Звіт декана геологічного факультету за 2013 рік Загальна характеристика факультетуСторінка5/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Проблема. Зазвичай проекти на гранти подають одиниці з факультету. Нема довіри до українських фондів.
Зарубіжні відрядження. В 2013 р. співробітниками факультету здійснено 46 закордонних відряджень, з яких: 6 – стажування (в тому числі 2 аспіранти), 3 - наукові дослідження, 4 – наради, 3 – круглий стіл, 4 – курси лекцій, 26 – участь в конференціях і семінарах ( в тому числі 9 студентів і 9 аспірантів). Переважно, крім 5 студентських та 2 аспірантських, відрядження здійснені за кошти приймаючої сторони. Такі поїздки враховуються в Спеціальний фонд університету і факультету. Загальна сума, що була виділена співробітникам на зарубіжні відрядження та стажування склала 416 тис. грн.

Угоди співробітництва із зарубіжними та українськими партнерами. Геологічний факультет має 20 угод з зарубіжними партнерами, з яких 3 укладено в 2013 р. Серед угод – 8 договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами Росії та Казахстану, 8 – про науково-технічну діяльність з провідними фірмами Росії, Японії, Ліберії, Угорщини, Гвінеї, Лаосу, 4 - ліцензійні угоди про надання дозволу на використання програмного забезпечення.

Серед 20 угод з українськими партнерами: 10 – з державними та комерційними геологічними компаніями, 5 – з підприємствами НАН України, 1 – з ВНЗ (геологорозвідувальний факультет Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу) тощо.Публікації. Протягом року співробітниками факультету видано 5 монографій, 2 підручники, 11 посібників, понад 200 статей, з яких 16 зарубіжних. Отриманий 1 патент України на винахід № 102735 від 12.08.2013 Меньшов О.І., Сухорада А.В. «Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля». Поданих патентів немає.

Наявність співробітників у зарубіжних базах даних. В базі SCOPUS є публікації 30 співробітників факультету, зокрема, 20 викладачів, 5 – наукових співробітників (Безродна І.М., Синицин В.О., Попова Л.В., Шабатура О.В., Меньшов О.І.), 1 – докторанта (Бондар К.М.) та 3 аспірантів (Устенко Е., Кузьменко Т., Вижва А.). Індекс Гірша у співробітників факультету набагато нижчий ніж на інших природничих факультетах, його мають тільки 8 професорів: Загнітко В.М. (2), Митрохин О.В. (2), Вижва С.А. (1), Михайлов В.А. (1), Якимчук М.А. (1), Продайвода Г.Т. (1), Огар В.В. (1), Коржнев М.М. (1). Присутні публікації співробітників і в інших базах даних, зокрема російській РИНЦ, але спеціальних досліджень в цьому напрямку не проводилося.

Проблема. Дуже мало видається зарубіжних статей, жодної статті в 2013 р. не видано в журналі з імпакт-фактором, тільки 1 стаття увійшла в базу Scopus (Лижаченко Н.М., Загнітко В.М., Курило С.І.) та 1 в РИНЦ (Андрущенко В.А., Курганський В.М., Бугрій В.Г.).

Конференції, конкурси. Співробітники факультету активно беруть участь у конференціях. В 2013 р. зроблено 123 доповіді, з яких 59 – на міжнародних конференціях. На факультеті було організовано і проведено 3 конференції:

 1. Березень 2013 р. – Міжнародна конференція «Континентальний неовулканізм альпійської складчастої зони Східної Європи».

 2. 15.04.2013–17.04.2013 р. – Всеукраїнська наукова конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук».

 3. 28-29.11.2013 р. – Міжнародна конференція «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні».

За участю співробітників факультету було проведено 10 конференцій, з яких 8 міжнародних. Крім того на факультеті були проведені серед студентів:

 • секція міжнародної студентської конференції «Шевченківська весна»;

 • І та II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін напряму «Геологія» (призові місця Куліш Андрій (геоінформатика) та Жидкова Ксенія (геологія);

 • 1 тур відкритого студентського конкурсу Всеукраїнської благодійної організації „Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” в рамках Стипендіальної програми "Завтра.UA" (пройшли в ІІ тур Дзюба Олег (геофізика), Трегуб Ірина (геологія), Чернов Анатолій ( геофізика);

 • конкурс студентських наукових робіт (АН України) (висунуто від факультету Нестеренко А.);

 • розпочато І вибірковий етап («внутрішні змагання») команди для участі міжнародному конкурсі Imperial Barrel Award.

Студентська наукова робота. На факультеті існує Наукове товариство студентів і аспірантів (НТСА), але його діяльність за останні роки практично не відчувалася. Всі конференції, конкурси були проведені переважно науковим і викладацьким складом факультету з незначною участю членів НТСА.

На факультеті існує Студентське конструкторське бюро (СКДБ), але тільки завдяки співробітникам кафедри геофізики декілька студентів проводять дослідження, великої зацікавленості студентів немає.

В 2013 р. студентській осередок Society of Exploration Geophysicists (SEG) працює у складі 10 членів. Студентка Ільченко Т. взяла участь у щорічній конференції SEG (м. Х’юстон, США) з доповіддю, а студент 4 курсу Бриков В. отримав грант, але не взяв участь у симпозіумі лідерів студентських осередків (SLS) на цій конференції SEG.

Кількість студентів які мали наукові публікації в 2013 р. – 42 (у фахових виданнях – 5), кількість виступів на наукових конференціях – 64. Кількість студентів, які отримують стипендії державного і регіонального рівня - 7.Участь у виставках. Співробітники факультету брали участь у п’яти виставках, на яких представлялися презентації та інформаційні плакати, що освітлюють наукові здобутки розробників.

 • EAGE 75st Conference and Technical Exhibition;

 • 23.04.2013 доц. Кошляков О.Є. взяв участь у виставці «Довкілля для України» і організації конференції «Екологічна геологія».

 • міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій";

 • міжнародний науково-технічний форум «Наука, інновації, технології -2013»;

 • науково-практична конференція та круглий стіл за міжнародною участю «Наукові та методологічні перспективи розвитку геологічної освіти»;

 • „Барвиста Україна”

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кадрів вищої кваліфікації на геологічному факультеті поширюється з кожним роком. В 2013 р. успішно проведений набір в аспірантуру (16, з яких 2 – без відриву від виробництва). Кількість аспірантів на 1.11.2013 р. складає 47 осіб, з яких 37 – без відриву від виробництва. В докторантурі знаходиться 4 особи. Ефективність докторантури складає 100 % (робота Шевченко О.Л. рекомендована до захисту семінаром кафедри), аспірантури – 80 % ( у двох випускників робота не завершена). Активно працюють 2 спеціалізовані ради:

 1. Д 26.001.42  - 6 захистів кандидатських дисертацій, 3 – докторських;

 2. Д 26.001.32  - 3 захисти кандидатських дисертацій.

Інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності. Вийшли 3 номери журналу «Вісник Київського університету Геологія». Завершується формування англомовного 4-го номеру журналу. В 2013 р. активно проводилася робота по включенню журналу в базу Scopus та інші наукометричні бази:

 • розроблений, створений, заповнюється та функціонує сайт журналу;

 • розроблено нові вимоги до статей, які узгоджено з вимогами Scopus;

 • розпочато створення нової редакційної колегії, яка включає відомих українських та зарубіжних вчених з високими індексами Хірша;

 • проводяться перемовини з іншими редколегіями «Вісників...» та адміністраторами бази РИНЦ тощо.

Підтримувалась інтернет-сторінка «Наукова робота» на сайті факультету (є наробки для її повного оновлення), підтримувалось інформаційне забезпечення проведення геологічних наукових конференцій та конкурсів.

Проблема. Нажаль оновлення розділів «Наукова робота» на деяких сторінках кафедр та лабораторій проведено частково, у майже половини кафедр така інформація відсутня зовсім. Було запропоновано оновити розділ «Наукові розробки геологічного факультету», створити профілі в Мережі трансферу технологій університету. Нажаль в цьому напрямку робота адміністрації факультету не була достатньою, на факультеті немає розуміння, що реклама – це додаткові зв’язки, теми, гроші нарешті. Необхідно удосконалити російську та англійську сторінки сайту геологічного факультету та створити відсутні сторінки кафедр та лабораторій. Це дасть змогу краще налагоджувати контакти з іноземними фахівцями. Необхідно більш широке висвітлення наукових заходів та програм, у яких бере участь університет, у інформаційних джерелах, до яких мають доступ студенти, абітурієнти

Премії, нагороди та відзнаки працівників університету. В 2013 р. нагородами міжнародного, регіонального та університетського рівнів було нагороджено 17 співробітників факультету:

   • професор Вижва С.А. – Почесна грамота НАК «Нафтогаз України»;

   • професор Карпенко О.М. – Золотий нагрудний знак Спілки геологів України;

   • професор Михайлов В.А. – Почесна грамота НАК «Нафтогаз України»;

 • професор Толстой М.І. – Довічна Державна стипендія для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва в номінації «Наука» (Указ Президента України від 30.07.13 р. № 412/2013 «Про призначення довічних державних стипендій діячам науки»);

   • професор Шевчук В.В. – Подяка державної служби геології та надр України;

   • доцент Крочак М.Д. – Подяка МОН України;

   • доцент Митрохин В.О. – Подяка ректора Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова;

 • доцент Огар В.В. – Подяка МОН України;

   • доцент Омельчук О.В. – Диплом кращого викладача геологічного факультету;

   • професор Павлишин В.І. - Подяка ректора Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова;

   • доцент Шнюков С.Є. – Подяка ректора Карагандинського державного технічного університету;

   • с.н.с. Андреєв О.В – Подяка ректора Карагандинського державного технічного університету;

   • с.н.с. Морозенко В.Р. – Подяка Райдержадміністрації Деснянського району м. Києва;

   • асистент Демидов В.К. – Подяка державної служби геології та надр України;

   • асистент Шостак А.В. – Почесна грамота ректора КНУ за сумлінну працю;

 • асистент Огієнко О.С. – Грамота Президії НАН України та Президії Київського територіального відділення Малої академії наук України;

   • докторант Бондар К.М. - Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених;

 • інженер Жукова С.В. – Подяка Державної служби геології та надр України.

Плани щодо розширення джерел фінансування. Подальша співпраця з міжнародними та українськими геологічними установами, спілками, підприємствами; заохочення працівників, студентів, аспірантів брати участь у міжнародних наукових заходах, конференціях, семінарах, конкурсах. Необхідно поширити рекламу наукової продукції та експериментальної бази факультету. Планується створення дослідницької групи серед студентів різних курсів з природничих та технічних факультетів для дослідження прикладних проблем суміжних напрямків.

Подано запити до НАК «Нафтогаз України» на виконання 9 госпдоговірних робіт на загальну суму 12900 тис. грн.

Підготовлена тендерна документація на тему «Наукове обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт та геолого-економічна оцінка освоєння ресурсів вуглеводнів виявлених та підготовлених нафтогазоперспективних об’єктів південно-східної частини ДДЗ» (Замовник - НАК «Нафтогаз України»), вартість 1500 тис. грн., у тому числі на 2013 р. – 500 тис. грн., на 2014 – 1000 грн.).

Подано запити до МОН на фінансування НДР «Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинної бази України в сучасних ринкових умовах» (2014-2016 рр.), дослідження за темою будуть спиратись на результати попередніх досліджень теми 11БП049-01 .

Складено проект науково-дослідних робіт «Наукове обґрунтування і експертний супровід вибору майданчиків для можливого створення геологічного сховища» (84 тис. грн. – 2013 р., 200 тис. грн. – на 2014 р.)

Готується проект на виконання геологорозвідувальних робіт в Республіці Мавританія на території виявленого урановорудного району. Орієнтовна вартість госпдоговірних робіт на 2014 р. очікується на рівні 500 тис. грн.

Ведуться переговори щодо госпдоговірної роботи «Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на золото та інші корисні копалини в Республіці Камерун». Орієнтовна вартість робіт на 2014 р. – 400 тис. грн.

Ведуться переговори з НТО «Буртехніка» щодо госпдоговірних робіт на геолого-петрофізичні дослідження керну свердловин для пошуків нафти і газу в Індії та з ООО "Крымская буровая компания" щодо геолого-петрофізичних досліджень керну свердловин Ковильнинської площі (АР Крим).Планується проведення спільних наукових досліджень по гідрогеології, інженерної геології, екологічної безпеці й екологічній геології з кафедрою гідрології та гідроекології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом геологічних наук НАН України, Інститутом геохімії навколишнього середовища НАН України, Східно-Казахстанським технічним університетом імені Д. Серікбаєва (м. Усть-Каменогорськ, Республіка Казахстан).

4. Міжнародне співробітництво
У 2012-2013 н. р. на геологічному факультеті активно проводилась робота з міжнародного співробітництва.

 1. На замовлення компанії West African Synergies B.V. у 2012 р. в рамках теми №11ДП049-01 проводився науковий супровід геологорозвідувальних робіт на золото та інші корисні копалини в Республіці Ліберія. В Республіці Ліберія працювали професори Михайлов В.А., Гулій В.М., Загнітко В.М., Огар В.В. Пошуково-розвідувальні роботи проведено на двох ліцензійних територіях: Джені (Geni) в південній частині Республіки Ліберія та Колахун (Kolahun) – в її північній частині. За результатами досліджень проведена оцінка золоторудного потенціалу означених ліцензій, на території ліцензії Колахун в північній частині Республіки Ліберія виявлено новий, раніше невідомий золоторудний район – Кея, надані рекомендації по напрямку подальших геологорозвідувальних робіт.

 2. Проф. Загнітко В.М. та доц. Віршило І.В. у 2012 р. брали участь у проведені геологорозвідувальних робіт на ділянці Уед Гуірат (Oued Gouirat) в Республіці Мавританія в якості наукових консультантів на запрошення виробничо-технологічних компаній «Геотех» та «Geo Technology Inc.».

 3. Завідувач лабораторією теоретичної та прикладної геофізики Онищук І.І. у 2012 році як експерт надавав методичну допомогу при проведенні інженерно-геофізичних дослідженнях під час будівництва гідроелектростанції «Седже» (Гвінейська Республіка, м. Бата).

 4. У 2012-2013 рр. доцент Кравченко Д.В. брав участь у вивченні золоторудних родовищ в Лаоській Народно-Демократичній Республіці.

 5. В рамках співпраці з Міжнародною комісією із захисту р. Дунай (МКЗД) національний експерт з підземних вод доцент кафедри геології нафти і газу Байсарович І.М. бере участь (вересень 2013 – лютий 2014 р.) в проекті «Спільний екологічний моніторинг, оцінка та обмін інформацією задля інтегрованого управління регіоном дельти Дунаю». Проект проводиться МКЗД за ініціативи (ENVSEC) за фінансової підтримки урядів Швеції та Фінляндії.

 6. У зв’язку з номінацією на національного координатора по Протоколу про воду та здоров’я, розпочатою Мінприроди у лютому 2013 р., та у відповідності до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 191 від 08 травня 2013 р. про призначення національним координатором (Focal Point) з адміністративних питань, пов’язаних з Протоколом про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, доц. Байсарович І.М. займалася підготовкою національного звіту. Звіт у вигляді короткої доповіді щодо прогресу у впровадженні Протоколу про воду та здоров’я в Україні разом з додатком, в якому висвітлені результати пілотного проекту з самооцінки ситуації щодо забезпечення рівного права на воду та санітарію в Україні було вчасно представлено в англомовній редакції до Об’єднаного секретаріату Протоколу про воду та здоров’я.

 7. 17.06.2013–21.06.2013 р. виступ на міжнародній конференції в Лондоні по проблемах нетрадиційної вуглеводневої сировини проф. Вижви С.А., проф. Якимчука М.А., аспіранта Вижви А.С. та ін.

 8. З 24.06.2013 по 27.06.2013 група співробітників геологічного факультету у складі декана факультету професора Михайлова В.А. і завідувача кафедри геології нафту і газу професора Карпенка О.М. за запрошенням Британської Ради Британського консульства в Україні перебувала з візитом у Великій Британії. За час перебування члени делегації прийняли участь у засіданні Круглого столу із представників консульства Великої Британії в Україні, компанії Шелл, Британської геологічної служби, британських та українських університетів (університети міст Манчестер, Кіль, Ліверпуль, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний технічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), де виступили з доповідями на теми: «Геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка» і «Досвід українських університетів щодо вивчення нетрадиційних ресурсів вуглеводнів України». Відбулося відвідання науково-дослідницького комплексу Британської геологічної служби (місто Ноттінгем), де члени делегації були ознайомлені з науковими розробками щодо проблеми сланцевого газу у Великій Британії. Учасники зустрічі обговорили шляхи поглиблення співпраці між університетами двох країн за участі Британської геологічної служби і провідних газодобувних компаній Великої Британії в навчальному процесі та наукових дослідженнях проблем нетрадиційних ресурсів України і Великої Британії. В Британську Раду надані пропозиції щодо співпраці з університетами Великої Британії у галузі освіти і вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів.

 9. Встановлені довгострокові відношення співпраці з компанією Shell; на стадії підписання Договір про співпрацю. Головний геофізик компанії пан Мартин Пауль Букхольт зарахований на посаду професора кафедри геофізики з погодинною оплатою праці, в жовтні 2013 р. він прочитав курс лекцій для магістрів кафедри геофізики. Компанія Shell прийняла активну участь в організації міжнародної конференції «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», надала спонсорську допомогу, генеральний директор компанії в Україні, пан Нойхауз Д. виступив на конференції з пленарною доповіддю.

 10. В період з 6 по 17 листопада 2013 р. декан геологічного факультету професор Михайлов В.А. і лаборант кафедри гідрогеології та інженерної геології, завідувач лабораторією КГРТ Корбутяк О.М. за запрошенням компанії Ground Infotech (Велика Британія) відвідали Республіку Камерун і Гану. Були проведені оглядові польові работи території рудного району Бетаре Ойя на сході Республіки Камерун з метою попередньої експертної оцінки перспектив золоторудної мінералізації, вибору об’єктів, методики і об’ємів польових досліджень. В столиці Республіки Камерун, місті Яунде відбулися численні зустрічі з керівниками гірничовидобувних, будівельних, трастових компаній, на яких обговорювалися питання можливої участі фахівців КНУ імені Тараса Шевченка в проведенні геологорозвідувальних робіт на золото і залізні руди, підготовці до будівництва гідротехнічних споруд (греблі, водосховища) в різних районах Республіки Камерун. Відбулися зустрічі з представниками Міністерства соціального розвитку і Міністерства транспорту Республіки Камерун, де обговорювалися питання співпраці українських і камерунських дослідників в галузі геології та освіти. В столиці Гани, місті Аккра відбулася зустріч з керівництвом гірничорудних компаній, де була надана інформація щодо КНУ імені Тараса Шевченка, обговорена можливість участі фахівців геологічного факультету в пошуках і розвідці алювіальних родовищ золота в південно-східній частині Гани, підготовки фахівців геологічного профілю на базіь КНУ імені Тараса Шевченка.

 11. 15.03.2013 відбулося інтерактивне засідання з МДУ, присвячене 150-річчю з дня народження акдеміка Володимира Івановича Вернадського.

 12. В рамках співпраці, згідно із запрошенням геологічного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова в період з 29 вересня по 19 жовтня 2013 р. співробітники геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка прочитали студентам Московського державного університету імені М.В.Ломоносова (м. Москва) курси лекцій:

 • професор Павлишин Володимир Іванович – «Онтогения минералов»;

 • професор Митрохин Олександр Валерійович – «Рапакиви-гранитные комплексы Восточной Европы»;

 • професор Михайлов Володимир Альбертович – «Редкоземельные руды мира».

Крім цього відбулися зустрічі з керівництвом факультету: деканом геологічного факультету академіком РАН Пущаровським Дмитром Юрійовичем; проректором МГУ, завідувачем кафедри інженерної та екологічної геології, академіком РАЕН і МАН ВШ Росії Трофімовим Віктором Титовичем; заступником декана по УМО професором Гричуком Дмитром Володимировичем; заступником декана по роботі з іноземними студентами професором Дергачовим Олександром Лукичем; завідувачем кафедри геології, геохімії та економіки корисних копалин академіком РАЕН Старостиним Віктором Івановичем; завідувачем кафедри динамічної геології професором Короновським Миколою Володимировичем; завідувачем кафедри петрології професором Перчуком Олексієм Леонідовичем; завідувачем кафедри мінералогії професором Кощугом Дмитром Гурьєвичем, іншими співробітниками факультету. На цих зустрічах були обговорені питання подальшої співпраці геологічних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Московського державного університету імені М.В.Ломоносова в галузі освіти та наукової роботи, проведення геологічних практик студентів, організації спільних наукових конференцій, підготовки спільних публікацій наукових статей, монографій, підручників, координація навчально-методичної роботи тощо.

 1. В березні 2013 р. студентська команда геологічного факультету вп’яте виступила на Європейському конкурсі Міжнародних змагань «Imperial Barrel Award», організованому Американською Асоціацією нафтових геологів (AAPG) у м. Прага (Чехія) (керівник команди доц. Віршило І.В.).

 2. 4-5 березня 2013 р. на геологічному факультеті проведена Міжнародна науково-практична конференція “Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи”.

 3. В рамках договору про співпрацю між Карагандинським державним технічним університетом (КарДТУ, Казахстан) і Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (КНУТШ, Україна), діючого з 2005 р., на геологічному факультеті у 2013 році уже вдруге проходили стажування 8 магістрів. У 2012 р. після стажування студентів з Караганди отримано Подяку ректора Карагандинського державного технічного університету Газалієва А.М. за лекції з дисципліни «Геохімія», проведені в рамках стажування магістрантів кафедри геології та геофізики КарДТУ (10 год.) з дисципліни «Методи дослідження мінеральної речовини», та за майстер-класи з дисципліни «Обробка декоративного каміння».

 4. У відповідь на звернення Почесного Консульства Республіки Екваторіальна Гвінея в Україні з проханням провести стажування 3-х геологів Міністерства Корисних копалин, Індустрії Республіки Екваторіальна Гвінеяна геологічному факультету у березні-квітні 2013 р. проведено стажування з обробки геологічної інформації території Республіки Екваторіальна Гвінея.

 5. У квітні 2013 р. професор Загнітко В.М. та аспірант кафедри геології родовищ корисних копалин Сидорчук В. у складі групи міжнародних експертів виконували оцінку уранової мінералізації північно-західної частини Ісламської Республіки Мавританія.

 6. Доцент Байсарович І.М. за підтримки Європейської Економічній комісії ООН 25 лютого 2013 р. брала участь в робочій нараді «Справедливий доступ до води та санітарії» в м. Лісабон (Португалія). Грант фінансової підтримки для участі в робочій нараді становив 1240 $ США.

 7. Доцент Байсарович І.М. 18 квітня 2013 р. взяла участь у роботі семінару, присвяченому поширенню досвіду з виконання країнами – Сторонами Дунайської конвенції та Водної Конвенції Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) своїх зобов’язань щодо положень Конвенцій та Протоколу про воду та здоров’я, який проводився в Мінську за підтримки Міністерства природних ресурсів і охорони довкілля Республіки Білорусь. Участь в заході фінансувалася за рахунок проекту Environmental Protection of International River Basins Project (EPIRBP). Грант фінансової підтримки для участі в робочій нараді становив $400.

 8. Доцент Байсарович І.М. взяла участь у роботі Другої робочої наради з моніторингу за досягненням справедливого доступу до води та санітарії в Пан-Європейському регіоні під егідою Протоколу про воду та здоров’я, яка проводилася в м Париж (Франція) 15-16 травня 2013 р. Нарада проводилася Міністерством охорони здоров’я Франції разом з Європейською економічною комісією ООН. В ході наради аналізувався механізм процесу самооцінки запропонованих показників із забезпечення справедливого доступу до води та санітарії, розглядалися результати пілотного проекту з самооцінки у Франції, Португалії та Україні. Грант фінансової підтримки від Європейської економічної комісії ООН становив $1600.

 9. Завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології доц. Кошляков О.Є. з 13 по 28 жовтня 2013 р. прочитав курс лекцій у м. Усть-Каменогорськ (Республіка Казахстан) на кафедрі геології та гірничої справи геолого-металургійного факультету Східно-Казахстанського технічного університету імені Д. Серікбаєва в рамках реалізації програми Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан «Залучення зарубіжних вчених і консультантів у провідні вузи Казахстану». Прочитано студентам, магістрантам, докторантам PhD геолого-металургійного факультету лекції та проведено практичні заняття на тему «Просторовий аналіз і моделювання в геоінформаційних системах при вирішенні геологічних задач» загальним обсягом 70 академічних годин, та надано відповідні консультації.

 10. Заключена Угода про співпрацю в сфері науково-технічної діяльності між геологічним факультетом КНУ імені Тараса Шевченко і компанією Star Impex Kfl. (Будапешт).
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка