«Знаємо та реалізуємо свої права»Скачати 159.98 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір159.98 Kb.
Тренінгове заняття на тему:

«Знаємо та реалізуємо свої права»


Мета:

сприяти формуванню правового світогляду підлітків, який включав би систему теоретичних поглядів на права, і на цій основі формувати відповідну активну позицію підлітків у реалізації прав у житті.

Завдання:

самооцінка учасниками рівня своїх знань про права дитини; ознайомлення підлітків з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини; стимулювання соціальної активності й ініціативи підлітків-лідерів; формування навичок правомірної поведінки підлітків і навчання діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права;

виховання в підлітків непримиренності до протиправної поведінки, формування навичок правомірного реагування на неправомірні дії однолітків; вироблення в підлітків-лідерів мотивації до організації просвітницької роботи серед однолітків; формування в підлітків-лідерів навички надання одноліткам необхідної підтримки, консультативної допомоги у проблемах, пов'язаних із правами дитини.Основні

поняття для засвоєння:

декларація, конвенція, закон, права дитини, права (економічні, політичні, громадянські, соціальні, екологічні, культурні), нормативно-правовий акт, правозахисні організації.

Обладнання:

текст епіграфу, анкети учасника тренінгу (початкове та заключне опитування), правила проведення тренінгу, завдання тренінгу, законодавство України про захист прав дитини, міжнародне законодавство про права дитини, виставка на тему.


1. Слово вчителя!
Тема сьогоднішнього заняття «Знаємо та реагуємо свої права». Теоретичний і практичний матеріал сьогоднішнього тренінгу має на меті краще пізнати себе, допомогти вам усвідомити глибинний зміст і суть прав дітей, навчитись аналізувати, регулювати свою поведінку, ознайомитися з правилами та механізмом захисту прав дитини.
Дане заняття не є серією лекцій, які бажано слухати в тиші, записувати та запам'ятовувати. Заняття дасть вам змогу розглянути вже напрацьований досвід у сфері прав дитини, їх розвитку. У ході заняття планується ознайомлення з текстом Конвенції ООН «Про права дитини» та перегляд відеоматеріалів.
З дитинства відоме слово «тренування». Слово «тренінг» означає те ж саме – тренування нових навичок. Наш сьогоднішній тренінг буде складатися з трьох блоків: вступного, основного та заключного.
Сьогодні наша зустріч присвячена правам і обов’язкам кожної дитини нашої країни. Ми не лише дізнаємося про права і обов’язки, а й зрозуміємо значущість таких важливих документів, як Декларація прав дитини та Конвенція про права дитини. Дізнаємося про те, як закони захищають і охороняють дітей у нашій країні.
Кожна дитина потребує піклування і доброзичливого ставлення до себе, відчуття своєї необхідності. Ці чинники впливають на здоровий розвиток дитини, формування її особистості, моральних та етичних норм.

Таємнича хвилина

Слово вчителя: У мене в руках чарівна скринька, у ній – найцінніший скарб планети Земля. Хто з вас хоче його побачити, може зазирнути, але поки що не розповідати, кого він там побачив і мовчати аж доки всі найдопитливіші та найсміливіші не зазирнуть на дно скриньки.(Діти по черзі заглядають у скриньку).

- То кого ви побачили у чарівній скриньці?(Діти називають себе, бо на дні скриньки – дзеркало).

- Так, ви побачили в чарівному дзеркалі кожен себе.
Людина – найцінніший скарб.
Чому ж слід навчитися, захищаючи свої права?
Це довгий список, але, перш ніж навчитися захищати права, треба дізнатись, які саме права є в дитини та яким чином їх можна захистити. Саме на ці запитання ми будемо шукати відповіді під час сьогоднішнього тренінгу.

У різні епохи неоднаково дивилися на виховання і догляд за дітьми. Раніше діти не мали іграшок, свого дитячого одягу. І тільки триста років тому на дітей починають звертати увагу, шиють дитячий одяг, створюють дитячі книги, дитячі пісні та музику. У 1959 році було прийнято Декларацію прав дитини. У 1989 році всі прогресивні країни світу, у тому числі і наша Україна, підписали Конвенцію прав дитини. У 1991 році в Україні був прийнятий Закон про охорону дитинства.


Вправа 1

«Правила тренінгу» (2-3хв)

Мета: установлення атмосфери довіри та співпраці між учасниками

тренінгу.Обладнання: великий аркуш паперу, маркери.

Хід проведення

На початку тренер пропонує кілька правил, далі учасники тренінгу його доповнюють. Правила вписуються маркером на великий аркуш паперу та вивішуються на видному місці. Отже, кожний з учасників тренінгу буде (нижче подаємо приблизний перелік правил):

• доброзичливим;

• коректним;

• тактовним;

• толерантним;

• терпимим;

конструктивним;

• говорити від свого імені;

• активним;

• говорити на тему;

• говорити лаконічно;

• дотримуватись «правила руки» (піднімати руку, коли бажає висловити свою думку);

• дотримуватись «правила двох рук» (тренер або будь-який з учасників піднімає дві руки, коли в аудиторії стає шумно).


Вправа 2.

«Знайомство учасників тренінгу» (3-5хв)

Мета: створення емоційно комфортної атмосфери довіри, розкутості, подолання сором'язливості, що сприяє результативній спільній роботі учасників тренінгу.

Обладнання: бейджі або листочки клейкого паперу, фломастери.
Хід проведення

Тренер пропонує кожному учаснику тренінгу написати ім'я, яким би він хотів, щоб його називали у групі.Асоціації

Потім на ватмані можна написати слово, що асоціюється в нього з поняттям «право». Можна намалювати символ (емблему), що відображає індивідуальність, захоплення, переконання.

Далі необхідно, щоб кожний стисло прокоментував написане слово, що асоціюється в нього з поняттям «право».
Вправа 3.

АНКЕТА УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ

(початкове опитування)

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Ваш вік і клас, у якому навчаєтесь.

3. Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?

4. Чи актуальна сьогодні проблема захисту прав дитини?

5. Які права та свободи, на вашу думку, захищає міжнародне та українське законодавство?

6. Чи можете ви сказати, що добре обізнані з міжнародним та українським законодавством, яке захищає права дитини:

а) так;

б) ні;


в) у деякій мірі.

7. Де ви отримали знання про права дитини:

а) на уроках правознавства;

б) на спецкурсі під назвою;

в) ваш варіант.

8. Чи хотіли би більше дізнатись про законодавство, що захищає права дитини: а) так; б) ні.


Вправа 4.

«Які умови необхідні для захисту прав дитини?»

(5-10хв)

Мета: сприяти зміні фокуса точки зору учасників на проблему порушення прав дитини; наочно продемонструвати соціальні й емоційні зв'язки, що забезпечують необхідні умови для виживання й розвитку дитини.

Обладнання: сім смужок паперу, що кріпляться голками, на кожній з яких великими буквами (так, щоб можна було прочитати із залу) написано одне з таких слів: «ДІВЧИНКА», «РОДИНА», «ДІМ», «ОСВІТА», «ЛЮБОВ», «ПРАВА», «НАДІЯ»; 7 різнобарвних товстих вовняних ниток (1,5 м), ножиці.
Хід проведення

Вчитель: Народжується дитина. Щоб вона стала людиною, слід оточити її любов'ю, піклуванням. Звернемось до Конвенції ООН «Про права дитини», де записано: «Кожна людська істота до досягнення 18-річного віку - дитина».
Запитання: Чому для захисту прав дитини було прийнято окремий законодавчий акт, який називають «Світовою конституцією прав дитини», Конвенцію про права дитини? (Тому, що дитину ані в чому не можна порівнювати з дорослими).

Перед початком випробування методики тренер просить групу сісти півколом, щоби створити своєрідний амфітеатр. Потім із числа учасників тренер вибирає сім осіб, які одержують картки зі словами. Учасники майбутньої дії стають спиною до аудиторії - «глядача» - та прикріплюють свої картки на груди так, щоб до визначеного часу «глядачі» їх надпис прочитати не могли. У центр півкола викликається учасник, який одержав картку зі словом «ДИТИНА». Потім тренер починає розповідати історію, запрошуючи у визначених моментах увійти в коло дії по черзі інших з вибраних ним шести учасників. Кожний із них один із кінців кольорової нитки, запропонованої тренером, затискає в руці, а інший кінець віддає «ДИТИНІ». Таким чином, поступово «ДИТИНА» опиняється в колі, з'єднана з кожним з інших учасників дії кольоровою ниткою.
ІСТОРІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ (РОЗПОВІДЬ ВЧИТЕЛЯ)
Зараз я розповім вам історію, складену на підставі фактів, що мали місце в дійсності.

 1. Отже, жила-була дівчинка. Вона росла дуже щасливою дитиною. У неї були мама й батько, бабуся й дідусь і навіть старший брат. У дівчинки була РОДИНА. (Тренер виводить учасника, якому була віддана картка «РОДИНА», і з'єднує його ниткою з «ДИТИНОЮ».)

 2. Усі члени родини дівчинку дуже любили та піклувались про неї, вона знала тоді, що таке дійсна ЛЮБОВ. (Виводиться учасник із карткою «ЛЮБОВ». Протягується друга ниточка.)

 3. Родина дівчинки була досить забезпеченою й жила у великому та світлому будинку. (Виходить учасник із карткою «ДІМ»; протягується ниточка.)

 4. Дівчинка училась у школі-гімназії, одній із кращих у їхньому місті, вона одержувала ОСВІТУ. (Вихід наступного учасника з карткою «ОСВІТА», протягується ниточка.)

 5. У такий спосіб дотримувались ПРАВА маленької людини. (Вихід учасника з карткою «ПРАВА»; протягується ниточка.)

 6. Дівчинка з НАДІЄЮ дивилась у майбутнє. (Вихід учасника з карткою «НАДІЯ»; протягується ниточка.)

 7. Але так уже сталось, що майже в один рік батько та старший брат дівчинки загинули в автокатастрофі. Мама, не справившись із таким горем, почала сильно пити, а бабуся й дідусь, не перенісши лиха, що прийшло, вмерли один за одним. Так у дівчинки не стало РОДИНИ. (Тренер входить у коло й перерізає ножицями ниточку «ДИТИНА»-«РОДИНА».)

 8. А разом з рідними пішла й ЛЮБОВ. (Тренер розрізає нитку «ДИТИНА»-«ЛЮБОВ».)

 9. У дівчинки не стало й ДОМУ. (Тренер ріже нитку «ДИТИНА»-«ДІМ»), тому що мама продала його за борги.

 10. Дівчинка разом з мамою опинилась на вулиці. Вона перестала ходити до школи. (Тренер обриває нитку «ДИТИНА»-«ОСВІТА».)

 11. Права дівчинки не дотримувались, тому що з нею поруч не було дорослих, які би про неї піклувались. (Тренер розрізає нитку «ДИТИНА»-«ПРАВА».)

 12. Лише світле проміннячко НАДІЇ ледь жевріло в її душі (єдина нитка, що залишається нерозрізаною).

 13. Час спливав, і одного разу дівчинку небайдужі люди привели в сімейний дитячий будинок. Тепер вона вважає, що їй дуже поталанило. З нею поруч з'явились чоловік і жінка, яких вона вже називає мамою й батьком, у неї є брати та сестри (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА»-«РОДИНА»).

 14. Дівчинка відчуває, що її люблять (тренер зав'язує нитку «ДИТИНА»-«РОДИНА»).

 15. У неї знову з'явився ДІМ, де вона почуваєш себе затишно й комфортно (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА»-«ДІМ»).

 16. Дівчинка знову почала ВЧИТИСЬ (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА-«ОСВІТА»).

 17. Дівчинка знову могла сказати: «Я - людина, нехай поки маленька, але я маю ПРАВА (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА»-«ПРАВА»).

 18. Як добре, що є добрі люди, і як важливо не розстатися з НАДІЄЮ.


Висновок: Це дуже сумна історія однієї дівчинки. Але вона напевно допомогла кожному відшукати відповідь на запитання: які ж умови необхідні кожній дитині для повноцінного життя та розвитку. Давайте обміняємось думками.
Запитання до учнів:

 1. Що ви відчували, коли я перерізала нитки?

 2. Що ви відчували, коли я зв'язувала нитки?

 3. Чи згодні ви з тим, що не треба розставатися з надією?

(На дошці вчитель прикріплюється табличка: ПРАВО НА ЖИТТЯ).


Вправа 5

Робота в групах з документами

Потреба у такому особистому захисті дитини була проголошена у Декларації, у Конвенції, у Законі про охорону дитинства і у Конституції. Ви поділені на 3 групи. Кожна група отримує документ і має завдання дізнатися і повідомити своїм друзям про один із документів.


Виступ 1-ї групи: Декларація – це документ, у якому викладено важливі правила, обов'язки для всіх людей. Дітям у різні епохи жити було нелегко, не було законів, які б оберігали їхнє життя. У 1959 році було прийнято «Декларацію прав дитини».

Декларація – це просто

Оголошення всіх прав.

Є права й в дітей, звичайно,

Треба, щоб усяк їх знав.

Знайте ж, що усі ми – рівні

Від народження в правах,

І людина змалку вільна,

Наче в небі синій птах.

Знайте ж, змалечку всіх діток

Треба вчить, оберігать,

І ніхто в усьому світі

їх не сміє ображать.

Треба діткам всього світу

Не сваритись, а дружить,

І по правилах хороших,

По закону треба жить.
Виступ 2-ї групи: Конвенція – головний міжнародний документ шодо захисту дітей. У 1989 році всі прогресивні країни світу підписали «Конвенцію прав дитини». Конвенція ООН має 54 статті, написані шістьма мовами.

Книга прав дитини – це закон, вона називається Конвенція ООН.
Виступ 3-ї групи: Закон – документ, нормативний акт, прийнятий вищим органом державної влади. На основі Конвенції Україна у 1991 році прийняла Закон «Про охорону дитинства».

Розквітай, прекрасна Україно,

Рідна земле, матінко моя,

Бо законом право дано,

Щоб жив, учився і ріс я.
Молодці, ви дуже гарно підготували виступи і багато знань взяли для себе.
Вправа 6

Презентація «Права дитини»

Робота в групах

Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права.

Життя кожної дитини є найціннішим. І ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Отже, перше найголовніше, невід'ємне право – на життя.

Для роботи потрібно три (шість) групи. Кожній групі буде роздана невелика інформація. Ваше завдання – визначити, про яке право йде мова. Намалювати його. І представити командам, щоб ті відгадали.

ПРАВО НА ІМ`Я).

ПРАВО НА ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ).

ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ).

ПРАВО НА ОСВІТУ).

ПРАВО НА ЛЮБОВ І ПІКЛУВАННЯ.

ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ).


Вправа 7

«Чи знаєш ти зміст Конвенції про права дитини?»

(таємничі коробочки)

 • Усі діти мають право на любов і піклування.

 • Кожна дитина має право їсти тільки: гамбургери.

 • Усі діти рівні у своїх правах.

 • Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни.

 • Кожна дитина може нецензурно висловлюватися, якщо вона цього схоче.

 • Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.

 • Усі діти мають право на освіту.

 • Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату.

 • Діти мають право висловлювати свої погляди.

 • Кожна дитина має право відмовитися від обіду.

 • Усі діти мають право на медичну допомогу.

 • Кожна дитина має право одержувати сніданок у ліжко.

 • Особлива турбота – дітям-інвалідам.

 • На життя та охорону здоров’я.

 • На навчання.

 • На ігри, розваги, відпочинок

 • На користування бібліотеками, відвідування пам’яток культури.

 • На свободу об’єднань і мирних зібрань .

 • На захист від роботи, яка шкодить здоров’ю і розвитку .Вправа 8

Права казкових героїв
А зараз ми з вами будемо в ролі суддів.


 1. 3 якої казки ілюстрація? («Колобок»).

 2. Яке право Колобка порушено у казці? (право на життя).

 3. Згадаймо казку «Бридке каченя» .

 4. Яке право бридкого каченяти було порушено? (всі рівні у правах).

 5. Які права Попелюшки порушувала мачуха? (право на відпочинок).Вправа 9

Кросворд


В

І

Д

П

О

Ч

И

Н

О

КІ

Н

Ф

О

Р

М

А

Ц

І

Я
П

І

К

Л

У

В

А

Н

Н

Я

Х

А

Р

Ч

У

В

А

Н

Н

Я

О

С

В

І

Т

А


 1. Яким правом дитини ви користуєтесь після того, як провчитеся навчальну чверть? (відпочинок)

 2. Яким правом ви користуєтесь, коли йдете у бібліотеку? (Інформація)

 3. Що означає цей знак? (Піклування)

 4. Яким правом ви користуєтесь, коли йдемо в столову чи на кухню? (харчування)

 5. Назвіть право дитини, яким ви користуєтесь кожен день. (Освіта).

 6. Так яке ключове слово нашого заходу? (Право).

Але права нерозривно пов'язані з обов'язками.


А що таке обов'язок? Обов'язок, діти, це те, що ви повинні робити, щоб бути корисними собі та оточуючим.


 1. Наш обов'язок - старанно вчитися.

 2. Берегти природу, пам'ятки культури.

 3. Берегти шкільне майно.

 4. Дотримуватись моральних норм поведінки.

 5. Дотримуватись правил особистої гігієни.

 6. Дотримуватись правил дорожнього руху.


ІІІ. Заключний етап. Висновок

Шановні учні! Ваша найближча мета – знайти, визначити і зайняти своє місце у суспільстві. Кожний із вас – частинка суспільства, і наскільки гармонійним буде ваше співіснування, залежить переважно від вас як особистості. Людина від народження наділена правами, а з часом у процесі життя, після досягнення встановленого законом віку, набуває здатності мати обов’язки і нести відповідальність за свої дії.Однак пам’ятайте: поряд із вами живуть люди, які також мають права. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших – це своєрідне мистецтво. Досягти такого балансу можливо не тільки завдяки високій правовій свідомості, грамотності чи через страх перед відповідальністю, а перш за все тоді, коли ти в своїх діях керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю, повагою до оточуючих. Народна мудрість гласить: «Якого ставлення бажаєш до себе – так стався і до інших», «Що посієш – те й пожнеш», «Людина – коваль свого щастя», «Життя прожити – не поле перейти», і ці вислови не потребують доказів, оскільки перевірені віками.

Найважливішою для людини та суспільства відносини, упорядковані нормами права, тобто нормами, записаними в законах, і кожна людина перебуває під їхнім впливом.

Нині Україна просувається по шляху побудови правової держави. У цей період важливим є формування у народу України нового правового мислення, набуття знань про життєво необхідні закони й уміння використовувати їх у повсякденному житті.

Ви, учні, не повинні бути осторонь, оскільки молодь – це та сила, яка в змозі здійснити перетворення на краще і забезпечити більш справедливе майбутнє держави.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка