Звіт декана геологічного факультету за 2013 рік Загальна характеристика факультетуСторінка6/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Міжнародні зв’язки:

 1. На факультеті діє студентський осередок Американської асоціації нафтових геологів (American Association of Petroleum Geologists – AAPG), працює студентський осередок Європейської асоціації геовчених та інженерів (European Association of Geoscientists & Engineers - EAGE). Куратор – доц. Грищук П.І.

 2. Кафедра геоінформатики є афілійованим членом Національного аерокосмічного агентства США (NASA) та геологічної служби США (USGS), членом наукових програм компаній DigitalGlobe Inc. (США), ScanEx (Росія).

 3. Доц. Віршило І.В. з 2005 р. є адміністратором грантів компаній «Shlumberger», “Paradigm”, “Halliburton”, “dBEarth”, що над ають доступ до потужних програмних продуктів для обробки та геологічної інтерпретації геофізичних даних. В рамках гранту проводиться навчання студентів та аспірантів геологічного факультет.

 4. 06.04.2013–14.04.2013 – доц. Віршило І.В. взяв участь у роботі Генеральної Асамблеї Європейської Геонауки в м. Відень, Австрія.

 5. Постійно діють осередки міжнародних геофізичних організацій SEG та EAGE.

 6. 10.10.2013 – візит до геологічного факультету 1-го секретаря Посольства КНР пана Ван Цзинго.

Кількість вчених-іноземців, які були прийняті на факультеті:

 1. 01.04.2013 р. прочитана лекція почесного лектора EAGE Девіда Робертса (Велика Британія) «Минералы: кто в них нуждается, кто их оставляет и сколько их?» в рамках програми лекційного турне EAGE-2013.

 2. В рамках контракту, підписаного з іноземним викладачем професором Московського Державного Університету Короновським М.В. в березні 2013 р. прочитано серію лекцій для студентів геологічного факультету на теми: «Земля. Вчера. Сегодня. Завтра», «Взаимодействие геосфер», «Утопии в геологии».

 3. У квітні 2013 р. з метою підписання угоди про співпрацю між геологічним факультетом та компанією Shell факультет відвідали Мартін Боекхольт провідний геофізик компанії Shell в Україні та Майкл Бур’яник, геофізик компанії Shell.

 4. В рамках договору про співпрацю між Карагандинським державним технічним університетом (КарДТУ, Казахстан) і Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на геологічному факультеті у 2013 р. проходили стажування 8 магістрів.

 5. В рамках контракту, підписаного з іноземним викладачем доктором природничих наук провідним геофізиком компанії Shell в Україні Мартіном Букхольтом 16-20 вересня 2013 р. прочитано курс лекцій для магістрів-геофізиків геологічного факультету на тему: «Seismic developments in Shell».

 6. В рамках контракту, підписаного з іноземним викладачем доктором природничих наук Девідом Робертсом, 14-18 жовтня 2013 р. прочитано курс лекцій для магістрів- геологів в рамках навчальної дисципліни: «Мінерально-ресурсна база Світу».

 7. 18 жовтня 2013 р. на геологічному факультеті відбулася лекція досвідченого сейсморозвідника Карла Регоне «Скориговане моделювання: чекайте несподіванок». Захід відбувся в межах програми Товариства геофізиків-розвідників (SEG) «Видатний лектор 2013» за підтримки студентського осередку SEG Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зауваження: неналежна робота кафедр з розробки програм постійно діючих наукових обмінів, нерівномірна участь кафедр у проведенні міжнародного співробітництва, не оформлення візитів іноземців у міжнародному відділі університету, що не дозволяє включати зазначені події при формування офіційних рейтингів факультету та університету загалом.
5. Виховна робота
Головною формою виховної роботи є навчальний процес, під час якого відбувається безпосереднє спілкування викладачів зі студентами. Організаційний бік цієї роботи забезпечувався за допомогою деканату і кафедр. Постійно діяв інститут кураторів академгруп (28 викладачів), котрі працюють за індивідуальними планами, затвердженими на кафедрах, володіють інформацією щодо особистості кожного студента, його схильностей, інтересів та проблем. Все це фіксовано в щоденниках кураторів, і вони періодично звітують на кафедрах про свою діяльність.

Організацію, поточний контроль та координацію виховної роботи здійснює заступник декана А.В.Шостак. Вже стало доброю традицією проведення двічі на місяць виробничих нарад студентського активу (старостатів), у яких бере участь особисто декан та його заступники. Це забезпечує зворотний зв’язок між деканатом та студентським колективом і водночас є однією з форм виховної роботи, оскільки випускники факультету мають володіти навичками організаційної діяльності.

На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування. В першу чергу це студпарламент на чолі зі студентом 2 курсу магістратури Анатолієм Кострецем, студентське профспілкове бюро (голова – ст. 1 курсу магістратури Оксана Любчик), студрада геологічного факультету в гуртожитку №7 на чолі зі ст. 1 курсу магістратури Оксаною Крашенінніковою та наукове товариство студентів і аспірантів. Спільними зусиллями цих органів та з їх ініціативи протягом звітного періоду на факультеті відбулося багато цікавих і корисних заходів. Сюди можна віднести волонтерську діяльність, допомогу дитячим будинкам, професійну агітацію в школах, організацію спортивних змагань між командами з футзалу на Кубок декана, урочистих і святкових заходів до дня святого Валентина, Дня факультету, Дня відкритих дверей, Дня університету, новорічних свят, зимового фотоквесту2013, тренінгів танцювальної і вокальної студій та команди КВК, соціальної акції «Тиждень добрих справ», «Першокурсник Party», фотостендів із практик, лекторію «Скажемо НІ алкоголю», Дня знайомств студентів різних факультетів, Міжнародного дня студентів, акції «Чисте довкілля – здорове майбутнє» тощо.

Загальна кількість іногородніх студентів геологічного факультету, котрі мешкають у гуртожитках, становить 255 осіб (153 – в гурт. №7, 96 – в гурт. №16, 6 – в гурт. КГРТ). Виховна робота й тут здійснювалася відповідно до “Концепції виховної роботу в КНУ імені Тараса Шевченка”. Заступник декана й куратори груп систематично відвідували гуртожитки з метою вирішення питань, пов’язаних з проживанням та побутом студентів. План виховної роботи факультету узгоджувався з планами роботи студентського парламенту та студрад. У гуртожитках №7 і №16 підтримується належний санітарний стан і порядок. На поверхах і блоках призначені старости, вивішені графіки чергування. Активно діють студради гуртожитків, куди входять студентигеологи.У здійсненні факультетського плану виховної роботи значну допомогу й підтримку надає Молодіжний центр культурно-естетичного виховання університету.
6. Профорієнтаційна робота
Перелік заходів профорієнтаційної роботи за період 2012-2013рр.:
2012 р.:

 • 4 заходи Дні відкритих дверей геологічного факультету КНУ

 • Олімпіада з географії та математики з метою виявлення обдарованої молоді

 • Ознайомчі лекції на геологічну тематику. Консультації представників методичних комісій з географії м.Києва

 • Ознайомчі лекції та консультації в загальноосвітніх школах Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей та професійно орієнтованих коледжах та технікумах, в тому числі КГРТ

 • Участь викладачів у роботі МАН, секція «Геологія, геохімія і мінералогія»

2013 р.:

 • 19.01.2013 р. – День відкритих дверей для школярів в Червоному корпусі.

 • Неодноразові виступи в школах (№ 185 ім. В.І.Вернадського та ін.)

 • Виступи на радіо (проф. Карпенко О.М. – 14.02.2013 р., проф. Михайлов В.А. – 3.04.2013 і 22.05.2013 р.).

 • 13.04.2013 – проведена Олімпіада для школярів.

 • Квітень 2013 р. – 2-й тур Всеукраїнської геологічної олімпіади для студентів.

 • День відкритих дверей випускників коледжів за ОКР «молодший спеціаліст», учнів 9-х класів та їхніх батьків 21 вересня 2013

 • День відкритих дверей КНУ 5 жовтня 2013

 • День відкритих дверей геологічного факультету з метою роз’яснення специфіки навчання, перспективи працевлаштування, надання інформації про правила прийому та навчання в університеті, статистику вступу, 25 жовтня 2013

 • 18 жовтня 2013 р. презентація факультету в м. Краматорськ - ЗОШ №4 (один десятий, один одиннадцятий клас, приблизно 55 школярів, два вчителя), ЗОШ №8 (один одиннадцятий клас, приблизно 30 школярів, 4 вчителя)

 • Всеукраїнський освітній семінар «Інновації у шкільній природничій освіті»

 • Геологічна вікторина «Чарівний світ мінералів», присвячена 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра Євгеновича Ферсмана 13 листопада 2013 року

Заходи, які постійно діють (проводяться регулярно):

 • Проведення радіовікторини «Геологічна експедиція»

 • Робота гуртка палеонтології у ННП музеї НАН України

 • Участь в спільному проекті Інституту Тутковського та міського управління освіти та геологічного факультету «Надра земні – надра духовні» («Геологія – дітям»)

 • Лекції та екскурсії для школярів та випускників загальноосвітніх закладів у геологічному музеї на геологічному факультеті

 • Робота геологічного гуртка на базі ліцею № 157

 • Робота геологічного гуртка на базі ліцею № 145

 • Робота геологічного гуртка на базі Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка7. Господарська робота
2.4.6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

До позитивних зрушень у матеріально-технічному забезпеченні навчального процесу можна віднести: • Створено спеціалізовану аудиторію імені В.І. Вернадського на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії (аудиторія 434). Вона укомплектована унікальною колекцією мінералів, новими меблями, бюстом та портретом Вернадського В.І.

 • Відремонтовано окремі приміщення та аудиторії геологічного факультету, зокрема аудиторії 330, 332, 340, 321, 323, 325, 327, 329, 443.

 • В аудиторії 321 розміщено лабораторію гравімагніторозвідки. У суміжному приміщенні (аудиторія 323) створено ретроаудиторію. Тут встановлено градієнтометр, варіометр та магнітометри. Це важливо для огляду історичного розвитку геофізики та вимірюванню магнітних властивостей зразків з курсу «Геофізичні методи досліджень».

 • Замінено старі парти в аудиторіях 330, 332, 340, 434 на нові столи з м’якими стільцями.

В рамках благодійної допомоги Промінвест-банк передав на кафедру геології нафти і газу 10 комп’ютерів для облаштування навчальної лабораторії нафтогазової геології.

Серед термінових проблем факультету: 1. Комп’ютерна техніка, яка використовується для навчання студентів (47 одиниць) та забезпечення навчального процесу, застаріла (значна частина 2004-2005 року випуску) та потребує оновлення.

 2. Обладнання аудиторій (404, 422, 434) мультимедійними системами (інтерактивними дошками та супутнім обладнанням) не завершено.

 3. Для забезпеченні якісної практичної підготовки студентів не вистачає гірничих компасів (не менше 30) та систем GPS (не менше 15).

 4. Значна кількість аудиторій та кабінетів потребує оновлення меблів та ремонту.

Матеріально-технічне забезпечення. На факультеті доволі застаріле обладнання, апаратура, комп’ютери. В 2013 р. було придбано за рахунок університету для НДЛ мінералого-геохімічних досліджень джерело випромінювання (Америцій) для створення нового рентген-флюоресцентного аналітичного приладу та невеличка кількість канц. товарів.

За рахунок внутрішніх резервів проведено створення та удосконалення апаратури в науково-дослідних лабораторіях факультету (Андреєв О.В. та Бункевич О.Л.: Рентгенофлуоресцентний спектрометр для дослідження мікрозразків мінеральної речовини МікроРФС та Вакуумний пост на базі ВУП-4М; Онищук І.І. та Цуман В.С.: Установка для вимірювань петрофізичних параметрів під тиском) .Пропозиції. Придбання приладу Мікроскоп-спектрофотометр МСФ-30У (орієнтовна ціна 285000 грн.), який дозволяє визначати відбивну здатність вітриніту, що дозволить не лише застосовувати його для власних наукових досліджень, а й виконувати роботи на замовлення сторонніх організацій. Придбання газоаналізатора для проведення виробничих та наукових досліджень при дослідження колекторів нафти і газу.
9. Надходження коштів від надання освітніх послуг
План надходжень коштів від платного навчання по геологічному факультету на 2014 р. складає 763900 грн.
29.11.2013 р.
Декан геологічного факультету

професор В.Михайлов
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка