Затверджено на засіданні кафедри стратегії підприємствСкачати 82.96 Kb.
Дата конвертації17.12.2016
Розмір82.96 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри стратегії підприємств

«_12_» _травня_ 2015 р.,протокол №_9_

Завідувач кафедри ___________ Наливайко А.П.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

ПАСПОРТ ДИСЦИПЛІНИ


Управління консалтинговим бізнесом

на 2015/2016 навчальний рік

Освітній ступінь ___________________магістр_з економіки підприємства


(бакалавр або магістр)

Семестр, в якому викладається наука (дисципліна) _____ II______________


(порядковий номер семестру)

Наука (дисципліна) ________вибіркова__________________

(нормативна/вибіркова)

Загальна кількість годин/кредитів за навчальним планом 90 год


Спеціальності, для яких викладається наука (дисципліна) економіка підприємства 8504

(шифри)


Форма підсумкового контролю_______________екзамен ____

(екзамен, залік)

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій

Верба В.А., д.е.н., професор, Кизенко О.О., к.е.н..доцент

(П.І.П., науковий ступінь, посада)

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять Верба В.А., д.е.н., професор, Кизенко О.О., к.е.н..доцент
П.І.П., науковий ступінь, посада)
(П.І.П., науковий ступінь, посада)

1. Робоча навчальна програма з науки (дисципліни)

Затверджено засіданням Науково-методичної ради від 14 травня 2015 р., протокол № 7_ ,2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні науки (дисципліни) (автор, назва, видавництво, рік видання)

2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання)


2.1. Видані університетом

К-ть примірників у бібліотеці1

Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 244с.

536
2.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників у бібліотеці

Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. – М.: „Планум, 2004. – 976с.


2

3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги

електрона версія

Верба В.А. Управління консалтинговою діяльністю: слайд-курс http://www.spkneu.org/education/magistratura/upravlinnya-konsaltingovoyu-diyalnistyu/ (автор, назва, рік видання, електронна адреса)

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу -
Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці

Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія/ В.А, Верба. К.:КНЕУ, 2011. -327с.-

50


5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці

-

6. Інші методичні матеріали для вивчення дисципліни, рекомендовані студентам Майстер Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги/ Пер. с англ. —М.: Альпина Паблишер, 2003.- 414с

Алешников А.И. Использование услуг профессиональных консультантов. – М., 1999, - 240с.7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни

Верба В.А. Слайд-курс та додаткові матеріали для дистанційного вивчення курсу розміщено в системі MOODLE (2015 р.)

____________________________-_______________________________________

(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)8. Освітній ступінь магістр

Методичні матеріали щодо змісту та організації СРС, поточного й підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)

Дата затвердження «19» травня 2015 р.,

Розміщені на сайті КНЕУ за адресою http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/

Дата розміщення «01» червня 2015 р.9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються чи плануються до використання
Розділ 9.1. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на лекційних заняттях

Тема лекції

Кількість годин

Вид інноваційних навчальних технологійу поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік


Теми 1-11 (увесь лекційний цикл)

12

Лекції в форматі слайд-презентації з використанням комп’ютерної техніки (Power Point)


Лекція 1. Сутність консалтингової діяльності та інституціональні аспекти розвитку управлінського консультування

2

курс вчитається уперше

Лекція-дискусія

Лекція 2. Ринок управлінського консультування

2

курс вчитається уперше

Проблемна лекція

Лекція 3. Стратегічне позиціонування і вибір бізнес-моделі консалтингової компанії


2

курс вчитається уперше

Лекція-візуалізація

Лекція 4. Особливості організації консалтингового підприємництва


2

курс вчитається уперше

Лекція-дискусія

Лекція 5. Маркетингова діяльність та кадрове забезпечення консалтингових компаній

2

курс вчитається уперше

Лекція-дискусія

Лекція 6. Економічні основи та стратегічне управління консалтингової діяльності

2

курс вчитається уперше

Залучення консультантів компанії YE для проведення лекційних занять

Розділ 9.2. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на семінарських(практичних, лабораторних) заняттях
Порядковий номер і назва заняття

Кількість годин

Вид інноваційних навчальних технологійу поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік (курс вчитається уперше)

Заняття 1. Сучасна природа управлінського консультування

та сутність консалтингової діяльності

2

-

Інтерактивний семінар з елементами проведення дискусії, спрямований на обговорення сучасного стану і перспектив розвитку управлінського консультування


Заняття 2. Інституційні засади розвитку управлінського консультування

2
Семінар-дискусія, робота у малих групах, обговорення проблемних ситуацій з професійної етики. Презентація результатів виконання групового завдання «Формування бази знань і компетенцій консультанта з управління та оцінювання набутих знань і навичок випускників МП «МПіК»


Заняття 3. Структура та тенденції розвитку ринку управлінського консультування


2
Інтерактивний семінар з елементами ситуаційного аналізу чинників впливу на ринок глобального ринку консультування, тенденції і перспективи розвитку регіональних та національних ринків управлінського консультування

аналізу


Заняття 4. Стратегічне управління в консалтингових компаніях


2
Семінар - дискусія, обговорення практичної ситуації принципів позиціонування консалтингової компанії, ролі стратегічних активів та методів обґрунтування стратегії розвитку консалтингового підприємства


Заняття 5. Організаційні форми консалтингового підприємництва та конфігурації консалтингового підприємства


2
Семінар - дискусія, робота у малих групах, обговорення особливостей організації консалтингового підприємства, сучасної світової та вітчизняної практики застосування різних організаційних принципів для побудови консалтингових компанії


Заняття 6 . Маркетингова діяльність консалтингових компаній


2
Інтерактивний семінар з елементами фасилітації вибору маркетингових інструментів у консалтингу, робота у малих групах, з підготовки і проведення презентації консалтингової компанії для клієнтської організації


Заняття 7. Консультаційні пропозиції та угода про консультування


2
Робота у малих групах, проведення ділової рольової гри з підготовки і презентації консалтингових пропозицій для клієнтської організації


Заняття 8-9. Кадрова політика та управління персоналом в консалтингової компанії


4
Робота у малих групах, проведення ділової рольової по відбору аналітика, консультанта і менеджера проектів


Заняття 10. Економічні основи консалтингової діяльності


2
Робота у малих групах, рольова ділова гра з діагностики проблеми клієнтської організації


Заняття 11-12. Підготовка і реалізація консалтингового проекту


4
Ділова гра з аналізу підготовки і реалізації консалтингового проекту та оцінювання його результативності
1 За даними бібліотеки
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка