Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна» у 2010/2011 навчальному році І завдання на 2011/2012 навчальний рік вступСторінка7/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Загальний університетський Рейтинг ТВСП у сфері міжнародної діяльності в 2010-2011рр. виглядає таким чином.:


№ з/п

Назва підрозділу2010-2011

Показники

Місце за рейтингом

1

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

545

1

2

Інженерно-технологічний інститут (Київ)

470

2

3

Кіровоградський інститут розвитку людини

400

3

4

Вінницький соціально-економічний інститут

280

4

5

Горлівський регіональний інститут

195

5

6

Рівненський інститут

180

6

7

Луцький інститут розвитку людини

170

7

8

Білоцерківський інститут економіки та управління

145

8

9

Карпатський інститут підприємництва

140

9

10

Дубенська філія

100

10

11

Дніпропетровська філія

90

11

12

Інститут соціальних технологій (Київ)

85

12

13

Полтавський інститут економіки і права

65

13

14

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

55

14

15

Житомирський економіко-гуманітарний

інститут


45

15

16

Факультет біомед.технологій (Київ)

30

16

17

Новокаховський гуманітарний інститут

Інститут комп’ютерних технологій25

17-18

18

Хмельницький інститут соціальних технологій

Інститут філології та масових комунікацій (Київ)


2019-20

19

Івано-Франківська філія

15

21

20

Інститут економіки та менеджменту (Київ)

Інститут права та суспільних відносин (Київ)


022-23

Як видно із Таблиці, найкращими підрозділами Університету „Україна” у питанні здійснення міжнародної діяльності є Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини (545 балів) (ректор Матвієнко Л.П.), Інженерно-технологічний інститут (м. Київ) (470) (директор Малишев В.В.), Кіровоградський інститут розвитку людини (400) (ректор Барно О.М.). Найкращими ТВСП визнані Кіровоградський інститут розвитку людини (365 балів), Вінницький соціально-економічний інститут (280) (ректор Гамрецький І.С.).

Попри наведені вище позитивні тенденції, керівники окремих підрозділів не усвідомлюють важливості залучення до міжнародної діяльності сучасного ВНЗ.
5. ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІІ, АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ.
За звітний період Центром політичних комунікацій, аналізу та прогнозування разом з кафедрою суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій було здійснено ряд інформаційно-комунікаційних та організаційно-правових заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи та покращення корпоративного іміджу університету:

- Здійснена державна реєстрація комплексної програми науково-дослідних робіт: «Соціально-політичні проблеми становлення глобального світу», № 0110 U 006273.

- В рамках вказаної комплексної програми науково-дослідних робіт скоординовано теми дисертаційних досліджень аспірантів (13 осіб), здобувачів наукового ступеня доктора (3 особи) і кандидата політичних наук (12 осіб) з науковими темами роботи Центру політичних комунікацій, аналізу та прогнозування.- Захищено 3 кандидатських дисертації з політичних наук (Н.Трач, спеціальність 23.00.03 – політична культура та ідеологія; В.Бондар, спеціальність 23.00.02 – політичні інститути і процеси; Д.Кіслов, спеціальність 21.01.01 – основи національної безпеки держави ),

- Рекомендовано до захисту 3 дисертації на здобуття кандидата політичних наук і кандидата наук із соціальних комунікацій, готується до захисту в наступному навчальному році ще 2 докторські і 3 кандидатські дисертації.- Погоджено в МОН продовження діяльності аспірантури зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

- Здійснено перереєстрацію у ВАК України заснованого Університетом «Україна» наукового журналу «Освіта регіону. Політологія, психологія¸ комунікації» з підтвердженням статусу фахового видання з політичних, психологічних і педагогічних наук та соціальних комунікацій.

- Зареєстровано в Міністерстві юстиції України (разом з Національною бібліотекою ім. А.Вернадського та Центром правової інформатики Академії правових наук України) і організовано друк 2-х номерів нового фахового наукового журналу «Інформація і право», який отримав ВАКівський статус з юридичних наук, готуються документи до визнання вказаного журналу як фахового з комп’ютерних наук та соціальних комунікації.

- Взято участь у проведенні першого Євразійського конгресу політологів (Казахстан, квітень 2011р.).

- Проведено за участю професорів Університету «Україна» В.Бебика та В.Базіва міжурядові китайсько-українські науково-політологічні консультації (КНР, травень 2011р.) в рамках підготовки візиту голови КНР до України (червень 2011р.).

- Здійснено більше 40 іміджевих публікацій на тему давньої української історії та сучасної політики в газеті «Голос України» та на веб-сайтах «ForUm», «Трибуна» і «Kyiv-post», які мали бурхливий суспільний резонанс і прогнозну аудиторію понад 10 млн. переглядів, що сприяло приверненню додаткової уваги в мас-медіа до діяльності Університету «Україна».

- Удосконалено веб-сайт наукового журналу «Освіта регіону. Політологія, психологія¸ комунікації», який має понад 1000 переглядів щодня, що суттєво підняло національний науковий рейтинг журналу і сприяло залученню додаткової кількості абітурієнтів на спеціальність «політологія» та аспірантів на спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

- В рамках покращення корпоративного іміджу університету на першому каналі (УР-1) Національної радіокомпанії України (НРКУ) ведеться недільна авторська програма В.Бебика «З глибини тисячоліть» (08.30 – 8.40, щонеділі), а на Радіо «Культура» звучить авторська культурологічна програма В.Бебика (17.15-17.50, щовівторка).

- Разом протягом звітного періоду проведено понад 150 радіопрограм на радіо «Ера», УР-1, Радіо «Промінь», Радіо «Культура», 105-FM.

- Проведено понад 30 іміджевих телевізійних програм на «5 каналі», ICTV, СТБ, КРТ, ТРК «Київ», КРДТРК, на каналах телевізійного мовлення Донецької, Львівської, Луганської та Одеської регіональних телерадіокомпаній.

- Підготовлено 5 тематичних інтерв’ю для зарубіжних телерадіокомпаній: «Голос Америки» (США) - 1, «Хабар» (Казахстан) - 2, ТВ «Центр» (Росія) - 2.

- Проведено 2 загальнонаціональних соціологічних дослідження – спільно з Всеукраїнською асоціацією політичних наук та політологічними кафедрами провідних ВНЗ України, результати яких були оприлюднені в журналі «Освіта регіону. Політологія, психологія¸ комунікації».

- В рамках роботи Громадської гуманітарної ради при Президентові України підготовлено Концепцію створення Національної громадської телерадіокомпанії України, текст відповідного проекту закону та проведено 1 міжнародну наукову конференцію з громадського мовлення (разом з Радою Європи) і 4 міжрегіональних круглих столи (в т.ч. 2 – з громадським рухом «Стоп цензурі») з питань створення системи громадського мовлення в Україні (у містах: Київ, Одеса, Донецьк, Львів), які мали вагомий резонанс в зарубіжних та національних мас-медіа.

Ї
6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В Університеті створена матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам державного стандарту і дозволяє повноцінно здійснювати навчально-виховний процес на достатньо високому рівні.

Значна увага в 2010/2011 н.р. приділялась її зміцненню і удосконаленню. Ці питання постійно знаходяться в центрі уваги керівництва Університету і ТВСП, систематично розглядаються на нарадах різного рівня, в тому числі на засіданнях Вченої Ради.

Загальна площа приміщень разом з територіально-відокремленими структурними підрозділами (ТВСП) станом на 1 серпня 2011 року становить 256 057,7 кв.м., у тому числі у базовій структурі 14195, 3 кв.м. Власні площі ТВСП складають 48 226,4 кв.м., базової структури – 10 036 кв.м. Збільшення загальної площі приміщень базової структури відбулось за рахунок оренди приміщень для коледжу „Освіта”.

Аналізуючи стан матеріально-технічної бази Університету за звітний період, не можна сказати, що він значно поліпшився. В основному і базова структура, і ТВСП використовували і експлуатували те, що було „нажито” раніше. Можливою причиною такого стану є значне зменшення дохідної частини кошторису підрозділів, пов’язане з невиконанням ліцензійного набору студентів.

Разом з тим, господарські служби вчасно і якісно забезпечували навчальний процес теплом, світлом, водою та іншими комунальними послугами. Своєчасно укладались угоди з організаціями-постачальниками, налагоджена співпраця з контролюючими органами (пожежними, СЕС, охороною праці). Оперативно вирішувались повсякденні замовлення. Майже у всіх підрозділах Університету проведені косметичні ремонти навчальних і адміністративних приміщень.

В базовій структурі введено в дію сучасний реабілітаційний центр.

В Луцькому інституті розвитку людини завершується виготовлення проекту на будівництво гуртожитку.

Але є цілий ряд недоліків, невирішених питань, які негативно впливають на життєдіяльність як базової структури, так і ТВСП.

Базовій структурі не вдалося в поточному році ввести в дію навчальний корпус №3 по вул. Львівській, 23, вирішити питання оренди гуртожитку для іноземних студентів, не вдалось закінчити будівництво ІІ черги бази відпочинку в смт. Міжгір’я Закарпатської області, налагодити водоочищення там питної води. Залишилось не вирішеним питання розміщення і роботи Університетської клініки, встановлення в навчальних корпусах системи електронного пропуску та відеонагляду.

Не вдалось в поточному році втілити в життя заплановані програми удосконалення і розвитку матеріально-технічної бази Горлівському, Вінницькому, Мелітопольському інститутам, Дубенській філії, Тернопільському коледжу.

Не відповідає нормативним вимогам загальна площа на 1 студента денної форми навчання в базовій структурі м. Києва (3,3 кв.м.), Вінницькому соціально-економічному інституті (5,3 кв.м.), Дніпропетровській філії (5,2 кв.м.), Тернопільському коледжі.

Відсутні спеціалізовані лабораторії в Карпатському інституті підприємництва. Недостатня кількість комп’ютерів з розрахунку на 100 студентів денної форми навчання в базовій структурі. Значна кількість комп’ютерної техніки морально застаріла.

Потребує збільшення фонд навчальної літератури з розрахунку на 1 студента денної форми навчання в Полтавському інституті економіки і права, Івано-Франківській філії.

Керівники ТВСП недостатньо приділяють уваги придбанню власних приміщень, пошуку можливостей зменшення плати за оренду, пошуку шляхів додаткових джерел фінансування. Бажає бути кращою і виконавська дисципліна. Як приклад можна привести недоліки виявлені при обробці звітів ТВСП: • Складається враження, що окремі керівники ці звіти не читають. Багато розбіжностей з текстовою частиною і таблицями. (Вінницький та Житомирський інститути, Броварський та Стороженецький коледжі, Івано-Франківська філія);

 • Кількість періодичних видань „плутають” з кількістю екземплярів (Полтавський, Миколаївський та Білоцерківський інститути);

 • Таблиці з матеріально-технічного забезпечення надані не по зразку (Кіровоградський інститут) або зовсім не представлені (Чернігівський РЦДН, Тернопільський та Васильківський коледжі);

 • Хмельницький інститут взагалі не надав текстової частини звіту, відмітивши „Дивись таблицю”.

 • Мелітопольський та Рівненський інститути вже 3 роки поспіль не можуть вирішити питання перспективного розвитку МТБ і звітують кожен рік про одне і те ж.

Із перспективних завдань на 2011/2012 навчальні роки по базовій структурі найбільш вагомими являються:

 • Здача в експлуатацію до 1 вересня 2011 р. навчального корпусу №3 по вул. Львівській, 23, м. Київ.

 • Продовжити будівництво ІІ черги оздоровчої бази в смт. Міжгір’я. Завершити програму клінічних досліджень мінеральної води.

 • Налагодити роботу реабілітаційного центру та Університетської клініки.

 • Впровадити в виробництво напрацювання НДІ Університету з метою отримання прибутків.

 • Оформлення в оренду гуртожитку для іноземних студентів.

 • Облаштування „Імідж-Центру” Університету.

 • Оновлення автотранспортного парку.

 • Встановлення в навчальних корпусах електронної системи пропуску та відео нагляду.

 • Білоцерківський інститут економіки та управління планує провести реконструкцію власного навчального корпусу або виставити його на продаж, створити власну спортивну базу.

 • В планах Полтавського інституту економіки і права придбання обладнання для лінгафонного кабінету, тренажерної зали.

 • Миколаївський інститут в новому навчальному році планує будівництво навчального приміщення за адресою вул.Котельна, 2 та проведення ремонту в приміщенні по вул. К. Лібкнехта, 12.

 • Івано-Франківська філія планує придбати в оренду гуртожиток на 60 місць, оновити комп’ютерну техніку, відремонтувати фасади навчального корпусу.

 • Горлівський інститут до кінця 2011 р. завершує реконструкцію навчального корпусу та планує придбати автомобільний транспорт.

 • В Луцькому інституті заплановано будівництво ігрового спортивного залу.

Основними завданнями керівників ТВСП, директорів інститутів, декана біомедичного факультету, управлінь та відділів матеріально-технічного забезпечення, щодо розвитку матеріально-технічої бази на 2011/2012 н.р. є:

- приведення до нормативних вимог показників матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

- придбання власної навчальної бази повинно стати пріоритетним серед інших завдань;

- активізувати діяльність по впровадженню додаткових платних послуг та джерел фінансування;

- утримання існуючої матеріальної бази в належному стані;

- впроваджувати та удосконалювати документообіг з обміну матеріальних цінностей, їх збереженню, переміщенню і списанню. Вчасно і якісно проводити щорічну інвентаризацію майна з видачею наказу по результатам інвентаризації;

- підвищити якість робіт і ремонтів;

- продовжити роботу серед студентів по дбайливому ставленні до збереження меблів, приладів, обладнання та інвентаря. Залучати їх до відновлення пошкодженого майна.


ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ЗМІСТ,

ПОКАЗНИКИ І ТАБЛИЦІ РОЗДІЛІВ ЗВІТУ:


ВСТУП - Фесюк П.В., Коляда О.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - Романенко Л.Ф, Олефір В.І., Коляда О.П., Фесюк П.В., Чайковський М.Є., Веденєєва О.А., Смолянова С.І.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА - Олефір В.І., Нікуліна Г.Ф.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ - Олефір В.І,, Ізмайлова І.Г.
ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ, АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ - Бебик В.М.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - Поліщук П.П.1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка