Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна» у 2010/2011 навчальному році І завдання на 2011/2012 навчальний рік вступСторінка2/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

«молодший спеціаліст» - 3 (5.03040101 «Правознавство» Дубенською філією, 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» Івано-Франківською філією, 5.13010101 «Соціальна робота» Сторожинецьким коледжем);

«бакалавр» - 16 (6.010203 «Здоров’я людини», 6.030102 «Психологія» 6.130102 «Соціальна робота» Вінницьким соціально-економічним інститутом; 6.020207 «Дизайн», 6.030102 «Психологія», 6.030601 «Менеджмент» Дніпропетровською філією; 6.030508 «Фінанси і кредит» Карпатським інститутом підприємництва; 6.130102 «Соціальна робота» Луцьким інститутом розвитку людини; 6.010203 «Здоров’я людини» Миколаївським міжрегіональним інститутом розвитку людини; 6.050101 «Комп’ютерні науки» Мелітопольським інститутом екології та соціальних технологій; 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030102 «Психологія», 6.030402 «Правознавство» Новокаховським гуманітарним інститутом; 6.010203 «Здоров’я людини» Полтавським інститутом економіки і права; 6.010203 «Здоров’я людини» Хмельницьким інститутом соціальних технологій; 6.050103 «Програмна інженерія» Івано-Франківською філією);

«спеціаліст» - 26 (7.03050801 «Фінанси і кредит» Білоцерківським інститутом економіки та управління; 7.01020302 «Фізична реабілітація», 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність», 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.13010201 «Соціальна робота», 7.03050901 «Облік і аудит» Вінницьким соціально-економічним інститутом; 7.03010201 «Психологія», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.02020701 «Дизайн» Дніпропетровською філією; 7.13010201 «Соціальна робота» Житомирським економіко-гуманітарним інститутом; 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Луцьким інститутом розвитку людини; 7.02030304 «Переклад», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Миколаївським міжрегіональним інститутом розвитку людини; 7.01020302 «Фізична реабілітація», 7.13010201 «Соціальна робота», 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» Мелітопольським інститутом екології та соціальних технологій; 7.03050802 «Банківська справа», 7.03050901 «Облік і аудит», 7.03040201 «Правознавство», 7.03050801 «Фінанси і кредит» Новокаховським гуманітарним інститутом; 7.01020302 «Фізична реабілітація» Полтавським інститутом економіки і права; 7.01020302 «Фізична реабілітація», 7.13010201 «Соціальна робота», 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03010201 «Психологія» Хмельницьким інститутом соціальних технологій);

«магістр» - 13 (8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Білоцерківським інститутом економіки та управління; 8.01020302 «Фізична реабілітація», 8.03010201 «Психологія», 8.13010201 «Соціальна робота» Вінницьким соціально-економічним інститутом; 8.01020302 «Фізична реабілітація» Луцьким інститутом розвитку людини; 8.01020302 «Фізична реабілітація», 8.02030304 «Переклад», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050701 «Маркетинг» Миколаївським міжрегіональним інститутом розвитку людини; 8.03050801 «Фінанси і кредит» Новокаховським гуманітарним інститутом; 8.01020302 «Фізична реабілітація» Полтавським інститутом економіки і права).

Втрачено ліцензію в наслідок відмови в акредитації Державною акредитаційною комісією Житомирським економіко-гуманітарним інститутом за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» та спеціальністю 7.01020302 «Фізична реабілітація».

Не були підготовлені і не подавалися на акредитацію 5 спеціальностей наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр» - 6.020303 «Філологія» (Луцький інститут розвитку людини); 6.030601 «Менеджмент» (Полтавський інститут економіки і права) та «спеціаліст» - 7.030501 «Українська мова та література», 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (м. Київ); 7.030507 «Переклад» (Луцький інститут розвитку людини) у зв’язку зі зміною коньюктури ринку праці і спадом попиту на відповідні спеціальності та освітньо-кваліфікаційні рівні.

В наступному навчальному році у базовій структурі виходять на повторну акредитацію 29 спеціальностей та напрямів підготовки: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - 16 напрямів підготовки; «спеціаліст» - 2 спеціальності; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» - 11 спеціальностей.

Коледж «Освіта» акредитує 3 напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

На повторну акредитацію у ТВСП виходять: освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - 11 напрямів підготовки; «бакалавр» - 31 напрям підготовки; «спеціаліст» - 6 спеціальностей; «магістр» - 18 спеціальностей.

На ліцензування в базовій структурі (м.Київ) у 2011/2012 навчальному році плануються нові напрями підготовки та спеціальності різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: «магістр» - 6 спеціальностей; «спеціаліст» - 2 спеціальності; «бакалавр» - 11 напрямів підготовки ; «молодший спеціаліст» - 7 напрямів підготовки.

На ліцензування в ТВСП у 2011/2012 навчальному році будуть виходити такі напрями підготовки та спеціальності різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: «молодший спеціаліст» - 2 напрями підготовки у Івано-Франківській філії; 3 у Запорізькому коледжі (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій); 1 у Карпатському інституті підприємництва; 4 у Житомирському економіко-гуманітарному інституті; «бакалавр» - 1 напрям підготовки у Білоцерківському інституті економіки і управління; 1 у Дніпропетровській філії; 1 у Карпатському інституті підприємництва; 1 у Дубенській філії; 2 у Житомирському економіко-гуманітарному інституті; 1 у Тернопільському коледжі; «спеціаліст» - 2 спеціальності у Кіровоградському інституті; 2 у Дніпропетровській філії; 1 у Горлівському регіональному інституті; «магістр» - 1 спеціальність у Луцькому інституті; 3 спеціальності у Новокаховському гуманітарному інституті.

Процедура акредитації та ліцензування передбачає: розроблені відповідно нових стандартів освіти навчальні плани, ОПП, ОКХ та їх варіативні частини з методичним забезпеченням, відповідний якісний професорсько-викладацький склад працюючих на постійній основі, належну матеріально-технічну базу для здійснення навчального процесу зі всіма необхідними дозвільними документами, що потребує від проректорів, директорів інститутів, керівників ТВСП, завідувачів випускових кафедр, голів НМО, високої виконавської дисципліни, своєчасної та якісної підготовки акредитаційних та ліцензійних справ.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА.
У 2010/2011 навчальному році робота департаменту навчально-виховної роботи, куди входять: управління навчально-виховної роботи відділ організації навчального процесу, відділ контролю за формуванням та виконанням педагогічного навантаження, відділ з ліцензування та акредитації, відділ підготовки документів до державної атестації та видачі дипломів, відділ навчально-методичної роботи, відділ розвитку кар’єри, практики та працевлаштування, відділ виховної роботи, студентське самоврядування, спортивний клуб, центр художньої творчості, музей університету, центр програмно-апаратного забезпечення, аудіовідеостудія «ТАЛАН-СТУДІО» (TALAN-Studio), видавничо-друкарський комплекс, бібліотека – спрямувалася на організацію ефективного навчально-виховного процесу та забезпечення постійного поповнення його навчально-методичного та інформаційного ресурсу, сприяння професійному зростанню професорсько-викладацького складу.

Освітня діяльність департаменту організована згідно вимог Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Програми «Освіта ХХІ століття» з урахуванням особливостей навчального закладу.

Університет продовжує реалізацію положень Болонського процесу. Впроваджується кредитно-трансферна система, система оцінювання академічної успішності за шкалою ECTS, міжнародна Стандартна Класифікація Освіти ISCED, Міжнародна Стандартна Класифікація знань ISCO.

На початок 2010/2011 н.р. в університеті разом з його територіально відокремленими структурними підрозділами контингент студентів складав 29601 особу проти 34384 осіб у 2009/2010 н.р., що на 4783 особи менше ніж в минулому році, в тому числі на денній формі навчання – 11462 (38,7%) особи проти 13754 (40%) осіб, серед них 768 (6,4%) осіб з особливими потребами, 35 (0,3%) сиріт, 666 (5,8%) осіб із малозабезпечених сімей. На заочній формі навчання - контингент складав 18139 (61,3%) осіб проти 20630 (60%) осіб в 2009 році, в тому числі 475 (2,6%) з особливими потребами, 10 (0,06%) сиріт і 302 (1,7%) особи з малозабезпечених сімей.

Контингент студентів базової структури університету станом на 1.10.2010 року складав 7431 особу проти 8039 осіб в 2009/2010 навчальному році, що на 608 осіб менше. На денній формі навчання контингент складав 2843 (38 %) осіб проти 2973 (37%). В складі студентів денної форми навчання було 216 (8,1 %) осіб з особливими потребами, 12 (0,45%) сиріт та 73 (2,7%) особи з малозабезпечених сімей. На заочній формі навчання контингент студентів складав 4588 осіб (62%) проти 5066 (63%). Серед студентів заочної форми навчання 307 (8%) осіб з особливими потребами, 5 (0,1%) – сироти і 18 (0,4%) осіб з малозабезпечених сімей.

Протягом поточного навчального року відраховано з різних причин 1431 (4,8%) осіб проти 1936 (5,6%) у 2009/2010 н.р., на денній формі навчання відраховано 444 (1,5%) особи проти 785 (2,3%), на заочній 987 (3,3%) проти 1151 (5,6%).

За власним бажанням відраховано 242 (1%) студента, за невиконання навчального плану 310 (1,1%) осіб, за порушення умов контракту 146 (0,5%), за невиконання навчального плану і порушення умов контракту 290 (0,98%), академічна відпустка – 20 осіб (0,07%) та 1,3% інші незначні відрахування.

Переведено в інші ВНЗ – 5 (0,02%) осіб, переведено з інших ВНЗ – 17 (0,06%) осіб.

Протягом поточного навчального року в базовій структурі університету відраховано 417 (5,6%) проти 464 (6,8%) студентів денної і заочної форм навчання, в тому числі на денній 141 (5 %) осіб, на заочній – 276 (6 %).

У поточному навчальному році за результатами заліково-екзаменаційної сесії абсолютна успішність студентів університету склала 92,2%, в 2009/2010 – 87,3%, в тому числі на денній формі навчання відповідно 92,3% проти 85,4%, на заочній - 92,0% проти 89,1%, якісна склала 48,6% проти 54,9%, в тому числі на ДФН – 54,5% проти 57,5%, на ЗФН – 49,4% проти 52,2%, середній бал склав 3,9 тобто залишився на рівні 2009/2010 н.р., в тому числі на денній формі навчання – 3,9 проти 4,0, на заочній 3,85 проти 3,8. Таким чином абсолютна успішність поліпшилась в цілому на 4,9%, в т.ч. на денній формі – на 6,9%, на заочній – 2,9%.

При порівнянні показників успішності слід відзначити, що кращі показники абсолютної успішності мають студенти:

Мелітопольського інститут екології та соціальних технологій - 99,2%

Полтавського інституту економіки і права - 98,8%

Дубенської філії - 98,4%

Тернопільського коледжу - 98,4%

Кіровоградського інституту розвитку людину - 97,4%

Рівненський інститут - 95,7%

Ново-Каховський гуманітарний інститут - 95,5%

Найкращі показники якісної успішності студентів мають такі структурні підрозділи:

Ново–Каховський інститут - 75,6%

Сторожинецький коледж - 68,3%

Кіровоградський інститут розвитку людини - 67,3%

Придніпровський коледж - 64,7%

Полтавський інститут - 63,2%

Вінницький соціально-економічний інститут- 58,4%

Більш нормативної (50%) якісна успішність студентів склала у таких структурних підрозділах:

Білоцерківський інституту - 54,0% проти 59,6%

Горлівський інститут - 55,4% проти 51,5%

Житомирський інститут - 55,2% проти 54,4%

Карпатський інститут - 52,6% проти 68,9%

Луцький інститут - 52,0% проти 47,1%

Мелітопольський інститут - 50,7% проти 47,1%

Рівненський інститут - 52,6% проти 50,2%

Хмельницький інститут - 51,3% проти 44,9%

Дубенська філія - 59,4% проти 55,9%

Нижче нормативів якісна успішність склала в таких структурних підрозділах:

Івано-Франківська філія - 48,5% проти 56,9%

Кількість відмінників на кінець 2010/2011 навчального року складає 2406 осіб (8,1%) проти 2433 (7%) у 2009/2010 н.р., в т.ч. на ДФН – 1238 осіб (10,8%) проти 1405 осіб (11 %), на ЗФН – 1168 осіб (6,4%) проти 1004 осіб (5,8%).

Кількість академічних боржників університету складає 2037 осіб (7,8%) проти 13,5% у 2009/2010 н.р., в т.ч. на ДФН - 828, на ЗФН – 1209.

Кількісний аналіз успішності є основою для якісних зрушень в навчально-виховному процесі. Перед колективами кафедр стоїть невідкладні завдання підняти якість підготовки фахівців, на що повинна спрямовуватись індивідуальна робота зі студентами, заходи щодо комплектації штатів кафедр висококваліфікованими викладачами на постійній основі, робота груп аналізу успішності, використання в навчальному процесі інтерактивних методів.

Коледж «Освіта», як структурний підрозділ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», забезпечує послідовне і безперервне здобуття повної вищої освіти та професійно орієнтує випускників загальноосвітніх навчальних закладів і надає їм початкову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у галузях економіки, права, культури, транспортної інфраструктури, інформатики та обчислювальної техніки, соціального забезпечення, журналістики та інформації, зокрема за такими напрямами (спеціальностями):

- 5.02010501 «Діловодство»,

- 5.03050901 «Бухгалтерський облік»,

- 5.03040101 «Правознавство»,

- 5.03050801 «Фінанси і кредит»,

- 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»,

- 5.13010101 «Соціальна робота»

- 5.03050702 «Комерційна діяльність»

- 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

- 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

- 5.03030301 «Видавнича справа та редагування»

- 5.01020701 «Організація туристичного обслуговування»

Визначальною структурою спеціальностей, за якими організовується навчання у коледжі, є аналоги базових спеціальностей вищого навчального закладу ВМУРоЛ «Україна».

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують фахівці вищої категорії із значним досвідом роботи, які створюють сприятливі умови для здобуття вчорашніми школярами сучасної освіти.

Для студентів коледжу створені належні умови для духовного, творчого та фізичного розвитку особистості. До їх послуг матеріально-технічна база університету, наукова бібліотека, читальний зал, їдальня.

Конкурентоспроможність фахівців на ринку праці обумовила потребу в модернізації навчальних планів, ринкову орієнтацію варіативної складової навчальних планів, модернізацію назв спеціальностей університету відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «спеціаліст» і «магістр», затвердженого постановою Кабінету міністрів України №787 від 27 серпня 2010 р. Тому, протягом 2010/2011 навчального року в університеті триває перехід на новий зміст навчання, визначений галузевими освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. При розробці навчальних планів на 2010/2011 навчальний рік керувалися нормативними вимогами Міністерства освіти та науки України, зокрема: наказ МОН України № 642 від 09.07.2009 року (зі змінами внесеними згідно наказів МОН № 259 від 29.03.2010 та № 831 від 25.08.2010р.) «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента», лист МОН України № 1/9-484 від 31.07.2008 про «Комплекс нормативних документів для розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти», наказ МОН України № 1107 від 5.12.2008 р. «Про проведення експертизи навчальних планів вищих навчальних закладів». Відповідно до вищезазначених нормативів, починаючи з 2008 року змінилась загальна кількість годин навчання з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня. Відбулись зміни в загальному обсязі навчального часу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів: для гуманітарних та соціально-економічних напрямів загальний час становить 36 кредитів ECTS (1296 годин), для фізико-математичних, природничих та технічних напрямів – 24 кредити ECTS (864 години). Також були внесені відповідні зміни у вибіркові частини. В навчальних планах окремих спеціальностях додатково введено дисципліни, що дають змогу студентам опанувати елементи споріднених професій, які тісно пов’язані з обраною спеціальністю. Варіативна частина навчального плану за вибором студентів містить перелік з декількох предметів, що відповідає потребам інститутів, факультетів, ТВСП та сприяє вирішенню питання індивідуалізації навчання та уніфікації вибіркової частини навчальних планів для створення рентабельних навчальних груп та потоків.

Робочі навчальні плани на 2010/2011 навчальний рік складені відповідно до нормативних вимог та рекомендацій МОН України. А також, в повній мірі відображають навчальні плани відповідно до курсу та ОКР.

З метою упорядкування забезпечення реалізації навчальних планів введено закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету. Всі навчальні дисципліни розподілені між кафедрами відповідно до затверджених навчальних планів та спеціалізації кожної кафедри. Всього за всіма спеціальностями нараховується 1690 навчальних дисциплін. Кожна кафедра, разом з робочими навчальними планами, на початку календарного року (згідно графіка), подає пропозиції щодо закріплення дисциплін за кафедрою, підсумкове закріплення здійснюється наказом по університету.

Навчальне навантаження кафедр формується Відділом контролю за формуванням та виконанням педагогічного навантаження за допомогою комп’ютерної програми відповідно до робочих навчальних планів, де враховуються всі недоліки та побажання щодо вдосконалення навчального процесу, закріплення за кафедрами навчальних дисциплін та контингенту студентів.

Виданий відділом контролю загальний обсяг навчального навантаження кафедри розподіляється між викладачами згідно встановлених нормативів і вносяться до індивідуального плану роботи кожного викладача. У звітному навчальному році педагогічне навантаження викладачів було розраховано у встановлені терміни на кафедрах у повній відповідності до загального обсягу навантаження кафедри. Проте протягом року виникає необхідність корегувати педнавантаження окремих викладачів і не всі кафедри роблять це своєчасно та оперативно, через що виникають непорозуміння.

Відповідно до річних планів роботи кафедр були проведені відкриті заняття.

В процесі формування та контролю педагогічного навантаження існує ряд невирішених проблем, а саме: • низька виконавча і трудова дисципліна ряду керівників кафедр та науково-педагогічного складу;

 • відсутність досвідчених фахівців на більшості кафедр, постійна їх зміна, навіть протягом року.

Саме підвищення трудової і виконавчої дисципліни на всіх рівнях організації та контролю навчального процесу повинно стати завданням освітянського менеджменту.

Державна атестація студентів-випускників університету в усіх його структурних підрозділах була проведена згідно «Рекомендаціям про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної кваліфікаційної комісії у вищих навчальних закладах України», які розроблені на підставі «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 1993р.» й здійснювалась як державні іспити та захист дипломних робіт (проектів).

Всього випущено 13471 фахівець, в тому числі:


Денну форму навчання закінчили:

Заочну форму закінчили:

- магістрів 882 (6,5 %)

- магістрів 689 (5,1 %)

ВСЬОГО 1568 (11,6 %)

- спеціалістів 1288 (9,5 %)

- спеціалістів 1922 (14,2 %)

ВСЬОГО 3210 (23,8 %)

- бакалаврів 542 (36 %)

- бакалаврів 4263 (31,6 %)

ВСЬОГО 6758 (50,1 %)

- молодших спеціалістів 804 (6 %)

- молодших спеціалістів 1131 (8,4 %)

ВСЬОГО 1935 (14,3 %)


Абсолютна успішність склала 97,9 %, в тому числі: денна – 99,8 %, заочна – 96 %.

Якісна успішність відповідно 83,4 %: денна – 82,7 %, заочна – 84 %.

Дипломи з відзнакою отримали:


Денна:

Заочна:

- магістрів 124 (17,8 %)

- магістрів 78 (15,5 %);

- спеціалістів 14 (20,9 %);

- спеціалістів 29 (1,6 %);

- бакалаврів 207 (9,2 %)

- бакалаврів 149 (3,8 %);

- молодших спеціалістів 30 (7,1 %).

- молодших спеціалістів 24 (2,6 %).

Високими якісними характеристиками відзначився захист магістерських дипломних робіт як в базовій структурі, так і в ТВСП.

Тематика магістерських досліджень, як зазначено в багатьох звітах голів ДЕК, носить одночасно гостро актуальний і прикладний характер. Наприклад, магістерські дослідження за такими темами:

«Електрохімічне одержання наноструктурованих осадів молібдену, вольфраму та їх карбідів із іонних розплавів» (студентка - Горова О.В., керівник - професор Малишев В.В.);

«Розробка системи оперативного контролю якості автомобільних палив для автотранспортних підприємств» (студент - Веремчук Р.В., керівник - доцент Олефір О.І.);

«Система дослідження температурних зон заморожування кріохірургічним апаратом «Кріо - Пульс» (студент - Мазальов В.А., керівник - доцент Івавщук А.В.);

«Комплексний заклад ресторанного господарства при культурно-розважальному комплексі на вул. Комарова у Києві» (студент - Коваленко М.В., керівник - професор Калакура М.М.);

«Дизайн-проект музею бджільництва» (студент - Василевська Ю.В., керівник - доцент Гук Л.Й.);

«Дослідження та комп’ютерне моделювання процесів розповсюдження низинних лісових пожеж» (студент - Поправка Д.В., керівник - професор Базаєв Ю.І.);

«Дослідження деяких методів розпізнання звуку» (студент - Іванов С.А., керівник - професор Забара С.С.);

«Біологічна оцінка забруднення важкими металами грунтів та харчових продуктів у Вінницькій області» (студент - Коновалов Р.І., керівник - професор Кураєва І.В.);

«Неофіти адвентивної фракції флори м. Василькова та шляхи боротьби з ними» (студент - Онищук В.Є., керівник - доцент Іллюк Н.А.);

«Новітні технології та процеси у виробництві пакувальних матеріалів і пакування» (студент - Рубець Р.В., керівник - професор Коптюх Л.А.);

«Реформування пенсійної системи в Україні: впровадження персоніфікаційного обліку відомостей» (студент – Мазепа О.В., керівник – д.ю.н., професор Мурашин О.Г.);

«Кримінальна відповідальність за порушення у бюджетній сфері» (студент – Подвойський Є.В., керівник – к.і.н., доцент Мірошниченко М.І.);

«Судимість. Вплив судимостей на статус особи в суспільстві» (студент – Білань І.В., керівник – к.ю.н., доцент Рощин І.О.);

«Обмеження фізичної особи у дієздатності» (студент – Байрамов Л.К., керівник – к.ю.н., доцент Чомахашвілі О.Ш.);

«Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна здобутих злочинним шляхом» (студент – Прядкіна Н.А., керівник – к.ю.н., доцент Дадерко Л.Ф.);

«Фінансовий лізинг як інструмент активізації інвестиційної діяльності» (студент – Петренко Л.П., керівник – к.е.н., професор Потій В.З.);

«Боргова політика України в період трансформації фінансової системи» (студент – Кушнірук І.М., керівник – к.е.н., доцент Стеценко Б.С.);

«Планування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання» (студент – Марінова А.М., керівник – д.е.н., професор Мних М.В.);

«Управління підприємницькими ризиками і методи їх зниження в умовах реформування економіки» (студент – Костюк Н.І., керівник – к.е.н., професор Коротєєва А.В.);

«Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку» (студент – Дворська І.В., керівник – к.е.н., доцент Стожок Л.Г.);

«Методологія та організація обліку і аудиту власного капіталу підприємства та його аналіз» (студент – Качан Р.О., керівник – д.е.н., професор Шинкарук Л.В.);

«Методологія та організація обліку і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками та їх аналіз» (студент – Федорова О.В., керівник – д.е.н., професор Базась М.Ф.);

«Методологія та організація обліку і аудиту нематеріальних активів підприємств та аналіз ефективності їх використання на базі ДП «Київ хліб» (студент – Малишенко Л.В., керівник – к.е.н., доцент Могилова М.М.);

«Методологія та організація обліку контролю та аналізу розрахунків з бюджетом по податку на прибуток» (студент – Трохімчук А.Т., керівник – д.е.н., професор Сук П.К.);

«Управління прибутковістю комерційного банку» (студент – Головіна Е.О., керівник – к.е.н., доцент Циганова Н.В.);

«Інвестиційна політика комерційного банку та її вплив на розвиток економіки» (студент – Захарченко І.М., керівник – д.е.н., професор Циганов С.А.);

«Шляхи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку в сучасних умовах» (студент – Дудкіна О.М., керівник – к.е.н., доцент Недеря Л.В.);

«Формування програм лояльності у маркетинговій діяльності фірм» (студент – Варгуля Д.М., керівник – д.е.н., професор Романенко Л.Ф.);

«Маркетингова діяльність транспортної компанії ТОВ «Технолідер-08» (студент – Дубова Т.О., керівник – д.е.н., професор Решетнікова І.Л.);

«Особливості діяльності рекламних агентств в умовах вітчизняного ринку» (студент – Котвіцька І.Ю., керівник – к.п.н., доцент Григорчук Т.В.);

«Медіа планування та його роль в організації рекламної компанії підприємства» (студент – Феденко К.А., керівник – д.е.н., професор Орлов М.П.);

«Проект підприємства з виготовлення персоніфікованих етикеток подарункового паковання» (студент – Ременюк М.М., керівник – доцент Русаков О.Т.);

«Новітні технології та процеси у виробництві пакувальних матеріалів і паковання» (студент – Рубець Р.В., керівник – професор Коптюх Л.А.);

«Інформаційні війни в сучасному інформаційному суспільстві: соціально-політичний контекст» (студент – Шарова К.В., керівник - д.ф.н. Ломачинська І.М.);

«Інформаційний та інтелектуальний аспект тематики газет «Молодь України» та «Україна молода» (студент – Швидка Л.Г., керівник – Губарець В.В.);

«Трансформаційні процеси в політичних комунікаціях періодичних видань: порівняльна характеристика газет «Урядовий кур’єр» (Україна) та газета «Виборча» (Польща) » (студент – Бранфудіна Ю.І., керівник – Карпенко В.О.);

«Спектр видань для жінок в Україні: типологія, зміст, структура» (студент – Чумаченько Н.К., керівник – к.пед.н. Головченко Н.І.);

«Сучасні українські видавництва і випуск літератури для дітей» (студент – Дмитрієва М.О., керівник – Серажим К.С.);

«Вживання фразеологічних одиниць у газетному стилі новин і труднощі їх перекладу» (студент – Ярошенко І.С., керівник – д.філол.н. Кнодель Л.В.);

«Футуризм як стильовий напрям українського модернізму ХХ ст.» (студент – Самійленко Я.А., керівник – к.філол.н. Коломієць О.В.);

«Екзистенційна основа образів прірви, безодні в художній літературі ХХ ст. (на мат. Творчості Івана Багряного, Докії Гуменної, Джерома Селінджера)» (студент – Міщенко Г.Д., керівник - к.філол.н. Коломієць О.В.)

Ці роботи не тільки отримали найвищу оцінку, а й рекомендовані до впровадження в діяльність об’єктів аналізу. Студенти-автори теж отримали рекомендацію кафедр до вступу в аспірантуру.

У базовій структурі рекомендовано в аспірантуру 58 студентів, в тому числі:

Інститут економіки і менеджменту 9;

Інститут інженерних технологій 7;

Інститут комп’ютерних технологій 3;

Інститут права та міжнародних відносин 6;

Інститут філології та масових комунікацій 15;

Інститут соціальних технологій 17;

Факультет біомедичних технологій 1.

Такі досягнення – результат кропіткої наукової роботи випускників протягом всього терміну магістерської підготовки, здатність до наукової дискусії, до виявлення існуючої проблеми, до аналізу і синтезу практичних методик, до пошуку шляхів вирішення обраної проблеми; свідчить про самостійність та наукову новизну дослідження. На високому рівні проходили мультимедійні презентації висновків наукових досліджень, як цілісних проектів з необхідним теоретико-аналітичним обґрунтуванням. Апробація рекомендацій і пропозицій магістрантів-дослідників здійснювалась на міжнародних наукових студентських конференціях інститутів університету, або впровадженням в діяльність реальних вітчизняних підприємств та організацій.

Водночас запрошені до головування в ДЕК зовнішні наукові та практичні експерти – висококваліфіковані фахівці певних галузей, відмітивши високий рівень професійних знань та умінь випускників, рекомендували продовжувати і надалі втілювати новітні технології в навчальний процес.

Впровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес спрямоване на розвиток здатності орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до сучасних вимог. У освітньому процесі такий підхід – найактуальніший. Ми переходимо до системи стимулювання самостійної пізнавальної діяльності, створення умов для особистісного зростання як студентів, так і викладачів.

Закономірним є факт прийняття на рівні держави Законів «Про інноваційну діяльність», та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Указу Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій № 1497/2005, Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», рішення колегії МОН України та наказу від 24.03.2009р. № 54 «Сучасні освітні технології у вищих педагогічних навчальних закладах», які орієнтують освіту на впровадження новітніх технологій і визначають механізм реалізації інноваційної діяльності.

Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують термін «інноваційна діяльність в освіті», який означає оновлення технології навчання та перебудову особистісних установок викладача і студента.

Проведені соціологічні дослідження різних форм і методів викладання свідчать, що засвоєння матеріалу класичної лекції складає 20%, лекції з використанням наукових джерел підвищує даний показник до 30%, лекції з використанням аудіовізуальних засобів дає 50%, дискусії – 70%, гри – 90%.

В навчальному процесі університету активно використовуються дієві методики, а також технології спрямовані на візуалізацію інформації, кейсові, рольові, ігрові методики.

Найбільш емоційно привабливими і професійно необхідними в інноваційному навчанні є імітаційні активні методи. Саме вони є найбільш суттєвими у професійній направленості університету, бо є важливим засобом орієнтування студента на такі цінності, як краще розуміння майбутньої професії, оволодіння професійною майстерністю створення нових, більш цілістних алгоритмів діяльності.

На жаль, треба відмітити, що в університеті з ряду дисциплін фундаментального циклу, особливо з інженерних спеціальностей, дуже низькі оцінки як емоційної, так і професійної привабливості. З цих дисциплін пізнавальна активність студентів підміюється системою зовнішнього впливу, що приводить до формального вивчення «аби здати».

Ось чому використання нетрадиційних методів викладання всіх дисциплін в університеті є актуальним і раціональним одночасно.

Виявлено, що до перешкод впровадження новітніх технологій навчання слід віднести:

- вплив освітніх традицій - надається значна увага розробці змісту, проте як правило, замало уваги приділяється добору форм і методів роботи, за допомогою яких учасники занять ставали б активнішими;

- почуття дискомфорту, яке спричиняє будь-які зміни. Так, у викладачів, які мають невеликий досвід використання цих методів може викликати дискомфорт, проте ця ситуація виникає і коли студенти попередньо не підготовлені до них або налаштовані лише пасивно сприймати інформацію;

- брак мотивації до змін (використання новітніх технологій потребує постійної роботи над своєю фаховою майстерністю, розробки нової тематики, змісту, часу);

- іноді бар'єром у використанні новітніх технологій є ризик, що студенти не братимуть активної участі у роботі, не застосовуватимуть операції вищого рівня, чи недостатньо засвоять зміст; ризик, що викладач утратить контроль, йому забракне навичок або його розкритикують.

Викладачі інститутів та факультету базової структури Університету здійснюють постійний пошук ефективних форм, методів і механізмів засвоєння студентами теоретичних і практичних умінь і навичок, вироблення і формування у них необхідних професійних якостей. У навчальному процесі використовуються прикладні компютерні програми, мультимедійні презентації, кейсові технології, дискусії, круглі столи, брифінги, ділові ігри, творчі групи; практичних навичок студенти набувають: у лікарнях, реабілітаційних центрах, соціальних службах, судах, на виробництві, у сфері майбутньої професійної діяльності.

В Інженерно-технологічному інституті (директор В.В. Малишев) викладачі розробили та запровадили 17 пакетів прикладних програм для ПЕОМ, які використовуються для фундаментальної та професійно-практичної підготовки за всіма спеціальностями. Викладачами кафедри автомобільного транспорту (зав. кафедри Дубинець О.І.), технології харчування (зав. кафедри Калакура М.М.), хімії та новітніх хімічних технологій (зав. кафедри Малишев В.В.) використовуються спеціалізовані аудиторії та лабораторії НАН України, ННЦ АПН України, НТУУ «КПІ», Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів.

В Інституті соціальних технологій (директор Сердюк Л.З) працює навчально-наукова лабораторія кафедри психології, а саме: наявні в лабораторії психодіагностичні методики та наочність використовуалися для забезпечення лекційних, практичних, семінарських занять студентів.Зокрема, практичних занять з дисциплін: «Індивідуальне консультування», «Теорія та практика психологічного тренінгу», «Практика консультування в службі сімї», «Основи психологічної корекції та психотерапії», «психолого-педагогічне консультування», «Тренінг». Наявні в лабораторії методики та програми використовувалися студентами при написанні дипломних робіт. Протягом 2010/2011н.р. практичний психолог лабораторії надавав психологічну допомогу студентам базової структури Університету.

Розпочато роботу над освітнім проектом «Школа кар'єрного зростання». Мета проекту – надання можливості отримати знання й прктичний досвід необхідні для побудови майбутньої карєри. Унікальність проекту – максимальне поєднання знань та практичних умінь в процесі побудови карєри. В рамках проекту були проведені ознайомчі навчальні та тренінгові заняття зі старшокласниками. Сумісно із Українською спілкою психотерапевтів на базі Інституту соціальних технологій було проведено науково-практичну конференцію «Метафора психоаналітичного простору». В роботі конференції взяли участь науково-педогогічні кадри, викладачі, студенти Інституту соціальних технологій.

Інститутом економіки та менеджменту (директор Мних М.В.) були розглянуті і рекомендовані до використання презентаційні матеріали, ряд навчальних посібників, серед них «Місцеві бюджети та фінанси в бюджетній системі України», «Регіональна економіка та інвестиційні можливості» (М.В. Мних), «Фінанси», «Фінанси підприємств» (Л.В.Рудюк). Були розроблені рекомендації щодо використання структурно-логічних схем в процесі опанування фахових знань. Провідні викладачі кафедр маркетингу, меджменту (проф. Романенко Л.Ф., Пішеніна Т.І., доц. Григорчук Т.В., Бондарева Л.І.) активно використовують кейсові методики, рольові ігри, ситуативні завдання, тренінги при викладанні дисциплін фахового спрямування.

Інститутом філології та масових комунікацій (директор Барна Н.В.) для активізації творчої, самостійної роботи студентів, викладачі застосовують новітні підходи до організації навчального процесу. Лекції викладачів Карпенко В.О., Конвісера І.О., Глушко О.О., Данько-Сліпцової А.А., Барна Н.В., Ломачинської І.М., Приліпко І.Л., Головченко Н.І., Никифорука Б.В., є творчими лабораторіями щодо здобуття та поглиблення знань студентів. Традиційним стало проведення семінарських занять у формі дискусій, екскурсій, перегляду кінофільмів з наступним обговоренням.

Таким чином, новітні технології навчання сприяють концентрації функцій освітньої діяльності на досягнення високої якості підготовки фахівців. Але слід обєктивно відзначити, що практика застосування новітніх форм організації навчального процесу не є загально розповсюдженою. В університеті її використовують досвідчені та прогресивні викладачі, тоді як сучасні освітні технології є невідємна складова теоритичної та практичної підготовки фахівців. Сучасний ринок праці, українські роботодавці диктують вимоги щодо якості фахової, особливо практичної, наближеної до реалій, підготовки в сучасному інформаційному середовищі.

Необхідно забезпечити ефективне впровадження новітніх освітніх технологій в процес підготовки фахівців всіх ліцензованих спеціальностей та ОКР всіма навчальними підрозділами університету без виключень.

Метою впровадження Кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення їх конкурентоспроможності, а також зростання престижу української вищої освіти на європейському та світовому освітньому і науковому просторі. Ця мета реалізується шляхом:

- стимулювання систематичної та якісної як аудиторної, так і самостійної роботи студентів протягом семестру;

- підвищення мотивації студентів до набуття знань та вмінь, а також відповідальності за результати власної навчальної діяльності;

- забезпечення мобільного зворотного зв’язку викладачів зі студентами протягом семестру;

- прищеплення студентам почуття навчальної дисциплінованості;

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих студентами знань та вмінь.

Загалом модульно-рейтингова система передбачає:

- зменшення обсягу аудиторного навантаження;

- підвищення ролі та обсягу самостійної роботи студентів;

- обмеження кількості навчальних дисциплін в одному семестрі.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 48 від 23.01.2004 р. "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу", № 812 від 20.10 2004 р. "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", № 774 від 30.12.2005 р. "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", та № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» у базовій структурі та ТВСП було розпочато впровадження кредитно-модульної системи навчання. Для цього в інститутах як базової структури, так і ТВСП провадились наступі заходи:

- питання щодо організації навчального процесу згідно вимог Болонської декларації постійно розглядалися на науково-методичних та вчених радах;

- у Житомирському, Миколаївському, Полтавському інститутах постійно проводились семінари; цього року проводилися науково-методичні семінари (Горлівка, Вінниця, Івано-Франківськ, Дубно); зокрема, «Активні стратегії в навчанні студентів» (Рівненський інститут); «Впровадження Болонської системи навчання у вищій школі» (Карпатський інститут);

- проводяться збори студентів, спеціальні заняття з роз'яснення основних положень кредитно-модульної організації навчального процесу (Дніпропетровськ, Горлівка);

- викладачами розроблені електронні курси дисциплін; розпочато створення електронної бібліотеки (Мелітополь);

- колективами викладачів розробляються спільні вимоги до модульно-рейтингової системи оцінювання знань (Полтава);

- друкуються методичні рекомендації до самостійного вивчення дисциплін (Інженерно-технічний інститут – 11 шт.); збірка «Нормативно-правові документи та методичні рекомендації в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» (Рівне); Інститут економіки та менеджменту – навчальні посібники зі всіх дисциплін базової підготовки з економіки та підприємництва з розбивкою на змістовні модулі та індивідуалізацією самостійної роботи;

- у Мелітопольському інституті організовано постійно діючі семінари з користування електронною системою навчання «MOODLE» для викладачів і студентів інституту;

- у Горлівському інституті організована постійно діюча консультаційна служба з питань впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу та розроблено комп’ютерний варіант Відомості обліку успішності для спрощення обрахунку оцінок та їх перерахунку до національної шкали оцінювання та шкали ECTS .

У ЕСТS виділяють сім основних вимог: 1. Прийняття університетом зобов'язань ЕСТS;

 2. Кредитування курсів навчального плану;

 3. Підготовка інформаційних матеріалів;

 4. Підписання угод про навчання іноземних студентів у рамках ЕСТS;

 5. Забезпечення процедур переведення студентів за системою кредитів в межах країни і поза ними;

 1. Забезпечення процедур оформлення додатків до диплому з вказівкою кількісних характеристик про об'єм виконаної студентом роботи і оцінка якості отриманих знань;

 2. Забезпечення процедур академічного визнання.

Оскільки, в першу чергу, на державному рівні ці вимоги не задоволені, не задекларовані в основних нормативно-правових актах, що регулюють діяльність вищої школи в Україні, впровадження системи ЕСТS не може бути задовільним, незважаючи на окремий досвід деяких кафедр як базової структури, так і ТВСП.

До надбання кредитно-трансферної системи віднесемо: • збільшення обсягів і посилення ролі самостійної роботи студентів;

 • активізація роботи студентів під час семінарських занять;

 • розширення виконавчого етапу пізнавальної діяльності студента завдяки збільшенню кількості контрольних заходів;

 • рейтингова система оцінювання систематичності та успішності навчальної праці студентів за семестр, навчальний рік, від початку навчання в університеті;

 • диференціювання студентів за рівнем засвоєння навчального матеріалу, створення умов для індивідуалізації навчання, можливість знизити рівень випадковості при визначенні підсумкової оцінки;

 • мінімізація суб’єктивного чиннику при вирахуванні підсумкового балу;

 • можливість для активних студентів не здавати іспити та заліки під час заліково-екзаменаційної сесії, а отримати відповідну кількість балів, які накопичені;

 • зменшення рівня психологічної напруги студентів завдяки запровадженню семестрового та підсумкового контролів без організації екзаменаційних сесій на підставі результатів модульних контролів;

 • забезпечення навчання студентів за індивідуальними планами та можливості особистої участі у їх формуванні;

 • постійний контроль рівня знань студентів.

В цілому впровадження кредитно-трансферної системи навчання спонукає студентів до систематичної роботи, зменшується кількість пропусків. Перелік оцінок з дисциплін показує здобутки студента у спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних закладах, для чого використовується таблиця переходу від оцінок за багатобальною шкалою до оцінок за національною шкалою та шкалою ECTS.

Перевагою є використання більш гнучкої багатобальної акумулюючої рейтингової шкали оцінювання успішності студентів в системі ECTS та постійний контроль успішності студентів на кожному практичному занятті, що значно підвищує мотивацію студента до покращення показників успішності та акумуляції балів. По завершенню вивчення дисциплін студенти приймають участь у рейтинговому ранжуванні за системою ECTS. Результатом впровадження рейтингової системи оцінювання є стимулювання студентів до навчання, для викладачів - вдосконалення системи об'єктивної оцінки якості знань, забезпечення «прозорості» системи вищої освіти.

На усунення виявлених на практиці недоліків спрямовані наступні пропозиції:

- розширити джерельну базу бібліотек та створити єдиний електронний фонд рекомендованих МОН України посібників і підручників, що забезпечували б належним чином потреби студентів (Полтава); • розглянути можливість введення годин для проведення і перевірки модульних контрольних робіт до педагогічного навантаження викладачів відповідно до кредитно-трансферної системи (Полтава);

 • розробити уніфікований журнал обліку успішності студентів за кредитно-трансферною системою у електронній або паперовій формі (Полтава);

 • організувати проведення тренінгу з питань оформлення додатків до дипломів європейського зразка згідно наказу МОН № 943 від 16.10.2009 (Хмельницький).

Опитування студентів Вінницького соціально-економічного інституту щодо ставлення до кредитно-трансферної системи показало, що більшість студентів позитивно ставляться до цієї системи (позитивні відгуки - 31 % студентів, негативні - 5%).

Впровадження кредитно-трансферної системи є одним із важливих чинників, що стимулюють студентів до творчої праці. Ця технологія навчання в поєднанні з рейтинговим контролем навчальних досягнень забезпечує краще засвоєння студентами навчального матеріалу, сприяє формуванню практичних умінь, посилює роль самостійної роботи. Завдяки застосуванню цієї технології вдалося досягти більшої об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів, прозорості процедури контролю, стимулювання систематичної роботи студентів протягом навчання.

Впродовж звітного періоду здійснено ряд заходів, спрямованих на підготовку Університету «Україна» до впровадження дистанційної форми навчання та Інтернет-супроводу навчального процесу. Проведена робота по підготовці необхідної звітної документації для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо готовності Університету до впровадження експерименту з дистанційного навчання, а саме:


 • розроблено та затверджено ряд нормативних документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів Університету з впровадження дистанційного навчання, а саме: положення про дистанційне навчання, положення Інституту дистанційного навчання, положення Регіонального центру дистанційного навчання та положення Локального центру дистанційного навчання;

 • проаналізовано попередній досвід впровадження експерименту з дистанційного навчання в Університеті «Україна» у 2003-2007рр.;

 • підготовлено та надано до МОН України звіт про готовність Університету до впровадження експерименту з дистанційного навчання;

 • проведено 2 робочі зустрічі з представниками МОН України з питань організації експерименту з дистанційного навчання на базі Університету;

 • організовано та здійснено супровід моніторингового візиту представника МОН України до Університету для ознайомлення з матеріально-технічною базою закладу та перевірки готовності до впровадження експерименту з дистанційного навчання.

Постійно підвищувався рівень компетентності кадрів з питань дистанційного навчання. Саме тому:

    1. організовано та проведено практичний семінар з питань Інтернет-супроводу навчального процесу для осіб-координаторів Інститутів базової структури та ТВСП;

    2. приймали участь у наукових конференціях та семінарах з питань ДН: науково-практична конференція «Стимулювання регіонального економічного розвитку в країні через практично-орієнтоване навчання; практичний семінар-презентація зі створення електронних навчальних курсів; семінар-презентація програмних рішень для забезпечення дистанційного та електронного навчання «eLearning в КИЄВІ»; вебінар проф.Тихомирова «Электронное обучение в развитых и развивающихся странах»; науково-практична конференція «Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці»; online виставка-конференція eLearning Tools Show; online-трансляція 8-ї міжнародної виставки та конференції з електронного навчання elearnExpo 2011 (м. Москва); пряма online-трансляція Форуму «Smart E-Learning Розсип» (МЕСІ, м.Москва).

Серед здобутків в галузі науково-методичної роботи можна відмітити наступне:

- проведено порівняльний аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у навчальний процес за дистанційною формою у Національній академії державного управління при Президентові України, Національному університеті біоресурсів і природокористування України та Національному університеті «КПІ»;

- розроблено методичні рекомендації для викладачів з підготовки електронних курсів;

- упорядковано методичні рекомендації з організації навчального процесу за дистанційною формою;

- розпочато проведення першого етапу дослідження стану готовності професорсько-викладацького складу Університету «Україна» (базової структури та ТВСП) до впровадження Інтернет-супроводу навчального процесу;

- упорядкувано глосарій з дистанційного навчання;

- надруковано 2 статті у виданнях ВАКу з питань сучасного стану та перспектив розвитку ДН в Україні;

- затверджено План заходів щодо впровадження Інтернет-супроводу навчального процесу та підготовки до проведення експерименту з дистанційного навчання в Університеті;

- згідно з цим планом проведено моніторинг програмно-технічного забезпечення Університету щодо можливості його використання у навчальному процесі за дистанційною та змішаною формами. Сформовано пропозицій по його удосконаленню; проаналізовано сучасні програмні продукти для забезпечення супроводу навчального процесу за дистанційною та змішаною формами (HyperMethod, Microsoft, Adobe, Галактика ERP, НДІ прикладних інформаційних трехнологій);

- створено інформаційні бази даних:ВНЗ, що впроваджують ДН; матеріалів з питань ДН для викладачів (підручники, посібники, статті тощо); електронних навчальних ресурсів.

- заключено договір із Громадською організацією Центр інноваційних технологій та наукових досліджень «Північне Приазов’я» про співробітництво в сфері інформаційного забезпечення навчального процесу;

- проведено переговори та отримано попередню згоду щодо підписання договору про співпрацю з Центром дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України;

- проведено переговори та заключено рамкові угоди про спіробітництво між Університетом «Україна» та Варшавським університетом економічних і комп’ютерних наук і Академією фінансів.

Реалізація втілення в навчальний процес новітніх технологій не можлива без ефективної діяльності центру програмно-апаратного забезпечення. В 2010-2011 році ЦАПЗ спрямував свою діяльність на:

- програмно-апаратну підтримку навчального процесу у комп’ютерних класах і діяльності адміністративних підрозділів;

- підтримку і вдосконалення комп’ютерної мережі університету;

- розширення телефонної мережі університету;

- вдосконалення і розширення корпоративної мережі мобільного зв’язку;

- апаратне забезпечення мультимедійного супроводження навчальних занять, днів відкритих дверей, конференцій, діяльності відкритої вищої школи політичного лідера, загально університетських заходів.

На виконання програми «Абітурієнт – 2011» була націлена програмно-апаратна підтримка роботи приймальної комісії. На програмному забезпеченні, розробленому у ЦАПЗ, 7-й рік поспіль здійснювалося вступне комп’ютерне тестування абітурієнтів. Університет вчасно був підключений до системи «Електронний вступ». Жодний день відкритих дверей не відбувся без апаратної мультимедійної підтримки, що здійснювалася співробітниками Центру.

Протягом року здійснений аналіз шляхів ліцензування програмного забезпечення від Майкрософт, що використовується в університеті. В результаті в базовій структурі університету на даний момент не існує проблем стосовно ліцензійної чистоти операційної системи Windows і програм пакету Microsoft Office.

Продовження роботи з поповненням фондів електронної бібліотеки (http://library.ukraine.edu.ua) виявило проблему незадовільно малої кількості читачів електронної бібліотеки. Повинно змінити ситуацію те, що у відповідності до наказу від 02.03.2011 р. №22 на одному з серверів, а саме на сервері електронної бібліотеки, були розміщені електронні компоненти НМКД. Вибір розташування електронних компонент НМКД у програмній оболонці електронної бібліотеки обумовлений, з одного боку, можливістю доступу до них з Інтернету, з іншого, обмеженням кола користувачів особами, що мають логін і пароль.

У навчальних корпусах університету в комп’ютерних класах були обладнані робочі місця для роботи студентів з особливими потребами.

Заплановано і реалізована топологія комп’ютерної мережі 3-го корпусу.

Втілювався проект «Відео лекції» по трансляції через Інтернет у режимі on-line відео лекцій для студентів ТВСП. У поточному навчальному році викладачами базової структури була прочитана 21 відео лекція. Згідно звітів ТВСП, проект, як і у минулі роки, викликав велику зацікавленість студентів і викладачів ТВСП. Але деякі ТВСП ігнорували участь у прийомі відео лекцій.

Діяв у звітному році семінар «Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі» для підвищення кваліфікації викладачів університету. 12 викладачів успішно захистили випускну роботу і отримали відповідні сертифікати.

Робота бібліотеки Університету «Україна» протягом 2010/2011 навчального року спрямовувалась на задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, вдосконалення навчального процесу, сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Все це досягалося завдяки ефективному формуванню інформаційно-документного потенціалу, накопиченню фондів, впровадженню комп′ютерних технологій, розширенню інформаційного сервісу.

У своїй діяльності бібліотека спиралася на законодавчі та нормативні документи в галузі вищої освіти, бібліотечної справи: Закони України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну програму інформації» та ін.

Головною функцією бібліотеки є високоякісне оперативне обслуговування читачів.

Станом на 1 липня 2011 р. загальний фонд бібліотеки налічує 243857 примірників, у т. ч. навчальних посібників та підручників – 209397 прим.; навчально-методичної літератури – 24953 прим.; наукової – 9507 прим. За цей період бібліотечний фонд збільшився на 4676 примірників, в т.ч. 19 дисертацій, 90 прим. авторефератів. Взамін загубленої читачами літератури отримано 334 примірники на загальну сумму 14196 грн., передано в дар бібліотеці 328 назв друкованих та 30 аудіовізуальних документів,18 електронних посібників на загальну суму 10885 грн. Бібліотека отримала 114 назв періодичних видань на суму 38386 грн.

Безкоштовно передано до Івано-Франківської філії 805 дублетних навчальних посібників і підручників.

Упродовж 2010/2011 н.р. бібліотека надала свої послуги 7140 користувачам, за цей період бібліотеку відвідали 26311 читачів. Книговидача складає 29057.

У звітному році читачів обслуговували три абонементи і електронний читальний зал бібліотеки базової структури та три абонементи бібліотек філій. Основна робота абонементів була скерована на обслуговування читачів різних категорій: студентів денної та заочної форми навчання, професорсько- викладацького складу, аспірантів, магістрантів, співробітників університету. Значна увага приділялась обслуговуванню студентів 1 курсу.

У зв’язку з постійним удосконаленням навчального процесу університету стоїть завдання науково обґрунтованого комплектування єдиного фонду,що потребує системного підходу до всіх бібліотечних процесів. До цієї діяльності залучено випускаючі кафедри, видавничо- друкарський комплекс. Метою цієї співпраці є забезпечення кожного студента навчальною літературою з усіх дисциплін. Підручники викладачів університету забезпечують дисципліни у співвідношенні 1:1

Потребує поліпшення забезпеченість спеціальностей «Міжнародна інформація», «Облік і аудит», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань»

Центральна бібліотека має читальний зал для використання електронних підручників. Ці підручники містяться в локальній мережі університету, до неї мають доступ усі студенти денного і заочного відділення.

В електронній бібліотеці зберігається 2255 документів в електронному форматі, серед них: підручники, курси лекцій, монографії.

У бібліотеці ведеться електронний каталог, в який внесено 6317 назв на паперових носіях, що становить 187720 примірників.

Важливим напрямком роботи бібліотеки була виставкова діяльність,яка сприяла інтелектуальному розвиткові читачів. Придбано вітражні виставки. Протягом року оформлялись книжково-ілюстративні виставки різної тематики, наприклад:

- До Шевченківських днів: «Слава Шевченка не вмре не поляже»;

- До 145- річчя Лесі Українки «Зоря Української поезії» ;

- «Книжкова палата України пропонує»;

- Колекція «Великие художники»;

Виставки –перегляди:

«Нові надходження» ( по всім спеціальностям);

«Наукова діяльність викладачів університету»;

«Періодичні видання»; «Інформація - студенту», «Полиця викладача», «Навчальні посібники для дистанційної форми навчання»

виставки-персоналії:

- Публікації та наукові праці Президента Університету «Україна» Таланчука П.М.;

Персональні виставки:

- доктора економічних наук, професора Романенко Л.Ф.;

- доктора економічних наук, професора Мниха М.В.;

Вперше бібліотека вийшла до інформаційного простору і розширила свій інформаційний сервіс. Бібліотекарями розроблені віртуальні виставки:

- до 70-річчя В.О. Карпенка: «Справжній українець – завжди українець» де представлена публіцистика професора, завідуючого кафедри журналістики, доктора суспільно – економічних наук Українського вільного університету (Мюнхен), заслуженого журналіста України В.О.Карпенка.

- до Дня науки: «Наука – в особах та особистість – у науці», де широко представлені книги та наукові праці вченого в галузі хімії та сучасних нанотехнологій, професора, директора Інженерно – технологічного інституту Малишева В. В.

Бібліотека Університету «Україна» має координаційні зв’язки з Книжковою палатою України, Національною бібліотекою імені В.І. Вернадського та Парламентською бібліотекою, бібліотеками провідних вищих навчальних закладів м. Києва: Національного університету імені Т.Г. Шевченка, бібліотеки НТУУ імені Денисенка.

У жовтні 2010 працівники бібліотеки прийняли участь у роботі Міжнародного семінару «Сучасні проблеми організації доступу до наукових електронних ресурсів у вищих навчальних закладах» який проводився на базі бібліотеки НТУУ «КПІ»

Було налагоджено співпрацю із 20-ма видавництвами України.

Бібліотека веде систематичний, алфавітний каталоги, зведений каталог видань професорсько-викладацького складу Університету «Україна».

Для підвищення іміджу роботи бібліотеки був замовлений іформаційний стенд «Бібліотека Університету інформує» де преставлена повна інформація про структуру біблотеки, інформаційні списки «Нові надходження» та рекламна продукція видавництв. Щомісячно в бібліотеці друкувався календар знаменних та пам’ятних дат, який інформував про події в галузі науки та літератури.

Поліпшилась матеріально технічна база бібліотеки. Виділено приміщення під читальний зал. В бібліотеку придбано 15 нових моніторів

(вони замінили монітори з променевими трубками), три сейфи та інше.

З метою інформаційного забезпечення навчального прцесу, протягом 2010/2011 н.р. колективом Аудіовідеостудії «ТАЛАН-СТУДІО» здійснювались: інформаційна підтримка загальноуніверситетських заходів, забезпечення трансляції аудіо- та відеопродукції, утворення та виробництво аудіо- та відеобрендів, іміджевих фільмів, рекламних матеріалів, узагальнення та популяризація досягнень Університету, піднесення його іміджу. З цією метою реалізовувались:

- сприяння роботі телевізійної групи проекту «Навчайся з нами» - впродовж року (ТРК «Київ»);

- виготовлення рекламного аудіоролика для радіо «Енерджі» (25 сек.);

- виготовлення та розміщення в ефірі рекламного відеоролика для ТБ – 25 секунд;

- упродовж року створено понад 10 тематичних відеороликів;

- виконання пілотного проекту «Відео-лекція»;

- створення відеороликів, відеосюжетів, відеопрезентацій, фотопідбірок, присвячених науково-практичним та навчально-виховним заходам Університету.

Триває участь у формуванні медіатеки – спеціалізованої бібліотеки на альтернативних носіях, та участь у запровадженні інноваційних технологій навчання.

Аналізуючи роботу щодо інформаційного забезпечення навчального процесу, зазначимо, що є ряд невирішених проблем: центральна бібліотека потребує створення відділу комплектування та опрацювання літератури, бібліотека Інженерно-технологічного інституту не має читального залу. З метою вирішення цих проблем складена концепція розвитку бібліотеки університету, як структурного підрозділу, об’єднаного територіально та за принципами діяльності.

Вцілому, аналізуючи навчальну роботу, проведену в 2010/2011 навчальному році треба відмітити ряд позитивних моментів. Навчальний процес в університеті здійснюється згідно із навчальними планами, відповідно до державних стандартів освіти, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентноздатних на ринку праці України.

Департамент навчально-виховної роботи:

- розробляє концепцію та аналізує якість навчальних планів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм із спеціальнос­тей для денної, заочної форм навчання;

- інформує навчальні підрозділи про нові державні нормативно-правові положення стосовно питань освіти та про внесені зміни до діючих раніше, конкретизує їх відповідно до умов університету, добивається впровадження їх у практику;

- проводить науково-методичні та практичні семінари для відповідних фахівців;

- систематично контролює ведення первинної навчальної та обліково-звітної документації інститутами, факультетами та кафедрами, затверджує графіки усіх форм навчальної роботи для всіх спеціальностей, курсів та форм навчання, графіки державної атестації випускників, здійснює контроль за складанням і виконанням розкладів занять та екзаменів на кожний семестр (триместр) для всіх курсів, спеціальностей та форм навчання, готує усі вихідні документи для розрахунків і контролює розрахунки обсягів річної навчальної роботи кафедр та університету в цілому;

- впроваджує в роботу інноваційні технології, нові підходи до удосконалення навчального процесу на основі розвитку соціального партнерства з роботодавцями, забезпечує бази практик, організовує працевлаштування випускників шляхом укладання відповідних договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності.

Департамент навчально-виховної роботи визначає такі головні напрями навчальної діяльності у новому 2011/2012 навчальному році:

- активне впровадження в навчальний процес широкого спектру сучасних інноваційних технологій;

- використання компетентісних підходів до організації навчального процесу з метою підвищення якості підготовки фахівців;

- активізація науково-методичних досліджень шляхом зростання ефективності діяльності науково-методичних об’єднань університету;

- ліцензування нових спеціальностей, відповідно до перспективних планів інститутів, факультету, ТВСП;

- організація та проведення державної акредитації відповідно вимог МОНМС;

- уніфікація навчальних програм дисциплін циклу гуманітарної, соціально-економічної та природничої підготовки до напряму підготовки фахівців;

- проведення щорічних соціологічних досліджень «Університет – очима студентів».


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка