Змістовий модуль І «Науково-методичні засади музичного виховання в початкових класах загальноосвітньої школи»Скачати 43.31 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір43.31 Kb.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

«Науково-методичні засади музичного виховання в початкових класах загальноосвітньої школи»
Лекція 1. Мета, завдання, принципи музичного виховання в початкових класах загальноосвітньої школи
Загальні питання становлення музичного виховання загальноосвітній школі. Музично-естетичне виховання, як важливий фактор цілісного виховання особистості. Роль музики в загальному процесі виховання. Мета і завдання шкільного предмету музика.

Поняття «музична культура». Завдання уроків музики. Види музичної діяльності. Актуальність пролблеми музично-естетичного виховання молодших школярів на сучасному етапі.

Розвиток теорії і методики музичного виховання в історії початкової школи. Основні особливочті музичного виховання в зарубіжних країнах. Виховання естетичного відношення виховання до музичної діяльності.

Лекція 2. Види музичної діяльності молодших школярів
Музичне сприймання і методи його розвитку в молодших школярів. Особливості музичного сприймання дітей. Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором. Єдність емоційного і свідомого на уроках музики.

Особливості хорового співу, як виду мистецтва, виховне значення хорового співу. Дичячий голос і особливості його розвитку. Робота над формуванням вокально-хорових навичок. Пісенний репертуар, вимоги до його підбору.

Музична грамота в структурі уроку. Призначення музичної грамоти в школі, основні принципи й методи її освоєння. Формування понять зі звуковисотності в музиці. Освоєння метроритмічних особливостей музики. Ознайомлення з формою музичного твору. Реаліхация принципу наочності при оволодінні елементами музичної грамоти.

Формування музично-рухових навичок учнів 1-4 класів. Зміст хореографічної діяльності дітей початкових класів.


Лекція 3. Дитяча музична творчість
Види творчих завдань: розвиток почуття ритму, художньо-образних уявлень, під час гри на дитячих музичних інструментах.

Дитяча музична творчість – органічний елемент різних видів музичної діяльності : співу, слухання музики, грі на дитячих музичних інструментах. Музична творчість- невід’ємний елемент кожного уроку музики. Класифікація музичних інструментів. Педагогічна доцільнисть гри на дитячих музичних інструментах. Варіанти їх застосування на уроках музики в початкових класах.

Творчі завдання в співацькій діяльності

Музично- ритмічні рухи: образні(пластичні етюди, інсценізації), диригування, танцювальні, ігрові, рухи, що відтворюють елементи музичної мови, імітація гри на музичних інструментах.


Лекція 4. Структура уроку музики в початкових класах загальноосвітньої школи
Взаємозв»язок видів музичної діяльності та інші особливості структури уроку. Доцільність комплексної структури уроку. Напрямки і забезпечення взаємозвязку компонентів уроку. Програми за тематичними принципами. Навчальний матеріал. Розробка завдань уроку музики. Єдність морального і естетичного виховання в початкових класах.

Урок основна форма організації навчально – виховного процесу. Подібність і відмінність уроку музики з уроками інших предметів.

Розвиток музичних здібностей молодших школярів на уроках музики. Індивідуальний та диференційований підхід до учнїв.

Сучасні вимоги до уроку в початкових класах. Міжпредметні зв язки уроку музики з іншими уроками в початкових класах.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 111

«Науково-методичні засади музичного виховання в початкових класах загальноосвітньої школи»
Лекція 1. Концепція музичного виховання школярів на основі української національної культури – музичного фольклору. Характеристика програм «Музика» міністерства освіти і науки України.

Ставлення до українського музичного фольклору як невід’ємної частини духовного життя народу, визнання провідної ролі фольклору в музичному навчанні і вихованні дітей; звернення до народної музичної творчості крізь призму її життєвих зв'язків з духовним, матеріальним та практичним світом людини; вивчення українського музичного фольклору в діалектичній єдності з фольклором інших народів; ознайомлення з професійною музикою крізь призму її фольклорних джерел; розкриття естетичного змісту народної музики, на основі осягнення школярами суті й особливостей музичного мистецтва.

Характеристика програм «Музика».
Лекція 2. Музичне сприймання і методи його розвитку в молодших школярів.

Музичне сприймання – основний вид музичної діяльності, оскільки саме воно передує всім іншим.

Особливості музичного сприймання дітей; основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором; вступне слово вчителя; методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання й аналізу музики. П’єси українських композиторів. Використання творів образотворчого мистецтва. Проблемні ситуації в ході сприймання музики.
Лекція 3. Хоровий спів як основний вид музично-виконавської діяльності дітей.

Хоровий спів – один з найулюбленіших видів музичної діяльності дітей. Його значення різноманітне: сприяє розвиткові не лише музичних здібностей і голос дитини, а й мислення, мовлення, розширення словникового запасу. Хоровий спів, викликаючи в молодших школярів яскраві емоції, впливає на естетичні і моральні почуття.Формування співацьких навичок. Розвиток внутрішнього слуху, як умов співу. Розучування пісні. Поєднання пояснень з показом. Зорові уявлення під час співу. Формування художньої й самооцінки. Виразність – головне завдання співу.
Лекція 4. Музична грамота в структурі уроку музики, основні принципи й методи її засвоєння.
Завдання музичної грамоти: а) музично-історичні, набуті на основі ознайомлення школярів з творами народної творчості, композиторів минулого і сучасного ( про музичні жанри, стилі, тощо); б) музично-теоретичні, пов’язані з нотним записом. Музична грамота – це засіб реалізації дидактичного принципу свідомості у музичному навчанні.

Формування понять, пов’язаних зі звуковисотністю в музиці: освоєння метроритмічних особливостей музики; ознайомлення з формою музичного твору; вивчення понять, пов'язаних з ладовими музично-слуховими уявленнями. Активізація музичного слуху учнів. Методи порівняння й варіювання в підвищенні музичної грамотності учнів.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка