Затверджу ю директор школи С. А. КотСторінка1/6
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ВІДДІЛ ОСВІТИ

Костянтинівьскої районної державної адміністрації

Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

з поглибленим вивченням інформатики і програмування


З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Директор школи_________________С.А.Кот


ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на 2013-2014 навчальний рік

(додаток до Річного плану роботи Кіндратівської СОШ І-ІІІ ступенів)
Укладач: Кущенеко Е.Б., педагог-організатор-методист,

фахівець вищої категоріїРозглянуто і затверджено на засіданні педагогічної ради школи

«___»____________2013 року, Протокол №___


Кіндратівка

2013

ЗМІСТ
Назва розділу

Стор.

Аналіз виховної роботи в школі за 2012-2013 н.р.


2
Завдання на 2013-2014 н.р.

12
Організаційна робота

14
Громадянське виховання

16
Родинне виховання

18
Військово-патріотичне виховання

24
Трудове виховання

28
Художньо-естетичне виховання

33Моральне виховання

36Екологічне виховання

40Формування здорового способу життя

46Превентивне виховання

50Сприяння творчому розвитку особистості

55Шкільне самоврядування

60
План роботи асоціації батьків

72Дитяча суспільна організація і клуби за інтересами

78
Річний план роботи педагога-організатора

83


АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

ЗА 2012-2013 н.р.

До основи виховної системи Кіндратівської спеціалізованої школи I-III ступенів в 2012-2013 році був покладений принцип системного підходу. Для вдосконалення виховної системи в школі педагогом-організатором Кущенком Е.Б. на початку нового 2012-2013 навчального року була запропонована модель виховної системи спеціалізованої школи, яка охоплювала всі сфери шкільного життя, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.


Нова модель системного виховання була забезпечена створенням оптимальної інтеграції, згуртованістю шкільного методичного об’єднання класних керівників, творчих педагогічних і учнівських груп, класів, тощо. Це сприяло виникненню в школі децентралізації управління процесом виховання, колегіальному прийняттю важливих рішень, моделюванню в обов’язках та дорученнях членів колективу.
Для підвищення рівня виховання учнів була запропонована система виховної роботи, основна мета якої полягає у задоволенні інтересів учнів у постійному підвищенні інтелектуального, загальнокультурного та загальноосвітнього рівня. В виховний процес нашої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформатики і програмування впроваджено такі нові виховні технології, як соціальне проектування, технологія самоменеджменту, технологія колективних творчих справ, технологія самовиховання і саморозвитку учнів тощо. Акцент був зроблений на осмисленні дитиною і підлітком свого власного життєвого напряму, здатності організовувати своє життя, здібності до саморозвитку та неперервному самовдосконаленню. Планомірний вплив на структуру виховної системи став можливий завдяки розвитку і вдосконаленню основних функцій: прогностичної, проектувальної, організаційної, діагностичної, компенсаторної, мотиваційно-спонукальної, діяльної, контрольно-оцінювальної, координаційно-корегувальної тощо.
Одним із головних завдань школи в 2012-2013 навчальному році в Кіндратівській СШ було створення умов для розвитку особистості кожного учня, його самовираження в різних видах виховної діяльності – широкий вибір освітніх послуг (робота “Інтершколи”, Філіалу Костянтинівського районного Центра позашкільної освіти, вивчення спецкурсів “Імідж ділової людини”, “Початок програмування”, “Основи програмування”, “Основи сучасних комп’ютерних технологій” , “Основи культури”, “Народознавство”, “Етичне виховання учнів” та ін.) були спрямовані на розвиток творчої активності, формування культури особистості, прилучення до загальнолюдських, національних цінностей. Завданням цих спецкурсів було формування комунікативних здібностей учнів, розвиток їхньої самостійності. Визначені ціннісні приоритети системи додаткової освіти дітей розглядаються педагогічним колективом школи як найважливіша складова єдиного освітнього простору. Вона допомогла дітям нагромадити досвід громадянської поведінки, сприяла їх духовному і творчому розвитку, соціалізації, створила необхідні умови для засвоєння духовних і культурних цінностей, сприяла вихованню поваги до культури свого народу, допомогла зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.
Тривалі зв’язки школи з районним Центром позашкільної освіти (директор М.Е.Пелих) мають помітний вплив на творчий розвиток учнів школи. Всі учні відвідують прикладні, творчі гуртки, спортивні секції. Особливе місце в позаурочній діяльності має структурниій підрозділ районного Центру дитячої та юнацької творчості -–поліпрофільне творче об’єднання “Юність Донбасу”, де на основі вивчення побажань учнів і можливостей закладу сформовано чітку структуру, форми й методи роботи з учнями.
Щоденно для учнів всіх вікових груп проводяться декілька форм і видів позакласної, гурткової та клубної роботи. для органзації і проведення занять залучаються вчителі-предметники. Заняття орієнтовані на продуктивне навчання: обов’язково щорічно кожний гурток влаштовує виставку робіт, а гуртки художньої самодіяльності кращі номери показіють на звітному концерті для батьків. цЕ віддзеркалюється в успіхах дітей. Серед учнів школи – дипломанти, призери, переможці пісенних, хореографічних конкурсів та турнірів районного, обласного і всеукраїнскього рівнів.

СИСТЕМА РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.
Класні керівники, педагоги школи в 2012-2013 навчальному році активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята, зустрічі та листування з ветеранами, екскурсії в державні музеї, тематичні класні газети, консультації, години спілкування. Учні знайомляться з різними обрядами, традиціями, звичаями. В 2012-2013 начальному році проводилися конкурси КВК, “Українські вечорниці”, “Козацькі ігри і забави”, фестивалі танців та пісні, фестиваль-конкурс молодіжних і дитячих театральних колективів “Театральні ігри”, танцювальний конкурс “Свій стиль”, виставки дитячої творчості “Від уміння – до майстерності”, “Таємниці народних ремесел”, виставки-конкурси юних художників “Дитячі фарби Донеччини” та ін. Ці конкурси, виставки, фестивалі знаходять відгук у дитячих серцях, викликають інтерес до народних традицій та звичаїв. Все це збагачує виховний процес, сприяє підвищенню його результативності.
В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: проектні майстерні, презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри, реалізуються цільові програми. Протягом кількох років навчальним закладом успішно здійснюється реалізація районної цільової програми “Обдаровані діти”. З 2005 року школа бере участь і посідає призові місця в районних і обласних олімпіадах, смортах, конкурсах, фестивалях. Переможці районних, обласних олімпіад і конкурсів заносяться до районного і обласного банків одарованих дітей. Школа входить до складу творчих груп, що працюють з проблеми виховання обдарованих дітей на рівні району і області. З метою прищеплення навичок рефлексії, саморегуляції та самореалізації учнів в школі з 2005 року діє програма “Школи самовиховання”. Курс охоплює вся основні компоненти процесу самовдосконалення: самопізнання, самовиховання, самоосвіта, самоствердження, самовизначення, саморегуляція, самореалізація.
На класних годинах виконуються рекомендації з технології саморозвитку. Класні керівники знаходяться у постійному творчому пошуку, створюються розробки класних годин за тематикою “Школи самовиховання”. Програма “Школи самовиховання” орієнтує педагогів і батьків на роботу з соціалізації підлітків, націлює самих підлітків на переосмислення свого поводження, життєдіяльності, допомагає їм і їх цілеспрямованій соціалізації, самовихованні і самовдосконаленні.
АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ.
Управління розвитком виховної системи школи здійснюється на підставі Концепції розвитку освіти, Концепції виховання особистості в школі, цільових проектів, програми розвитку школи та поточного планування. На початку 2012-2013 навчального року був складений навчальний план. При плануванні в поточному навчальному році за основу були прийняті наступні концептуальні положення:
-формування у вихованців ідеї успіху як мети й мотива їх освітньої та життєвої стратегії;
створення ситуації успіху в найбільш значущих видах діяльності, що надало можливості для самоствердження особистості;

 • формування ціннісних установок, попередження відхилень у поведінці й моральному розвитку;

 • запровадження самоменеджменту як основної умови творчої самореаліазації особистості;

 • формування постійної потреби у творчій самоосвіті протягом усієї активної життіяльності.

Основні концептуальні положення були декомпозитовані у планах вихоної роботи класних керівників.
Головним результатом управління виховною системою школи на вересневій педагогічній раді було визнано самовизначення випускників школи. В школі була розроблена модель випускників початкової, основної і старшої школи, орієнтовані на досягнення життєвого успіху. Модель випускника розглядається педагогічним колективом не як сувора схема, а як відкрита система, що постійно доповнюється і поновлюється.
Управління виховною системою в школі використовує вдповідну систему діагностики і монуторингу якості виховного процесу в класних колективах. Класними керівниками школи використовується відповідна діагностика, що вивчає особистість учня, класного колективу, виховного процесу, самодіагностика особистості. Педагогічний колектив школи використовує діагностичну програму вивчення рівня вихованості Н.П.Капустіна. на початку року класний кервіник вивчає рівень вихованості своїх вихованців, вивчає цілі і завдання на навчальний рік, а наприкінці року порівнює показники.
Вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників у школі здійснюється поетапно, згідно з розробленою системою. Обов’язковою умовою стає набуття сучасних знань психології, соціології, філософії, з питань управління, оволодіння сутністю та засобами організації виховного процесу, вивчення його результативності, оволодіння методами оригінальної діяльності.
Принцип менеджменту за девізом: ”Ти повинен” змінено “Чим я можу допомогти?” Завдяки творчому, тривалому співробітництву педагогічного колективу школи з Дружківським технікумом ДГМА. ДонДУЕТом, ДонНУ., ДонІППО,ДонУУ,ДІСО, Дон.обл.ПДЮТ класні керівники отримують консультації, беруть участь у науково-практичних конференціях, практикумах, семінарах тощо.
РОБОТА ОРГАНІВ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Організатор виховної роботи в школі Кущенко Е.Б. – є педагогом-консультантом шкільної дитячої громадської організації “Дівчатка і хлоп’ятка”. Організація творчо співпрацює з іншими дитячими громадськими організаціями району, області, України. Члени дитячої організації відвідують семінари з питань дитячого грамдського руху, беруть участь у загальношкільних конференціях, конкурсах, самостійно влаштовують свята і конкурси в школі, активно допомагають у важливих шкільних справах. Основними напрямками роботи є прблеми шкільного життя, ті, що найбульше цікавлять учнів й у розв’язанні яких школа пає певні успіхи, надбання. Кожен учень, маючи доручення (тимчасові, постійні) проходить школу учнівського самоврядування. Таким чином, розвиток учнівського самоврядування в школі – процес не стихійний, а керований. Створюючи модель учнівського самоврядування, організатор виховної роботи прагнув втілити можливість повної самореалізації особистості, її самостійності. У школі взаємини членів учнівського самоврядування та педагогічного колективу побудовані на довір’ї, співробітництві.
АНАЛІЗ СТАНУ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ШКОЛИ.
Зміст виховної системи школи спрямовується на виховання соціально активної особистості, тому особлива увага приділяється превентивному вихованню учнівської молоді. Основними завданнями в 2012-2013 навчальному році було формування в учнів активної соціальної позиції, нетерпимого тсавлення до прояввів девіантної поведінки та аморальних вчинків, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.
Головну увагу педагогічний колектив школи в 2012-2013 навчальному році звертав на підвищення рівня валеологізації навчально-виховного процесу. Педагогами школи створені авторські програми з факультативних занять “Етика”, “Права дитини”, “Українське народознавчство”, “Пізнай себе”, “Права людини”. Серед учнів проводиться просвітницька робота щодо здорового способу життя у рамках програми “Рівний – рівному”, організовано тренінги з пропаганди здорового способу життя та підготовки підлітків для подальшої роботи в учнівському середовищі.
Значна робота з організації превентивного виховання проводиться у позаурочний час лкасними керівниками і керівниками предметних гуртків і творчих об’єднань районного Центру дитячої та юнацької творчості. До планів роботи включені тижні “Пропаганда знань про СНІД”, “Здоровий спосіб життя”, “Онснови безпеки життєдіяльності”, інструктажі з техники безпечної поведінки учнів. Під керівництвом педагога-організацтора діє Рада соціального захисту дитини та профілактики правопорушень.
СПРИЯННЯ ВИХОВАННЮ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ.
Особлива увага педагогічного колективу школи – проблеми мотивації учнів до участі у конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях, зокрема у творчих конкурсах, “Вірю в майбутнє твоє, УКраїно!”, “Мої права”, “Перлини Донбасу”, “Птах року”, “Марш парків””, “Парки – легені села” “Юні інспектори руху”, “На крилах натхнення “, “Українське бельканто”, “Свій стиль”, “Дитячі фарби Донеччини”, “Податки очима дітей”, “Хліб очима дітей, “Запитай у дідуся і бабусі”, «Птах року», «Юннатівський зеленбуд», “Первоцвіт”, “До чистих джерел” “Інтелектуальний екотурнир”, “Правовий брейн-ринг”, Гра “Майбутній воїн”, захист науково-дослідних учнівських робіт у МАН та багато інших.
Аналіз результаттивності участі учнів у творчих конкурсах, фестивалях, змаганнях, акціях в 2012-2013 навчальному році показав позитивну динаміку успішнгості. Вихованці мають певні досягнення на конкурсах районного, обласного і всеукраїнського рівнів.
Педагогом-організатором школи здійснюється велика робота в напрямі формування позитивної громадської думки щодо діяльності освітнього закладу. Для батьків проводяться заняття, благодійні концерти, науково-практичні конференції, конкурси “Сім’я року», організуються виставки сімейної творчості “Таланти мої та моєї сім’ї” тощо.
Інноваційна діяльність, організована педагогом-організатором, апробація нових методів і засобів виховної роботи, послідовна робота з класними керівниками із оволодіння ними цих методів дало позитивні результати. Класними керівниками накопичено достатньо матеріалів для роботи з дітьми та батьками, що дозволило вивчити питання ціннісних орієнтація та рівня самооцінки учнів, скорегувати психологічний клімат в класах, змінити акценти у виховній роботі.
Ефективною можна вважати роботу педагога-організатора у напрямі поєднання зусиль педагогічного, батьківського і учнівського колективів щодо виховання учнів: батьків залучають до роботи педагогічної ради, до загальношкільних та класних справ і свят, батьки присутні на окремих засіданнях органів учнівського самоврядування, що сприяє відкритості навчально-виховного процесу гімназії.
Головними результатами виховної діяльності в 2012-2013 навчальному році є:


 1. Створення цілісної, глибоко продуманої системи виховної роботи з учнями школи.

 2. Всебічне сприяння формуванню атмосфери взаємоповаги, взаємодії, взаєморозуміння у класах і в школі між унчями, вчителями, батьками.

 3. Налагодження дієвої системи підвищення психолого-педагогічної компетентності класних керівників.

 4. Організація ефективної взаємодії школи та громадськості у справі виховання підростаючого покоління.

 5. Досягнення високого рівня вихованості учнів, їх готовності до життя та праці.

Таким чином, виховна робота в 2012-2013 навчальному році є прикладом високої управлінської культури, що особливо яскраво простежується у створенні оптимального режиму виховної роботи в навчальному закладі, регулярному і вчасному фіксуванні досягнень кожного педагога, учня, прагненні служити людям, готовності допомагати членам педагогічного колективу, особистоі і професійної чесності й честі.ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

У Законі України «Про освіту» визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні громадянина – патріота Вітчизни, який здатен до подальшої освіти і трудової діяльності, із вільними політичними поглядами; на формування творчої особистості учня, свідомого ставлення до своїх обов’язків; виховання поваги до національних скарбів українського народу; вироблення навичок здорового способі життя.

В Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлені ряд завдань:


 • виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;

 • збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді;

 • запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин.

Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.

Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.

Пріоритетним напрямком є всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здібна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.

Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем, які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому слід більшу уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, іх оптимальної участі в суспільній діяльності у справі виховання.


Підвищення результативності виховної роботи в навчальному закладі сприяє вдосконалення системи діючої виховної роботи, ПОШУК НОВИХ СИСТЕМ ВИХОВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ РОЗВИВАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Таким чином, ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ в школі в 2013-2014 навчальному році необхідно визнати СТВОРЕННЯ ВІДПОВІДНИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ З ГРОМАДЯНСЬКОЮ ПОЗИЦІЄЮ, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті на основі обраного профілю роботи школи (інформатика і програмування)

НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ


 • громадянське;

 • сімейне;

 • військово-патріотичне

 • трудове;

 • художньо-естетичне;

 • моральне;

 • екологічне;

 • формування здорового способу життя;

 • превентивне

 • сприяння творчому розвитку особистості

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПО НАСТУПНИМ НАПРЯМКАМ:

 • МИ І УКРАЇНА;

 • ІНТЕЛЕКТ

 • ДОСУГ

 • СПОРТ

 • ПРАЦЯ

 • ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

 • ПРЕС-ЦЕНТРОчікувані результати

 1. Удосконалення системи управління та контролю за НВП.

 2. Покращення досягнень учнів.

 3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.

 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортивних залів, обладнання.

 5. Підвищення результативності профільного навчання та поглибленого вивчення предметів.

 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.

 7. Підвищення мотивації педагогів навчального закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.

 8. Підвищення навчальної мотивації учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.

 9. Формування позитивного іміджу навчального закладу.


Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України

з питань виховної роботи в 2013-2014 н.р.

Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України".

1. Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

2. Наказ від 25.01.2007 № 44 "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року";

3. Наказ від 24.11.2009 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я";

4. Наказ від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

5. Наказ від 29.03.2010 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

6. Наказ від 30.12.2010 № 1313 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);

7. Наказ від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року";

8. Наказ від 20.06.2011 № 596 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності";

9. Наказ від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

10. Наказ від 16.12.2011 № 1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру "Зірниця";

11. Наказ від 11.06.2012 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

12. Наказ від 19.07.2012 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року";

13. Наказ від 03.08.2012 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року";

14. Інформаційно-методичний лист від 20.09.2012 № 1/9-656 щодо проведення заходів з відзначення Дня партизанської слави за участю керівництва держави;

15. Інформаційно-методичний лист від 29.11.2012 № 1/9-860 щодо заходів у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

16. Інформаційно-методичний лист від 02.04.2013 № 14.1/10-977 щодо підготовки та відзначення у 2014 році 120-річчя від дня народження Олександра Довженка;

17. Інформаційно-методичний лист від 02.04.2013 № 1/9-235 щодо впровадження навчальних програм "Сімейні цінності";18. Інформаційно-методичний лист від 05.04.2013 № 1/9-254 щодо організації та проведення заходів у Шевченківському національному заповіднику.
ПАМ'ЯТНІ ТА ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ В 2013-2014 Н.Р.,

ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ МОН ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ В ПЛАНАХ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 • 11-13 вересня 2013 року – 365 років з часу Пилявецької битви (1648) українського повстанського війська на чолі з Б. Хмельницьким проти польсько-шляхетської армії;

 • 13 жовтня – 125 років від дня народження Михайла Яковича Калиновича (1888-1949), українського мовознавця і літературознавця;

 • 25 листопада – 175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (1838-1918), видатного письменника та публіциста (Постанова Верховної Ради України від 22 травня 2012 року № 4804 "Про відзначення 175-річчя з дня народження Івана Нечуя-Левицького");

 • 06 грудня – 100 років з дня народження Миколи Михайловича Амосова (1913-2002) українського лікаря-хірурга, вченого, письменника, громадського діяча, академіка (Постанова Верховної Ради України від 6 вересня 2012 року № 5214 "Про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Амосова");

 • 09 грудня – 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910), українського письменника, вченого-мовознавця, педагога, бібліографа, громадсько-політичного діяча, автора Словника української мови, голови Київської "Просвіти", автора ряду шкільних підручників (Постанова Верховної Ради України від 4 липня 2012 року № 505 "Про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка");

 • 1000 років з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря (Постанова Верховної Ради України від 5 липня 2012 року № 5115 "Про відзначення 1000-річчя з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря");

 • 500 років місту Скалат Підволочиського району Тернопільської області (проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підготовку та відзначення у 2013 році 500-річчя міста Скалат Підволочиського району Тернопільської області");

 • 180 років з часу утворення "Руської трійці" - літературного гурту, заснованого та очолюваного Маркіяном Шашкевичем, Іваном Вагилевичем та Яковом Головацьким, що розпочав процеси культурного та національного відродження на західноукраїнських землях (Постанова Верховної Ради України від 05 жовтня 2011 року № 3818 "Про відзначення 180-річчя утворення "Руської трійці" та 175-річчя випуску альманаху "Русалка Дністрова");

 • 125 років з часу відкриття історичного музею України в Києві;

 • 100 років з дня заснування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Указ Президента України від 26 жовтня 2012 року № 614 "Про відзначення 100-річчя Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського");

 • 70 років визволення Запоріжжя (14 жовтня 1943 року) під час Великої Вітчизняної війни;

 • 70 років визволення Дніпропетровська (25 жовтня 1943 року) під час Великої Вітчизняної війни;

 • 70 років визволення Києва (6 листопада 1943 року) під час Великої Вітчизняної війни.

У 2014 році виповнюється:

 • 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета, письменника, художника, громадського діяча, філософа, етнографа, історика (розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року № 167 "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання");

 • 120-річчя від дня народження Олександра Петровича Довженка, геніального українського кінорежисера, видатного письменника і публіциста, класика світового кінематографа (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 144 "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2014 році 120-річчя від дня народження Олександра Довженка");

 • 150-річчя від дня народження І. С. Їжакевича (проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2014 році 150-річчя від дня народження І. С. Їжакевича)

 • 80-річчя від дня народження Леоніда Кравчука (проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про відзначення 80-річчя від дня народження Леоніда Кравчука").


Розподіл посадових обов’язків у напрямку виховної роботи
Заступник директора з НВР Камишанова Л.В.:

Організує і несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів освіти;

 • реалізацію системи виховної роботи;

 • відвідування учнями 1-11 класів навчальних занять;

 • організацію роботи з профорієнтації учнів;

 • літнє оздоровлення учнів;

 • роботу учнівського самоврядування; упровадження виховних моделей в учнівські колективи;

 • роботу МО класних керівників;

 • оформлення, ведення, перевірку шкільної документації класними керівниками;

 • роботу класних керівників, педагога-організатора, батьківського комітету;

 • профілактичну роботу з правового виховання;

 • роботу з залучення учнів у студії, секції, гуртки;

 • організацію суспільно-корисної праці учнів, спортивно-масової, туристичної, етнографічної та краєзнавчої роботи;

 • методичну допомогу класним керівникам у складанні виховних планів роботи, узгоджує та організує виконання;

 • діяльність класних керівників з питання проведення позакласної роботи з учнями;

 • роботу з важкими підлітками, дітьми пільгової категорії;

 • соціальний захист учнів;

 • організацію роботи педагога-організатора;

 • діяльність класних керівників у канікулярний період;

 • роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

 • літнє оздоровлення учнів;

 • відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

 • відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками школи;

 • залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;

 • звітність про стан і результативність виховної роботи в навчально-виховному комплексі.

Керує і контролює:

 • стан успішності учнів, відвідування ними уроків;

 • позаурочну роботу, діяльність вчителів, що її здійснюють;

 • випуск загальношкільних стінних газет та їх змістом;

 • якість проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;

 • виконання правил ТБ під час виховних заходів;

 • роботу класних керівників з профілактики правопорушень, пропусків навчальних занять без поважних причин;

 • рівень виховної роботи класних керівників гуртків;

 • стан роботи органів учнівського самоврядування;

 • координацію медичного обслуговування учнів і контроль за проходженням медоглядів.

Звітує:

 • про організацію, стан і результативність виховної роботи класних керівників перед директором і педрадою;

 • про роботу над педагогічною проблемою.

Складає:

 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи;

 • графік чергування класів по школі;

 • графік здійснення суспільно корисної діяльност;

 • плани проведення шкільних свят і виховних заходів;

 • графік роботи класних керівників під час канікул;

 • соціальний паспорт навчально-виховного комплексу.

Користується правом:

 • представляти вчителів і учнів до нагород;

 • вимагати застосування покарань до порушників трудового і навчального розпорядку навчально-виховного комплексу;

 • захист прав та інтересів учнів.


Педагог-організатор Кущенко Е.Б.:

Організовує:

 • проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;

 • діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

 • умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;

 • наочне оформлення навчально-виховного комплексу за тематикою роботи, яку проводить;

 • дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами в навчальному закладі, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з сімей, де склалися неблагополучні умови для виховання;

 • заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками;

 • канікулярний відпочинок учнів;

 • роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;

 • планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію;

 • консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:

 • впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;

 • оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;

 • розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;

 • класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

Має право на:

 • самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи навчально-виховного комплексу і педагогічної діяльності;

 • участь в управлінні навчальним закладом в порядку, визначеному Статутом; участь у роботі педагогічної ради закладу;

 • захист професійної честі й гідності;

 • ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством;

 • підвищення своєї кваліфікації;

 • атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

 • надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами поведінки учнів навчально-виховного комплексу.

Відповідає за:

 • організацію роботи дитячої організацій та учнівського самоврядування, планування роботи дітей за віковими групами у об’єднаннях (1-4 класи), (5-7 класи), (8-11 кл.).

 • завдані навчально-виховному комплексу або учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законодавством.

 • здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в навчальному закладі, в побуті, в громадських місцях.

Погоджує:

 • свою роботу з директором навчально-виховного комплексу, заступником директора школи з виховної роботи.

Заступник директора школи з науково-методичної роботи Н.В.Грачова:

Визначає структуру методичної роботи в напрямку виховання, контролює роботу всіх форм методичного навчання в питаннях виховної роботи: НМК, ШМО, ШМУ, семінарів-практикумів, постійно діючих семінарів, роботу творчих груп; оформлює матеріали з ППД вчителів, класних керівників; організовує вивчення і використання в практичній роботі педкадрів досягнень психолого-педагогічної науки і ППД; здійснює моніторинг методичної роботи в галузі виховання.

Контролює реалізацію цільових програм «Обдаровані діти”,  «Профільність”, корекційної виховної програми роботи з учнями початкового рівня навчальних досягнень.

Керує роботою методичної ради, організовує і проводить теоретичні і практичні семінари з методичної роботи, конкурс «Класний керівник року” «Вихователь року», «Кращий працівник освіти року в галузі виховання»тощо.

Спільно з заступниками директора з НВР і педагогом-організатором організує і контролює проведення виховних заходів та конкурсів; веде необхідну документацію з цього питання.

Координує діяльність вчителів — предметників та класних керівників по роботі з обдарованими учнями.

Забезпечує методичне супроводження виховного процесу в школі.

постійно працює над вдосконаленням власної інформаційно-технологічної компетентності; застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології в управлінській і виховній діяльності та сприяє впровадженню педагогами сучасних ІКТ у виховний процес;

веде роботу щодо створення єдиного інформаційного простору в питаннях виховної та позакласної роботи;

Веде аналітичну діяльність стану виховної роботи.

Забезпечує контроль за дотриманням норм техніки безпеки у навчально-виховному процесі класів.

 

Про розподіл обов'язківміж класними керівниками

за напрямками виховної роботи в 2013-2014 н.р.


У зв'язку з початком нового 2013/2014 навч.рік на підставі Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, з метою найбільш повної реалізації річного Плану виховної роботи на підставі Наказу № 84 директора Кіндратівської СОШ І-ІІІ ступенів від 20.08.2013 року «Про розподіл обов'язків між класними керівниками за напрямками виховної роботи в 2013-2014 н.р обов’язки за напрямками виховної роботи розподілені наступним чином:
- Організаційний напрямок - Кущенко Е.Б., педагог-організатор;

- Шкільне учнівське самоврядування - Кущенко Е.Б., педагог-організатор;

- Дитяча громадська організація, Кущенко Е.Б., педагог-організатор;

-Екологічний напрям -. Суковатенко Т.Г., учитель біології

- Громадянське виховання - Лялько М.М., вчитель іноземної мови, класний керівник 7 кл

- Сімейне виховання – Ступина Л.В.., класний керівник 9 кл;

- Військово-патріотичне виховання - Чабанова Н.В., вчитель предмета «Захист Вітчизни»

- Трудове виховання - Муратова Е.А., вчитель трудового навчання

-Художньо - естетичне виховання - Карпикова В.Ю., вчитель образотворчого мистецтва, класний керівник 2 кл

- Моральне виховання - Казьміна Л.А., вчитель математики, класний керівник 10 кл;

- Національне виховання - Петрухнова О.В., вчитель української мови та літератури, класний керівник 5 класу і Ларченко О.Н. вчитель початкових класів та української мови, класний керівник 1 кл;

- Екологічне виховання – Грачова Н.В., заступник директора школи з НМР, вчитель біології;

- Формування здорового способу життя – Чабанова Н.В., учитель фізичного виховання

- Превентивне виховання - Нейло В.А., вчитель початкових класів, класний керівник 3 кл

- Сприяння творчому розвитку особистості – Смирнова М.В.. - Практичний психолог;

- Краєзнавство і туризм - Дружина Л.І., учитель фізики, історії, класний керівник 6 кл;

- Відповідальна за роботу шкільного музею -. Дружина Л.І., учитель фізики, історії

- Клуби за інтересами:

«Почемучки» - Пиленок О.Н., класний керівник 4 кл

«Шукачі» - Ступіна Л.В., класний керівник 9 кл

«Романтики» - Хижняк Є.В., класний керівник 11 кл

ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ НАПРЯМКІВ СФОРМОВАНИЙ НАСТУПНИЙ ПЛАН НА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 1. Організаційна робота


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль­ний

1

Провести вибори учнівського комітету

До 20.09

ЗДНВР, педагог-організатор

2

Провести вибори органів учнівського самоврядування у класних колективах

До 15.09

Класні керівники

3

Організувати навчання учнівського активу

Протягом навчального року

Педагог-організатор

4

Запропонувати склад ради з профілактики правопорушень

До 20.09

ЗДНВР


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль­ний

5

Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами, узгодити плани їхньої роботи

До 1.10

ЗДНВР,

керівники гуртків6

Створити інформаційний банк даних про зайнятість учнів у позаурочний час

До 1.10

ЗДНВР,

класні керівники7

Провести психолого-педагогічну діагностику: — домінантних особистісних інтересів, здібностей учнів; — творчого і професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності педагогічних працівників щодо організації виховного впливу на учнів

Протягом навчального року

ЗДНВР,

класні керівники8

Оформити в методичному кабінеті стенд «На допомогу класному керівнику»

Червень— вересень

ЗДНВР

9

Провести інструктаж класних керівників, керівників гуртків, консультантів, органів учнівського самоврядування з питань планування виховної роботи з дітьми

Серпень— вересень

ЗДНВР

10

Здійснити аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей

Серпень

ЗДНВР

11

Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення тих, хто схильний до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин

Вересень

ЗДНВР, класні керівники

12

Вивчити умови проживання важковиховуваних дітей, дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей

Протягом навчального року

ЗДНВР,

класні керівники13

Розробити та ввести в практику роботи школи заходи морального та матеріального заохочення учнів, вести облік особистих досягнень школярів у різних видах позаурочної діяльності

Протягом навчального року

Адміністра­ція

14

Оформити інформаційний стенд щодо дотримання дисципліни та порядку в школі

Протягом навчального року

ЗДНВР


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль­ний

15

Налагодити діяльність тимчасових рад з підготовки та проведення загальношкільних заходів

Протягом навчального року

ЗДНВР,

педагог-організатор16

Здійснювати вивчення пізнавально-комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів, потреб фізичної активності й розвитку за допомогою: — анкетування школярів; — вивчення громадської думки, формування банку ідей і пропозицій до плану роботи школи, «мозкового штурму», стенду «Хочу запропонувати», вибору форм відпочинку зі «Схованки цікавих справ» тощо; — створення випереджальних ситуацій — показ цікавих форм роботи, зокрема через навчання учнівського активу

Протягом навчального року

ЗДНВР

17

Організувати роботу учнів щодо естетичного оформлення класних кімнат, школи, території. 3 цією метою: — налагодити підтримання учнями належного санітарного та естетичного стану класних кімнат, школи; — обговорити з учнями майбутні зміни в оформленні кабінетів, наочності тощо; — організувати впорядкування пришкільної території; — провести конкурси на крашу кімнату, краще збережений підручник, кращий зошит, щоденник тощо; — організувати виготовлення та ремонт навчальних посібників

Протягом навчального року

ЗДНВР

18

Розробити і розмістити в інформаційному куточку учнівського самоврядування «Правила для учнів»

До 1.10

Педагог-організатор

19

Поповнити банк даних про дітей соціально незахищених категорій

До 9.09

ЗДНВР

20

Залучити дітей із соціально незахищених категорій до участі в секціях, гуртках, клубах, які працюють на безкоштовній основі, створити умови для змістовного відпочинку і дозвілля дітей

Протягом навчального року

Директор


21

Розробити і видати інформаційно-про­світницький матеріал з проблем збере­ження репродуктивного здоров'я, здоро­вого способу життя ддц підлітків і молоді

Листопад, березень— квітень

Учителі

22

Розробити план роботи громадського інспектора з питань охорони дитинстваДо 5.09

ЗДНВР

23

Провести благодійні ярмарки, концерти, виставки-продажі до: • свята Миколая; • Дня інваліда; • Міжнародного Дня захисту дітей. Зібрані кошти направити на підтримку дітей із соціально незахищених категорій

Грудень— травень

Адміністра­ція


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИБОРОМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛИ В НАПРЯМКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ І ПРОГРАМІЗАЦІЇ


1 засідання

27.08.2013

 1. Рекомендації до початку нового навчального року (з матеріалів журналу “Педагогічна скарбниця Донеччини”) Особистісто-орієнтований підхід у вивченні інформатики та обчислювальноi технiки –

 2. Огляд навчальної, методичної та виховноi літератури у зв”язку з профілем роботи школи

2 засідання

01.11.2013

 1. Самоосвітня діяльність та виховання учнів та вчителів в системi технологiчного навчання.

 2. Особливостi виховноi робота із здібними, обдарованими та талановитими дітьми в галузi iнформацiйних технологiй
3 засідання

08.01.2013

 1. Система контролю за сформованістю компетентостей учнів –

 2. Методика проведення виховних заходiв з використанням комп”ютерноi та обчислювальноi технiки

4 засідання

27.03.2013

 1. Підготовка до підсумкової атестації учнів за курс базової та загальноосвітньої школи –

 2. Самовиховання учнів i iнформацiйнi комп»ютернi технологii(


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка