Збірник наукових працьСторінка17/17
Дата конвертації22.02.2017
Розмір3.78 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Долгова Юлія Анатоліївна – головний спеціаліст зі зв’язків з громадськістю сектора моніторингу, інформації та зв’язків з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області
Дудник Дмитро Сергійович науковий співробітник сектора досліджень стану морських біоценозів Українського наукового центру екології моря
Желтов Ігор Костянтинович – начальник відділу з охорони, використання і відтворення тваринного світу Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря
Зайцев Ювеналій Петрович – доктор біологічних наук, академік НАН України, головний науковий співробітник Одеської філії Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, заслужений діяч науки і техникі України


Зедгенідзе Вахтанг Автандилович
– кандидат технічних наук,
професор, декан факультету енергетики і господарського будівництва Інституту гідротехнічного будівництва
Капочкін Борис Борисович – кандидат геолого- мінералогічних наук, доцент кафедри “Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища” Одеського державного екологічного університету
Капочкіна Анастасія Борисівна – аспірантка Одеського державного екологічного університету, головний держінспектор відділу державного екологічного контролю земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря
Кириченко Павло Іванович – громадський інспектор Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря
Кліментьєв Іван Миколайович – головний державний лікар Санітарно- епідеміологічної станції м. Одеси
Ковалишина Світлана Петрівна – кандидат біологічних наук, завідувач сектора біологічних досліджень біоценозів моря Українського наукового центру екології моря
Крутякова Валентина Іванівна – перший заступник начальника Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Кучеренко Наталія Василівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри “Океанологія та морське природокористування” Одеського державного екологічного університету
Леонова Світлана Вікторівна науковий співробітник Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України
Лихачев Сергій Анатолійович – начальник Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Лісобей Володимир Олександрович – доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України
Лошкарьова Ніна Петрівна – фахівець еколого-інформаційно-аналітичного сектора довідково-інформаційного відділу Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького
Максимова Катерина Андріївна – завідувач сектора екології довідково-інформаційного відділу Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького, аспірантка Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
Михайлов Валерій Іванович – доктор географічних наук, завідувач кафедри “Океанологія та морське природокористування” Одеського державного екологічного університету


Нікіпєлова Олена Михайлівна – кандидат хімічних наук, керівник Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України

Осипов Валерій Борисович – доктор економічних наук, доктор філософії, професор Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО і Раді Європи, заступник голови Одеської обласної організації Партії зелених України
Патлатюк Євген Григорович – начальник відділу державного аналітичного контролю Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Поліщук Ігор Валентинович - начальник відділу державного екологічного контролю морського середовища та стаціонарних об’єктів Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Примак Віталий Олександрович – начальник Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Псахис Борис Йосипович- доктор технічних наук, професор, директор державного підприємства “Науково-технічний інженерний центр проблем водоочищення та водозберігання” Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України
Сафранов Тимур Абісалович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри “Прикладна екологія” Одеського державного екологічного університету
Співакова Ганна Ігорівна лікар відділу комунальної гігієни Санітарно-епідеміологічної станції м. Одеси
Степаненко Сергій Миколайович – доктор фізіко-математичних наук,

професор, ректор Одеського державного екологічного університету,

голова комісії з екології, охорони навколишнього середовища та

збалансованого природокористування Міністерства освіти і науки

України
Степанов В’ячеслав Миколайович доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Стрелець Катерина Юріївна – завідувач сектора моніторингу, інформації та зв’язків з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області
Третьяк Ірина Петрівна науковий співробітник відділу наукових досліджень та охорони морських біоценозів Українського наукового центру екології моря
Тріщик Оксана Володимирівна – завідувач епідеміологічного відділу Санітарно-епідеміологічної станції м. Одеси
Хумарова Ніна Іполитівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Шалімов Микола Олексійович – доктор сільськогосподарських наук,

професор Одеського національного політехнічного університету, ректор

Університету екологічних знань Одеської державної наукової бібліотеки

ім. М. Горького


Шумінська Тетяна Миколаївна головний спеціаліст з інформації та зв’язків з громадськістю Державної екологічної інспекції в Одеській області
Шукліна-Матюшкіна Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, керівник секції “Урбоекологія” Одеського будинку вчених

ЗМІСТ

М.О. Шалімов

До читача............................................................................................3
С.А. Андронати, Б.И., Псахис

Чистая вода для Одесского региона…………………………… 5
Б.В.Буркинский., Н.И.Хумарова

К проблеме экологической безопасности функционирования

топливно- энергетического комлекса в береговой зоне

Придунавья ……………………………………………………….10
В.О. Примак

Екологічні проблеми в Одеській області та шляхи їх

вирішення …………………………………………………………19
С.А. Лихачев,Э.Г. Патлатюк,, В.І. Поліщук.

Екологічний стан морського середовища у зоні діяльності

Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-

Західного регіону Чорного моря....................................................39
И.А. Дербоглав .

Экология города …………………………………………………48
В.М. Аксанюк.

Развитие туристической деятельности в Украине, Одесском

регионе, Одессе .............................................................................56
И.В. Бабич., А.И. Спивакова

Проблемы качественного питьевого водоснабжения

в г. Одессе ……………………………………………………… 63
О.М.Бельницька

Наукова бібліотека в системі безперервної екологічної

освіти ...........................................................................................66
Ю.Д. Верба.

Сравнительная оценка современной украинской и

мировой практик берегоукрепления в зоне рекреации

Одесской области ……………………………………………….70
І.К. Желтов, П.І., Кириченко.

Стан рибних ресурсів басейну Чорного моря, їх охорона

та регулювання промислу...........................................................75
Капочкин Б.Б., Михайлов В.И. , Кучеренко Н.В.

Изменение гидрохимического климата Мирового океана – одна

из причин глобального потепления............................................80
Кліментьєв І.М., Тріщик О.В.

Сучасні способи знезаражування питної води...............................83
С.П. Ковалишина, И.П. Третьяк, М.А. Грандова, Д.С. Дудник.

Мониторинг состояния гидробионтов прибрежных акваторий г.

Одессы ...............................................................................................90
В.И.Михайлов,Б.Б. Капочкина.

Увеличение кислотности вод Мирового океана – глобальная

экологическая катастрофа …………………….. ………………96
О.М.Нікіпєлова , С.В. Леонова

Мінеральні води України: питання дослідження та

контролю якості…………………………………………………100
В.Б. Осипов.

Чтобы почувствовать вкус воды, необходимо ощутить

жажду! ………………………………………………………… 105

С.М.Степаненко

Концептуальні підходи до формування освіти в

інтересах сталого розвитку в Україні ………………………110
Н.А. Шалимов.

Адаптация Украины к новым климатическим условиям.....118


В.І.Вернадський і сьогодення: концептуальні питання

розвитку вчення про біосферу.Матеріали науково-практичной

конференції…………………………………………………………126

С.Р.Гриневецький .............................................................................. 129
Ю.П. Зайцев

Развитие фундаментальных идей В.И. Вернадского в

исследованиях по биологии и экологии Черного моря.............130

Б.Г.Александров

Практическая реализация идей В.И. Вернадского в решении

актуальных проблем экологии моря ..........................................139В.А.Зедгенидзе.Проблемы подтопления территорий вУкраине……………….145
С.П.Ковалишина.

Современное представление о биоценозах в свете идей В.И.Вернадского о ноосфере.......................................................... .148
В.А.Лисобей.

Влияние транспорта на биосферу…………………………………152
К.А. Максимова

Біосфера – царина життя………………………………………….158

Т.А.Сафранов

Экологическая доминанта формирования общества

ноосферного типа..............................................................................162

В.Н. Степанов , Д.В. Волошин.

Проблемы и принципы биосферосовместимости экономики в

контексте ноосферных идей...........................................................166

Н.А.Шалимов .

Золотой фонд мировой науки……………………………………176

Реалізація Оргуської конвенції – умова розвитку демократії у сфері охорони навколишнього природного середовища, соціально -політичної демократії у цілому. Матеріали науково-практичної конференці. (В рамках тижня місцевої демократії в Україні ) . Матеріали науково-практичной конференції...........................................................................................184Ю.Е. Геращенко

Проект Стратегии и плана внедрения положений Орхусской конвенции в Украине, Одесском регионе на период до 2020 года (основне направления и пути реализации)......................................188

В.І.Крутякова, К.Ю.Стрелець,

Ю.А. Долгова Н.П. Лошкарьова

Реалізація Оргуської конвенції в Одеському регіоні................. 194

В.И.Крутякова

Незамеченный юбилей ……............................................................207

Н.П. Лошкарева

Доступ к информации – основа демократии, обеспечение

участия граждан в государственном управлении, их права жить

в здоровой окружающей среде…………....................................209

Т.М. Шумінська

Впровадження Оргуської конвенції в Україні.............................217

О.А.Шукліна-Матюшкина.

Досвід співпраці наукової громадськості м. Одеси з місцевими органами самоврядування .......................... ....................................228
Наші автори.........................................................................................232

Наукове виданняЕКОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО

Збірник наукових праць

Університету екологічних знань

Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького


Випуск ІІІ

Укладачі :

Ольга Миколаївна Бельницька, Ніна Петрівна Лошкарьова

Редактор І.С. Шелестович

Технічний редактор О.О. Дементьєва

Обкладенка М.А. Балобанов

Комп’ютерний набір Н.П. Лошкарьова
Підписано до друку 25.12.2008.

Формат 60х84 1/8 Папір офсетний.

Наклад. 200 прим. Гарнітура Petersburg C. Друк офсетний.

Фіз. друк. Арк.32,5 Ум. Друк.арк.. 30,0

Обл.- вид.арк. 18, 12

Зам. №

Видавнично-поліграфічне підприємство “ Друкарський дім”

Свідоцтво ДК № 1732 від 29.03.2004.Одеса, Італійський бульвар, 1

Тел.: 32-82-04
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка