Звіт директора нні «Інститут геології» за 2016 р. Загальна характеристика нні «Інститут геології»Сторінка1/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5
ЗВІТ

директора ННІ «Інститут геології» за 2016 р.
1. Загальна характеристика ННІ «Інститут геології»
ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Інститут) створено на базі геологічного факультету наказом ректора від 11 серпня 2014 р. з метою «запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та поглиблення наукових досліджень в галузі геології». Роботу Інституту забезпечує 7 кафедр, науково-дослідна, адміністративно-організаційна і господарська частини (рис. 1). Крім того до складу Інституту входять Інформаційно-обчислювальний сектор і геологічний музей. Інституту також підпорядкований Коледж геологорозвідувальних технологій з базою практик в смт. Корнин. Керівництво Інституту:

Директор Інституту Михайлов В.А., д.г.н., проф.

Заступники директора:

 • з науково-педагогічної та виховної роботи – Шунько В.В., к.г.-м.н., доцент;

 • з науково-педагогічної роботи – Безродна І.М., к.г.н., с.н.с.

Кафедри Інституту (завідувачі кафедр):

 • загальної та історичної геології (Іванік О.М., д.г.н., доц.);

 • геології родовищ корисних копалин (Загнітко В.М., д.г.-м.н., проф.);

 • геології нафти і газу (Карпенко О.М., д.г.н., проф.);

 • мінералогії, геохімії та петрографії (Шнюков С.Є., д.г.н., доц.);

 • гідрогеології та інженерної геології (Кошляков О.Є., д.г.н., проф.);

 • геофізики (Вижва С.А., д.г.н., проф.);

 • геоінформатики (Зацерковний В.І., д.т.н., доцент).

Науково-дослідні лабораторії (їх керівники):

 • мінералого-геохімічних досліджень (Синицин В.О., к.г.-м.н., с.н.с.);

 • теоретичної і прикладної геофізики (Онищук І.І., к.г.-.м.н., с.н.с.).2. Навчально-методична робота
2.1. Освітньо-кар’єрні траєкторії випускників за ОКР «бакалавр» у 2016 р., оцінка рівня професійної орієнтованості вступників охарактеризовані в табл. 2.1, 2.2.

2.2. Кадрове забезпечення навчального процесу. Навчальний процес в Інституті станом на 12.12.2016 р. забезпечує 59 викладачів (з них 23 доктора наук): 40 штатних викладачів, які займають 38 ставок (табл. 2.3); 7 внутрішніх погодинників (1146 год.) (табл. 2.4); 12 зовнішніх погодинників по лінії ВЦП НАНУ (1560 год.) (табл. 2.5). Крім того навчальний процес забезпечує 51 навчально-допоміжний працівник. Обслуговуючий персонал складає 27 осіб (обслуговування аудиторного корпусу).
Таблиця 2.1 – Освітньо-кар'єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2016 р.
Отримали диплом бакалавра у 2016 р.

Продовжили навчання у 2016/2017 н.р.

Припинили навчання

за ОКР "Спеціаліст"

за ОКР "Магістр"

заочна

денна

Держзамовлення

Контракт


Держзамовлення

Контракт


Денна форма

57

-

-

50

-

5

Заочна форма

12

8

0

2

-

4

Всього

69

8

0

52

-

9

Рис. 1. Структура ННІ «Інститут геології»

Таблиця 2.2 – Оцінка рівня професійної орієнтованості вступників

Форма

ОКР

Навчальна програма

Поступили на навчання у 2016 р.

За держзамовленням

На контрактній основі
Громадяни України

Іноземці

Денна

Бакалавр

Геоінформаційні системи і технології

4

-

-

Геологія

23

-

-

Геологія (на 2 курс)

15

4

-

Всього

42

4

-

Магістр

Геологія

10

-

-

Гідрогеологія

8

-

1

Геофізика

10

-

-

Геоінформатика

7

-

-

Геологія нафти і газу

10

-

-

Геохімія і мінералогія

5

-

-

Геоінформаційні системи і технології

10

-

-

Всього

60

-

1

Разом

102

4

1

Заочна

Бакалавр

Геологія

3

1

-

Спеціаліст

Геологія

5

-

-

Гідрогеологія

-

-

-

Геофізика

7

-

-

Всього

9

1

-

Разом

15

1

-

Всього

117

5

1


Таблиця 2.3 – Науково-педагогічний персонал кафедр геологічного факультету на 12.12.2016 р.

Посади

Загальної та історичної геології

ГРКК

Геології нафти і газу

Мінералогії, геохімії та петрографії

Гідрогеології та інженерної геології

Геофізики

Геоінформатики

Всього

Проф., зав. каф. (д.н.)

1

1

1

-

1

1

-

5.0

Доцент, зав. каф. (д.н.)

-

-

-

1

-

-

1

2.0

Професор (д.н.)

-

0,5

2

1

-

-

-

3,5

Доцент

2,5

4

2

1,5

5

4,5

4

23,5

Асистент (к.н.)

-

-

-

1

1

-

1

3,0

Асистент (б.с.)

1

-

-

-

-

-

-

1,0

ВСЬОГО

4,5

5,5

5

4,5

7

5,5

6

38,0


Таблиця 2.4 – Науково-педагогічний персонал кафедр геологічного факультету на 12.12.2016 р. (погодинники), год.

Посади

Загальної та історичної геології

ГРКК

Мінералогії, геохімії та петрографії

Геофізики

Всього

Професор (д.н.)

1 (240)

-

-

-

1 (240)

Доцент (к.н.)

-

1 (177)

3 (354)

2 (375)

6 (906)

ВСЬОГО

1 (240)

1 (177)

3 (354)

2 (375)

7 (1146)


Таблиця 2.5 Участь співробітників НАН України у підготовці фахівців у 2016/2017 н.р.

Прізвище

Інститут

Науковий ступінь

Вчене звання

Форма залучення


Навантаження

Долін В.В.

ІГНС

Д.г.н.

Проф.

ВЦП НАНУ

211

Павлішин В.І.

ІГМР

Д.г.-м.н.

Проф.

ВЦП НАНУ

265

Шумлянський Л.В.

ІГМР

Д.г.н

С.н.с.

ВЦП НАНУ

30

Брик О.Б.

ІГМР

Д.ф.-м.н.

Проф.

ВЦП НАНУ

35

Зелик Я.І.

ІКД

Д.техн.н.

С.н.с.

ВЦП НАНУ

254

Шехунова С.Б.

ІГН

Д.г.н.

С.н.с.

ВЦП НАНУ

14

Покалюк В.В.

ІГНС

Д.г.н.

С.н.с.

ВЦП НАНУ

43

Азімов О.Т.

ІГН

Д.г.н.

С.н.с.

ВЦП НАНУ

90

Бахмутов В.Г.

Інститут геофізики

Д.г.н.

С.н.с.

ВЦП НАНУ

83

Бурахович Т.К.

Інститут геофізики

Д.г.н.

С.н.с.

ВЦП НАНУ

88

Дубовенко Ю.І.

Інститут геофізики

К.ф.-м.н.

Доц.

ВЦП НАНУ

90

Кензера О.В.

Інститут геофізики

К.г.н.

Чл.-кор.

ВЦП НАНУ

156

Маслов Б.П.

Ін-тут механіки

Д.ф.-м.н.

Проф.

ВЦП НАНУ

50

Орлюк М.І.

Інститут геофізики

Д.г.н.

Проф.

ВЦП НАНУ

90

Трипільський О.А.

Інститут геофізики

Д.г.н.

Проф.

ВЦП НАНУ

61

Всього

1560
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка