Зразки оформлення документів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України та укладення контракту згідно з проходженням за конкурсомСкачати 59.89 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір59.89 Kb.
Зразки оформлення документів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України та укладення контракту згідно з проходженням за конкурсом
Загальна інформація
Заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії, попередньо завізовані завідувачами відповідних кафедр (зразок 1), подаються претендентами особисто до секретаріату конкурсної комісії (відділ кадрів і державної служби) до 30 квітня 2013 року.

Вчена рада Національної академії (факультету) розглядає питання щодо обрання науково-педагогічних працівників. Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою Національної академії (факультету).


Зразки документів, необхідних для участі в конкурсі та контракту:

Зразок 1. Заява на участь у конкурсі.

Зразок 2. Список наукових і навчально-методичних праць.

Зразок 3. Звіт.

Зразок 4. Рецензія на відкриту лекцію (у разі потреби).

Зразок 5. Витяг з протоколу засідання кафедри.

Зразок 6. Контракт (проект) 2 примірники.

__________________ ______________ ___________

посада ПІБ

Зразок 1

Заява на участь в конкурсі *

Президенту Національної академії державного управління при Президентові України


Ю.В.Ковбасюку
посада, прізвище, ім’я, по батькові особиЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ________ кафедри _____________ Національної академії державного управління при Президентові України.

Дата
Підпис

До заяви додаю:  1. Копію диплома про вищу освіту.

  2. Копію диплома кандидата наук.

  3. Копію атестата доцента.

  4. Копію диплома доктора наук.

  5. Копію атестата професора.

  6. Список наукових і навчально-методичних праць.

* Примітка: заява пишеться претендентом власноруч кульковою ручкою з темним чорнилом і візується завідувачем кафедри. Копії документів про освіту подаються у разі їх відсутності у відділі кадрів і державної служби Національної академії.

Зразок 2


Список*

наукових і навчально-методичних праць кандидата (доктора) наук, доцента
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ


посада, яку обіймає на даний час особа)

Наукові праціНазва роботи


Друк. чи рукопис.

Видавництво, журнал (назва, №, рік)

К-сть стор. або друк. арк.

Прізвища співавторів

Навчально–методичні розробки

*Примітка: документ готується шрифтом 14 кегля

__________________ ______________ ____________ посада ПІБ


Зразок 3

ЗВІТ *

про навчально-методичну та наукову роботу (посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання особи, яка претендує на зайняття вакантної посади) за період дії попереднього контракту або дії строкового договору.


Навчально-методична робота:

Протягом звітного періоду . . .Наукова робота:

Умови попереднього контракту виконані в повному обсязі.

Звіт (посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання особи, яка претендує на зайняття вакантної посади) розглянутий і затверджений на засіданні кафедри (назва кафедри, дата проведення засідання, номер протоколу).

Посада
Прізвище, ім’я,

по батькові


Головуючий на засіданні кафедри, (завідувач кафедри, перший віце-президент)


Прізвище, ім’я,

по батькові*Примітка: документ готується шрифтом 14 кегля

__________________ ______________ ____________

посада ПІБ
Зразок 4

Рецензія (у разі потреби) *

на відкриту лекцію (посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання особи, яка претендує на зайняття вакантної посади)


(Посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання осіб, які здійснюють рецензування відкритої лекції) прослухали відкриту лекцію (посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання особи, яка претендує на зайняття вакантної посади) з (назва дисципліни), яка відбулася ___________________ (дата проведення).

План відкритої лекції передбачав. . . .


Вважаємо, що рівень обговорюваної відкритої лекції (посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання особи, яка претендує на зайняття вакантної посади) повністю відповідає вимогам і свідчить про відповідну кваліфікацію та педагогічний досвід.

Рецензія обговорена і затверджена на засіданні кафедри ______________ (дата обговорення, номер протоколу).


Рецензенти:

ПрофесорДоцентДоцентГоловуючий на засіданні кафедри

*Примітка: документ готується шрифтом 14 кегля

__________________ ______________ ____________

посада ПІБ

Зразок 5
Витяг *з протоколу № ___ засідання кафедри ______________________ від __________

Всього членів кафедри – ___.

Кількість присутніх членів кафедри – ___.


Слухали:

про надання рекомендації щодо обрання на посаду __________ (науковий ступінь, вчене звання претендента на зайняття вакантної посади)________, прізвище, ім’я, по батькові відповідно до поданих документів на проходження конкурсу.

Виступили:

___________ (П.І.Б) звітував про свою навчально–методичну, наукову та профорієнтаційну роботу та відповів на запитання, що стосувались його викладацької і наукової роботи. Присутні також обговорили відкриту лекцію, проведену (П.І.Б), та затвердили звіт і рецензію, які додаються.

Доценти___________ позитивно оцінили звіт та професійну роботу ________(П.І.Б) та запропонували рекомендувати (П.І.Б) на посаду ___________. Головуючий на засіданні також підтримав цю пропозицію і запропонував перейти до голосування з цього питання.

Проводиться відкрите голосування членів кафедри з питання надання рекомендації ______________(П.І.Б.) щодо укладення контракту на посаду ______________ відповідно до поданих документів на проходження конкурсу. Результати голосування:

"За" - __.


"Проти" - __.

"Утримались" - __.Ухвалили:

рекомендувати _________________ на посаду ___________ згідно з проходженням за конкурсом.

Головуючий на засіданні кафедри, (завідувач кафедри, перший віце-президент)

*Примітка: документ готується шрифтом 14 кегля

__________________ ______________ ____________посада ПІБ


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка