Звіт про основні підсумки наукової роботи академії за 2012-2013 навч. Р. І. Публікації назваСторінка1/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір2.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗВІТ

ПРО ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ АКАДЕМІЇ

ЗА 2012-2013 НАВЧ.Р.І. ПУБЛІКАЦІЇНазва

Де, ким і коли видано, стор.

Співавтори

Виконавець
Монографії

Історія органів державної безпеки на Волині: документально-публіцистичне видання.

Луцьк: Ініціал, 2012. – 240 с.

(– 0,5 арк.)Антонюк Я., Баран В., Баранов В.

Вєдєнєєв Д.В.
Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Зб. документів і матеріалів

Чернігів, 2013. – 224 с.


Колектив упорядників

Вєдєнєєв Д.В.
Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.)


К.: ІПіЕНД, 2012. – 588 с. (автор. текст – 1 арк.)

Бевз Т.А., Кармазіна М.С., Вєдєнєєв Д.В., Любовець О.М. та інші

Вєдєнєєв Д.В.
Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України.


К.: Преса України, 2011. – 536 с. (автор. текст – 6 арк.)

Рожен Л.М., Гавриленко О.А.

Вєдєнєєв Д.В.
Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси.

К.: Ніка-Центр, 2012. – 592 с.

Аркуша О.Г., Верстюк В.Ф. та ін.

Віднянський С.В.
Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 3. Предметно-тематична частина: К-О.

К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – 315 с.

Алексієвець Л.М., Врварцев М.М. та ін.

Віднянський С.В.
Оптимізація системи транскордонного співробітництва: концепція та її пілотна імплементація (на прикладі сусідніх регіонів Угорщини, Словаччини, Румунії та України).

Ужгород: Інститут транскордонного співробітництва, 2012. – 118 с.

Устич С.І., Гайдош М. та ін.

Віднянський С.В.
Університети України в міжнародних наукових зв’язках Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Об. – 18 др. арк.

Іваненко О.А.

Віднянський С.В.
Словацька держава 1939-1945 рр.: історична ґенеза та особливості розвитку

Кам’янець-Подільський, 2012. – Об. – 20,5 др. арк.

Боровець І.І.

Віднянський С.В.
Лідер двох епох. Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва

К., 2013. – 328 с.

Туркевич В.

Денисенко А.
Велике повернення. Релігія в глобальній політиці і міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століть

Львів: Видавництво УКУ, 2013. – 486 с.
Єленський В.Є.
Суверенітет України та її співпраця з Європейським Союзом в Моногр./ За ред. В.Н.Денисова, Ю.С.Шемшученко

К.: Інститут держави і права НАН України. – 2012.
Макаруха З.М.
Międzynarodowy i konstytucyjny wymiar głównych praw na Ukrainie (переклад: «Міжнародний і конституційний вимір основних прав в Україні»)

Монографії "Kategoriabezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej"

(Польща),Wyższа Szkołа Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2013 р.
Мартиненко П.Ф.
§6. General trends and differences in the transformation processes of Ukraine and the Visegrad Group Countries (Chapter I. Model of post-communist transformation in Ukraine and the Visegrad Group countries during the assertion of independence)/“Transformations processes in the Visegrad Group and Ukraine: comparative analysis”

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 101-138.
Перепелиця Г.М.
§3. Internal factors in Ukrainian foreign policy (Chapter II. Foreign policy orientations of the Visegrad Group countries and Ukraine)/“Transformations processes in the Visegrad Group and Ukraine: comparative analysis”

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 155-171.
Перепелиця Г.М.
§4. Between Russia and Europe: the problem of foreign policy choice (Chapter II. Foreign policy orientations of the Visegrad Group countries and Ukraine)/“Transformations processes in the Visegrad Group and Ukraine: comparative analysis”

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 172-190.

Вступне слово. Головченко В. Регіонознавство: Азія, Африка й Латинська Америка: навч. посіб.

Перепелиця Г.М.
§6. Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи (Розділ І.Модель посткомуністичної трансформації в України та країнах Вишеградської групи у процесі утвердження незалежності)/«Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз»

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 101-140.
Перепелиця Г.М.
§3. Внутрішні чинники в українській зовнішній політиці (Розділ ІІ. Зовнішньополітичні орієнтації країн Вишеградської групи та України)/«Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз»

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 157-173.
Перепелиця Г.М.
§4. Між Росією та Європою:проблема зовнішньополітичного вибору України (Розділ ІІ. Зовнішньополітичні орієнтації країн Вишеградської групи та України)/«Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз»

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 174-192.
Перепелиця Г.М.
Глава «П’ята Республіка та розвиток міжнародно-правової системи» у колективній монографії «Французька модель державності»
Гнатовський М.М.

Поєдинок О.Р.
EU Competition Law : textbook with schemes & case studies

Odesa : Feniks, 2013. – 144 p.
Smyrnova K.V.
Немецкая Mitteleuropa: историческая ретроспектива (немецкие планы создания Серединной Европы конца XIX – начала XX века)

Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. –
96 c.

Фисанов В.П.

Троян С.С
Ukraine’s position in the European Economy // Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases.
K.: KNEU, 2013. – 688. – English. –  Pp. 380-404. – 2,1 др.арк.


D.Lukianenko, V.Chuzhykov, Michal G. Wozniak and oth.; scientifical edt. D.Lukianenko, V.Chuzhykov, Michal G. Wozniak.

Tatarenko N.O.
Зарубіжна допомога в системі безпекових пріоритетів США в монографії:

США і світ ХХІ століття: монографія /Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші.К.: Центр вільної преси, 2013. – С. 406-420 (620 с.)

Васильєва М.О.

Чекаленко Л.Д.
§5. Європейська інтеграція України:мотивація, наслідки та перспективи (Розділ IV. Потенціал ЄС для подальшої модернізації України)

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 266-295.
Шаповалова О.І.
§5. European Integration of Ukraine: Motivation, Implications and Prospects (Chapter IV. Potential EU for future modernization of Ukraine)/“Transformations processes in the Visegrad Group and Ukraine: comparative analysis”

К.: Видавництво «Стилос», 2012. – C. 263-289.
Шаповалова О.І.
Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській1 політичній науці / США і світ в ХХІ ст.: монографія / Пахомов Ю.М. та інші

К.: Центр «Вільна преса», 2013. – С. 30-54.
Шергін С.О.
Лідер двох епох. Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва

К., 2013. – 328 с.

Туркевич В.

Шпаковськи Л.
Підручники

навчальні посібники

Навчально-методичне видання ОБСЄ: українське головування: навчально-методичний посібник

К.: ДАУ. «LAT&K», 2012. – 78 с. 3,4 друк. арк.

Чекаленко Л.Д.

Васильєва М.О.
Розділ 2.8. Зарубіжна допомога в системі інтеграційних пріоритетів США // Навч. посібник «Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем»

К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – С. 221-236.
Васильєва М.О.
Тестові завдання для самостійної роботи для фахівців зовнішньої політики (рівень А1–В2) (англійська мова)

К.: ДАУ, 8 др.арк.

Листопад 2012 р.


Вінічук В.В.
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Міжнародна економіка”: навчальні завдання для лекційних і практичних занять

К.: КНЕУ. – 2012. – 164 с.

Брикова І.В., Молчанова Е.Ю.,

Паценко О.Ю.

(всього 7 осіб)


Гайдай Ю.В.
Духовна дипломатія: навчальний посібник

К.: ДВ «Преса України, 2012. – 212 с.

Денисенко В.А., Кийков О.Ю.

Денисенко А.В.
Міжнародні організації (італійська мова)

К.: ДАУ, 6 др.арк. листопад-грудень 2012 р.
Кириленко К.А.
Тестові завдання для модульного контролю для слухачів 1-2 курсів ДАУ при МЗС України (німецька мова)

К.: ДАУ, 8 др. арк. грудень 2012 р.
Коломієць Т. В.
Дипломатичні документи іспанською мовою

К.: ДАУ, 6 др.арк. листопад-грудень 2012 р.
Кошарний К.О.
Дипломатичні документи іспанською мовою

К.: ДАУ, 6 др.арк. листопад-грудень 2012 р.
Лавриненко О.Б.
Оперативна психологія: Підручник. У 3-х ч.

К.: ВДА, 2013. – 264 с. – Ч. 1.

Нога В.Ф.
Тестові завдання для самостійної роботи для фахівців зовнішньої політики (рівень А1–В2) (англійська мова)

К.: ДАУ, 8 др.арк.

Листопад 2012 р.


Соколовська Л.А.

Вступне слово. Головченко В. Регіонознавство: Азія, Африка й Латинська Америка: навч. посіб.

К.: ДАУ, 2013. – 352 с. (20,46 др. арк.)
Татаренко Н.О.
Світ на зламі епох: основні тенденції розвитку (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)

Харків: Основи, 2012. – 240 с.
Троян С.С.
Тестові завдання для самостійної роботи для фахівців зовнішньої політики (рівень А1–В2) (англійська мова)

К., ДАУ, 8 др.арк.

Листопад 2012 р.


Троян О. М.

Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем.

= 9 авторських параграфів:

1.Інтеграція і суверенітет;

2. Європейський Союз: реалізація інтеграційного проекту; 3.Становлення системи безпеки європейської інтеграції; 4.Криза інтегрованої Європи; 5.СНД: сучасний стан і перспективи інтеграційного проекту; 6.Субрегіональні організації нових незалежних держав; 7.Митний союз (СНД) – ЗВТ+ (ЄС): спроба порівняльного аналізу; 8.Інтеграційна стратегія України; 9.Україна в європейських структурах безпеки і співробітництва// Навч. посібник. М.А.Кулінич, Н.О.Татаренко, В.Г. Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко/ Відп. ред. проф. Н.О.Татаренко


К.: ДАУ, Гранма, 2012. – 628 с.
Чекаленко Л.Д.Республіка Польща / Держави Європи і Україна: міжнародно-політичні виміри. За наук. ред. проф. Кудряченка А.І. – розділ у кол. монографії: Держави Європи і України: міжнародні політичні виміри


К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 2013, 25 друк. арк./3 авт.арк.
Чекаленко Л.Д.Політологія міжнародних відносин: Навчальний посібник

К.: ДАУ, 2013. – 204 с.
Шергін С.О.
Регіональна інтеграція країн АСЕАН в умовах глобалізації / Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародної системи: навч. посібник

К.: ДАУ, 2013. – С. 364-393.

Шаповалов Л.Є.

Шергін С.О.
Тестові завдання для самостійної роботи для фахівців зовнішньої політики (рівень А1–В2) (англійська мова)

К., ДАУ, 8 др.арк.

Листопад 2012 р.


Шпак Н.А.

Статті у фахових виданнях

Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні // Гілея.

К., 2012. – Вип.63. – С. 113-117.
Бессонова М.М.
США у громадській думці Канади на початку ХХІ ст. (за даними соціологічних опитувань) // Науковий вісник Дипломатичної академії України

К., 2012. – С. 198-202 (0,4 друк.арк.) Вип.19.
Бессонова М.М.
Демократичні гасла як “бренд” американської східноєвропейської політики (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

К.: Фоліант, 2012. – С. 357-368.
Бессонова М.М.
Демократичні гасла як “бренд” американської східноєвропейської політики (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

К.: Фоліант, 2012. – С. 357-368.
Бессонова М.М.
Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України //

Фондовий ринок України: правове регулювання. Науковий журналК., 2012. – №3-4. – С. 47-57.
Брикова І.В.
Місце і роль України на міжнародному ринку інвестиційного капіталу // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн.

К.: НАУ, 2012. – №3. – 0,8 др.арк.

Вареник А.С.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка