Зразок оформлення різних видів літературних джерелДата конвертації05.03.2017
Розмір29.1 Kb.
Зразок оформлення різних видів літературних джерел
Монографії (один, два або три автори):

Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки: Пер. з апгл. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

Smith А. D. National identy. – L.: Penguin Books, 1991.

Монографії (чотири автори):

Социальная психология: Учеб. пособие для студентов ун-тов / А.В. Петровский, В.В. Абраменкова, М.Е. Зеленова, М.Ю. Кондратьев / Под ред. А.В. Пстровского. – М.: Просвещение, 1987. –224 с.Монографії (п'ять та більше авторів):

Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. - К.: Либідь, 1993.– 288 с.Багатотомні видання:

Город в средневековой цивилизации Западной Европм: В 4 т. / Ин-т всеоб ист. РАН. – М.: Наука 1999. Т.1. Феномен средневекового урбанизма. – 390 с.Збірки наукових праць:

Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська; Вступ, ст. І.М. Дзюби; Перед, сл. М. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. -592 с.Словники:

Словник античної міфології / Уклад. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів; вступ, ст. А.О. Білецького / Відп. ред. А.О. Білецький. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1989. - 240 с.


Складові частини книги:

Флоря Б.Н. Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа // История Европы: В 8 т. – М.: Наука, 1993. – Т. 3. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). - Ч. V. - Гл. 2. – С. 411–431.Збірки наукових статей:

Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сборник статей / Отв. ред. П.Ю. Уваров. – М.: РГГУ, 2001. – 250 с.Складові частини збірника:

Дмитриев М.В. Польская шляхта в XVI – XVIII веках // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред. В.А. Ведюшкин. –М: Археографический центр, 1997. - С. 192-215.Складові частини журналу:

Фукуяма Ф. Конец истории? //Вопросы философии. – 1990. – №3. – С. 134–155.Статті в енциклопедії:

Мицик Ю.А. Дорошенко Михайло //Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002. – С. 139–140.Дисертації:

Качура Ю.Б. Югославия в концепциях и внешней политике США в 60-х гг.: Дис... канд. истор. наук: 07.00.02. – М., 1989. – 185 с.Автореферати дисертацій:

Брусиловська О.І. Політика США щодо країн Східної Європи після Другої світової війни: аналіз концепцій сучасної американської політології: Автореф. дис... канд. істор. наук: 07.00.02. / Одеський нац. ун-т. – Одеса, 1996.– 18 с.Довідкові видання:

Абетка української політики: Довідник / Авт.-упоряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, О. Воробйов та ін. — К.: Смолоскип, 2000. – Вип. 3 – 268 с.Правители Европы. Справочное издание / Отв. ред. О.А. Довгополова. – Одесса: Полис, 1998. – 527 с.

Інструкції:

Інструкція до "відкритого листа" на право проведення археологічних досліджень на території України (тимчасова): Затв. Інститутом археології НАНУ 12.05.1998. – К, 1998.– 17 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка