Зміст Вступ Основна частина Робота педагогічної ради Робота по проведенню правоосвітніх та правовиховних заходів Робота з батьками Висновок Додатки вступСкачати 139.52 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір139.52 Kb.
Монастирищенське районне управління юстиції
Узагальнення позитивного досвіду стану правоосвітньої та правовиховної роботи Монастирищенської спеціалізованої ЗОШ I – III ступенів № 5

Монастирище 2015Зміст

1. Вступ………………………………………………………………..

2. Основна частина……………………………………………………

2.1. Робота педагогічної ради……………………………………..

2.2. Робота по проведенню правоосвітніх та правовиховних

заходів………………

2.3 Робота з батьками……………………………………………...
3. Висновок…………………………………………………………….
4. Додатки……………………………………………………………...

ВСТУП
Відповідно до пп.4.5 п.4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні та міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 червня 2011 року за № 760/19498 на територіальні управління юстиції покладені функції щодо методичного забезпечення і координації правової освіти.

Важливою формою здійснення методичного керівництва та координації правової освіти є проведення перевірок стану правоосвітньої та правовиховної роботи. З цією метою відповідно до плану роботи та Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.11.2011 року № 3325/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2011 за № 1304/20042, здійснено перевірки стану правової освіти в ряді шкіл району.

Заслуговує на увагу організація роботи Монастирищенської спеціалізованої ЗОШ I - III ступенів № 5.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Відповідно до п. 2.2 Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.11.2011 року № 3325/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2011 за № 1304/20042 та на виконання плану роботи Монастирищенського районного управління юстиції на 2015 рік, районним управлінням юстиції здійснено перевірку стану правової Монастирищенської спеціалізованої ЗОШ I - III ступенів № 5.

Робота Школи спрямована на виховання патріотизму, духовності, моральних цінностей учнів та на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», Програми правової освіти населення Монастирищенського району Черкаської області на 2011-2015 роки, Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення. У зв’язку з цим педагогічний колектив Школи вирішує таку виховну проблему: «Превентивне виховання учнів через виховну система «Школа й родина – сім’я єдина».

При з’ясуванні питання щодо організації навчально-виховного процесу, у частині вивчення дисциплін правового спрямування встановлено, що зазначена робота здійснюється згідно інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, перспективних планів роботи, щомісячних та щоденних сіток планування.

При з’ясуванні питання щодо рішень, розпоряджень керівника навчального закладу, пов’язаних із викладанням дисципліни права та організацією правовиховної роботи встановлено, що зазначеним питанням приділяється належна увага.

Так, протягом перевіреного періоду було проведено ряд засідань педагогічної ради, в ході яких розглянуто наступні питання:

15.03.2013 протокол №2 «Про моніторинг якості навчальних досліджень»;

26.06.2013 протокол №4 «Про результати вивчення стану навчального процесу»;

28.08.2013 протокол №6 «Про підсумки роботи та затвердження плану роботи школи на 2013-2014 н.р.» (26.08.2014 протокол №7- на 2014-2015 н. р.);      1. протокол №7 «Про запобігання випадків жорстокого поводження з дітьми. Про проект «Моніторинг дотримання прав людини в школі»»;

27.02.2014 протокол №1 «Про стан роботи з попередження правопорушень, злочинності серед учнів»»

10.04.2014 протокол №3 «Про відвідування учнями школи»»

22.05.2014 протокол №5 «Про роботу класних керівників, аналіз відвідування учнями школи та стан виховної роботи»»

26.10.2014 протокол №8 «Соціалізація учнів: роль школи на кожному етапі становлення дитини»».

Протягом 2013-2014 та поточного навчального року керівником навчального закладу видано ряд наказів з правової освіти, а саме:

Наказ №1 від 03.01.2013 р. «Про стан відвідування учнями уроків та навчальних занять за І семестр 2012-2013 н.р.» (№125 від 22.12.2013 – за І семестр 2013-2014 н. р., №202 від 26.12.2014р.) ;

Наказ №15 від 13.02.2013 р. «Аналіз роботи класних керівників щодо попередження дитячого травматизму»;

Наказ №22 від 14.03.2013 р. «Про стан викладання історії, правознавства, предмету «Людина і суспільство»»;

Наказ №79 від 03.09.2013 р. «Про роботу ради з профілактики з правопорушень серед учнів у 2013-2014 н. р.» (№120 від 09.09.2014 – на 2014-2015 н. р.);

Наказ №80 від 03.09.2013 р. «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики правопорушень серед учнів»;

Наказ №93 від 10.10.2013 р. «Про запобігання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх» (№155 від 15.10.2014р.);

Наказ №95 від 11.10.2013 р. «Про посилене психолого-педагогічне супроводження учнів, які вчинили злочин або схильні до його вчинення»;

Наказ №96 від 14.10.2013 р. «Про захист учнів школи від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства» (№164 від 23.10.2014);

Наказ №97 від 14.10.2013 р. «Про організацію правовиховної, правоосвітньої та профілактичної роботи в школі» (№119 від 08.09.2014р.);

Наказ №99 від 16.10.2013 р. «Про організацію роботи серед неповнолітніх із попередження шкідливих звичок та формування здорового способу життя у 2013-2014 н.р.»;

Наказ №106 від 21.10.2013 р. «Про поліпшення стану захисту прав дітей в школі»;

Наказ №25 від 14.03.2014 р. «Про підсумки проведення Декади правових знань»;

Наказ №114 від 08.09.2014 р. «Про заборону тютюнопаління»;

Наказ №162 від 23.10.2014 р. «Про підсумки проведення Тижня правових знань»;

Наказ №176 від 20.11.2014 р. «Про проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»;

Наказ №180 від 28.11.2014 р. «Про організацію роботи серед неповнолітніх із попередження шкідливих звичок та формування здорового способу життя у 2014-2015 н.р.»

Адміністрацією Школи проводиться певна робота щодо підвищення ефективності та якості виховного процесу шляхом проведення методичних об’єднань класних керівників, засідання оформлюються протокольно. В ході засідань методичної ради розглядалось ряд питань правового характеру. Зокрема:

Протокол №4 від 25.04.2013 «Про аналіз виховного процесу як умови його оптимізації»;

Протокол №2 від 14.11.2013 «Про методику антиалкогольної, анти тютюнової, антинаркоманної пропаганди в системі виховної роботи класного керівника»;

Протокол №3 від 24.02.2014 «Агресія на екрані та в житті»;

Протокол №5 від 25.05.2014 «Про формування дружнього та організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та колективної виховної роботи»;

Протокол №2 від 22.11.2014 «Про учнівське самоврядування як одної із форм виховної роботи»;

Протокол №4 від 04.02.2015 «Про роль класного керівника у підвищенні рівня розвитку класного колективу й виховання кожного учня».1. Робота педагогічної ради
Навчально-виховний процес проводиться відповідно до річного плану роботи, затвердженого директором Школи на відповідний навчальний рік (26.08.2014 протокол №7).

Педагогічним колективом школи велика увага приділяється питанням правової освіти та правового виховання. В журналі протоколів засідань педагогічної ради ведеться облік проведених педагогічних рад, на яких розглядаються питання планування та проведення заходів право виховного характеру, зокрема питання: організації соціально – педагогічного супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, питання організації оздоровлення та відпочинку дітей таких сімей, результати тематичної перевірки дотримання педагогічними працівниками школи норм чинного законодавства щодо забезпечення захисту дітей від насильства.

У Школі викладаються правова дисципліна «Правознавство. Практичний курс» в 9 класі – 40 учнів, в 10 класі – 26 учнів. Об’єм курсу становить 1 годину на тиждень.

Розклад уроків відповідає робочому навчальному плану Школи.

Організація навчального процесу здійснюється відповідно до навчальних планів та програм. Річний пан школи на поточний навчальний рік, затверджений начальником відділу освіти та погоджений завідувачем методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації, а також розроблені щомісячні та щоденні сітки планування.

Робота Школи спрямована на виховання патріотизму, духовності, моральних цінностей учнів та на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», Програми правової освіти населення Монастирищенського району Черкаської області на 2011-2015 роки, Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення. У зв’язку з цим педагогічний колектив Школи вирішує таку виховну проблему: «Превентивне виховання учнів через виховну система «Школа й родина – сім’я єдина».

При з’ясуванні питання щодо організації навчально-виховного процесу, у частині вивчення дисциплін правового спрямування встановлено, що зазначена робота здійснюється згідно інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, перспективних планів роботи, щомісячних та щоденних сіток планування.

При з’ясуванні питання щодо рішень, розпоряджень керівника навчального закладу, пов’язаних із викладанням дисципліни права та організацією правовиховної роботи встановлено, що зазначеним питанням приділяється належна увага.

Так протягом 2013-2014 та поточного навчального року проведено ряд засідань педагогічної ради, в ході яких розглянуто наступні питання:

10.05.2014р. протокол № 5 «Про результати вивчення стану навчального процесу»;

30.08.2014р. протокол № 1 «Про затвердження планів роботи школи на 2013-2014 н. р.» (на 2014-2015 н. р. 30.08.2014 протокол № 1).

Протягом 2013-2014, 2014-2015 та поточного навчального року керівником навчального закладу видано ряд наказів з правової освіти, а саме:

02.09.2014р. № 39 «Про функціонування Ради профілактики правопорушень»;

06.10.2014р. № 51 «Про затвердження заходів щодо профілактики правопорушень та злочинності серед учнів школи»;

07.10.2014р. № 56 «Про стан роботи з учнями девіантної поведінки»;

10.10.2014р. № 62 «Про заходи щодо профілактики та запобіганню жорстокого поводженню з дітьми»;

21.10.2014р. № 87 «Про запобігання правопорушень, злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх»;

17.12.2014р. № 114 «Про проведення Всеукраїнського Тижня права»


2. Робота по проведенню правоосвітніх та правовиховних заходів.

При з’ясуванні питання, щодо форм правового навчання та виховання, наявності заходів з правовиховної роботи та профілактики правопорушень, стану дисципліни, відвідування Школи та фактів порушень учнями громадського порядку та законодавства встановлено наступне.

Виховна робота в Школі спрямована на виховання патріотизму, духовності, моральних цінностей учнів та на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону дитинства», обласної та районної Програми правової освіти на 2011-2015 року, Комплексної програми профілактики запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення. Наказів МОНУ «Про навчально-виховний процес», «Про організацію виховної роботи», «Про затвердження план заходів щодо реалізації Національної компанії Стоп – насильству», Про затвердження плану заходів щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року», «Про затвердження Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».

При здійсненні правоосвітньої та правовиховної роботи у Школи використовуються різні форми та методи.

Так, правоосвітня та правовиховна робота здійснюється через проект «Шкільне телебачення», на заняттях з правознавства, виховних годин класними керівниками у ході проведення позакласної роботи.

Системними є проведення олімпіад, конкурсів, диспутів, вікторин, Тижнів правових знань,годин спілкування, бесід тощо.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи протягом навчального року в Ліцеї працюють наступні гуртки: «Вокально-хоровий», «Волейбол», «Баскетбол», Літературний гурток «Дивослово», «Вокально-хорових співів», «Танцювальний гурток». Всього у гуртках займаються 243 учні.

Результати своєї діяльності гуртківці представляють під час проведення предметних декад та тижнів, беруть участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проводили у Школи.

На час перевірки правовий гурток у Школі не створено.

На належному рівні організовано роботу щодо проведення правоосвітніх та правовиховних заходів. Класними керівниками систематично проводиться робота по превентивному вихованню учнів: години спілкування, бесіди, та інше. Зокрема: виховні заходи на теми: «Щаслива родина – успішна країна», «Статті кримінального кодексу України», «Навчання – фундамент мого життя»; година спілкування на тему: «Права дитини – мої права» та інші.

Слід зазначити, що з 10.12 по 15.12.2013 року було проведено Тиждень правових знань, в ході якого було проведено наступні заходи:

10 – 15.12 – конкурс малюнків «Мої права в моїй школі»;

10 – 15.12 – книжкова виставка «Правова культура»;

11.12 - тематичний урок «Школа правових взаємин. Батьки і діти»;

12.12 – бесіда «Уроки права»;

13.12 – бесіда «Знання прав і обов’язків – основа громадянської свідомості в демократичній державі»;

14.12 – брейн-ринг «Його величність Закон»;

15.12 – відео огляд (в рамках «Шкільне телебачення») - «Торгівля людьми».

В ході проведення заходів в Рамках Тижня правових знань було охоплено 482 учня.

З 03.03 по 12.02.2014 року було проведено Декаду правових знань, в ході якої було проведено наступні заходи:

03 – 12.03.2004 – Книжкова виставка «8 березня – Міжнародний жіночий день»;

03.03 – тематична лінійка для учнів школи присвячена проведенню Декади правових знань;

04.03 – бесіда «Крок до толерантності»;

05.03 – лекція «Права жінок в Україні»;

06.03 – круглий стіл «Ми і наші права»;

07.03 – шкільний КВК «Гендерна рівність»;

11.03 – брейн-ринг «Знай і поважай права»;

12.03 – відео огляд (в рамках «Шкільне телебачення») – «Міжнародний жіночий день – історичний ракурс.

В ході проведення заходів в Рамках Декади правових знань було охоплено 523 учні.

З 06.10 по10.10.2014 року було проведено Тиждень правових знань з нагоди відзначення Дня Юриста, в ході якого було проведено наступні заходи:

06.10 – тематична лінійка;

06 – 11.10 – книжкова виставка «Правова культура»;

07.10 – лекція «Права та обов’язки неповнолітніх під час затримання та допиту»;

08.10 – зустріч з представником юстиції «Юрист – це…»;

09.10 – брейн-ринг «Знання основ правознавства»;

10.10 – Відео огляд (в рамках «Шкільне телебачення») – «Якби я знав раніше».

В ході проведення заходів в Рамках Тижня правових знань було охоплено 506 учнів.

Під час перевірки було встановлено, що на внутрішкільному обліку перебувають 6 учнів, на яких заведено облікові картки, складено характеристики, акти-обстеження умов проживання та проводиться профілактична робота. Учні, які притягувались до кримінальної та адміністративної відповідальності немає.

Ведеться журнал обліку відвідування школи учнями, досліджуються питання пропуску занять, в разі необхідності проводиться профілактична робота.

Діє Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх на підставі відповідного положення.

Робота Ради профілактики здійснюється відповідно до річних планів роботи (на відповідний навчальний рік). Плани роботи Ради профілактики правопорушень на 2014-2015 навчальний рік затверджений на засіданні педагогічної ради 26.09.2014 р. протокок №1. Також цим протоколом було ухвалено алгоритм постановки на посилення психолого-педагогічне супроводження учнів що потребують особливого педагогічного контролю.

Засідання Ради профілактики проводяться щомісячно. Зокрема таких засіданнях розглядались питання щодо проведення аналізу психолого-педагогічної діагностики спрямованої на виявлення схильних дітей до правопорушень та організація індивідуальної роботи з ними; про результати проведення рейдів «Відвідування учнями школи», «Запізнення на уроки», «Шкільна форма» та інші. На лютий місяць заплановано проведення засідання на якому будуть розглядатись питання - профілактика роботи з порушниками режиму школи; розгляд інформації про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень; про розгляд наслідків проведення загальношкільного рейду «Урок». Шляхи впливу на учнів, які постійно спізнюються.

У ході проведення засідань здійснюється бесіди з батьками, заслуховуються класні керівники та учні, які порушують Статут школи.

Питання стану роботи з профілактики та запобігання правопорушень, злочинів постійно розглядаються на нарадах при директорові, на засіданнях методичних обʹєднань класних керівників, на класних батьківських зборах. Затверджений План роботи школи з профілактики правопорушень та бездоглядності на 2013-2014 (2014-2015) навчальний рік.2. 3. Робота з батьками

При з’ясуванні питання щодо якості роботи з батьками (особами що їх заміняють), педагогічними працівниками з підвищенням рівня правових знань, налагодження зв’язків з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування встановлено наступне.

Робота з батьками здійснюється у відповідності до плану роботи Школи на відповідний навчальний рік.

Першочерговими завданнями роботи навчального закладу з батьками є: пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків; допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини в дома; запровадження форм роботи з сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги-батьки-учні». Робота з батьками учнів передбачає: проведення засідань «круглих столів», Днів відкритих дверей та інше.

Адміністрацією навчального закладу, класними керівниками проводиться системна робота з батьками щодо соціальних питань, педагогічної корекції створених відносин між дітьми і дорослими в окремих сім’ям, батьківські лекторії, індивідуальні бесіди про особливості віку і методів підходу до виховання дитини, з профілактики суїциду, комп’ютерної залежності тощо.

В Школі дія Батьківський комітет, засідання якого відбуваються відповідно до затвердженого плану та оформлюються протокольно відповідно до чинного законодавства України. В 2013-2014 навчальному році на такому засіданні розглядались питання «Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській сім’ї», «Психологічні особливості учасників драми сімейного насильства», «Патріотичне виховання в школі»; в 2014-2015 навчальному році – «Створення толерантного та психологічно-комфортного середовища в школі», «Агресія, жорстокість в дитячому середовищі. Роль сім’ї у профілактиці жорстокої поведінки підлітків», «Аналіз стану здоров’я та санітарно-гігієнічної вимоги у школі».

Загальношкільні батьківські збори проводяться, відповідно до затвердженого плану 2 раз на рік та оформлюються протокольно. Під час проведення таких зборів залучаються фахівці центральної районної лікарні (психолог, нарколога), працівники РВ УМВС України в Черкаській області та інших представників зацікавлених установ. На загальношкільних зборах під час обговорення загальношкільних організаційних моментів також розглядаються питання право освітнього та правовиховного характеру. Зокрема: місяці в вересні місяці 2013 року (протокол №1) розглядалось питання «Фізіологічні та психологічні труднощі адаптації першокласників у школі», лекція на тему: «Робота в сім’ї та школі»; в листопаді місяці 2014 року (протокол №2) – «Особливості організації навчального процесу підлітків», «Байдужість до навчання – проблема дитини чи дорослого?» та інші.

Класні батьківські збори проводяться 4 рази на навчальний рік (у разі потреби частіше). Так протягом перевіреного періоду проведено батьківські збори на теми: «Обговорення результатів навчально-виховного процесу за минулий рік» (жовтень 2013р.), Виступ психолога школи «Методи впливу на школяра» (грудень 2013р.), «Психологічний тренінг «Особливості підліткового віку» (березень 2014р.), «Правове виховання дітей у сім’ї» (січень 2015р.) та інше.

У ході проведеної перевірки з’ясовано, що до співпраці залучаються кримінальна міліція у справах дітей РВ УМВС України в Черкаській області, служба у справах дітей Монастирищенської районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районне управління юстиції. Робота здійснюється у відповідності до затверджений у встановленому порядку спільних перспективних планів роботи.

ВИСНОВОК

Позитивний досвід роботи, зазначений в узагальненні, може бути розповсюджений серед навчальних закладів району з метою використання в подальшій роботі.Монастирищенське районне

управління юстиції


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка