Звіт про підсумки роботи колективу університетуСторінка1/8
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«УКРАЇНА»
Для службового користування

Прим.№_________

ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

І ЗАВДАННЯ НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Київ 2012

ВСТУП

Університет «Україна» - сучасний освітньо-науковий заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховний і науковий процеси, спрямовані на підготовку сучасних кваліфікованих фахівців і просування ВНЗ до університету дослідницького типу.

Минулий 2011/2012 навчальний рік був нелегким для багатотисячного професорсько-викладацького та студентського колективу Університету «Україна».

Зазначений період був пов'язаний з глибокими політичними і економічними змінами в житті нашої країни, які торкнулися усіх сфер діяльності суспільства: соціальної, наукової, освітньої. За цих умов університет продовжував втілювати свою стратегію, прийняту на початку його діяльності, розбудовував ВНЗ європейського зразка, вдосконалював демократичні засади управління ним, залишався вірним своєму покликанню – готувати висококваліфікованих фахівців, бути в авангарді розвитку вищої освіти. Багаторічна напружена робота колективу університету сьогодні отримує високу оцінку на національному і міжнародному рівнях.

В управлінні колективом важлива роль відводилась Вченій раді, виробничим нарадам за участю керівників ТВСП, засіданням ректорату. У звітному періоді було проведено 6 засідань Вченої ради, на яких було розглянуто 50 найбільш актуальних та важливих питань із них 16 планових. Питання, які потребували оперативного вирішення, за вже установленою традицією розглядались на засіданнях виробничих нарад та ректорату. Всього проведено 53 виробничих наради, з них 4 – за участю керівників ТВСП та 22 ректорати. На обговорення цих зібрань виносились питання щодо підготовки ліцензування та акредитації спеціальностей, про практичні заходи для успішного набору та формування контингенту студентів у новому навчальному році, про формування професорсько-викладацького складу, про роботу, проблеми та перспективи розвитку навчальних підрозділів тощо.

Проведено науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми подальшого розвитку Університету «Україна», на якій накреслено основні напрямки роботи для вирішення проблем, які мають місце в роботі колективу університету та його підрозділів.

Постійно удосконалювалась структура університету. У звітному році змінено статус і зміцнено керівництво Кіровоградського, Полтавського, Рівненського, Житомирського та Горлівського інститутів. Зі структури університету виведено посади першого проректора та заступника першого проректора. Водночас введено посади проректорів з навчально-виховної, навчально-методичної роботи та з питань впровадження наукових проектів. На нові посади призначено відповідно: Коротєєву А.В., Степаненко Л.М. та Яковлєва І.О.

Створено Полтавський Центральноукраїнський юридичний, Хмельницький та Запорізький коледжі, кафедру імунології, Центр професійного навчання робітників. Інститут дистанційного навчання перейменовано в Інститут відкритої освіти. Ліквідовано Чернігівський, Черкаський РЦДН та Луганське представництво.

У 2012/2013 н. р. в Університеті «Україна» буде діяти 8 департаментів, 7 інститутів, 1 факультет, 1 коледж у базовій структурі та 25 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 9 коледжів, 1 РЦДН.

У 2012/2013 н. р у навчальних підрозділах університету станом на 1.10.2011 року навчалося 24339 студентів, з них на денній формі – 9313 (38%), заочній – 15026 (62%) студентів. Університетом підготовлено і випущено 11515 фахівців, у тому числі: магістрів – 1474, спеціалістів – 2658, бакалаврів – 5970, молодших спеціалістів – 1413 осіб, серед них інвалідів – 470, сиріт-31, малозабезпечених – 140.

Навчально-виховний процес разом з ТВСП здійснювало 2118 викладачів, зокрема, докторів наук, професорів 250 (12%), кандидатів наук, доцентів – 884 (41,7%) осіб.

У базовій структурі м. Києва відповідно: 657;88 (13,8%), 264 (40,2%) осіб.

У звітний період активізувалась робота щодо уніфікації навчальних планів із спеціальностей, графіків навчального процесу, впровадження у навчальний процес дистанційних та телекомунікаційних технологій як для денної, так і заочної форм навчання.

У звітному періоді науковці працювали над виконанням низки стратегічних проектів розвитку та становлення Університету «Україна», серед яких проекти «Формування університету дослідницького типу» та «Розробка та впровадження у навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей з особливими потребами». Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на наступні 3 роки.

Позитивні зміни відбулися у розширенні міжнародного співробітництва. П.М. Таланчука прийнято до Міжнародної асоціації президентів університетів. Збільшилось до 123 кількість угод про співпрацю з іноземними ВНЗ та організаціями. Наші студенти вперше виїхали на навчання до закордонних ВНЗ. В університеті на умовах благодійності відкрито Україно-корейський центр інформаційного доступу.

Робота щодо матеріально-технічного забезпечення у минулому навчальному році була спрямована на вирішення завдань, які б поліпшували організацію навчально-виховного процесу, дозволяли створити необхідні умови для студентів і працівників університету. У нове приміщення переведено 3 інститути. Обладнано 8 нових лабораторій. Навчальний процес повністю забезпечений комп’ютерною технікою.

Упродовж минулого навчального року велика увага приділялась формуванню позитивного іміджу університету та профорієнтаційній діяльності.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Університету «Україна» можна вважати ефективним інструментом рекламної діяльності та формування іміджу. Під час проведення першого іспиту були присутні представники 8 телеканалів, серед яких ICTV, Тоніс, Україна, 1+1, СТБ, ТРК «Київ», Перший Національний, СІТІ. Відповідні репортажі на них безкоштовно транслювалися в ефірний час, коли кількість глядацької аудиторії є максимальною порівняно з іншими періодами доби (prime time). Крім того, університет особисто відвідали директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Сакаєва С.В. та директор Українського центру оцінювання якості освіти Зайцева І.П.

У період з 15.05 по 7.06.2012 було організовано проведення 13 іспитів з різних предметів. Під час проведення кожного іспиту серед батьків, а після його завершення серед абітурієнтів проводилася профорієнтаційна робота – поширення університетських буклетів та флаєрів, запрошень на університетські заходи. У такий спосіб інформацію про університет отримали приблизно 3200 абітурієнтів, їх батьки, 13 уповноважених осіб Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, 15 громадських спостерігачів, 4 державні інспектори Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. По відношенню до загальної кількості відвідувань пунктів тестування для проведення ЗНО у м. Києві 5,3% припадало на університет по відношенню до відвідувань пунктів тестування, розташованих у ВНЗ м. Києва, – 11,1%, по відношенню до відвідувань пунктів тестування Святошинського району – 31,7%, по відношенню до відвідувань пунктів тестування, розташованих у ВНЗ Святошинського району, – 39,2%.

У 2011/2012 н. р. базова структура університету взяла участь у 9 освітянських виставкових заходах. Серед них: міжнародні виставки «Освіта та кар’єра» (двічі) та «Сучасна освіта в Україні – 2012», національні виставки «Інноватика в сучасній освіті» та «Освіта, робота, підприємництво», а також 3 ярмарки вакансій, які проводилися міськими центрами зайнятості міст Буча (двічі) та Бориспіль. За результатами участі у виставкових заходах університету було надано 6 дипломів та 1 медаль. Стенд був представлений презентабельним виставковим обладнанням, яке не поступалося іншим вітчизняним ВНЗ, що активно впроваджують маркетингові технології у свою діяльність. Також співробітники університету завжди надавали відвідувачам консультації на високому професійному рівні. Університет отримав багато усних схвальних відгуків від керівників шкіл та інших ВНЗ.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено 51000 повнокольорової продукції: 7000 загальноуніверситських буклетів, 3000 звернень президента до батьків абітурієнтів та ін., 41 000 флаєрів 27 видів за спеціальностями.

У базовій структурі та філіях виходять власні друковані видання (Київ, Кіровоград, Миколаїв, Тернопіль, Хмельницький), у Полтаві та Мелітополі вони є і в Інтернет-варіанті (газета «Студентський вісник» і журнал «Блоггер»). За звітний період надруковано 6 номерів газети «Університет «Україна» загальним накладом 9 тисяч примірників.

З метою оформлення внутрішніх приміщень університету оновлено іміджеві стенди: 2 стенди Приймальної комісії у навчальному корпусі університету по вул. Львівська, 23, а також 2 стенди в адміністративному корпусі по вул. Хорива, 1г. В університетському містечку оновлено 4 плакати для двосторонніх вуличних стендів.

Рекламно-інформаційні матеріали в електронному, аудіо- і відеоформаті. Оновлено 18 відеопрезентацій інститутів та факультету базової структури Університету «Україна». Банк відеоматеріалів та електронних презентацій, що представляють структурні підрозділи університету та відображають різні сторони його діяльності та традиційні заходи, розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Університету «Україна».

Інформація про університет була опублікована у 7 спеціалізованих виданнях: «Довідник навчальних закладів Києва та Київщини», «Довідник для вступників до ВНЗ», «Довідник абітурієнта України 2011-2012», «Довідник для вступника до ВНЗ», «Довідник для абітурієнтів. Навчальні заклади. Київ і регіони України від «А» до «Я» (електронна версія матеріалу розміщена на Інтернет-порталі «Національні рейтинги України»), «Довідник вищих навчальних закладів України», «Довідник абітурієнта – Вищі навчальні заклади України 2012-2013 року», а також у 2 іміджевих виданнях («Діловий імідж України. Міжнародне партнерство та співробітництво» і «Науковці України – еліта держави»). Рекламний блок та рекламно-інформаційна стаття відповідної тематики розміщуються у кожному номері двох освітянських журналів «Сучасна освіта» (щомісячно), «Куди піти навчатись» (6 публікацій на рік). За звітній рік було тричі опубліковано рекламний блок у каталозі «Освіта для кожного», який безкоштовно поширюється серед представників цільової аудиторії Університету «Україна». Також було розміщено рекламно-інформаційне звернення про прийом до аспірантури у газетах «Освіта України» та «Голос України».

На початку вступної кампанії (з 02.07 по 17.07.2012 р.) рекламне звернення іміджевого характеру транслювалося на електронних табло у маршрутних таксі шести маршрутів у районі місця розташування університету. Здійснюється обслуговування 4 дорожніх покажчиків із логотипами університету, де вказано напрям руху до місця розташування університету.

Цього року інтенсивною можна вважати рекламну діяльність, спрямовану на популяризацію послуг із підготовки до вступу до ВНЗ. Рекламні оголошення були розміщені у каталозі «Курси Києва. Освіта для кожного», газетах «Київ на долонях» та «Кияни». Безкоштовно виготовлено 5000 листівок-флаєрів і поширено з газетою «Кияни». Крім того, було виготовлено та розміщено рекламно-інформаційний блок (56 шт.) у салонах маршрутних таксі різного сполучення. Також рекламне звернення транслювалося на електронних табло маршрутних таксі, що курсують за маршрутами у районі місця знаходження університету.

У базовій структурі на курсах доуніверситетської підготовки навчалося 54 слухачі. 7-місячні курси закінчило 28 одинадцятикласників, із яких 24 подали заяву про вступ до Університету «Україна», а 3-місячні – 26 дев’ятикласників, із них 23 подали заяву про вступ до Коледжу «Освіта».

За результатами опитування вступників 2012-2013 н.р. близько половини вступників Університету «Україна» основним джерелом інформації про ВНЗ вважають освітянські Інтернет-ресурси і сайт університету. У зв’язку з цим багато уваги приділяється постійному розширенню і оновленню великої кількості інформації на офіційному веб-сайті університету vmurol.com.ua та на його англомовній версії. Станом на 18.07.2012 р. на сайті розміщено приблизно 7832 матеріалів про університет, постійно поповнюється відеотека і фотогалерея, перелік найважливіших досягнень університету та представників його колективу; проводяться віртуальні виставки книг. Щотижнево здійснювався моніторинг нових статей про ТВСП в Інтернет, які після редагування розміщувалися на офіційному сайті університету у відповідних тематичних розділах.

Постійно здійснюється робота щодо оптимізації сайту університету для пошукових систем Інтернет. Середня кількість відвідувань сайту збільшилась за звітний період з 600 до 750 на день. За період 20.08.2011-18.07.2012 відвідування сайту зросло на 51,2%. Проводиться відслідковування коментарів та відгуків про університет на освітніх порталах зі своєчасною на них реакцією – спростування негативної інформації, відповіді на питання, консультування тощо.

Протягом звітного періоду належна увага була приділена рекламі в Інтернет. Рекламну інформацію про університет (банерна реклама, численні статті, пріоритетне розміщення інформації) розміщено на 7 сайтах (зокрема, на спеціалізованих освітянських kakucheba.com, osvita.com.ua, www.jobs.ua, parta.com.ua, gotostudy.com.ua, osvita.ua, vuzi.com.ua), а також у популярній соціальній мережі vkontakte.ru. Здійснюється підтримка інформаційних сторінок про університет на спеціалізованих сайтах для абітурієнтів і студентів.

Активно діяла група університету «Вконтакті», де анонсуються події студентського самоврядування, ведеться незаангажоване обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, досвідом, фото- та відеоматеріалами з життя університету як серед студентів, так і серед потенційних абітурієнтів.

Упродовж звітного періоду оновлено сайти 22 інститутів і філій Університету «Україна», а також було розроблено 5 сайтів для Івано-Франківської філії, Сторожинецького, Придніпровського гуманітарно-економічного, Броварського, Тернопільського коледжів.

Інформаційно-аналітичне Інтернет-видання «Трибуна України» за період 01.07.2011 – 30.06.2012 випустило 299 статті (у минулому році 274), із них 79 статей про Університет «Україна», написаних співробітниками університету або у вигляді інтерв'ю з ними. Посилена увага приділялася ознайомленню читачів із новими працівниками, які вливаються у колектив університету.

Оприлюднено Міжнародний рейтинг університетів за рівнем Інтернет-присутності (Webometrics) станом на липень 2012 року. Університет «Україна» посідає у ньому 50 позицію серед 321 українського ВНЗ. У попередньому рейтингу (за січень 2012 року) університет займав 38 місце серед 325 ВНЗ

Для підтримки іміджу було виготовлено по 2000 грамот, подяк, сертифікатів, 500 кишенькових календарів, а також 2900 візитівок для співробітників університету.

Маркетингова діяльність здійснювалася згідно із загальноуніверситетською «Комплексною програмою «Абітурієнт-2012», що передбачала планування, реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів.

У базовій структурі й деяких ТВСП проводились маркетингові та соціологічні дослідження серед вступників і першокурсників 2011-2012 н.р. щодо професійного самовизначення та мотивів вступу до ВНЗ.

За результатами опитування, особисті комунікації назвали основним джерелом інформації про ВНЗ майже 60% вступників університету, з яких 85% отримали інформацію від оточуючих. 40% опитаних отримали інформацію в результаті проведення профорієнтаційної та рекламної діяльності. Такі показники можна вважати свідченням сформованого іміджу Університету «Україна» на ринку закладів освіти, в тому числі за рахунок заходів, реалізованих базовою структурою університету


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У 2011/2012 навчальному році освітня діяльність університету проводилася згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія АГ № 508430 від 13.05.2011 року (наказ МОН України від 31.03.2011 р. № 3746Л, рішення про видачу ліцензії ДАК від 10.03.2011, протокол № 86), та з сертифікатом про акредитацію Серія РІ-ІV № 114876 від 09.02.2010 року. Загальний ліцензійний обсяг становить 24 297 (11 576 - денна форма навчання, 12 721 – заочна форма) за 45 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

У липні 2012 року було отримано нову ліцензію Серія АД № 034580 від 06.06.2012 року (наказ МОН України від 27.04.2012 р. № 1485-Л, рішення про видачу ліцензії ДАК від 26.04.2012, протокол № 95). Загальний ліцензійний обсяг становить 23 777 (12 986 - денна форма навчання, 10 791 – заочна форма), за 45 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Згідно нової ліцензії, серед територіально-відокремлених структурних підрозділів університету: 13 інститутів (Білоцерківський інститут економіки та управління, Вінницький соціально-економічний інститут, Горлівський регіональний інститут, Житомирський економіко-гуманітарний інститут, Карпатський інститут підприємництва, Кіровоградський інститут розвитку людини, Луцький інститут розвитку людини, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, Новокаховський гуманітарний інститут, Полтавський інститут економіки і права, Рівненський інститут, Хмельницький інститут соціальних технологій), 3 філії (Дубенська філія, Дніпропетровська філія, Івано-Франківська філія), 9 коледжів (Коледж «Освіта», Придніпровський гуманітарно-економічний (м. Нікополь), Сторожинецький, Тернопільський, Хмельницький, Броварський, Васильківський, Полтавський та Центральноукраїнський юридичний (м. Кіровоград).

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії було змінено ліцензійний обсяг прийому навчальними підрозділами університету на провадження освітньої діяльності різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у базовій структурі: 5.03040101 «Правознавство», 5.02010501 «Діловодство», 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.050103 «Програмна інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 7.02030304 «Переклад», 8.05170112 «Харчові технології», 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»; у Білоцерківському інституті економіки та управління: 7.13010201 «Соціальна робота», 8.03050801 «Фінанси і кредит»; у Вінницькому соціально-економічному інституті: 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 8.03050801 «Фінанси і кредит»; у Житомирському економіко-гуманітарному інституті: 6.130102 «Соціальна робота», 8.13010201 «Соціальна робота»; у Карпатському інституті підприємництва: 5.03050801 «Фінанси і кредит»; 6.020303 «Філологія», 6.030601 «Менеджмент», 7.02030304 «Переклад», 7.02030301 «Українська мова і література»; у Кіровоградському інституті та у Луцькому інституті: 5.03040101 «Правознавство»; у Миколаївському міжрегіональному інституті: 5.03050801 «Фінанси і кредит»; у Новокаховському гуманітарному інституті: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050103 «Програмна інженерія», 6.060101 «Будівництво», 8.03010201 «Психологія»; у Рівненському інституті: 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 7.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050401 «Економіка підприємства»; у Хмельницькому інституті соціальних технологій: 8.03010201 «Психологія», 8.13010201 «Соціальна робота»; у Дубенській філії: 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»; у Придніпровському гуманітарно-економічному коледжі: 5.02010501 «Діловодство», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050401 «Економіка підприємства». Зменшення ліцензованого обсягу за даними напрямами і спеціальностям ініційоване керівництвом університету та територіально-відокремлених структурних підрозділів, враховуючи попит на ринку праці, та згідно рішень ДАК України.

Протягом 2011/2012 навчального року в університеті було про ліцензовано 16 справ за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Безпосередньо базовою структурою університету проліцензовано 2 спеціальності за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями - 5.05170101 «Виробництво харчової продукції», 8.04010202 «Мікробіологія», у Білоцерківському інституті економіки та управління - 6.030401 «Правознавство», у Вінницькому соціально-економічному інституті 7.03040101, 8.03040101 «Правознавство», у Горлівському регіональному інституті 8.03040101 «Правознавство», у Івано-Франківській філії 6.030401 «Правознавство», у Житомирському економіко-гуманітарному інституті 6.010203 «Здоров’я людини», у Новокаховському гуманітарному інститут 6.140103 «Туризм», у Хмельницькому інституті соціальних технологій 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 7.01020302 «Фізична реабілітація», у Запорізькому коледжі 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», у Тернопільському коледжі – 5.02020701 «Дизайн», у Броварському коледжі 5.02020701 «Дизайн», у Васильківському коледжі 5.03060101 «Організація виробництва», 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем». Територіально-відокремлені структурні підрозділи отримали нові ліцензії на надання освітніх послуг за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - у Запорізькому коледжі 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху», у Тернопільському коледжі – 5.02020701 «Дизайн», у Броварському коледжі 5.02020701 «Дизайн», у Васильківському коледжі 5.03060101 «Організація виробництва», 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»; освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Житомирському економіко-гуманітарному інституті 6.010203 «Здоров’я людини», у Новокаховському гуманітарному інституті 6.140103 «Туризм», у Хмельницькому інституті соціальних технологій 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»; освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - у Вінницькому соціально-економічному інституті 7.03040101; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» - у Вінницькому соціально-економічному інституті 8.03040101 «Правознавство», у Горлівському регіональному інституті 8.03040101 «Правознавство».

Базовою структурою університету за 2011/2012 навчальний рік було акредитовано 20 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст» - 3: 5.03040101 «Правознавство», 5.02010501 «Діловодство», 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; «бакалавр» - 8: 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.091000 «Електронна побутова апаратура (Електронні пристрої та системи)», 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.050103 «Програмна інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.020303 «Філологія (українська мова і література)», 6.030303 «Видавнича справа та редагування»; «спеціаліст» - 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 7.030507 «Переклад»; «магістр» - 6: 8.091711 «Технологія харчування (Харчові технології), 8.091003 «Електронна побутова апаратура (Електронні прилади та пристрої)», 8.05010301 «Програмне забезпечення систем», 8.05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство», 8.030501 «Українська мова та література (Українська мова і література)» .У ТВСП акредитовано 56 спеціальностей, у тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«молодший спеціаліст» - 11: 5.03040101 «Правознавство» Вінницьким соціально-економічним інститутом; 5.030203 «Видавнича справа та редагування», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03040101 «Правознавство» Кіровоградським інститутом; 5.03050801 «Фінанси і кредит» Миколаївським міжрегіональним інститутом; 5.03040101 «Правознавство» Луцьким інститутом; 5.02010501 «Діловодство», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050401 «Економіка підприємства» Придніпровським гуманітарно-економічним коледжем (м. Нікополь); 5.020107 «Діловодство» Сторожинецьким коледжем; 5.02010501 «Діловодство» Тернопільським коледжем;
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка