Затверджено на засіданні кафедри обліку підприємницької діяльностіСкачати 74.76 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір74.76 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри обліку

підприємницької діяльності

« 10 » травня 2016р.,

протокол № 15

Завідувач кафедри ___________ Бондар М.І.

ФАКУЛЬТЕТ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ

КАФЕДРА: ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАСПОРТ ДИСЦИПЛІНИ


ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

(повна назва дисципліни)


_____________________________________________________________________ на 2016/2017 навчальний рік

Освітній ступінь: ___________________магістр_________________________


(бакалавр або магістр)

Семестр, в якому викладається дисципліна___________1_______________________


(порядковий номер семестру)

Дисципліна ___вибіркова___

(нормативна/вибіркова)

Загальна кількість годин/кредитів за навчальним планом: 120 годин / 4 кредита


Спеціальності, для яких викладається дисципліна _071 «Облік і оподаткування »_________

Спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»

(шифри)

Форма підсумкового контролю__________________Диф. залік_______________________(екзамен, залік)

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій: Добровський В.М. - к.е.н., професор; Супрович Г.О. – к.е.н., доцент;____________________________________________________

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять: Добровський В.М. - к.е.н., професор; Супрович Г.О. – к.е.н., доцент;_____________________
1. Робоча навчальна програма з дисципліни

Затверджено засіданням Науково-методичної ради від 26 травня 2016 р., протокол № 8,

Внесені зміни і доповнення засіданням кафедри від __ ________ ____ р., протокол № _______,

Внесені зміни і доповнення засіданням кафедри від __ ________ ____ р., протокол № _______.


2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні науки (дисципліни) (автор, назва, видавництво, рік видання)


2.1. Видані університетом

К-ть примірників у бібліотеці (вказати наявність електронної версії)
2.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників у бібліотеці

Жукова О.В., Дубницький В.І., Вареня В.О., Косовський М.В., Задрожній Р.Г., Борисов М.П. Трансфертне ціноутворення: український варіант. – К.: Юстініан, 2014. – 184 с.
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. - 2389 с.
Матеріали Єдиної бази податкових знань. Електронний ресурс: http://sts.gov.ua/ebpz/
Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб. - Режим доступу : http://oecdru.org/publics.html
3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги: рукопис "Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування" Добровський В.М., Супрович Г.О., 2016 р. .___________________________________

(автор, назва, рік видання, електронна адреса)4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу

Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці
5. Практикуми, тренінги, навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці
6. Інші методичні матеріали для вивчення дисципліни, рекомендовані студентам _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни____________

________________________________________________________________________________________

(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)


8.Освітній ступінь магістр:

Навчально-методичні матеріали до вивчення науки (дисципліни)*

Дата затвердження «26» травня 2016 р.,

Розміщені на сайті КНЕУ за адресою ____http//kneu.edu.ua_________

Дата розміщення «10» червня 2016 р.


9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються чи плануються до використання.

9.1. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на лекційних заняттях:
№ п/п

Тема лекції

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1

Теоретичні і законодавчі основи трансфертного ціноутворення (ТЦУ)

2

Лекція вступна та інформаційна

Лекція вступна та інформаційна

2

Аналіз зіставності господарських операцій та комерційних і фінансових умов їх виконання

2

Лекція інформаційна, візуалізація

Лекція інформаційна, візуалізація

3

Традиційні методи трансфертного ціноутворення

2

Лекція – консультація та візуалізація

Лекція – консультація та візуалізація

4

Трансфертне ціноутворення за методами прибутку від операцій

2

Лекція інформаційна, візуалізація

Лекція інформаційна, візуалізація

5

Звітність і відповідальність з трансфертного ціноутворення

2

Проблемна лекція -візуалізація

Проблемна лекція -візуалізація

6

Податкові перевірки та податкове коригування у сфері трансфертного ціноутворення

2

Лекція оглядова-

візуалізаціяЛекція оглядова-

візуалізація7

Попередні узгодження щодо трансфертного ціноутворення з податковими органами

2

Лекція – консультація та візуалізація

Лекція – консультація та візуалізація

8

Ризики трансфертного ціноутворення

2

Лекція інформаційна, візуалізація

Лекція інформаційна, візуалізація

9.2. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на практичних заняттях№ п/п

Назва заняття

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1

Теоретичні і законодавчі основи трансфертного ціноутворення (ТЦУ)

2

Семінар-розгорнута бесіда, тестування

Семінар-розгорнута бесіда, тестування

2

Аналіз зіставності господарських операцій та комерційних і фінансових умов їх виконання

2

Міні-кейс

Міні-кейс

3

Традиційні методи трансфертного ціноутворення

2

Семінар-«мозковий штурм»

Семінар-«мозковий штурм»

4

Трансфертне ціноутворення за методами прибутку від операцій

2

Семінар-розв”язання проблемних завдань, тестування

Семінар-розв”язання проблемних завдань, тестування

5

Звітність і відповідальність з трансфертного ціноутворення

2

Семінар-«мозковий штурм», тестування

Семінар-«мозковий штурм», тестування

6

Податкові перевірки та податкове коригування у сфері трансфертного ціноутворення

2

Індивідуально-кооперативне навчання

Індивідуально-кооперативне навчання

7

Попередні узгодження щодо трансфертного ціноутворення з податковими органами

2

Ділова гра

Ділова гра

8

Ризики трансфертного ціноутворення

2

Семінар-«мозковий штурм», тестування

Семінар-«мозковий штурм», тестування


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка