Звіт декана геологічного факультету за 2013 рік Загальна характеристика факультетуСторінка4/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

2.3. Академічна політика.

2.3.1. Запроваджені напрями підготовки, спеціальності, програми підготовки англійською/російською мовами. У 2012/2013 н.р. було запроваджено програму підготовки російською мовою за ОКР «бакалавр», напрям підготовки - 6.040103 «геологія» (за денною та заочною формами навчання). Здійснено перший набір групи геологів російською мовою навчання кількістю 3 осіб за напрямом підготовки 6.040103 «геологія» на денну форму навчання та 1 особа на заочну форму навчання.

У 2013/2014 н.р. було здійснено перший набір групи магістрів кількістю 6 осіб за спеціальністю «Геоінформатика» за ОКР «магістр».

Навчальні плани за всіма спеціальностями ОКР «бакалавр», напрям підготовки - 6.040103 «геологія» російською мовою навчання було розроблено на новій методичній основі, згідно рекомендацій НМЦ університету, головна особливість яких полягає у суттєвому збільшенні самостійної складової у вивченні навчальних дисциплін за рахунок зменшення аудиторної складової.2.3.2. Запроваджені у 2012/2013 н.р. нові навчальні дисципліни, практики. За спеціальністю «Геологія нафти і газу» за ОКР «магістр» було вперше запроваджено ряд нових навчальних дисциплін. За окремими магістерськими програмами також введено нові дисципліни. За усіма спеціальностями за ОКР «магістр» було введено науково-дослідницьку практику, яка повинна сприяти підвищення рівня виконання магістерських робіт студентів. У деяких навчальних дисциплін змінено назву з метою більш точного відображення їх змісту. У 2012/2013 рр. були запроваджені наступні дисципліни по напрямам:

Геологія: • Геологічна інтерпретація даних геофізичних досліджень геологія;

 • Геолого-економічні моделі об'єктів надрокористування геологія;

 • Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин геологія;

 • Геологія та нафтогазоносність континентальних окраїн геологія;

 • Науково-дослідницька практика (без відриву) геологія;

Гідрогеологія:

 • Техногенна безпека екологічного середовища України;

 • Науково-дослідницька практика (без відриву) гідрогеологія;

Геофізика:

 • Науково-дослідницька практика (без відриву);

Геологія нафти і газу:

 • Нафтогазові родовища та підземні сховища газу;

 • Прогнозування нафтогазоносності надр геологія нафти і газу;

 • Геохімія нафти і газу;

 • Геологічні основи розробки родовищ вуглеводнів;

 • Геологія нафтогазоносних басейнів України;

 • Підрахунок запасів нафти і газу;

 • Науково-дослідницький практикум з геології нафти і газу;

 • Польова нафтогазова геофізика;

 • Науково-дослідницька практика (без відриву);

Геохімія та мінералогія:

 • Експертиза та діагностика дорогоцінного, декоративного каміння та дорогоцінних металів;

 • Дорогоцінне та декоративне каміння України;

 • Петрографія технічного каміння;

 • Науково-дослідницька практика (без відриву);


2.3.3. Перелік навчальних дисциплін, які викладаються англійською мовою на ОКР магістр:

Геологія (12 кредитів): • Modelling of geological processes and structures;

 • Earth's evolution;

 • The theory of ore formation;

Гідрогеологія (13 кредитів):

 • Earth Deep Underground Hydrosphere;

 • Hydrogeophysics;

 • Engineering Geodynamics;

Геофізика (2,5 кредити):

 • Near Surface Geophysics;

Геофізика (6 кредитів):

 • Hydrogeophysics;

 • Engineering Geodynamics;

Геоінформатика (10 кредитів):

Геологія нафти і газу (12 кредитів):

 • Hydrogeophysics;

 • Earth's Deep Underground Hydrosphere;

 • Modelling of geological processes and structures;

Геохімія та мінералогія (9 кредитів):

 • Modelling of geological processes and structures;

 • Earth's evolution;

 • Regional mineralogy.

2.3.4. Контроль якості навчання. Для системи контролю якості навчання проводяться: відкриті заняття викладачами факультету, контрольні роботи за окремими дисциплінами, проміжна атестація студентів. Система контролю в цілому не зазнала змін порівняно з минулим роком.

2.4. Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу.

2.4.1. Підручники та навчальні посібники, видані у 2012/2013 н.р.

Підручники з грифом МОН: • Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика, 2012. – 608 с.

 • Курило М.В., Михайлов В.А., Дубина О.В. Мінераграфія, 2013. – 407 с.

Навчальні посібники з грифом МОН:

 • Ольштинська О. П. Основи мікропалеонтологічного аналізу, 2012. – 126 с.

 • Шестопалов В.М, Коржнєв М.М, Вижва С.А. та ін. Екогеологія України: навчальний посібник, 2012. – 671 с.

Навчальні посібники без грифа МОН:

 • Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз гірських порід, 2012. – 303 с.

 • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Віршило І.В. Математичне моделювання геофізичних параметрів, 2012. – 287 с.

2.4.2. Опис нових методик викладання. По більшості фахових дисциплін розробляються та оновлюються лекції у вигляді мультімедійних презентацій. Слід відзначити, що зараз більшість студентів, ще й досі не готова сприймати лекції у їх класичному вигляді, коли лекція – це своєрідне введення в тему, що розглядається, а опанування матеріалу здійснюється студентом самостійно за підручниками та науковою літературою. Більшість студентів орієнтується виключно на конспект, який складається з «розжованого» викладачем матеріалу. Частка студентів, орієнтованих на самостійне опрацювання необхідного матеріалу, становить не більше 30 % залежно від групи, курсу та вимогливості викладача.

2.4.3. Наукові досягнення студентів.

Жидкова Ксенія (бакалавр 4 курс, група геохіміків) – стала призером ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з геології, яка проходила у квітні 2013 р. (ІІ місце).Про рівень освіти та науки на геологічному факультеті також свідчать результати участі студентів у різних міжнародних конкурсах і конференціях. Зокрема результати діяльності міжнародних студентських осередків (SEG, EAGE, AAPG) на геологічному факультеті (куратор – доц. Грищук П.І.):

 • Команда геологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка посіла 6 місце місце на міжнародних змаганнях Online GeoQuiz -2013, організованому Європейською асоціацією геовчених та інженерів (EAGE). В змаганнях взяли участь команди 12 провідних університетів Європи та світу.

 • Член осередку SEG, студент 3 курсу групи геофізиків Чернов Анатолій Петрович за результатами оцінювання доповідей отримав перемогу у факультетському етапі конференції "Шевченківська весна" 2013 р.

 • Член осередку SEG, студент 4 курсу – Віталій Бриков отримав грант для участі у симпозіумі лідерів студентських осередків (SLS) на конференції SEG 22-27 вересня 2013 р. (м. Х’юстон, США).

 • Товариство SEG визнало студентський осередок SEG КНУ імені Тараса Шевченка як такий, що має високі стандарти і йому присвоєно сертифікований рівень «Базовий» (25.09.2013).

Кількість студентів, які мають наукові публікації в 2013 р. – 42, у тому числі в фахових виданнях – 5. Кількість виступів на наукових конференціях (міжнародні, всеукраїнські, ВНЗ) – 64. Кількість переможців і призерів конкурсів наукових робіт: конкурси тривають, на факультетському рівні – 3. Кількість студентів, які отримують інші стипендії державного і регіонального рівня – 7.

2.4.4. Робота науково-методичної комісії факультету. За звітний період методичною комісією проведено 10 планових засідань, на яких опрацьовувалися питання у відповідності до затвердженого вченою радою геологічного факультету регламенту за такими напрямами:

 • Експертиза та рецензування підготовленої до видання навчально-методичної літератури.

 • Експертиза та узгодження навчальних та робочих програм дисциплін, що викладалися на геологічному факультеті у 2012-2013 н.р.

 • Аналіз навчально-методичної роботи кафедр геологічного факультету.

За звітний період узгоджено та передано до вченої ради факультету для затвердження програми та робочі навчальні програми дисциплін, що викладатимуться на геологічному факультеті у 2013-2014 н.р. Рекомендовано розміщення програм дисциплін та робочих програм курсів в інтернет-бібліотеці на сайті факультету. Комісія засвідчила 100 % забезпеченість факультету навчальними та робочими програмами курсів. Також комісією:

 • Надано і передано на розгляд вченої ради геологічного факультету рекомендації на публікацію 3 навчальних посібників: «Кримська геологозйомочна практика» (В.В. Манюк, В.В. Шевчук), «Базові терміни і поняття економічної геології» (В.А. Михайлов, М.М. Курило), «Безпека життєдіяльності під час проходження навчальних практик» (С.В. Корнєєнко). Також рекомендована до публікації монографія «Нетрадиційні джерела вуглеводнів України» (В.А. Михайлов, С.А. Вижва та ін.).

 • Надано рекомендації на розміщення на сайті факультету 4 посібників та навчально-методичних розробок до лабораторних робіт.

 • Підготовлені зміни та доповнення до переліку питань тестових завдань Державного іспиту за ОКР «бакалавр» за напрямом 6.040103 – Геологія.

 • Підготовлені зміни та доповнення до тестових завдань Державного екзамену за ОКР «бакалавр геології». Передані на затвердження вченою радою факультету та реалізовані при проведенні тестової частини ДЕ.

 • Підготовлені зміни та доповнення до оперативних навчальних планів 2013-2014 н.р.

 • Узгоджені, відредаговані та передані на розгляд вченої ради факультету зміни до навчальних планів підготовки фахівців за ОКР бакалавр геології по шістьох кластерах спеціалізації та ОКР магістр за спеціальностями «геологія», «геофізика», «гідрогеологія», «геохімія і мінералогія», «геологія нафти і газу», «геоінформатика», що стосуються переліку варіативних дисциплін. Перезатвердженні програми навчальних дисциплін та робочі програми навчальних дисциплін на 2013-2014 навчальний рік.

Методичною комісією факультету проводився аналіз, обговорення та надання пропозицій по питаннях, що надавалися на обговорення факультетам НМЦОНП університету.

2.4.5. Робота навчально-методичної комісії МОН: 17.05.2013 р. на базі геологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка відбулося засідання Методкомісії з геології МОН України, де було обговорено і прийнято новий стандарт бакалавра геології, підготовлений Робочою групою Методкомісії під керівництвом професора Михайлова В.А..

2.4.6. Пропозиції щодо удосконалення навчально-методичної роботи та організації системи контролю якості надання освітніх послуг в університеті:

1. Виконання програми по забезпеченню якості освіти в університеті.

2. Підвищити вимогливість до професорсько-викладацького складу щодо виконання ними своїх посадових обов’язків з відповідними заохочувальними та дисциплінарними наслідками.
3. Наукова робота
Динаміка наукового потенціалу. У зв’язку із скороченням фінансування держбюджетних наукових програм відбулось скорочення штатного розпису НДЧ геологічного факультету – з 31,3 ставки у 2012 р. до 29,8 ставок у 2013 р. Це вимагає інтенсивної роботи з пошуку позабюджетного фінансування, зокрема госпдоговорів в межах України та грантів у міжнародних наукових фондах.

Штатних співробітників НДЧ усього – 32, з них штатних наукових співробітників – 14, у тому числі: докторів наук – 1, кандидатів наук – 14, інженерно-технічних співробітників – 17 (інженерного складу – 15), з яких в 2013 р. захистили кандидатські дисертації – Тимченко Ю.А. та Хоменко Р.В. В 2013 р. за наказом та за результатами конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників НДЧ було підвищено на посадах двоє співробітників (старші наукові співробітники О.В. Шабатура та І.В. Квасниця).Проблема кафедр, де немає співробітників НДЧ (геології нафти і газу, геоінформатики).

Аналіз результатів наукових досліджень і розробок. У 2013 р. завершено виконання 3-го етапу держбюджетної фундаментальної теми та 2 держбюджетних прикладних теми. Основні результати:

 1. «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об'єктів і процесів» ( проф. Вижва С.А.):

Розроблено алгоритм та програмні засоби чисельних розрахунків параметрів анізотропії об’ємних пружних хвиль за результатами вимірювань на зразках гірських порід; автоматизовану систему чисельного і графічного аналізу параметрів анізотропії пружних хвиль анізотропних порід-колекторів за даними лабораторних ультразвукових вимірювань зразків керну та проведено її експериментальне випробування на зразках порід-колекторів.

Розроблено теоретичні основи електромагнітних зондувань геоелектричних розрізів шляхом вимірів динамічного опору та індуктивності заземленої лінії в режимі перехідного процесу. Проведено аналіз перехідних процесів в електромагнітному полі заземленої лінії в однорідних середовищах та в тонкому провідному шарі. Визначено ефективні параметри геоелектричного розрізу за результатами вимірів інтегральних характеристик заземленої лінії.

Розроблено алгоритм і програмне забезпечення для розв`язання прямих і обернених задач археомагніторозвідки; автоматичного розпізнання аномалій на магнітних картах високої детальності для інтерпретації даних малоглибинної томографії електричного опору. Побудовано геофізичні моделі, характерні для педосфери поліських і лісостепових ландшафтів. Розроблено теоретичні і методологічні засади управління геологічними даними при побудові національних баз даних геологічної інформації. Розроблено основні критерії управління геологічними даними при прийнятті управлінських рішень та розроблено їх класифікацію.

Запропонована методологія побудови математичних моделей гідрогеологічної складової геологічного середовища урбанізованих територій. На прикладі м. Києва створено макет геобази гідрогеологічних даних для системи локального моніторингу підземної гідросфери урбанізованих територій. На прикладі Дніпропетровської області створено макет геобази гідрогеологічної інформації для регіонального геолого-екологічного аналізу стану геологічного середовища.

Проведено аналіз способів діагностики низькопорових колекторів нафти і газу за даними геофізичних досліджень свердловин. Розроблено фізико-геологічні моделі складнопобудованих порід-колекторів та методичних прийомів кількісної інтерпретації даних промислової геофізики для діагностики низькопорових продуктивних відкладів нафти і газу.

Створено комплекс геологічних, фізико-геологічних та математичних моделей складних природно-техногенних систем. Визначено класифікаційні ознаки впливів небезпечних геологічних процесів на функціонування техногенних об’єктів. Створено концептуальну блок-схему кількісної оцінки та моделювання складних природно-техногенних систем. 1. «Розробка наукових засад геолого-економічної оцінки стану та перспектив розвитку мінерально-сировинної бази України» (проф. Михайлов В.А.):

Визначено принципи геолого-економічної оцінки потенціалу германієносності вугілля (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району Донбасу); вдосконалена методика підрахунку запасів супутнього германію у вугільних пластах Лисичанського ГПР. Розроблено наукові засади та запропоновано сучасні методики геолого-економічної оцінки вітчизняної мінерально-сировинної бази графітових родовищ та таких специфічних геологічних об’єктів, як геологічні пам’ятки України. Визначено перспективи видобутку сланцевого газу та інших нетрадиційних джерел вуглеводнів. Розроблено наукові засади геолого-економічної оцінки нафтогазоперспективних об’єктів східної частини українського сектору Чорного моря; розроблено напрямки подальших геологорозвідувальних робіт для підвищення інвестиційної привабливості об’єктів. Розглянуто можливості використання мікропалеонтологічного матеріалу для встановлення характеру сучасної седиментації як додаткового джерела інформації при розвідці та геологічному обґрунтуванні експлуатації вуглеводневих родовищ. Розроблено принципи геолого-економічної оцінки металічних і неметалічних корисних копалин на прикладі залізорудної, урановорудної, рідкісноземельної, флюсової сировини у світовому контексті.

 1. «Створення прототипу геологічного депозитарію території України та принципових засад його ефективного використання в якості державного надбання» (­­доц. Шнюков С.Є.):

Сформовано речовинну складову геологічного депозитарію України для магматичних утворень Корсунь-Новомиргородського плутону, а також, вибірково, метаморфічних та ультраметаморфічних утвореннь Інгульського мегаблоку УЩ. Поповнено комп’ютеризований комплекс аналітичного обладнання, методик та програмного забезпечення за рахунок придбання радіонуклідного джерела 241Am для визначення вмісту лантаноїдів у пробах. Створено біостратиграфічні, фаціальні та морфометричні моделі розвитку осадових комплексів східного схилу УЩ. Досліджено петрогеохімічні особливості гранітоїдів УЩ, проведено їх петрогеохімічну типізацію, визначені об’єкти з різним типом металогенічної спеціалізації. Створений інформаційний блок депозитарію речовинно-фізичних особливостей основних петротипів гранітоїдів УЩ, визначені основні групи геохімічних і петрофізичних ознак, які є найбільш значущими при міжрегіональному та міжформаційному порівнянні. Створено прототип комплексу музейних колекцій національного значення Геологічного музею КНУ.

Впровадження наукових досягнень у навчальний процес. На основі проведених наукових досліджень розроблено нових лекцій – 24, лабораторних і практичних робіт – 49. Зокрема, розроблено: «Геологічна інтерпретація геофізичних даних» (лабораторні роботи – 4 год.), «Економічна геологія» (практичні роботи - 8 год.), «Методи дослідження мінеральної речовини (4 лабораторні роботи)», «Основи петрографії» (2 лабораторні роботи), «Основи літології» (1 лабораторна робота), «Методи обробки геохімічних даних» (5 лабораторних робіт), "Експертиза та діагностика дорогоцінного, декоративного каміння та дорогоцінних металів" (10 лабораторних робіт), «Методи мінеральної термобарометрії» (3 лабораторні роботи), "Мінералогія і кристалографія" (факультативний лабораторний курс), Кристалохімія"(факультативний лабораторний курс), "Петрографія кристалічних порід УЩ" (1 лабораторна робота), «Прикладна мінералогія» (2 лабораторні роботи), «Основи мікропалеонтологічного аналізу» (1 лабораторна робота), “Моделювання геологічних процесів і структур” – 5 лабораторних, “ГІС в геології” – 4 год. Лабораторних, «Економічна геологія» (практичні роботи 8 год.), «Корисні копалини України» (4 год.), «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин» (4 год.), "Ринок дорогоцінного і декоративного каміння та ювелірних виробів" (10 лекцій), "Палеонтологія» (1 лекція), "Екологія» (1 лекція), «Основи мікропалеонтологічного аналізу» (1 лекція), «Проблеми стратиграфії» (1 лекція), Палеонтологія" (1 лекція), "Екологія" (1 лекція), «Корисні копалини України» (4 год.), «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин» (4 год.)

Впровадження наукових досягнень у виробництво. Планується до кінця року отримати 6 актів впровадження наукових розробок у виробництво. 15.05.2013 р. – виступ проф. Михайлова В.А. на слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки «Видобуток сланцевого газу в Україні: перспективи і виклики».

Договірна тематика. За період до 15.10.2013 на геологічному факультеті заключено 6 договірних тем на загальну суму 71,73 тис. грн.:

 • Михайлов В.А. «Виконання послуг по виготовленню карти-схеми родовищ і проявів дорогоцінного і колекційного каміння України у картографічній системі «Mapinfo»», 15 тис. грн.

 • Шнюков С.Є. «Детальні дослідження мінеральної сировини – силікатний аналіз зразків» 17,1 тис грн.

 • Шнюков С.Є. «Детальні дослідження мінеральної сировини – силікатний аналіз зразків» 34,2 тис грн.

 • Шнюков С.Є. «Детальні дослідження мінеральної сировини – силікатний аналіз зразків» 3,0 тис грн.

 • Шнюков С.Є. «Детальні дослідження мінеральної сировини – силікатний аналіз зразків» 2,43 тис грн.

Проблема За рік подано десятки проектів на виконання госпдоговірних робіт. Завдяки скрутному становищу геологічної галузі України проекти залишилися тільки проектами.

Гранти. В 2013 р. співробітниками факультету отримано 10 грантів від різних організацій, кошти отримано тільки по 5 грантам загалом - 205 тис грн. (табл. 12).
Таблиця 12

Гранти, отримані співробітниками факультету в 2013 р.

Назва

Науковий керівник, учасник

Тис. грн.

Грант Державного агентства з питань науки, інновацій і інформації України при Фонді фундаментальних досліджень «Розробка геолого-генетичної моделі бурштиноносних відкладів України і Білорусі як основи прогнозування родовищ викопних смол»

Нестеровський В.А.

80.0

Грант Президента України для молодих учених «Сучасні геофізичні технології при дослідженні взаємозв`язків між природними та історичними процесами в житті давніх культурних спільнот»

Бондар К.М.

75.0

SEG International Exposition and 83rd Annual Meeting та SEG Workshops , м. George R. Brown Convention Center | Houston, Texas | USA (Ільченко Тетяна, 4-й курс, 7.070702)

Шнюков С.Є.

40.0

Грант від організаторів конференції «Уральская минералогическая школа»

Никанорова Ю.

8.0

Грант на виконання спільних українсько-російських проектів «Вендские осадочные бассейны Восточно-Европейской платформы: сравнительное изучение биот, биостратиграфия и корреляция» Державний фонд фундаментальних досліджень України

Мєнасова А.Ш.

2.0

«Вилучення метану закритих шахт: гірничо-геологічне і технологічне обґрунтування на 2011-2015 рр.»

Бондар К.М.

-

Державного фонду фундаментальних досліджень і Російського фонду фундаментальних досліджень «Міждисциплінарні дослідження ранньопалеолітичних стоянок України і півдня Росії: археологія, геологія, хронологія, реконструкція палеосередовища і міграцій найдавніших гомінідів»

Бондар К.М.

-

Проект Німецького археологічного інституту Ukraine: Die Infrastruktur im Gebiet der Dnepr-Donec-Wasserscheide in spätrömischer Zeit und zu Beginn der Völkerwanderungszeit.

Бондар К.М.

-

Польсько-український проект Національного наукового центру BADANIE CMENTARZYSKA KULTURY KOMAROWSKIEJ W BUKIVNEJ NAD GÓRNYM DNIESTREM

Бондар К.М.

-

Грант на виконання спільних українсько-російських проектів «Вендские осадочные бассейны Восточно-Европейской платформы: сравнительное изучение биот, биостратиграфия и корреляция» Державний фонд фундаментальних досліджень України

А.Ш. Мєнасова

-
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка