Затверджено на засіданні кафедри соціологіїДата конвертації30.12.2016
Розмір83 Kb.


Додаток 2 до наказу № 311 від 22 квітня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри соціології

«19» травня 2016 р.,

протокол №4

Завідувач кафедри ___________/Гаєвська О.Б./

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

ПАСПОРТ ДИСЦИПЛІНИ


«ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ»

на 2016-2017 навчальний рік

_____________________________________________________ на __2016-2017 навчальний рік

Освітній ступінь _________________бакалавр__________________________________


(бакалавр або магістр)

Семестр, в якому викладається наука (дисципліна) ______ІІ, ІІІ_____________________


(порядковий номер семестру)

Наука (дисципліна) ________нормативна_____________

(нормативна/вибіркова)

Загальна кількість годин/кредитів за навчальним планом ___300______/____10_____


Спеціальності, для яких викладається наука (дисципліна) ____6.030101_______ ________________________________________________________________________________________

(шифри)


Форма підсумкового контролю_____екзамен____________________________________________________

(екзамен, залік)


Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій:

Рахманов О.А., д. соц. н., професор

Федоренко Н.І., к. соц. н, доцент
Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

Рахманов О.А., д. соц. н., професор

Федоренко Н.І., к. соц. н, доцент
1. Робоча навчальна програма з науки (дисципліни)

Затверджено засіданням Науково-методичної ради від __ ________ ____ р., протокол № _______,

Внесені зміни і доповнення засіданням кафедри від __ ________ ____ р., протокол № _______,

Внесені зміни і доповнення засіданням кафедри від __ ________ ____ р., протокол № _______,

Внесені зміни і доповнення засіданням кафедри від __ ________ ____ р., протокол № _______.

2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні науки (дисципліни) (автор, назва, видавництво, рік видання)


2.1. Видані університетом

К-ть примірників у бібліотеці (вказати наявність електронної версії)

Рахманов О.А., Бульбенюк С.С., Манелюк Ю.М. Історія соціології. У двох книгах: Навчальний посібник. – К: КНЕУ, 2015. – 480 с.

Електронний ресурс
2.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників у бібліотеці

Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології : посіб. – К. : Наук. думка, 1995. – 223 с.

Електронний ресурс

Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1996. – 224 с.

Електронний ресурс

Ярошенко А.О. Курс лекцій з історії соціології. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – 195 с.

Електронний ресурс

Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / Пер.з фр. Г.Філіпчука. - К.: Юніверс, 2004 – 688 с.

Електронний ресурс

Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб., 2002.

Електронний ресурс

Ґіденс Е. Соціологія.  К. : Основи, 1999.  726 с.

Електронний ресурс


3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(автор, назва, рік видання, електронна адреса)

____________________________________________________________________________________________________________________________________4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу

Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці


5. Практикуми, тренінги, навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці


6. Інші методичні матеріали для вивчення науки (дисципліни), рекомендовані студентам

// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 170–177.


7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з науки (дисципліни) ____________

________________________________________________________________________________________

(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)8.Освітній ступінь бакалавр:

Методичні матеріали щодо змісту та організації СРС, поточного й підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)

Дата затвердження «___» ________ _____ р.,

Розміщені на сайті КНЕУ за адресою ________________________________________________

Дата розміщення «___» ________ _____ р.


Освітній ступінь магістр:

Навчально-методичні матеріали до вивчення науки (дисципліни)*

Дата затвердження «___» ________ _____ р.,

Розміщені на сайті КНЕУ за адресою ________________________________________________

Дата розміщення «___» ________ _____ р.


9. Інноваційні навчальні технології з науки (дисципліни), що використовуються чи плануються до використання.

9.1. Інноваційні навчальні технології з науки (дисципліни), що використовуються на лекційних заняттях:№ п/п

Тема лекції

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1.

Становлення і розвиток протосоціологічного знання

4

Проблемна лекція.

Лекція-колоквіум.

2.

Соціальне знання епохи

Середніх віків та Відродження4

Лекція із застосуванням зворотного зв’язку.

Розгляд окремих дискусійних питань.

3.

Соціальне знання епохи Нового часу

4

Лекція-дискусія.

Лекція-діалог.

4.

Класичні соціологічні теорії середини ХІХ ст.

4

Лекція із застосуванням опорних схем.

Проблемна лекція.

5.

Соціологічна думка в Європі

наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст.4

Проблемна лекція.

Лекція із застосуванням опорних схем

6.

Класична соціологія на зламі ХІХ – ХХ ст.

4

Лекція-колоквіум.

Лекція із застосуванням зворотного зв’язку

7.

Національні особливості

розвитку соціології в ХХ ст.4

Розгляд окремих дискусійних питань.

Лекція-колоквіум.

8.

Основні соціологічні концепції середини ХХ ст.

4

Лекція-діалог.

Розгляд окремих дискусійних питань.

9

Розвиток теоретичної соціології

в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.4

Лекція із застосуванням опорних схем.

Проблемна лекція.

9.2. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:№ п/п

Назва заняття

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1.

Становлення і розвиток протосоціологічного знання

8

Семінар-колоквіум

Дискусія з елементами аналізу

2.

Соціальне знання епохи

Середніх віків та Відродження8

Дискусія з елементами аналізу

Семінар-колоквіум

3.

Соціальне знання епохи Нового часу

8

Семінар-колоквіум

Семінар-дискусія з елементами аналізу

4.

Класичні соціологічні теорії середини ХІХ ст.

8

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Семінар - «мозковий штурм»

5.

Соціологічна думка в Європі

наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст.8

Семінар-дискусія

Семінар-ділова гра

6.

Класична соціологія на зламі ХІХ – ХХ ст.

8

Семінар-«мозковий штурм»

Семінар-конференція

7.

Національні особливості

розвитку соціології в ХХ ст.8

Робота в малих творчих групах

Робота в малих творчих группах

8.

Основні соціологічні концепції середини ХХ ст.

8

Робота в малих творчих групах

Дискусія з елементами аналізу

9.

Розвиток теоретичної соціології

в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.8

Семінар-конференція

Семінар-колоквіумУвага!

Паспорт науки (дисципліни) має бути включений як додаток до індивідуального навчального плану викладачів, які викладають дану науку (дисципліну).
 оновлюються і затверджуються кожного рокуБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка