Інформаційно-методичний збірник «Інноваційний пошук освітян Дніпровського району: від теорії до успіху» - 2015» І. Мачехіна, О. Філіпчук

«Допрофільна підготовка учнів у системі мультипрофільностіЗагальний висновок.

Дослідно-експериментальна робота щодо впровадження мультипрофільного навчання в старшій школі за підсумками третього етапу підтвердила доцільність та ефективність такої форми організації навчального процесу.

По суті, це ідеальна модель профільної освіти у звичайній загальноосвітній школі, яка не має спеціалізації. Це підтверджується такими результатами:


 1. Мультипрофільність дає змогу справді створити умови для самореалізації в навчанні і підготовки до майбутньої професійної діяльності всім учням з урахуванням їхніх запитів і можливостей, беручи до уваги, що запити і можливості учнів звичайної загальноосвітньої школи дуже різні.
 1. Як засвідчив досвід перших трьох етапів, така система, як мультипрофільність, дозволяє позитивно впливати на траєкторію особистісного розвитку учнів, що «загубилися» у період здобуття базової освіти. Вивчення кілької профільних предметів у старшій школі сприяє залученню учнів до дослідницької роботи навіть тих, хто раніше не виявляв себе.
 1. Самостійний усвідомлений вибір профільних предметів є не лише одним з головних мотиваційних чинників вступу учнів до старшої школи, але й істотно впливає на якість знань, підвищує відповідальність учнів у ставленні до навчання. Наявність «вікон переходу» є однією з умов забезпечення психологічного комфорту старшокласників. 1. Школа зберегла контингент учнів старших класів. Протягом останніх трьох років кількість учнів 10-их класів істотно зростає, причому не лише за рахунок своїх випускників 9-их класів, але й збільшується частка учнів, які прибули з інших шкіл, що свідчить про те, що така форма організації навчального процесу у старшій школі стає популярною.
 1. Мультипрофільність істотно вливає на формування в учнів старшої школи такої якості, як здатність пристосовуватися до нових умов; вони не прив’язуються до конкретного класного колективу, а тому звикають почуватися більш упевнено та вільно в будь-якому новому для себе оточенні, сконцентровуючись не на умовах своєї діяльності, а на її меті. Це, на нашу думку, створює умови для успішного навчання у вищих навчальних закладах.
 1. Індивідуальні навчальні плани забезпечують умови для реалізації завдань особистісно зорієнтованого навчання.
 1. Постійний психологічний супровід мультипрофільного навчання є запорукою успішної адаптації старшокласників до навчання в нових умовах, сприяє процесу самопізнання, створює умови для майбутнього професійного самовизначення. 1. Проведення експерименту дає змогу більш чітко окреслити напрями роботи конкретного педагогічного колективу загалом, виявити причини педагогічних невдач, побачити перспективи, розширити методичний інструментарій тощо.

Науковий керівник Я. Якунін


Директор І. Мачехіна


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка