Зміни клімату та еволюція рослинного покриву назва вибіркової дисципліниСкачати 30.05 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір30.05 Kb.

Зміни клімату та еволюція рослинного покриву

назва вибіркової дисципліни


Семестр: 3 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні - 16 , семінарські - ___, лабораторні - __)

Лектор: Н.О. Калінович (ел. адреса kalinovychnataliya@gmail.com ) ,

Результати навчання:

 • знати:

  • основні тенденції змін клімату від моменту виходу рослин у наземне середовище до теперішніх днів;

  • причини неодноразового розвитку льодовикових періодів і міжльодовикових епох;

  • головні причини глобальних змін клімату протягом останніх десятиліть;

  • основні напрямки змін рослинного покриву Землі протягом останніх 450 млн. років і їхній зв’язок із кліматичними змінами;

  • характерні риси рослинного покриву Землі під час льодовикових періодів і міжльодовикових епох;

  • основні риси і ознаки початку антропогенної трансформації рослинного покриву, яка відбувалася під впливом первісних людей;

  • головні напрямки синантропізації рослинного покриву.

 • вміти:

 • оцінювати теперішні зміни клімату на Землі з точки зору вікових змін, які тривали протягом значного відтинку геологічної історії нашої планети;

 • відділяти антропогенний компонент у глобальних змінах клімату від природньо-астрономічного;

 • оцінювати будову викопних і теперішніх рослин з позицій її відповідності кліматичним умовам існування;

 • пояснювати теперішній стан рослинного покриву Землі і території України впливом сучасного клімату, а також частково впливом клімату минулих геологічних епох;

 • розрізняти ознаки рослинного покриву нашої території, які спричинені антропогенними чинниками, і, які є наслідком дії клімату.

Анотація навчальної дисципліни:

Цей курс формує у студентів систему знань, необхідних для розуміння того, як формувався сучасний рослинний покрив Землі (і території України зокрема): головно від впливом глобальних кліматичних змін протягом останніх 450 млн. років, а також під апливом антропогенних чинників протягом останніх 12–14 тис. років.

Курс демонструє чітку картину змін клімату території України від тропічного до сучасного помірного, а також відповідні до цього зміни рослинного покриву. У процесі вивчення курсу студенти зможуть чітко усвідомити, що таке льодовикові періоди і міжльодовикові епохи, причини їх появи, а також їхній вплив на розвиток біогеоценозів глобального масштабу – біомів.

В курсі подано історичну картину появи на планеті так званого антропогенного чинника, який виник на багато пізніше від появи біологічної групи Homo і був пов’язаний із неолітичною революцією у веденні господарства давніми людьми.

Курс навчить студентів відрізняти ті риси сучасного рослинного покриву оточуючих нас ландшафтів, які спричинені кліматичними чинниками, від тих, що є наслідком впливу на нього людини.
Рекомендована література:

Базова

Врублевська О.О., Катеруша Г.П., Гончарова Л.Д. Кліматологія: підручник. – Одеса, 2013. – 344 с.Огінова І.О., Пахомов О.Є. Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі): підручник. – Дніпропетровськ, 2011. – 540 с.

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: підручник. – Київ, 2005. – 408 с.

Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство – Київ, 2000. – 464 с.

Олійник Я.З., Федорищак Р.Л., Шищенко П.Т. Загальне землезнавство. – Київ, 2003. – 247 с.

Гришко-Богменко Б.К. Географія рослин. – Київ, 1997. – 261 с.

Додаткова

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. – Warszawa 2002. – 634 с.Review and Atlas of Palaeovegetation: Preliminary land ecosystem maps of the world since the Last Glacial Maximum / Adams J.M., Faure H. (eds.). – Oak Ridge National Laboratory, 1997 TN, USA. http://www.esd.ornl.gov/projects/qen/nerc.html
Форми та методи навчання: ____лекції аудиторні, лекції в геологічному та археологічному музеях, консультації, самостійна робота ______________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:________ іспит ____________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Розглянуто на засіданні кафедри «_23_»_грудня__ 2015_ р. Протокол №__12__
Завідувач кафедри ________________________ Л.О. Тасєнкевич

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка