Звіт кафедр за 2015-2016 навчальний рікСторінка1/9
Дата конвертації19.05.2017
Розмір2.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗВІТ КАФЕДР

за 2015-2016 навчальний рік


І. ПУБЛІКАЦІЇ
Назва

Де, ким і коли видано, стор.

Співавтори

Виконавець

Монографії

Витоки етатизму економічної моделі розвитку Туреччини // в колективній монографії // Україна – Туреччина : історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Монографія

Україна – Туреччина : історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Монографія / В.І. Сергійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: Укр. Письменник, 2015. – С. 115-128.
Татаренко Н.О.

Французька економічна модель: теорія та практика дирижизму // в колективній монографії // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти. – Колективна монографія


Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти: Монографія / Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова та ін. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2015. – С. 68-97.
Татаренко Н.О.

Потенціали України і Туреччини в глобальному просторі конкуренції та стратегії // Україна – Туреччина : історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Монографія

Україна – Туреччина : історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Монографія / В.І. Сергійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: Укр. Письменник, 2015. – С. 156-164.
Грущинська Н.М.

Українсько-французькі економічні відносини в контексті активізації євроінтеграційного курсу України// // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти. – Колективна монографія


Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти: Монографія /Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова та ін. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2015. – С. 482-487.
Грущинська Н.М.

Економіко-правові засади конкуренції в умовах лібералізації світової торгівлі // Конкуренто-спроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах


Конкуренто-спроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 2: Теоретико-методологічні основи конкуренто-спроможності: Монографія. – Одеса: ВМВ, 2015.
Яценко О. М.

Теоретичні основи ідентифікації якості регіонального розвитку: досвід Європейського Союзу


Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: колективна монографія / під. заг. ред. М.П. Бутка. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – C. 261-270 с.
Яценко О. М.

20 років Дипломатичній академії України // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15 –К., ЦІП, 2015. – С.260-267.
Кулініч М.А.

США-Європа: інститути дипломатії та політико-дирломатичний діалог // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.268-284.
Ціватий В.Г.

Основа економічного прориву: уроки історії // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.294-302.
Татаренко Н.О.

Сценарії для України у «нормандському форматі»// Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.324-330.
Кирилич В.Г.

Україна у транскордонній співпраці:історіографічні інтерпретації // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.
Віднянський С.

«Фінляндизація» як виклик європейській системі безпеки: пан’європейський підхід до проблеми «нав’язанного» нейтралітету (70-ті рр.ХХ ст.) // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.351-363

Гаврилов І.

Жалоба І.

Шлях до Токіо виявився тернистим і тривалим // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.499-545
Майдан І.

Доля дипломатичного архіву Євгена Слабченка // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.715-731
Матяш І.

Чинники консолідації міжнародних суб’єктів у форматі нового світового пордку в умовах демократизації: теоретико-методологічний вимір // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.749-760

Фесенко М.

Шергін С.

Гастрономічна (кулінарна) дипломатія як складова дипломатії «м’ягкої сили» ХХІ століття // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.987-998
Ціватий В.Г.

Австрійські Mitteleuropa-концепції напередодні та під час Першої світової війни // Науковий збірник

Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016.С.23-33.
Троян С.С.

Камералізм як ментальна і економічна складова розвитку Австрії // Науковий збірник

Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. С.88-118.
Татаренко Н.О.

Відень як центр «українського дипломатичного життя» 1918–1923 рр. // Науковий збірник

Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. С.194-207.
Матяш І.Б.

Модель дипломатії Австрійської республіки: традиційність і новаційність (погляд із України) // Науковий збірник

Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. С.208-217
Ціватий В.Г.

The 20th anniversary of the Diplomatic academy of Ukraine // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.266-267
Кулініч М.А.

US-Europe: institutions of diplomacy and political-diplomatic dialogue in XVIII-XXI centuries (historical retrospective and percpective) // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.281 - 283
Ціватий В.Г.

Europe. Security. Ukraine. Diplomacy // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.290-293


Васльєва М.

Чекаленко Л.Д.

Basic principles of economic breakthrough: lessons of history // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.302
Татаренко Н.О.

Belief in fetish of diplomacy as a challenge to national security of Ukraine // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.311
Перепелиця Г.М.

New public diplomacy: “track two” diplomacy, paradigmacy. Origin and form of implementation // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.329 - 330

Кирилич В.П.

Ukraine in cross-border cooperation: historiographical interpretations on example of learning experience of Carpathian Euroregion // Україна дипломатична: Наукове видання


Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.350
Віднянський С.В.

“Finlandization” as a challenge to European security system, Pan-European approach to the issue of “imposed” neutrality (70-ies XX century)// Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.362 - 363

Гаврилов І.

Жалоба І.В.

When I was the first ambassador of Ukraine to Iran // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.555-561
Майдан І.Г.

Fate of the diplomatic archive of Yevhen Slabchenko // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.731
Матяш І.Б.

Factors of consolidation of international subjects in formation of new world order in terms of democratization: theoretical and methodological dimension // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.775 - 776

Фесенко М.

Шергін С.О.

Gastronomic (culinary) diplomacy as an effective component of “soft power” diplomacy of XXI century // Україна дипломатична: Наукове видання

Україна Дипломатична. Наукове видання. Випуск 15. –К., ЦІП, 2015. – С.993-998
Ціватий В.Г.

Українська консульська служба 1917 – 1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії


К.: Інститут історії України

НАН України, 2016
Матяш І.Б.

Євген Слабченко. Дипломатична історія України


К.: Кліо, 2016
Матяш І.Б.

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки.


К.: Вид-во ІІУ НАНУ, 2016.

Віднянський С.В. та ін.

Мальшина К.В.

Французька модель державності

(Культурна політика Франції)


К.: ДАУ, 2015.

21 с.

Татаренко Н.О.

та ін.

Колесніченко-Братунь Н.Р.

Енциклопедія міжнародного права

К.:ІнЮре, 2015.

Денисов В.Н.

та ін.

Макаруха З.М.

Foreign Policy of Ukraine (англ.)


К.: «LAT&K», 2016. – 293 p., 8 p. pic.

-

Чекаленко Л. Д.

Французький чинник європейської безпеки // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти. – Колективна монографія


К.: ДАУ. – 2015. – С. 366-405 / 492 с. 1,2 др. арк
Чекаленко Л. Д.

Європа. Безпека. Україна. Дипломатія / розділ колект.монографії


Україна дипломатична. Випуск 16.

Розділ наук. монографії

-К.: ГДІП, 2016.- С. 284–293

Ціватий В.Г.

Чекаленко Л. Д.

Europejski cinnosci – zasadnycze pryncypy integracji Europejskiej (польська мова)


Stosunki Polsko-Ukrainski 1991-2014. Proba bilansu. – Lublin, Wyd-wo Uniwersytetu im M.Curie-Sklodowskiej, 2016. – S. 203-211(530 s.)

Васильєва М.

Чекаленко Л.Д.

Wspolpraca ukrainsko-polska: problem liderstwa regionalnego a perspektywy zmocnennia bezpeczenstwa Europejskiego (польська мова)

Stosunki Polsko-Ukrainskie 1991 – 2014. Proba bilansu. – Lublin: Wyd-wo Uniwersytetu im M.Curie-Sklodowskiej, 2016. – S. 151 – 169 (530 s.)
Чекаленко Л.Д.

Україна – ЄС: засади європейського будівництва (англ.)

розділ кол. монографії

Czeskie badania nad Polska w kontekscie Europy Srodkowej i Wschodniej. – Praga, Chech Republic (Прага, Чеська Республіка), 2015. – С.155-173/387 с.
Чекаленко Л.Д.

“Ukraine, Central Europe and the Future of European Security. - Bratislava, CENAA, 2015. - 147p.Bratislava, CENAA, 2015
Перепелиці Г.М.

(у співавторстві).

Підручники, навчальні посібники


Геоспеціалізація. Науковий нарис

К.: Вітас, 2015 – 75 с.
Грущинська Н.М.

Практикум «Засоби діагностики якості знань слухачів з економічної дипломатії»

К.: ДАУ, 2015. – 339 с.

Татаренко Н.О., Грущинська Н.М., Маштабей В.Я., Руденко Н.В., Панікар Г.Ю., Гайдай Ю.В., Брикова І.В., Мартинюк О.В.

Електронний навчальний посібник з дисципліни «Лінгвокраїнознавство»

Національна академія СБУ, 2015 рік
Краснюк І.В.

Практикум з граматики арабської мови для курсантів I-III років навчання: навчальний посібник

Центр науково-практичних видань Національної академії СБ України. - 2016. - С.141.
Краснюк І.В.

Практикум для самостійної роботи: збірник арабських текстів з вправами. Навчальний посібник.

Центр науково-практичних видань Національної академії СБ України. - 2016. - С.101.
Краснюк І.В.

Співробітництво закордонних дипломатичних установ України з діаспорою

ДАУ

Київ, 2015
Колесніченко-Братунь Н.Р.

Всесвітня історія : підручник для 7-го кл. загальоосвіт. навч. закл.

Київ : Ґенеза, 2015

Подаляк Н. Г.,

Ладиченко Т. В.

Лукач І. Б.

Зовнішня політика України


Підручник для вищої школи / За наук. ред. ректора Дипломатичної академії України при МЗС України М. А. Кулініча / Відп. ред. Перший проректор ДАУ при МЗС України В. Г. Ціватий. -К.: «AT&K», 2015. – 477 с., 8 с. іл.
Tatarenko N. O.

Статті у фахових виданнях

National economic interests: cultural dimensions and global context

Науковий вісник ДАУ. Частина 3, 23 випуск. Серія “Економічні науки” – 2016 – С.4 - 12
Tatarenko N. O.

Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ

Науковий вісник ДАУ. Частина 3, 23 випуск. Серія “Економічні науки” , 2016 – С.218- 238

Грущинська Н.М.

Кончин В.І.

Перепелиця Г.М.

Татаренко Н.О.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка