«Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Історія дисципліни. Хірургічний інструментарій»Сторінка1/28
Дата конвертації29.12.2016
Розмір3.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри д.мед.н., професорКостюк Г.Я.

______________________________

«______»_________________2013 рік.

Методична вказівка № 1 з самопідготовки для студентів лікувального факультету на тему:
«Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Історія дисципліни. Хірургічний інструментарій».


Автор - викладач ас. Жорняк П.В.

Затверджено на засіданні кафедри

топографічної анатомії та оперативної хірургії

Протокол № 9 від 28.08.2013

Вінниця 2013

Методична розробка №1.


Тема заняття:

Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Історія дисципліни. Хірургічний інструментарій.

Мета заняття:

Ознайомитись зі змістом, історією і методикою вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Вивчити правила і опанувати технічні прийоми користування основними хірургічними інструментами різного призначення.

Навчальні задачі:

Мати уявлення

1.Зміст, історія і методика вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії.

2.Обов’язки і порядок роботи студента на кафедрі.

3.Основні принципи класифікації і вимоги до хірургічних інструментів, шовного матеріалу.

4.Будова і цільове призначення приміщень операційного блоку.


Знати

1.Призначення і техніку застосування загальних і спеціальних хірургічних інструментів.

2.Позиції і правила користування скальпелем.

3.Правила заправки шовного матеріалу і голки.

4.Прийоми передачі інструментів протягом операцій.

5.Види хірургічних вузлів і їх застосування.

Вміти

1.Розрізняти основні хірургічні інструменти у відповідності з їх призначенням.

2.Вміти правильно користуватись пінцетом, гачками, кровоспинними затискачами.

2.Заряджати шовний матеріал в голку.

3.Заряджати голку в голкотримач.

4.Зав’язувати жіночий, хірургічний і морський вузли.


Зміст заняття:


Визначення топографічної анатомії як науки, що вивчає будову, форму і взаєморозміщення органів і тканин в різних ділянках тіла людини, а також кістково-м’язові орієнтири певних ділянок, проекцію органів і судинно-нервових утворень на поверхні тіла людини, місцеположення органів (голотопія), розміщення їх відносно скелета (скелетотопія) і складних анатомічних утворень (синтопія) залежно від статі, віку і типу будови тіла. Форми індивідуальної анатомічної мінливості. Вчення В.М.Шевкуненка і його школи про крайні форми індивідуальної анатомічної мінливості будови тіла.

Визначення оперативної хірургії як науки про хірургічні операції, методи (способи) хірургічних втручань, суть яких полягає в механічній дії на органи і тканини з діагностичною, лікувальною або відновною метою. Оперативні доступи і оперативні прийоми. Анатомічний доступ, технічна можливість і фізіологічна дозволеність операції - принципи, сформовані видатним хірургом М.Н. Бурденком.

Застосування в топографічній анатомії і оперативній хірургії двох груп методів дослідження: дослідження живої людини і дослідження трупа.

Вивчення поверхні тіла живої людини, визначення кістково-м’язових орієнтирів, напрям хірургічних розрізів, виконання антропометричних вимірів.

Методи наукових досліджень: рентгеноскопія, рентгенографія, ренгеностереографія, комп’ютерна томографія, ангіографія, радіонуклідна сцинтиграфія, термографію з реєстрацією інфрачервоного випромінювання і томографія за допомогою ядерно-магнітного резонансу, ендоскопічні методи дослідження - гастро-, кардіо-, бронхо-, ректороманоскопія, метод експериментального моделювання.

Методи дослідження трупа: топографо-анатомічне препарування, розпили заморожених трупів за М.І.Пироговим, скульптурний метод; ін’єкційні способи дослідження судинної системи, корозійний метод, метод просвітлювання тканин.

Види операцій: радикальні та паліативні; первинні, вторинні й повторні; одно-, дво- та багатомоментні; термінові /ургентні/ і планові. Операції за видами втручань: розсікання (tomia), накладення нориці (stomia), повне видалення (ectomia), часткове видалення (resectio), видалення периферичної частини органа (amputatio).

Знайомство з хірургічним інструментарієм. Класифікація і стандартизація хірургічного інструментів. Загальні правила і технічні прийоми користування інструментів різного призначення.Розподіл часу:


Знайомство з складом групи

- 10 %

Теоретична співбесіда про історію і завдання дисципліни

- 10%

Вивчення інструментів з викладачем

- 50 %

Самостійне закріплення навчального матеріалу

- 20 %

Контроль кінцевого рівня знань і висновок

- 10 %

Завдання для кінцевого контролю рівня знань1.Який інструмент використовується для відокремлення окістя від плоских кісток при оперативному втручанні?

А. распатор Фарабефа

Б. распатор Дуаєна

В. ребровий распатор

Г. ретрактор

Д. ложкове долото Корнева

А


2.Який інструмент використовується для відокремлення окістя від внутрішньої поверхні ребер при оперативному втручанні?

А. распатор Фарабефа

Б. распатор Дуайєна

В. Т-подібний распатор

Г. ретрактор

Д. ложкове долото Корнева

Б


3.Наявністю яких конструктивних елементів хірургічний пінцет відрізняється від анатомічного?

А. наявністю на кінцях браншів поперекових насічок

Б. наявністю на кінцях браншів гострих зубчиків

В. наявністю на кінцях браншів лапок з щербинами

Г. наявністю на кінцях браншів усіх вказаних елементів

Д. наявністю на кінцях браншів поперекових насічок та гострих зубчиків

Б


4.Для чого використовуються кліпси для білизни Мейо?

А. для фіксації хірургічної білизни

Б. для утримання інструментів (дренажі, трубки і ін.)

В. для утримання органів (язик, ребро, сіменний канатик і ін.)

Г. для фіксації хірургічної білизни, для утримання дренажів, трубок , для утримання органів (язик, ребро, сіменний канатик і ін.)

Д. для фіксації хірургічної білизни, для утримання інструментів (дренажі, трубки і ін.)

Г


5.Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими щічками і зубчиками на їх кінцях?

А. затискач Кохера

Б. затискач Більрота

В. затискач Пеана

Г. затискач "москіт"

Д. затискач Лангенбека

А


6.Чим відрізняється кровоспинний затискач "москіт" від затискача Більрота?

А. меншими розмірами

Б. меншою масою

В. загостреними щічками

Г. наявністю дрібною насічки

Д. всіма вказаними особливостями

Д


7.Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами?

А. фасції

Б. м’язи

В. внутрішні органи

Г. судини

Д. нервові стовбури

А


8.Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами?

А. апоневрози

Б. м’язи

В. внутрішні органи

Г. судини

Д. нервові стовбури

А


9.Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами?

А. шкіра


Б. м’язи

В. внутрішні органи

Г. судини

Д. нервові стовбури

А


10.Які з наведених тканин фіксуються гострими хірургічними гачками?

А. фасції

Б. м’язи

В. внутрішні органи

Г. судини

Д. нервові стовбури

А


11.Які з наведених тканин фіксуються гострими хірургічними гачками?

А.апоневрози

Б.м"язи

В.внутрішні органиГ.судини

Д.нервові стовбури

А


12.Які з наведених тканин фіксуються гострими хірургічними гачками?

А.шкіра


Б.м"язи

В.внутрішні органи

Г.судини

Д.нервові стовбури

А


13.Наявністю яких конструктивних елементів анатомічний пінцет відрізняється від хірургічного?

А.наявністю на кінцях браншів поперекових насічок

Б.наявністю на кінцях браншів гострих зубчиків

В.наявністю на кінцях браншів лапок з щербинами

Г.наявністю на кінцях браншів усіх вказаних елементів

Д.наявністю на кінцях браншів поперекових насёчок та гострих зубчиків

А


14.Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими щічками і поперечними насічками на їх кінцях?

А.затискач Кохера

Б.затискач Більрота

В.затискач Пеана

Г.затискач "москіт"

Д.затискач Лангенбека

Б


15.Чим відрізняється кровоспинний затискач "москіт" від затискача Кохера?

А. меншими розмірами

Б. меншою масою

В. загостреними щічками без зубчиків

Г. наявністю дрібної насічки

Д. всіма вказаними особливостями

Д


16.Яким з наведених інструментів рекомендується зупиняти кровотечу з судин внутрішніх органів?

А. затискач Кохера

Б. затискач Більрота

В. затискач Aллiса

Г. затискач Лaйне

Д. затискач Бебкока

Б


17.Хто з завідувачів кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії медичного факультету Київського університету (Медичного інституту, Національного медичного університету) був удостоєний звання почесного громадянина м. Києва?

А. Ю.К.Шимановський

Б. В.О.Караваєв

В .М.І.Пирогов

Г. І.В.Студзинський

Д. К.І.Кульчицький

Б

Форми і тематика НДРС

Підготувати реферати

1.Історія кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ, ВНМУ.

3.Внесок завідуючих кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ, ВНМУ в розвиток хірургії і охорону здоров’я.

2.Нові хірургічні інструменти.

3.Нові шовні матеріали.

4.Сшиваючі апарати в черевній хірургії.

5.Сшиваючі апарати в судинній хірургії.

6.Сшиваючі апарати в грудній хірургії.

7.Хірургічні інструменти для ендоскопічної хірургії.Виготувати фотоплакат

1.Завідуючі кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ, ВНМУ.

Виготувати стенд

Хірургічні інструменти

Література

Оперативна хірургія i топографічна анатомія: Підручник /К.I.Кульчицький, М.П.Ковальський, А.П.Дiтковський та ін.: За ред. К.I.Кульчицького. - К.: Вища шк., 1994. - 464с.

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. \Под ред. В.В.Кованова. - 3-е изд., с исправл. - М: Медицина, 1995. - 400с.

Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. - Курск: АП «Курск», М: Литера, 1995. -720с.

Бурих М.П. Операційна техніка. Тести відповіді, коментарії – Харків, 1998. – 97 с.

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: В 2 т. / Под общ. ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Т. 1. – 832 с.

Большаков О.П., Семенов Г.М. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Практикум. – СПб.: Питер, 2001. – 880 с.

Детская оперативная хирургия: Практическое руководство / Под общ. ред. проф. В.Д.Тихомировой. – СПб: ЛИК, 2001. – 432 с.

Томашук И.П., Томашук И.И. Руководство по оперативной технике для начинающих хирургов: Практическое пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 864 с.

Вайда Р.Й. Основи клінічної анатомії та оперативної хірургії: Лекції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 464 с.

Затверджено на засіданні кафедри «________» _____________Протокол № _______


Завідувач кафедри проф. Костюк Г.Я.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри д.мед.н., професорКостюк Г.Я.

______________________________

«______»_________________2013 рік.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка