Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана ФранкаСторінка1/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка
____ __________________2014 р.

Протокол №____________

юридичний факультет

ПРОГРАМА


фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр


з навчальної дисципліни

«Кримінальне право України»


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 11 від « 28 » січня 2014 р.)


Голова Вченої ради _____________проф. А.М. Бойко

Львів – 2014
Т е м а 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА


Поняття кримінального права. Предмет кримінального права. Поняття і види кримінальних правовідносин, їх структура. Виникнення, зміна і припинення кримінальних правовідносин. Метод кримінального права.

Завдання кримінального права.

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини кримінального права. Поняття, значення і система Загальної частини кримінального права. Єдність Загальної і Особливої частин кримінального права.

Кримінальне право і суміжні галузі права, зв'язок і відмінність між ними.

Наука кримінального права, її предмет і функції. Методи науки кримінального права. Зв'язок науки кримінального права з суміжними юридичними науками. Роль кримінально-правової науки. Завдання, що стоять перед наукою кримінального права в сучасний період.

Кримінальне право як навчальна дисципліна. Система курсу кримінального права.Т е м а 2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА


Поняття і значення принципів кримінального права. Необхідність законодавчого визначення принципів кримінального права і його практичне значення.

Кримінально-правова наука про систему і види принципів кримінального права.

Характеристика окремих принципів кримінального права.

Т е м а 3. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН


Кримінально-правова наука про джерела кримінального права і їх види.

Кримінальний закон як джерело кримінального права. Поняття кримінального закону, його ознаки і значення. Співвідношення термінів “кримінальний закон”, “закон про кримінальну відповідальність”, “кримінальне законодавство” і “кримінальне право”.

Чинний Кримінальний кодекс України, його система і загальна характеристика.

Система кримінального закону. Загальна і Особлива частини кримінального закону. Структура статей Загальної і Особливої частин кримінального закону. Диспозиція і санкція, їх види. Стаття кримінального закону і норма кримінального права. Поняття, структура і види кримінально-правових норм.

Чинність кримінального закону в просторі. Поняття території України. Місце вчинення злочину. Визнання злочину таким, що вчинений на території України.

Чинність кримінального закону щодо осіб. Чинність кримінального закону щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення ними злочину на території України. Поняття громадянина України, іноземного громадянина і особи без громадянства. Кримінальна відповідальність за вчинений на території України злочин осіб, які не підсудні у кримінальних справах судам України. Чинність кримінального закону щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення ними злочину за межами України. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

Чинність кримінального закону у часі. Набрання і втрата чинності кримінальним законом. Час вчинення злочину. Зворотна дія кримінального закону. Види кримінальних законів, що мають зворотну силу. Межі зворотної сили кримінального закону. Кримінальні закони, що не мають зворотної сили. Шляхи усунення і встановлення караності діяння, пом'якшення і посилення покарання, іншого поліпшення і погіршення кримінально-правового положення особи, що вчинила злочин. Проміжний кримінальний закон і його чинність. Зупинення чинності кримінального закону.

Тлумачення кримінального закону. Види тлумачення і їх характеристика. Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального закону, їх юридична природа і значення. Тлумачення кримінального закону Конституційним Судом України.Т е м а 4. ЗЛОЧИН І ЙОГО ВИДИ


Поняття і ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.

Класифікація злочинів, її критерії і кримінально-правове значення.

Поняття злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого і особливо тяжкого.

Злочин і злочинність. Поняття злочинності і її показники.


Т е м а 5. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

І ЇЇ ПІДСТАВА

Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. Форми кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання. Початок і закінчення кримінальної відповідальності.

Підстава кримінальної відповідальності. Поняття і значення складу злочину. Злочин і склад злочину. Елементи і ознаки складу злочину. Види складів злочину.

Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів.


Т е м а 6. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

Поняття і значення об'єкта злочину. Механізм заподіяння шкоди об'єктові злочину.

Класифікація об'єктів злочину, її критерії і значення.

Загальний об'єкт злочину і його значення.

Родовий об'єкт злочину і його значення.

Безпосередній об'єкт злочину і його значення. Основний, додатковий і факультативний безпосередній об'єкт злочину.

Об'єкт і предмет злочину. Поняття предмета злочину, його відмінність від об'єкта злочину, знарядь і засобів вчинення злочину. Значення предмета злочину. Потерпілий від злочину.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка