Затверджую директор квппу 2013 р. План роботи київського вищого професійного поліграфічного училища на 2013 – 2014 н р. ЗмістСторінка1/5
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5


Розглянуто і схвалено

на засіданні педради

Протокол № _____

«_____» ___________ 2013 р.ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КВППУ

«____»_____________ 2013 р.ПЛАН РОБОТИ

КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО

ПОЛІГРАФІЧНОГО УЧИЛИЩА

НА 2013 – 2014 н.р.

ЗМІСТ

1. Вступ 3

2. Організаційні заходи 8

3. Теоретична підготовка 11

4. Професійно-практична підготовка 14

5. Виховна робота 17

6. Фізична підготовка 28

7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 30

8. Методична робота 33

9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 43

10. Охорона праці 44

11. Удосконалення навчально-матеріальної бази 45

12. Професійно – орієнтаційна робота 47

13. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність 521. ВСТУП

Київське вище професійне поліграфічне училище – сучасний навчальний заклад у системі багатоступеневої професійної освіти

Колектив училища в 2012-2013 навчальному році плідно працював над основними творчими проблемами по забезпеченню якісної підготовки висококваліфікованих робітників для поліграфічної галузі промисловості України, над оновленням змісту професійної підготовки учнів згідно державних стандартів, над удосконаленням навчально-виробничого процесу, зміцненням та розширенням навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів та майстерень, над оновленням та поповненням комплексно-методичного забезпечення всього навчально-виховного процесу. Проводилась достатня робота над єдиною методичною темою училища: „Пошук ефективних шляхів і форм здійснення міжпредметних зв’язків загальноосвітніх предметів з предметами професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки”.

За 2012-2013 навчальний рік підготовлено 267 кваліфікованих робітників для поліграфічної галузі України, з них 183 випускників отримало повну загальну середню освіту, 39 учнів отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста, 19 учнів отримали дипломи з відзнакою. Учні училища брали активну участь у всіх міських олімпіадах: з англійської мови, географії, світової літератури та історії посіли призові місця.

В училищі працює школа „Молодого працівника" та "Молодого майстра виробничого навчання”.

Педагогічний колектив училища брав участь у Вернісажі педагогічної творчості працівників ПТНЗ м. Києва і був нагороджений дипломом І ступеню у номінації "Освітній проект ПТНЗ". У номінації «Кращий методичний збірник ПТНЗ» педагогічний колектив також отримав диплом І ступеню, у номінації «Краща експозиція методичної роботи ПТНЗ» – дипломом ІІ ступеню. Педагогічний колектив КВППУ був визнаний, як кращий на Вернісажі педагогічної творчості і нагороджений Дипломом І ступеню.

Відповідно до Положення про атестацію педпрацівників в училищі проведено атестацію викладачів та майстрів виробничого навчання. Викладач Щербій Н.І. підтвердила педагогічне звання «викладач-методист». Майстру виробничого навчання Бузині О.М. підтверджено педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії».

Атестаційна комісія ІІ атестаційного рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відзначила високий рівень підготовки атестаційних матеріалів, об’єктивний підхід до оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників, системну методичну роботу в період проведення атестації в КВППУ.

Згідно з планом роботи в училищі проходили предметні тижні. В рамках тижнів проводились конкурси газет, вікторини, науково практичні конференції на тему: „Хімія в поліграфії”, „Сучасні інноваційні технології в поліграфії”, літературно-музичні композиції „Мова моя, солов’їна”, "Я буду художником", "Бій під Крутами", "До дня Києва", "Краса людини в мистецтві і літературі"; гра «Найерудованіший фізик»; екскурсії в музей „Книги”, на підприємства „Такі справи”, „Бліц Інформ”, та на поліграфічні виставки України.

В квітні 2013 року проведено місячник з охорони праці.

В рамках Декади поліграфії проведено училищні конкурси професійної майстерності за всіма професіями.

Викладачами та майстрами виробничого навчання проведено 21 відкритий урок.

До „Вернісажу педагогічної творчості” було випущено три збірники педагогічної майстерності (методичні розробки уроків виробничого навчання, виховних заходів, викладачів загальноосвітньої підготовки) та 4 методичних посібники, в яких містяться 35 методичних розробок викладачів та майстрів виробничого навчання. Новизною в цих методичних розробках було те, що вони були спрямовані на допомогу учням при підготовці до семінарських занять, практичних та лабораторних робіт, самостійного опрацювання програмового матеріалу. Протягом 2012 – 2013 н.р. в училищі вивчався і був узагальнений досвід роботи викладача біології Шуміло Т.Г., викладача спецтехнології Куклич Л.І.

Підготовлено і проведено атестацію училища та акредитацію молодшого спеціаліста за спеціальностями «Друкарське виробництво», «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»

З метою удосконалення підготовки кваліфікованих робітників, забезпечення міцних знань, умінь та навичок учнів, підготовки конкурентноспроможних спеціалістів поліграфічної галузі перед колективом Київського вищого професійного поліграфічного училища у новому 2013-2014 навчальному році основними завданнями є: • підготовка конкурентно-спроможних кваліфікованих робітників для поліграфічної галузі промисловості України;

 • виконати державне замовлення - 270 осіб; довести контингент навчального закладу за 500 учнів, випустити в 2013 – 2014 н.р. – 247 учнів, з них молодшого спеціаліста – 21 особа;

 • продовжити роботу в інноваційному проекті „Співпраця по соціальному партнерству” „Хейделберг – КВППУ – поліграфічні підприємства”;

 • налагодити співпрацю з загальноосвітніми закладами з метою надання учням допрофесійної підготовки поліграфічного спрямування;

 • модернізація навчально-матеріальної бази та створення нової бази, яка б відповідала інноваційним технологіям, що застосовуються в сучасних типографіях та видавничих центрах;

 • направити роботу педагогічного колективу в напрямку „Демократизації навчального процесу на основі педагогіки співробітництва”;

 • продовжити роботу по наданню допрофесійної підготовки дезадаптованій молоді – співпраця зі школами інтернатами м. Києва;

 • продовжити роботу по укладанню установчих угод про співпрацю з поліграфічними підприємствами м. Києва;

 • випустити збірники методичних розробок викладачів та майстрів в/н по методичних комісіях, навчальні посібники по предметам професійно-теоретичного циклу;

 • задоволення потреб особистості в інтелектуальному , культурному, духовному розвитку і створення умов для її професійного зростання;

 • проведення культурно-освітньої, навчально-виробничої, господарської та інших видів діяльності, спрямованих на забезпечення навчального процесу належними умовами праці та навчання;

 • розробка і впровадження нових організаційних форм підготовки кваліфікованих робітників та поліпшення змісту освіти, підготовка ліцензійних матеріалів за професією «Оператор цифрового друкування»;

 • створення умов для безперервної системи підготовки фахівців з подальшим впровадженням навчання в вищих навчальних закладах за скороченим терміном.

 • вдосконалення роботи по оновленню змісту професійно-технічної освіти з урахуванням нових суспільних реалій, впровадження передових педагогічних концепцій та технологій, інтерактивних методів навчання;

 • створення умов, за яких в учнів набувається і розвивається здатність самостійно, професійно мислити, розкривається духовний, творчий потенціал особистості, забезпечується соціальна активність учнів;

 • вивчення, узагальнення та впровадження позитивного педагогічного досвіду;

 • розробка власного комп’ютерного програмно – педагогічного забезпечення, методик, рекомендацій, електронних підручників;

 • атестація навчального закладу.

Для вирішення питання подальшого розвитку училище орієнтується на потреби підприємств м. Києва, які є діловими партнерами у підвищенні якості підготовки випускників училища. Навчальний заклад прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби учнів у навчанні, а роботодавців – у кваліфікованих робітниках.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

п/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання1

2

3

4

5Скласти та затвердити розклад теоретичного та виробничого навчання на І семестр 2013-2014 н.р.

до 26.08.13

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.Підготувати проекти наказів по училищу про перевід учнів з 1 на 2, з 2 на 3 курси; в групи МС,

про завідування кабінетами;

про закріплення майстрів виробничого навчання за групами та інші


до 31.08.13

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.Скласти та затвердити необхідну звітну та плануючу документацію на 2013-2014 н.р

до 31.08.13

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.Здати в архів журнали теоретичного та виробничого навчання, протоколи атестацій, щоденники виробничої практики випускних груп 2012-2013 н.р

до 13.08.13

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.Підготувати до роботи журнали теоретичного та виробничого навчання для 1, 2, 3 курсів, груп ТУ, молодших спеціалістів

до 31.08.13

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.Вирішити питання з підприємствами про виділення робочих місць для проходження виробничої практики

до 31.08.13

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.
Погодити Акт готовності навчального закладу до 2013-14 н.р.

до 31.08.13

Гончаренко А.І.

Нешкуренко Ю.В.
Продовжити співпрацю зі школами інтернатами з метою надання допрофесійної підготовки дітям з обмеженими можливостями

протягом року

Гончаренко А.І.

Нешкуренко Ю.В.
Підготували наказ про режим роботи училища на 2013- 2014 н.р.

до 31.08.13

Нешкуренко Ю.В.

Щербій Н.І.

Сєрович Н.Л.Оформлення книги наказів та поіменної книги по зарахуванню до училища нового контингенту

до 10.09.13

Нешкуренко Ю.В.


Розглянути та затвердити педнавантаження викладачів

до 31.08.13

Щербій Н.І.


Проведення інструктивно-методичних нарад викладачів та майстрів виробничого навчання

щопонеділка

Гончаренко А.І.

Нешкуренко Ю.В.

Щербій Н.І.

Сєрович Н.Л.
Взяти участь в науково – практичній конференції педагогічних працівників ПТНЗ щодо підведення підсумків роботи у 2012 – 2013 н.р. та перспектив розвитку профтехосвіти

м. Києва на 2013 – 2014 н.р на базі Київського міського Будинку вчителя31.08.13

Гончаренко А.І.

Нешкуренко Ю.В.

Вирішити питання працевлаштування учнів випускних груп

до 31.05.14

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.
Розробити та підготувати пакети необхідних документів відповідно до переліку державної підсумкової та державної кваліфікаційної атестація, (ПКА)

до 31.05.14

Щербій І.П.

Нешкуренко Ю.В.
Зробити графік чергування майстрів виробничого навчання та груп по училищу, викладачів по поверхах

до 31.08.13

Велигоцька Ю.А.


Організація і підготовка до свята „Дня знань”

до 31.08.13

Сєрович Н.Л.

кл. керівники

кер.фізвихованняПроведення свята „День знань” з запрошенням гостей з поліграфічних підприємств

02.09.13

Сєрович Н.Л.

Організувати виставку «Місто майстрів» в рамках проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику»

31.08.13

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.
Вивчення нового контингенту учнів і виявлення в групах сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС з підтвердженням їх соціального статусу, напівсиріт

до 10.09.13

Сєрович Н.Л.Організація і проведення наради-семінару з класними керівниками груп по складанню планів виховної роботи на І семестр

до 06.09.13

Сєрович Н.Л.


Підготовка і проведення зборів батьків , груп ТУ та 1, 2, 3 курсів, молодших спеціалістів

вересень

жовтень


Сєрович Н.Л.

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

майстри в/н

кл. керівникиОрганізація і проведення виховних годин в групах (за окремим графіком)

один раз на місяць

Сєрович Н.Л.

кл. керівники
Продовжити роботу

„Ради профілактики”один раз на тиждень

Сєрович Н.Л.

члени Ради профілактики
Приділити особливу увагу індивідуальній виховній роботі з учнями та батьками, з питань успішності та поведінки учнів

за результатами семестру

Сєрович Н.Л.

кл. керівники
Організація роботи гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості спортивних секцій

до 01.10.13

Сєрович Н.Л.

Мотора С.Й.
Підвести підсумки оздоровлення учнів у період літніх канікул

до 08.09.13

Сєрович Н.Л.


Розробка державного стандарту за професією «Палітурник»

до 01.09.13

Юрченко О.В.

Нешкуренко Ю.В.
Внести до Єдиної державної електронної бази з питань освіти дані про учнів що навчаються в училищі

до 15.09.13

Нешкуренко Ю.В.

Велигоцька Ю.А.
Організація і підготовка до 110 річниці з дня заснування училища

05.11.13

Сєрович Н.Л.

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

3. ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ

п/пЗміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5Затвердити навчальні плани, робочі поурочно-тематичні навчальні плани згідно програм

до 31.08.13

Щербій Н.І.

голови методичних комісій
Підготувати журнали обліку теоретичного навчання, розподілити згідно навчальних планів, оформити списки груп

до 07.09.13

Щербій Н.І.

кл. керівники
Провести методичну нараду з питання змін в навчальних планах та заповнення і ведення журналів теоретичного навчання

30.09.13

Щербій Н.І.


Своєчасно забезпечити якісне вивчення програмного матеріалу з предметів теоретичного навчання, виконання лабораторних робіт, практикумів та консультацій

щомісяця

Щербій Н.І.


Розглянути та затвердити навчальні плани та програми, затвердити їх на засіданні МК. Здійснити роботу по плануванню всієї плануючої документації

до 31.08.13

Щербій Н.І.

голови м/к

викладачіВивчити рівень знань учнів І курсу з загальноосвітньої підготовки, розробити заходи щодо усунення прогалин у знаннях учнів


вересень

Щербій Н.І.


Продовжити роботу по комплексному методичному забезпеченню предметів та професій: завершити роботу по систематизації наочності по темах, поурочних папках; завершити роботу по паспортизації кабінетів та майстерень; поповнити кабінети та майстерні навчально-наглядними посібниками та ТЗН у відповідності з планами роботи кабінетів

до 31.08.13

Щербій Н.І.

викладачі

майстри в/нПідготувати та провести міську методичну секцію викладачів словесності (українська мова та література, світова література)

03.10.13

Щербій Н.І.

Цибуліна Н.Д.
Дообладнати кабінет фізики, математики комп’ютерами

до 10.12.13

Щербій Н.І.

викладач фізики
Скласти план і проводити роботу по вивченню, узагальненню та розповсюдженню передового досвіду майстрів в/н та викладачів

до 01.03.14

Щербій Н.І.

викладачі
Проводити консультації, додаткові заняття

протягом року, згідно графіку

Щербій Н.І.

викладачі
Організувати роботу з відстаючими учнями та роботу предметних гуртків

за графіком

викладачі


Спланувати і провести згідно графіку предметні тижні з загальноосвітніх предметів та професійно-теоретичної підготовки


згідно графіку

викладачі


Проводити конкурси з комплексно-методичного забезпечен. кабінетів, майстерень

грудень

Щербій Н.І.

Велигоцька Ю.А.

Для обміну досвідом і підвищення методичного рівня кожен викладач проводить не менше одного відкритого уроку за навчальний рік

згідно графіка

Щербій Н.І.

голови м/к
Провести цикл лекцій „Сучасний урок” для викладачів та майстрів виробничого навчання

вересень

Щербій Н.І.

голови м/к
Проводити спільні засідання методичних комісій з метою розширення міжпредметних зв’язків та реалізовувати їх в навчальному процесі з метою підвищення якості знань

один раз на 2 місяці

Щербій Н.І.

голови м/к
Підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін та прийняття участі в міських олімпіадах

листопад-грудень

Щербій Н.І.

голови м/к
Провести огляд конкурс на кращий навчальний кабінет

грудень

Щербій Н.І.

Нешкуренко Ю.В.

голови м/кБрати участь в роботі міських метод секцій

за планом роботи НМК ПТО

Щербій Н.І.

голови м/к
Проведення директорських контрольних робіт в групах

1, 2, 3 курсівІкурс-вересень

ІІкурс-травень

ІІІкурс-лютий


Щербій Н.І.

голови м/к
Проведення зрізів знань учнів по предметах (за окремим планом)

один раз в квартал

Щербій Н.І.

голови м/к
Впровадити в навчальний процес елементи тестової та залікової системи вивчення предметів

з 01.10.13

Щербій Н.І.

голови м/к
Впровадження в навчальний процес модульних технологій навчання з хімії

до 01.05.14

Щербій Н.І.

голови м/к

Шуміло Т.Г.Забезпечити здачу академічної заборгованості учням 2 та 3 курсів

до 20.09.13

Щербій Н.І.

голови м/к

викладачіПідготувати і провести круглий стіл за темою „Інтерактивний урок”, як засіб заохочення учнів до вивчення предметів

вересень

Щербій Н.І.


Розвивати навчально-пізнавальну активність учнів на уроках, як засіб розвитку мотивації учнів

травень

Щербій Н.І.

викладачі
Впроваджувати в навчальний процес нові педагогічні технології, як умова розвитку особистості, формування

травень

Щербій Н.І.

викладачі
Провести нараду-семінар „Планування навчально-виховного процесу”

вересень

Щербій Н.І.


Проводити позакласну роботу, як умову стимулювання в учнів інтересу до навчання

травень

Башинська А.Ф.

Благодарна Т.І.

Килинник Н.І.Проводити додаткову роботу з учнями, які проявили підвищений інтерес до вивчення предметів

за графіком

Шуміло Т.Г.

Черниш Н.М.

Цибуліна Н.Д.Розробити комп’ютерне програмне КМЗ

до 10.05.14

голови м/к

вкладачі


майстри в/н


Закінчити складати картотеку предметів в електронному вигляді

грудень

Щербій Н.І.

голови м/к
Підготувати та провести міську методичну секцію викладачів словесності (українська мова та література, світова література)

03.10.13

Щербій Н.І.

Черниш Н.М.
Підготувати та провести міську методичну секцію бібліотечних працівників

15.05.14

Сєрович Н.Л.

Корецька А.М.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка