Збірник наукових працьСкачати 15.75 Mb.
Сторінка65/65
Дата конвертації26.12.2016
Розмір15.75 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

Булеца С.Б.
Захист особистих немайнових прав в сфері охорони здоров’я

Веніславський Ф.В.
Зміна пріоритетів юридичної освіти як передумова підвищення рівня правової
культури та забезпечення стабільності конституційного ладу України


Вовк В.М.
«Свобода» і «несвобода» як бінарна опозиція римської правової системи цінностей


Грицаєнко Л.Р.
Прокуратура як суб’єкт конституційно-правових відносин в Україні


Достдар Р.М.
Актуальні проблеми притримання як одного із способів
забезпечення виконання зобов’язань


Желдыбина Т.А.
Деньги и денежные обязательства в правовом учении П.П. Цитовича


Капліна Г.А.
Питання класифікації способів правового регулювання оплати найманої праці


Кельман М.С.
Методологічне значення юридичних конструкцій


Кізлова О.С.
Порівняльні положення інституту іпотеки за законодавством
України та зарубіжних країн


Книш В.В.
Подвійні стандарти юридичного закріплення принципів земельного права
в радянському земельному законодавстві


Костюченко О.Є.
Проблеми визначення робочого часу окремих категорій працівників


Котова Л.В.
Особливості гарантій охорони трудових прав працівника у сучасних умовах


Кравчук В.М.
Держава і культурно-релігійні організації


Кравчук М.В.
Правовое регулювання суспільних відносин України
в період Гетьманату П. Скоропадського


Крывцова И.С.
Познавательные возможности синергетики в построении правовых прогнозов
на примере развития правовых систем постсоветского пространства


Кулініч О.О.
Доменне ім’я як засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів
фізичних та юридичних осіб в мережі Інтернет


Лавріненко О.В.
Галузеві принципи повноправності та рівноправності працівників і роботодавців:
дискусійні аспекти онтолого-правової характеристики та їхнє значення в
удосконаленні механізму правового регулювання соціально-трудових відносин


Локтєва-Маклашова Н.В.
Правові аспекти державної політики України щодо використання
транскордонних річок на прикладі річки Дніпро


Малихіна Я.А.
Питання юридичних гарантій при укладенні трудового договору
з особами віком до 18 років в проекті Трудового кодексу


Марченко С.І.
Розвиток законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва
в країнах ЄС та деяких інших державах


Медицький І.Б.
Феномен ігроманії: криміноспективний аналіз


МорозГ.В.
Суть та зміст категорії екологічного інтересу


Назаркулова Л.Т.
Проблемы обеспечения прав человека в республике Казахстан
в преддверии председательствования в ОБСЕ


Оборотов І.Г.
Канонічна правосуб’єктність: сутність і елементи


Орловська Н.А.
Санкція як конструктивний елемент кримінально-правової норми: аналіз підходів


поляков І.І.
Розсуд у праві: поняття, ознаки і види


Рідкоус В.М.
Проблеми і напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання
суспільних відносин у сфері забезпечення національної безпеки
(на прикладі Російської Федерації)


Романко С.М.
Право споживача на якість та безпеку сільськогосподарської продукції


Синеокий О.В.
Политическая культура в акмеологической доктрине профессионализма
прокурора-криминалиста: опыт теоретического исследования


Сляднєва Г.О.
Проблеми адаптації законодавства про комерційну таємницю
до стандартів Європейського Союзу


Сонін О.Є.
Щодо ефективності способів захисту трудових прав


Хаваджи Д.Р.
Правові підстави репатріації осіб, депортованих за національною ознакою,
до Кримської області УРСР


Ханстантинов В.О.
Нормативно-правові засади толератності в Україні


Хараджа Н.В.
Питання співвідношення сімейних та цивільних зобов’язань


Бавбєкова Е.А.
Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень
як невід’ємна складова управління земельними ресурсами


Валецька О.В.
Аналіз практики Європейського суду з прав людини у сфері захисту права
на мирне володіння майном (належних до виплати коштів)


Дробот Ж.А.
Система галузевих принципів пенсійного страхування


Ізбаш О.О.
Обязательные условия трудового договора моряков


Кіян Т.М.
Деякі особливості розслідування злочинних порушень
професійної діяльності медичними працівниками


Кльован Н.В.
Поняття та зміст кримінологічних функцій
визначення режиму засудженим до позбавлення волі


Манченко О.В.
Порівняльно-правовий аналіз формування інституту державного аудиту
як особливого виду фінансового контролю
на прикладі Російської Федерації та України


Пікалюк С.С.
Представництво найманих працівників у соціальному партнерстві


Раковська Ю.В.
Соціально-економічні аспекти детермінації та протидії торгівлі людьми


Тимошенко І.В.
Роль міжнародно-правових актів у регулюванні виборчих правовідносин


Яцків І.І.
Загальна характеристика заходів запобігання та протидії корупції


Андрушко А.В.
Розвиток законодавства у сфері протидії
геронтологічній злочинності (1917-2001 рр.)


Бааджи Н.П.
Цивільно-правова відповідальність сторін за невиконання авторського договору


Бєлкіна Ю.Л.
Правозабезпечувальна і правозахисна функції адміністративного права
щодо культурних прав людини і громадянина


Гачкевич А.О.
Теорія «протилежних течій» у міжнародному праві


Житарєв Є.В.
Перспективи модельного законодавства як форми
гармонізації правового поля на міжнародній арені


Заборовський В.В.
Особливості конвертації конвертованих цінних паперів:
привілейованих акцій, облігацій, опціонів


Іванченко О.М.
Вплив сучасних зарубіжних правових доктрин на національне та міжнародне право


Каплій О.В.
Реформування місцевого самоврядування у країнах Східної Європи:
порівняльно-правовий аналіз


Кирилюк А.В.
Зміст відносин по використанню літературних творів за ліцензійним договором


Коява І.Н.
Особливості регулювання матеріальної відповідальності
сторін трудових правовідносин в трудовому праві Російської Федерації


Лях Н.Л.
Оцінка доказів адміністративним судом за внутрішнім переконанням


Мазіна О.О.
Поняття інформації як об’єкту цивільних правовідносин


Макаренко О.Ю.
До питання землекористування в Україні


Мельниченко Б.Б.
«Оксамитова революція» та процес законодавчого забезпечення
становлення демократії в Чехословаччині (1989-1991 рр.)


Минькович-Слободяник О.В.
Основні етапи становлення правової політики в Україні


Мойсак С.М.
Становлення джерел адміністративного права


Мустафаєва А.С.
До питання про становлення вексельного права України


Нестерова І.А.
Туристичний бізнес як об’єкт корупційних діянь та сфера скоєння злочинів,
пов’язаних з торгівлею жінками


Піддубна Д.С.
Джерела порушення екологічної безпеки ХХІ століття: правова характеристика


Протопопова Я.С.
Значення міжнародних нормативно-правових актів
про компенсацію моральної шкоди в контексті
реформування трудового законодавства України


Смілянець І.П.
Порядок заміни боржника у синалагматичних зобов’язаннях


Фоміч Г.
Публічна служба: характеристика поняття


Черногор Н.В.
Деякі питання, які виникають при укладанні заповіту з умовою


Яблоновська Г.Г.
Юридичні гарантії правового регулювання праці жінок
та можливість їх поширення на осіб із сімейними обов’язками


Абакуменко О.В.
Деякі питання альтернативних форм вирішення митно-правових спорів


Батрин С.В.
«Кристалізація» корпоративних правовідносин:
межі, тривалість існування та суб’єктний склад


Бедрій М.М.
Суспільно-правові передумови становлення копних судів на українських землях


Бондаренко К.В.
Адміністративна відповідальність за зловживання
монопольним становищем на ринку: теоретичний аналіз


Воробель У.Б.
Закінчення розгляду справ окремого провадження без ухвалення рішення


Гулій А.М.
Вплив середньовічного канонічного права на формування романо-германського права


Димитрова М.В.
Принцип добровільності в контексті адвокатського самоврядування


Качан В.В.
Правова характеристика транскордонного співробітництва прикордонних регіонів


Киріченко І.А.
Аномія як філософсько-правова проблема


Кірмач А.В.
Умови прийняття на державну службу: європейський досвід правового регулювання


Колосова О.О.
Правове забезпечення соціального захисту безпритульних дітей і
дітей-сиріт у політиці урядів УНР та Гетьманату 1917-1921 рр.


Кузьменко Т.С.
Правова охорона додаткових компонентів бренду


Лут С.С.
Антикоррупционная политика России: история, проблемы, перспективы


Ляшук Р.М.
Щодо вдосконалення регулювання застосування бойової техніки
в охороні державного кордону


Маслова Я.І.
Поняття державного управління автомобільними дорогами в Україні


Мелінішин В.Б.
Проблема реформування ООН: аксіологія функціонального підходу


Наталіч О.Ю.
Джерела кримінального права та судово-слідча практика


Польовий О.Л.
Суддя, як суб’єкт юридичної відповідальності


Полулях П.В.
Праця жінок: пільги та гарантії


Скора Л.М.
Розмежування протидії законній господарській діяльності із суміжними злочинами


Скрыпник О.В.
Ответственность по долгам, обременяющих наследство
по законодательству Германии, Франции и Украины: сравнительный анализ


Сторчак Н.А.
Виправлення засудженого як мета позбавлення волі на певний строк


Ткалич Ю.В.
Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні


Токарева В.О.
Деякі питання встановлення вартості художнього твору
при укладенні договору страхування предметів мистецтва


Форманюк В.В.
Локальна правотворчість як одна з форм активності соціального суб’єкта


Штирлов О.В.
Безпорадний стан особи потерпілого у системі суміжних категорій


Яшарова М.М.
Специфіка захисту виключних прав на використання службових винаходів


Бєлкін М.Л.
Політико-правові засади удосконалення національних процесуальних кодексів
в контексті конвенційних зобов’язань України


Глущенко С.В.
Касаційне оскарження у правових системах України та Іспанії


Дубіна М.М.
Спеціалізація судових органів у період
відродження державності в Україні (1917-1921 рр.)


Жадько В.Л.
Податкова функція як ознака сильної держави


Кіщак Ю.І., Міняйло М.П.
Сутність адміністративно-правових відносин у розгляді звернень громадян


Комарук І.А.
Роль Гаазької конференції з міжнародного приватного права
у підвищенні захисту прав дитини


Кравчук В.М.
Основні напрями розвитку прокуратури України в механізмі держави


Левицький А.О.
Значення огляду на місці події приладів обліку електроенергії, пломб та їх
криміналістичного дослідження для з’ясування обставин нещасних випадків,
пов’язаних з враженням електричним струмом


Лунін С.В.
Змагальність сторін та її зв’язок з іншими конституційними засадами судочинства


Олейніков О.В.
Джерела та підгрунтя державного втручання в ринкову економіку в Японії та Китаї


Олейняш Е.М.
Перевірка законності обшуку житла чи іншого володіння,
проведеного у невідкладних випадках


Осолінкер І.М.
Зміст правовідносин самозахисту права власності


Репешко П.І.
До питання боротьби з найманством правовими засобами


Хлистік М.А.
Про деякі аспекти створення в Україні служби пробації


Цуріков М.А.
Функції державної реєстрації правочинів


Черногуз А.Ф.
Проблеми юридичного визначення понять «шкода», «збитки» та «моральна шкода»
в земельному законодавстві України


Шелестов К.О.
Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правової системи України


НАШІ АВТОРИ
Запрошуємо до співпраці

у збірнику «Актуальні проблеми політики»

науковців, викладачів, аспірантів, фахівців-практиків

Змістовні вимоги до рукописів:

згідно з постановою Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 (Бюлетень ВАК України № 1, 2003 р.) редколегія може приймати до розгляду лише роботи, які мають такі необхідні елементи:  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями,

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор,

  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття,

  • формулювання цілей статті (постановка завдання),

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів,

  • висновки з даного дослідження

  • перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги до оформлення рукописів:

Авторські рукописи мають відповідати державним стандартам оформлення наукових робіт, вимогам ВАК і таким редакційним вимогам:

Обсяг роботи не повинен перевищувати: для статті 0,5-0,7 друк. арк. (20-28 тис. знаків або приблизно 10-12 сторінок, набраних у текстовому процесорі MS Word шрифтом Times New Roman 14 пт з інтервалом 1,5); наукових повідомлень і рецензій – до 0,25 друк, арк. (10 тис. знаків або до 5 сторінок, набраних з аналогічними умовами).

Вкрай бажаним є представлення робіт українською мовою.

На початку статті обов’язково додаються анотації російською та англійською мовами. Обсяг кожної анотації не повинен перевищувати 700 знаків включаючи пробіли.

До редакції надсилається роздрукований текст рукопису у двох примірниках з підписом та зазначенням дати, а також на магнітному носії (дискеті 3,5“ або CD-R-диску), у форматі MS Word або Reach Text Format (RTF).

До роботи додається рекомендація, що може бути оформлена у вигляді виписки із протоколу засідання відділу (сектору, кафедри) або рецензії фахівця з науковим ступенем. Підписи мають бути завірені організацією за місцем роботи рецензентів.

Довідка про автора (співавторів) надається із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю та обов’язково українською мовою), вченого ступеня, вченого звання, основного місця роботи, посади, домашнього та службового телефонів, E-mail.

Посилання на джерела подаються у вигляді списку наприкінці статті з наскрізною порядковою нумерацією (1, 2, 3…). Знак посилання в тексті робиться цифрами у квадратних дужках (не слід використовувати автоматичні кінцеві чи звичайні зноски).

Бібліографічні описи джерел та літератури мають бути оформлені згідно Державному стандарту - ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Приклади оформлення списку літератури за цим стандартом наведені у Бюлетені ВАК України №3 за 2008 р.

Авторські примітки відмічаються в тексті символом * (*, **, *** тощо), а текст приміток розміщується наприкінці тексту роботи.
Рукописи, що надійшли до редакції і не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.

Авторські рукописи не рецензуються та не повертаються авторам.

Тел. для довідок: (048) 719-88-07

Адреса редакції: 65009, м. Одеса,

вул. Піонерська, 2, к.404.

Тел.: ред.: (048) 68-86-83;

відп. секр.: (048) 719-88-07

E-mail: aul513@ukr.net

Примірники збірника можна придбати в редакції.
Наукове видання
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ПОЛІТИКИ

Збірник наукових праць


Випуск 38А
А 437
ктуальні
проблеми політики

Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2009. – Вип. 38.Видається за авторською редакцією

Підписано до друку 13.02.2009. Формат 60x84/16. Тираж 300 прим.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка