Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна» у 2010/2011 навчальному році І завдання на 2011/2012 навчальний рік вступСторінка6/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
На шляху формування моделі дослідницького університету проводиться розбудова міжнародної діяльності, яка є природним компонентом усіх напрямів досліджень. Головне і координуюче завдання управління міжнародної діяльності є забезпечення взаємодії і розвитку відносин Університету „Україна” із зовнішнім світом за всіма напрямами щодо забезпечення виходу ВНЗ за основними кількісними і якісними показниками на рівень провідних університетів світу.

Міжнародний компонент все більше виходить на перший план при визначенні місця університету у світовому рейтингу, який складається в на користь університетів із міцними міжнародними зв’язками. Все більше розробляється програм мобільності студентів, викладачів, науковців.

Міжнародні зв’язки не тільки допомагають обміну досвідом між вищими школами всього світу, а також сприяють максималізації можливостей ВНЗ увійти до міжнародної системи освіти та науки.

Міжнародна діяльність Університету „Україна спрямована на:

- розширення спектру партнерських стосунків на договірній основі у галузі освіти, науки та виробництва;

- встановлення міжнародного співробітництва в галузі досліджень та пошук нових партнерів та джерел фінансування;

- інтеграцію в світовий освітянський простір, мобільність випускників, студентів та викладачів Університету в європейському та світовому суспільстві;

- встановлення підприємницьких стосунків із закордонними фірмами для впровадження розробок університету, встановлення комерційних стосунків у сферах торгівлі, патентування, посередницької діяльності;

- використання всіх можливостей для поширення у світі інформації про Університет „Україна”.

Розвиток міжнародних зв’язків університету здійснюється шляхом активної співпраці з вищими навчальними закладами та організаціями Австрії, Великої Британії, США, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чехії, Корейської Республіки, Китаю, Білорусі, Росії, країн Латинської Америки, країнами північної Африки тощо. Постійно ведеться пошук партнерів - закордонних ВНЗ. В поточному році наш університет представляв Україну в 15 країнах, а нас відвідали делегації з 12 країн світу, було укладено 37 договорів (для порівняння 17 в минулому) про міжнародну співпрацю та ведуться інтенсивні плідні переговори за 32 договорами.

На теперішній час Університетом „Україна” міжнародна співпраця здійснюється за 93 (56 в тому році) договорами з університетами та міжнародними організаціями 20 країн світу (Додаток 1).

1. Таким чином, просліджується динаміка розширення спектру партнерських стосунків на договірній основі у галузі освіти, науки та виробництва з університетами та організаціями за кордоном (Таблиця 4.1).

Активно роботу в цьому напрямку проводиться в Інженерно-технологічному інституті (19 договорів), науково-дослідному інституті нанотехнологічної індустрії (10), Кіровоградському інституті розвитку (11), Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини (9) .

За договірними умовами розглядаються спільні дії з академічної, наукової, науково-методичної, науково-дослідною роботи. 11 із 32 Договорів, які знаходять в стадії обговорення мають своєю метою перспективу створення спільних академічних планів з університетами-партнерами з метою отримання подвійних дипломів (Литва, Чехія, Польща, Росія).

Поширюється міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами та організаціями інших країн в галузі інклюзивної освіти. Університетом „Україна” започатковано Міжнародну Програму з обміну досвідом з питань інклюзії та соціальної роботи, в рамках якої підписані договори і проводиться активна робота:

- здійснено офіційний візит до Оломоуцького Університету (Чеська республіка) з метою підписанням Договору про співпрацю;

- по обміну досвідом в Університеті перебувала делегація із Мерзебургського Університету (Німеччини);

- продовжується робота з Шауляйським Університетом (Литва) за спільним проектом „Підготовка спільної студії можливостей соціальної освіти II ступеню до створення та здійснення спільної програми з співробітництва з українським університетом (ГАСПА)”. Проект фінансується структурним фондом Європейського Союзу .

Нажаль є такі підрозділи в Університеті, які не мають жодного договору про співпрацю із закордонними партнерами (Інститут економіки та менеджменту, Інститут права та суспільних відносин, Інститут комп’ютерних технологій, Дніпропетровська філія, Івано-Франківська філія, Новокаховський гуманітарний інститут).

Другим важливим напрямком міжнародної діяльності Університету є поширення участі науково-педагогічних працівників та студентів у міжнародних заходах. Всього за поточний рік у 111 міжнародних заходах взяло участь 124 викладача, 70 студентів (Таблиця № 4.4). Слід відмітити активну роботу Інженерно-технологічного, Кіровоградського, Луцького, Миколаївського, Горлівського, Карпатського, Вінницького інститутів та Дубенської філії.

Так, студенти та викладачі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини «Україна» взяли участь в Ярмарку європейських студій 2011 в Брюселі та освітній програмі з питань євроінтеграції у Стразбурзі та Парижі, в семінарі ДААД для адміністраторів ВНЗ, де виступили з доповіддю, та багатьох міжнародних заходів.

Представники Вінницького соціально-економічного інституту 5-8 липня 2011 року взяли участь у 8-мій міжнародній алгебраїчній конференції в Україні та 21-23 липня 2011 року взяли участь у майстер-класах на тему «Triality and Moufang loops via central automorphisms», «Finite semifields», «Nonassociative Lie theory», а також 25-27 липня 2011 року – у конференції «Loops’11», які організовані факультетом математики та фізики Університету Чарльза в Празі. На конференції виголошена англійською мовою сорокахвилинна доповідь під спільною назвою «Compositions and decompositions of multiary functions» (Сохацький Ф.М. «On classification of distributive-like functional equation», Шелепало Г.В. «On classification of (3, 3, 2)-type functional equation», Фриз І.В. «Invertibility criterion for composition of two quasigroup operations»).

Поширюється робота з проведення міжнародних наукових та громадських заходів (конференції, форуми, семінари, круглі столи), які організовуються власними силами підрозділів. До постійних заходів, які проводяться щорічно протягом кількох років й отримали міжнародне визнання відносяться Міжнародні науково-практичні конференції, форуми, практичні семінари та круглі столи в БІЕУ, ВСЕІ, КІРоЛ, ЖЕГІ, ММРоЛ, РІ. Широкомасштабно проходять Дні Європи, які організовуються Молодіжним об’єднанням «Євроклуб» (Житомир). Дубенська філія розпочала роботу по Європейському молодіжному проекту „З минулого в майбутнє. Дві держави. Спільна дорога”, Міжнародна Інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (Мелітополь).

Для підвищення міжнародної діяльності необхідно поширювати інформацію про міжнародні заходи, які проводяться в Університеті, а також проводити звіти-лекції викладачів, співробітників та студентів, які перебували за кордоном.

За останній рік спостерігається підвищення мобільності викладачів та студентів Університету до європейських країн та закордонних фахівців до Університету.До зарубіжних навчальних закладів та установ за рік було здйснено 93 візит (з них 73 викладачами та 20 студентвами УУ). Слід відмітити активну роботу в цьому напрямку:

Білоцерківський інститут економіки та управління, Кіровоградський інститут розвитку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, Горлівський інститут та Інженерно-технологічний інститут.

Плідними були візити:

- делегації Університету до Чехії;

- директора Інституту інженерних технологій, професора Малишева В.В. до Франції, Китаю, Румунії, Словаччини ;

- професор кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій факультету біомедичних технологій Шичкіна В.П. до інститутів Луї Пастера та Університету Сорбона (Франція);

- директора Інституту філології та масових комунікацій Барни Н.В. до Росії, Бельгії;

- проректор з наукової роботи БІЕУ Романченко І.Г. та 5 викладачів до Малопольської вищій школі в місті Бжеску (Польща);

- проректор з науки та міжнародних зв’язків ВСЕІ Сохацького Ф.М. та д.п.н., проф. Чернілевський Д.В. з метою налогодження співпраці з університетами Росієї та Молдови;

- викладчів Горлівського регіонального інституту брали участь в науково-практичному семінарі в Міжнародному інстиуті екзістенційного консультування (Росія);

- директор Дубенської філії налагоджує співпрацю між чеським представництвом «Банковні інститут висока школа, а.с.» в Україні та Гродненський національний університет імені Янки Купали;

-Джорджтаунській університет відвідала викладач кафедра державного управління Івано-Франківської філії Крисюк Г. Я. по Програмі OPEN WORLD (Відкритий світ);

- викладачі Карпатського інституту підприємництва у 2010/11 н.р. відвідали зарубіжні навчальні заклади та установи Словаччини, Угорщини, Нідерландів, Чехії;

- вісім візитів викладачів до Росії та до Німеччини - це результат підтримки дружніх довготривалих стосунків КІРоЛ зі своїми партнерами; Георгафія поїздок поїздок студентів інституту - Росія - Фінляндія-Швеція-Литва;

- обмін результатами науково-практичних досліджень у галузі фізичної реабілітації в кардіології є метою поїздок науковців ЛІРоЛ до Польщі, підготовки угоди про співробітництво до підписання з Брестським державним університетом.

- Представники ММІРоЛ неодноразово за рік були з візитами в Болгарії,

Німеччині, Шотландії, Китаї, Польщі, Канаді, Великої Британії для вирішення різноманітних питань міджнародної діяльності Інституту;

- Проректор з навчально-методичної роботи Новокаховського гуманітарного інституту, Шаверський С.Л. прочитав курс лекцій та ознайомлювався з європейськими стандартами освіти польських ВНЗ-партнерів;

- Яковенко В.С., ст. викладач кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права, проходила навчання в рамках Програми ПРООН Україна – Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні з попередження насильства в сім’ї.

Організація міжнародних обмінів сприяє участі у міжнародних наукових заходах, стажуванню студентів закордоном (Біла Церква, Полтава, Миколаїв, Горлівка). За 2010 – 2011р 25 % студентів Карпатського інституту підприємництва відвідали зарубіжні країни за обміном - 8%, з метою ознайомлення з культурою країни - 8%, покращення мовної практики - 2%, інше - 7%.

Нажаль, студенти та науково-педагогічні працівники більшості Інститутів базової структури залишаються пасивними в цьому напрямку міжнародної діяльності.

Невід’ємною частиною міжнародної діяльності сучасного ВНЗ є залучення зарубіжних фахівців та волонтерів до участі в науковій, академічній та громадський діяльності університету.

Така робота активно проводиться в інженерно-технологічному Інституті, КІРоЛ, ММІРоЛ, ВСЕІ (Таблиця № 4.3.). Але треба проводити цю роботу треба активніше. Світ відкритий для обміну. Обговорення планів з ВНЗ-партнерами подальших досліджень та звіти за станом проектів проводили в Університеті „Україна” представники Інституту промислових термічних систем Університету Прованс (м. Марсель, Франція), Інституту неорганічної хімії (м. Братислава, Словакія), Інституту фізичної хімії (м. Бухарест, Румунія), Східнокитайським технічний університет (м. Шанхай, Китай).

В ВСЕІ Мей Нільсон, дитячий психотреапевт (Швеція) делився досвідом, прочитав лекції для студентів та спеціалістів з психології, взяв участь в семінарі з напрямку «Дитяча психотерапія».

Представники Барановичський державний університет, Томський політехничий університет та Представництво «Банковні інститут висока школа, а.с.» в Україні взяли участь в міжнародній конференція, яка була організованва Дубенською філію.

Делегаті Федерального об’єднання «Мобільна робота з молоддю: робота на вулиці» (Німеччина, м. Вінненден) братили участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Молодь в умовах нової соціальної перспективи” в ЖЕГІ.

Ральф Мюллер, міжнародний експерт з банківського менеджменту (Swisscontact, Швейцарія-Німеччина) прочитав лекції, семінари, круглий стіл, майстер-клас, участь у прес-конференціях. Викладачі Московської академії економіки та права Росії також проводили відкриті лекції, семінари, круглі столи з питань правознавства в КІРоЛ.

Завдяки довготривалої співпраці ММІРоЛ з організаціями ДААД (Німеччина), OeAD (центральний пункт служби європейської та міжнародної мобільності та кооперації, Австрія), ACEN (Австрія) вже не перший рік постійно проводяться відкриті лекції, семінари .

Торнагі С.І., доктор філософії (Ph.D. WIDU I'Academie Europeenne d'informatisation), кандидат психологічних наук, член Асоціації холістичної психології та психотерапії при ЮНЕСКО (Московський патріархат, Росія) проводить відкриті лекції в НГІ.

Проведення семінару для студентів і викладачів, який був присвячений проблемам підготовки перекладачів у Німеччині, зокрема у Інституті іноземних мов міста Кассель провів Директор Інституту іноземних мов (м. Кассель, Німеччина (земля Гессен), доктор філософії, пан Хартмут Квель (Institut für Sprachen).

В 4–х ТВСП працюють волонтери незалежного Федерального агентства уряду США - Корпусу Миру (англ. Peace Corps) (Хуст, Миколаїв, Полтава, Кіровоград). З наступного року подана заявка від ВСЕІ.

Для активної участі в міжнародних заходах, по-перше, необхідне оперативне інформування. Всі підрозділи університету регулярно отримають от Управління МД ДНДМД інформацію про актуальні міжнародні події що сприяє участі студентів та викладачів у міжнародних освітніх програмах, спільних міжнародних проектах.

Але ні вся інформація використовується нашими студентами та викладачами. Так ми провели аналіз подання інформації за напрямками досліджень або навчання. (Таблиці 2). (Діаграма 1) Із діаграми ми бачимо, скільки потенційних пропозицій щодо участі у міжнародній діяльності було направлено, але частіше інформація не використовується.

Проводяться інформаційні дні про міжнародні заходи, програми стажування, міжнародні проектні програми в Україні та за кордоном. В подальшому необхідно і надалі розвивати інформаційно-аналітичну систему міжнародного співробітництва.

Світові вищі навчальні заклади також відкриті до різноманітних діалогів й тому вони обов’язково є членами міжнародних асоціацій. Університет є дійсним членом Альянсу Університетів за Демократію, Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (Чернілевський Д.В.). Окремі ТВСП, інститути та науково-педагогічні працівники є дійсними членами європейських та міжнародних галузевих об’єднань (Таблицю № 4.7.).

Як яскравий приклад, Президент Університету є дійсним членом чотирьох міжнародних Академій.БІЕУ. Білоцерківський регіональний осередок Всеукраїнської громадської організації „Українська асоціація європейських студій” (УАЄС).

ВСЕІ. 4 дійсні члени Асоціацією психотерапевтів та психоаналітиків України, яка є асоційованим членом Європейської асоціації психотерапії. 2 дійсні члени Асоціацією психотерапевтів та психоаналітиків України асоційованим членом Європейської асоціації психотерапії.

Красиленко В.Г. є дійсними членами Міжнародної асоціації оптики та фото- оптики (SPIE).ГРІ. Доцент Суліцький В.В. є дійсним членом Санкт-Петербурзького психологічного товариства.

КІП. Доктор філософських наук, професор, Мушинка М. І. є членом спеціалізованої ради по захисту десертацій Словаччини з 2009 року.

КІРоЛ Дмитренко Т. Т. РОО «Дім Європи»

Чурпій К. Л. Міжнародний науково-дослідний центр «Здоровий спосіб життя»ЛІРоЛ Ягенський А. В. є дійсним членом EUROPEAN Society of Cardiology, з 2005 року членство у Робочій групі з реабілітації та фізіології навантаження Європейського товариства кардіологів

Рівне Ставицький О.О. є членом Міжнародної організації IES (International Education Society, Лондон) та інші.

За участю всіх структурних підрозділів підготовлена заява Університету „Україна” до Міжнародної асоціації університетів (International University Association (IUA).

За ініціативою Університету «Україна» створюється Міжнародна Асоціація за Сталий розвиток, Інклюзію, Толерантність (МАСІТ).

Продовжується виконання ліцензійних вимог щодо розширення спектру освітянських послуг для іноземних громадян та підготовку процесу їх навчання в університеті.3. Виконання наукових робіт спільно із закордонними партнерами та діяльність на отримання міжнародних наукових і освітянських грантів

Активно береться участь у проектах міжнародного співробітництва, міжнародних конференціях, конкурсах, в партнерських програмах академічного та культурного обміну за договорами про співробітництво. Епоха глобалізації надає багато можливостей для всебічної та різноманітної міжнародної кооперації. Не тільки вітчизняні вищі навчальні заклади зацікавлені у міжнародних зв’язках, а також світова освітянська спільнота прагне співпрацювати із українськими ВНЗ. (Таблиця № 4.6.).

Інститут інженерних технологій бере активну участь в багатьох міжнародних проектах. У співпраці з науковцями Інституту зацікавлені вищі навчальні заклади Франції, Китаю, Болгарії, Словенія, Німеччини, Греції, Угорщина, Австрія, Словаччина, Румунія, Литва, Білорусь, Росія.

Підрозділи, які проводять активну міжнародну діяльність не зупиняються на досягнутому та продовжують пошук партнерів, в тому числі для організації наукової співпраці для виконання наукових проектів. Так, Інститут інженерних технологій почав виконання наукових проектів 7 Рамкової Програми Європейського Союзу.

В рамка діючих угод за грантовими програмами проводяться спільні наукові дослідження в галузі біонанотехнологій та наномедицини з РНЦ “Курчатовський інститут”, МДУ ім. М.В.Ломоносова, Республіка Білоруським державним університетом, отримані оригінальні результати з нанодіагностики пухлин та вірусних захворювань, антиоксидантній та протекторній дії наночастинок діоксиду церію при променевих ураженнях та радіотерапії пухлин, селективній фотодінамічній, гіпертермічній та кріодеструктивній дії наночастинок золота з ферромагнетіками, порфіринами та фулеренами в містах злоякісних новоутворень.

Розпочата підготовча робота на подання заявок на гранти в 2010 – 2011 роках з нанобіотехнологій з представниками наукових установ Росії, Німеччини, Бельгії, Італії, Ізраїлю та Мексики.

Активну участь в грантовій діяльності беруть Інститут нанотехнологічної індустрії, Миколаївський МІРоЛ, Білоцерківський ІЕУ, Вінніцький СЕІ.

Основні напрямки грантової діяльності у 2010-2011 рр. були наукові грантові проекти в галузях нанотехнологій, новітніх хімічних технологій, рішення проблем інклюзії в вищій освіті та в суспільстві тощо.

За поточний рік проведено значну роботу. До розгляду подано 29 грантових проекти, 13 з них вже прийняті до фінансування.

Активно співпрацюють за міжнародними проектами:

- Україно-Швейцарської програми „Здоров’я матері та дитини» (ВСЕІ);

- швейцарської організацієї Swisscontact (КІРоЛ );

- Пілотний проект «EDU-UA» та Німецькою академічною службою за обміном (ДААД) (ММІРоЛ). Проведено 23-24 травня перший тур пілотного проекту, 15 студентів одержали сертифікати міжнародного значення. Одержано 3 стипендії на навчання та проведення дослідницької роботи для студентів університету зі слідуючих спеціальностей: філологія (Віденьський університет, фінанси та кредит (Університет Клагенфурту), правознавство (Інсбрук), Університети Клагенфурту та Інсбруку Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки для студентів, випускників вищих навчальних закладів і аспірантів.

Кафедрам Інституту права та суспільних відносин, Інституту економіки та менеджменту, Інституту філології та масових комунікацій, необхідно визначити напрями наукових досліджень для пошуку партнерів та участі у потенційних спільних міжнародних проектах, з метою поширення міжнародної співпраці в науково-дослідної діяльності Університету та прийняття участі у створенні єдиного Європейського наукового простору у проектах Сьомої рамочної програми.Все більше залучається науковців нашого Університету до проведення до міжнародної експертизи в якості експертів (Таблиця 4.9):

професор Шичкін В.П. - Рецензування наукової статті Dr. Grinberg Reviewing Editor, Journal of Immunoassay and Immunochemistry;

- професор, с.н.с., доцент Красиленко В.Г. (Міжнародний журнал видавництва Bentham «Recent Patents on Signal Proceessing» (ВСЕІ);

- доктор філ.. н., професор Мушинка М.І. Опонент наукових робіт (Карпатським інститутом підприємництва);

- доктор педагогічних наук, професор Барно О.М. РОО «Дім Європи» (КІРоЛ).

Управління міжнародної діяльності надаватиме консультаційну допомогу та постійно інформувати про діючи проекти та створенні консорціуми, здійснюватиме пошук партнерів за тематикою досліджень, проводитиме тренінги щодо оформлення заявок на гранти (за планом фундацій , постійно).

Для участі у міжнародній діяльності необхідно мати інформації про підрозділи англійською мовою та дані про наукові розробки підрозділів для розміщення в каталогах, наукових журналах. Інформація англійською підготовлена наступними підрозділами КІРоЛ, МІРоЛ, Рівне, дані про наукові розробки ЦВТ перекладені англійською (Таблиця № 4.14).

4. Підвищення мовної компетентності науковців, викладачів та студентів університету

Для написання заявок на подання на гранти та для роботи по грантам з іноземними партнерам обов’язково необхідні знання англійської мови. З цією метою управлінням МД спільно з кафедрою іноземних мов були організовані курси іноземних мов для студентів та співробітників університету. Перший рік передбачає надання базових знань іноземних мов, а на другий рік разом із підсиленням програми навчання планується створити спільно з кафедрою теорії та практики перекладу лінгвістично-культурний центр для створення ситуаційного вивчення мов та відпрацювання комунікативних навичок, придбаних в перший рік навчання. Активно навчаються на курсах викладачі та,студенти інституту соціальних технологій, студентське самоврядування, група слухачів управлінського персоналу. В Миколаївському інституті проводиться тестування студентів на сертифікат «AS» (Навчання закордоном), семінар зі студентами Німеччини на тему «Форми навчання на заняттях іноземної мови. Музика в нашому житті», семінар з Лінгвокраїнознавства «Schulsystem in Deutschland».5. Встановлення підприємницьких стосунків із закордонними фірмами для впровадження розробок університету.

Встановлення комерційних стосунків у сферах торгівлі, патентування, посередницької діяльності

З метою розширення спектру партнерських стосунків на договірній основі у галузі освіти, науки та виробництва за кордоном визначено пріоритетними для включення у комерційні пропозиції університету міжнародну співтовариству і знаходяться у стадії перекладу ряд науково-технічних розробок підрозділів: розробки з інформаційних комп’ютерних технологій Інституту паралельних обчислень та збереження інформації, каталог Інституту персоналізації технічних систем та захисту інформації. 6 науково-дослідних та технічних розробок НДІ екології та альтернативної енергетики перекладені іспанською та англійською. З мексиканською Торговельно-промисловою Палатою в 2010 року був підписаний Договір про співпрацю.

ММІРоЛ продовжує переговори із корпорацією „Сіванлу” (місто Шанхай, Китай) щодо провадження інвестиційних проектів в Україні.

ВИСНОВКИ:

Університет „Україна” системно підходить до питання інтеграції в світовий науково-освітянський простір шляхом розвитку співробітництва з зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами та установами, сприяння академічній мобільності студентів та викладачів, а також участі у грантовій діяльності, роботі в рамках спільних міжнародних наукових та освітніх проектів, співпраці в гуманітарній сфері.

Розвиток міжнародних зв’язків університету здійснюється шляхом активної співпраці з вищими навчальними закладами та організаціями Австрії, Великої Британії, США, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чехії, Корейської Республіки, Китаю, Білорусі, Росії, країн Латинської Америки, країнами північної Африки тощо. Постійно ведеться пошук партнерів - закордонних ВНЗ.

Спостерігається прогресивна динаміка розвитку міжнародної співпраці, про це свідчить кількість укладених угод про співробітництво (2008 р. – 39, 2009р. – 56, 2010р. – 93) та кількість заявок на гранти \ отриманих грантів (2008 р. – 5\5, 2009р. – 19\8, 2010р. – 29\17) , організація та участь в міжнародних заходах (більше 150), візити до зарубіжних ВНЗ (93) та інше.

Згідно аналізу міжнародної діяльності інститутів та територіально-відокремлених підрозділів за 2010-2011 рік можно зазначити, що в поточному році участь підрозділів Університету «Україна» в даной області значно активізувалася, що сприяє формуванню позитивного міжнародного іміджу навчального закладу. Але показники участі різних підрозділів суттєво відрізняються (Талиці 2,3, 5,6).


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка