Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина іСторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5
Затверджено на методичній Учбовий предмет:

нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і

екології, соціальної медицини, організація охорони

організації та економіки охорони здоров’я

здоров’я

„_____” ____________2003р.

Протокол №________
Зав. кафедрою професор
______________Катрушов О.В.
Лекція №

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ЖІНОК І ДІТЕЙ

Охорона материнства і дитинства — це система мір державної, муніципальної, суспільного і частки характеру спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я жінок і дітей, створення оптимальних умов для виконання жінкою її найважливішої соціальної функції — народження і виховання здорової дитини.

У системі охорони материнства і дитинства можна виділити 7 етапів надання лікувально-профілактичної допомоги, послідовне здійснення яких визначає організаційна єдність цієї системи:

1 етап — формування здоров'я дівчинки як майбутньої матері, підготовка її до майбутнього материнства;

II етап — лікувально-профілактична допомога жінці до настання вагітності;

III етап — антинатальна охорона плоду;

IV етап — інтранатальна охорона плоду, збереження здоров'я жінки в період пологів;

V етап — охорона здоров'я немовляти і матері в післяродовий період;

VI етап — охорона здоров'я дитини до надходження в школу;

VII етап — охорона здоров'я школяра і передача його в підліткову мережу.

Реалізація задач, що коштують на всіх етапах системи охорони материнства і дитинства, здійснюється діючою в країні широкою мережею лікувально-профілактичних установ, у яких трудиться велика кількість висококваліфікованих фахівців. Сьогодні середнє число дітей на одного педіатра складає 462 чоловік, а жінок фертильного віку на одного акушера-гінеколога — 1027.

Установи системи охорони материнства і дитинства можуть бути умовно розділені на 2 групи: 1) установи, що роблять акушерсько-гінекологічну допомогу; 2) установи, що роблять лікувально-профілактичну допомогу дітям.


1. ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Акушерсько-гінекологічна допомога населенню в містах здійснюється наступними типовими установами:

—родильними будинками (загального профілю і спеціалізованими);

— жіночими консультаціями (самостійними, у складі об'єднаного родильного будинку, чи поліклініки амбулаторії);

— родильними і гінекологічними відділеннями НДІ, вузів.

— акушерсько-гінекологічними відділеннями багатопрофільних міських і інших лікарень;

— НДІ акушерства і гінекології;

— перинатальними центрами;

—жіночими консультаціями і гінекологічними кабінетами медико-санітарних частин;

-оглядовими кабінетами поліклінік;

-консультаціями «Шлюб і родина»;

-медико-генетичними консультаціями (кабінетами);

—центрами планування родини репродукцій;

—санаторіями для вагітних;

і іншими установами, не передбаченими номенклатурою.

Основними установами, що роблять амбулаторно-поліклінічну допомогу жінкам, є жіночі консультації.


1.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Жіноча консультація — лікувально-профілактична установа диспансерного типу, що робить усі види амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.

Основними задачами жіночої консультації є:

1. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду, гінекологічних захворювань.

2. Надання лікувальної акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території.

3. Проведення роботи з контрацепції і профілактики абортів.

4. Впровадження в практику роботи сучасних досягнень по діагностиці і лікуванню патології вагітності, захворювань породілей і гінекологічних хворих, нових організаційних засобів роботи, що сприяють зниженню недоношення вагітності, материнської і перинатальної смертності.

5. Проведення гігієнічного виховання і навчання населення, формування здорового способу життя.

6. Надання соціально-правової допомоги жінкам.

7. Забезпечення наступності в обстеженні і лікуванні вагітних, породілей і гінекологічного хворих з акушерсько-гінекологічними стаціонарами й іншими лікувально-профілактичними установами (поліклінікою, дитячою поліклінікою, шкірно-венерологічним диспансером, онкологічним диспансером і ін.).

Структура жіночої консультації обумовлена задачами, що стоять перед нею. Основними структурними підрозділами сучасної жіночої консультації є: реєстратура, кабінети дільничних акушерів-гінекологів, кабінети по профілактиці вагітності, кабінети психопрофілактичної підготовки до родів, фізіотерапевтичний кабінет, маніпуляційна, кабінети для прийому терапевта, онкогінеколога, венеролога, стоматолога, соціально-правовий кабінет, кімната «молодої матері», операційна для проведення амбулаторних операцій, эндоскопічний кабінет і цитологічна лабораторія, клініко-діагностична лабораторія, кабінет функціональної діагностики, рентгенівський кабінет, кабінет для адміністративно-господарських нестатків.

У великих жіночих консультаціях можуть бути організовані денні стаціонари для обстеження, лікування гінекологічних хворих і проведення їм малих гінекологічних операцій і маніпуляцій.

Жіноча консультація планує свою роботу по дільничному принципу.

Посади лікарів акушерів-гінекологів для надання амбулаторної допомоги всьому населенню за місцем проживання і за місцем роботи (навчання), У тому числі для забезпечення диспансеризації, установлюються з розрахунку — на 6000 чоловік дорослого населення 1 посада, а при наявності в його складі понад 55 % жінок — 1 посада на 3300 жінок старше 15 років. Посади лікарів-терапевтів — з розрахунку 1 посада на 60 тисяч дорослого населення; лікарів-стоматологів — 1 посада на 80 тисяч дорослого населення; лікарів-лаборантів — Т посада на 20 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

Число посад дільничних акушерок відповідає числу посад лікарів акушерів-гінекологів.

Режим роботи жіночої консультації необхідно будувати з урахуванням безвідмовного забезпечення амбулаторною акушерсько-гінекологічною допомогою жінок у їхній неробочий час.

Найбільш раціональний режим роботи жіночої консультації — з 8.00 до 20.00 Доцільно організувати прийом по суботах, неділям, святковим і передсвятковим дням з 9.00 до 18.00.

Реєстратура жіночої консультації забезпечує попередній запис на прийом до лікаря на всі дні тижня при особистому чи відвідуванні по телефоні. Акушерка відповідно до записів готує до прийому медичну документацію.

У реєстратурі повинна бути оформлена чітка наочна інформація: розклад прийомів дільничних акушерів-гінекологів, роботи лікарів інших спеціальностей; лікувальних і діагностичних кабінетів.

Дільничний акушер-гінеколог основну частину робочого часу проводить на амбулаторному прийомі, чергуючи прийоми до ранкова і вечірня годинник, а також робить допомога вдома жінкам, що по стані здоров'я не можуть самі з'явитися в консультацію (у середньому 0,5 години робочого часу в день). По призначенню лікаря середнім медичним персоналом можуть здійснюватися вдома лікувальні процедури, а також маніпуляції діагностичного характеру.

З метою удосконалювання професійної майстерності акушера-гінеколога, що працює в жіночій консультації, об'єднаної зі стаціонаром, доцільна періодична робота лікаря ділянки у відділень стаціонару. Чергування роботи в консультації і стаціонарі варто проводити через рік, при цьому важливо закріплення за однією ділянкою двох лікарів, кілька років взаємно заміняють один одного в консультації й у стаціонарі і добре знана своя ділянка. Лікарі консультації можуть залучатися до несення чергувань в акушерсько-гінекологічному стаціонарі (з розрахунку 1 — 1,5 години в рахунок денної норми робочого часу).

Профілактична робота на ділянці проводиться в спеціально виділені для цієї мети 3 — 4 дні на місяць.

У роботі лікарю допомагає акушерка. Вона складає список проживаючих на акушерській ділянці жінок старше 15 років, готує інструменти, медичну документацію, проводить зважування вагітних і вимірює артеріальний тиск, видає напрямку на аналізи і консультації, робить лікувальні процедури і т., д.

Дільничний лікар акушер-гінеколог має наступні розрахункові нормативи навантаження: 5 жінок за 1 годину прийому, 8 — при профілактичних оглядах, а при роботі вдома— 1,25 виклику в годину.

Дільничний акушер-гінеколог виконує наступні основні розділи роботи:

I. Диспансеризація вагітних.

1. Своєчасне (раннє — до 3-х місяців) узяття вагітної під спостереження жіночої консультації.

Проведені жіночою консультацією заходу щодо охорони здоров'я вагітній і антенатальній охороні плоду можуть бути ефективні лише за умови регулярного спостереження жінки в період вагітності. Для цього необхідно, щоб жінка встала на облік у консультацію на ранніх термінах вагітності. Своєчасна постановка вагітної на облік дозволяє знизити число помилок у визначенні терміну пологів, вчасно провести оздоровлення жінки, госпіталізацію в разі потреби. Важливо, щоб усі вагітні вставали на облік до 12 тижнів вагітності. Цього можна домогтися шляхом проведення просвітньої роботи з жінками своєї ділянки, налагодження зв'язку з терапевтом, збільшенням охоплення жінок профілактичним оглядом. Пізня (після 28 тижнів вагітності) постановка жінок на облік може несприятливо позначитися на плин пологів, здоров'я дитини.

2. Систематичне спостереження за станом здоров'я вагітних жінок, обстеження, визначення групи ризику, лікування соматичних захворювань.

При першому звертанні жінки в консультацію по вагітності і при бажанні зберегти її лікар обов'язково ознайомитися з загальним і спеціальним анамнезом, зробити загальний огляд жінки, вимірити ріст, вага, окружність живота і розміри таза, зробити необхідні акушерські дослідження, вимірити артеріальний тиск (на обох руках) і визначити стан найважливіших органів.

При нормальному плині вагітності здоровій жінці рекомендується відвідувати консультацію з всіма аналізами і висновками лікарів через 7—10 днів після першого звертання, а потім відвідувати лікаря в першу половину убеременности-1 раз на місяць, після 20 тижнів—2 рази на місяць, після 32 тижнів — 3—4 рази на місяць. За час вагітності жінка повинна відвідати консультацію приблизно 15 разів. При наявності захворювань частота оглядів і порядок обстеження визначаються індивідуально.

Крім того, кожна вагітна повинна бути оглянута терапевтом (2 раз-при першій явці й у 32 тижні вагітності), стоматологом, оторинолярингологом.

Після всебічного обстеження визначається приналежність вагітної до групи ризику.

3. Оформлення документації на вагітну. Усі дані опитування й обстеження жінки, а також ради і призначення повинні записуватися в «Індивідуальну карту вагітної і породіллі» (ф. 111/у) при кожнім відвідуванні і скріплюватися підписом лікаря. «Індивідуальні карти вагітних» зберігаються в кабінеті кожного лікаря в картотеці по датах призначеного наступного відвідування. У картотеці повинні бути ще 3 окремих ніши для карт: народжених; підлягаючих патронажу жінок; госпіталізованих вагітних. З метою інформації акушерського стаціонару про стан здоров'я жінки й особливостях плину вагітності лікар жіночої консультації видає на руки кожної вагітної при терміну вагітності 28 тижнів «Обмінну карту родильного будинку» (ф. 113/у). Дані наступних оглядів і досліджень заносяться в карту при кожнім відвідуванні вагітної лікаря жіночої консультації.

4. Організація дородового патронажу вагітних. Патронаж удома виробляється по призначенню лікаря. Для патронажу відбираються карти жінок, що з'явилися в призначений термін. Запису про результати патронажного відвідування заносяться акушеркою в «Індивідуальну карту вагітної і породіллі». У деяких випадках патронаж удома проводиться лікарем акушером-гінекологом.

5. Вивчення умов праці вагітних.

Лікар акушер-гінеколог жіночої консультації в разі потреби видає вагітним довідки про необхідність перекладу на легку і нешкідливу роботу (ф. 081/у). Такий переклад відповідно до лікарського висновку здійснюється при будь-якому терміну вагітності. Для рішення питання про працевлаштування вагітних повинні бути використані «Гігієнічні рекомендації до раціонального працевлаштування вагітних жінок»; у разі потреби лікар акушер-гінеколог видає листки непрацездатності відповідно до діючого інструкцією. Листки непрацездатності реєструються в «Книзі реєстрації листків непрацездатності» (ф. 036/у). Учнем для звільнення від занять видаються довідки.

6. Визначення терміну пологів і своєчасне надання вагітним дородової відпустки.

При першому визначенні терміну вагітності необхідно погодити його з терміном, передбачуваним самою жінкою. У випадку розбіжності питання про термін вагітності зважується консультативно з завідувач жіночою чи консультацією іншими лікарями. Правильне визначення терміну вагітності необхідно для своєчасного надання вагітної дородової відпустки.

7. Забезпечення своєчасного проведення кваліфікованого лікування.

Більш 1/4 вагітних мають потребу в дородовій госпіталізації. Однак у кожнім окремому випадку необхідний раціональний вибір стаціонару. При терміні вагітності до 20 тижнів і наявності екстрагенетичних захворювань жінки можуть бути госпіталізовані в профільні терапевтичні стаціонари. В всіх інших випадках дородова госпіталізація здійснюється,, як правило, у відділення патології вагітних родильного будинку.

8. Фізична і психопрофілактична підготовка вагітних до родів.

Навчання вагітних жінок правилам особистої гігієни, а також фізична, і психопрофілактична підготовка до родів починається з перших відвідувань жіночої консультації.

Фізична підготовка проводиться груповим методом. У консультації жінки освоюють спеціальний комплекс вправ, що рекомендується виконувати будинку протягом

визначеного часу. Групові заняття (не більш 8—10 чоловік у групі) по психопрофилактичній підготовці до родів доцільно починати з 32— 34 тижнів вагітності. Підготовка вагітних до родів проводиться лікарем ділянки, одним з лікарів консультації, спеціально підготовленою акушеркою.

9. Організація і проведення занять у «школах матерів».

Заняття з жінками, «школах матерів» починаються з 15—16 тижнів вагітності. Доцільно по деяких темах проводити заняття з майбутніми батьками (про режим вагітної жінки, про харчування під час вагітності, відході за дитиною й ін.). У деяких жіночих консультаціях організуються спеціальні «школи батьків».

II. Спостереження, оздоровлення і відбудовне лікування породілей.

Спостереження за жінкою після пологів рекомендується починати не пізніше, ніж через 10—12 днів поїли виписки з акушерського стаціонару. Необхідність відвідування консультації в цей термін варто роз'яснити жінці ще до настання пологів. При нормальному плині післяпологового періоду жінка спостерігається акушером-гінекологом 2 рази. Заключний огляд проводиться через 5 — 6 тижнів після пологів.

Зведення про роди, дані опитування, огляду і спеціальних обстежень породілей заносяться в «Індивідуальну карту вагітної і породіллі».

При визначених обставинах жінці післяпологового періоду проводиться патронаж. Патронажу підлягають породіллі: не з'явилися в консультацію через 10—12 днів після виписки з акушерського стаціонару; за вказівкою акушерського стаціонару (телефонне .чи письмове повідомлення); при ускладненому плині післяпологового періоду; не з'явилися повторно у встановлений термін у жіночу консультацію.

Основними лікувально-оздоровчими заходами при нормально протікає післяпологовому періоді є: дотримання жінкою особистої гігієни, відхід за молочними залозами, виконання спеціального комплексу фізкультурних вправ, дотримання режиму домашньої праці, відпочинку, раціонального харчування, вітамінізація, носіння бандажа. Відповідно до законодавства жінці оформляється післяпологова відпустка.

III. Гінекологічна допомога.

1. Активне виявлення гінекологічних хворих.

Виявлення гінекологічних хворих здійснюється: при прийомі жінок, що звернулися в консультацію, спрямованих іншими фахівцями; огляді жінок удома (по виклику); проведенні профілактичних оглядів жінок у консультації, на підприємствах, в установах, оглядових кабінетах поліклінік.

Профілактичним гінекологічним оглядам підлягають жінки, що проживають у районі діяльності консультації, що працюють на промислових підприємствах і в установах, розташованих у районі діяльності консультації. Кожна жінка повинна оглядатися акушером-гінекологом 1 раз у рік із застосуванням цитологічного і кольпоскопічного методів обстеження. На підметах профілактичному огляду складається «Список облич, що підлягають цільовому медичному огляду» (ф. 048/у), на оглянутих — «Карта профілактично оглянутого» (ф. 074/у).

2. Організація і проведення обстеження і лікування жінок з гінекологічними захворюваннями.

На кожну жінку, що первинно звернулася в жіночу консультацію, заводиться «Медична карта амбулаторного хворого» (ф. 025/у).

Лікування гінекологічних хворих здійснюється, в основному, у жіночій консультації, але може бути організоване і вдома (по призначенню лікаря). На здоровпунктах, у диспансерах, а також поліклініках. У жіночій консультації може бути організована мала операційна і кімната для тимчасового перебування хворих після операцій. Амбулаторно можуть проводитися окремі малі гінекологічні операції і маніпуляції. В окремих випадках медична допомога гінекологічної хворої може бути зроблена вдома.

У разі потреби жінка може бути спрямована на консультацію до фахівців інших ЛПУ. У великих, добре оснащених жіночих консультаціях можуть бути організовані спеціалізовані прийоми: по гінекологічній ендокринології; безплідності, не виношуванню вагітності й ін.

3. Своєчасна госпіталізація жінок, що бідують у стаціонарному лікуванні.

Хворий, призначуваної на стаціонарне лікування, видається напрямок на госпіталізацію. Акушерка ділянки перевіряє факт надходження хворий у стаціонар. У карті амбулаторного хворого робиться запис про напрямок у стаціонар і фактичної госпіталізації жінки. Після виписки хворої зі стаціонару в жіночій консультації може здійснюватися доліковування. Зведення стаціонару переносяться в карту амбулаторного хворого, виписка залишається в жінки.

4. Експертиза працездатності при гінекологічних захворюваннях.

Експертиза тимчасової і стійкої непрацездатності при гінекологічних захворюваннях здійснюється на загальних підставах.

5. Диспансерне спостереження за гінекологічними хворими.

На кожну жінку, що підлягає диспансерному спостереженню, заповнюється «Контрольна карта диспансерного спостереження» (ф. 030/у). Диспансеризація припиняється після, видужання чи хворої в зв'язку з виїздом її з району діяльності консультації.

IV. Профілактика абортів.

Відповідно до чинного законодавства кожна жінка має право самостійно вирішувати питання про материнство. Штучне переривання вагітності проводиться за бажанням жінки при терміну вагітності до Ц тижнів, за соціальними показниками — жінки при терміну вагітності до 22 тижнів, а при наявності медичних показань і згоди жінки незалежно від терміну вагітності.

Напрямок на операцію штучного переривання вагітності дає дільничний акушер-гінеколог, однак таке право надане і сімейному лікарю, а в сільській місцевості акушер-гінеколог районної чи дільничної лікарні. Дільничний акушер-гінеколог повинен установити відсутність медичних протипоказань, термін вагітності, забезпечити необхідне обслуговування жінки.

Дозволяється проводити штучне переривання вагітності в, амбулаторних умовах;

— у ранній термін вагітності при затримці менструацій до 20 днів (мини аборт);

— при терміну вагітності до 12 тижнів — у стаціонарі денного перебування на базі профільних НДІ» клінічних, багатопрофільних міських і обласних лікарень у жінок без обтяженого акушерського анамнезу.

В інших випадках аборт виробляється тільки в умовах стаціонару.

У попередженні абортів важливу роль мають рекомендації, індивідуальний підбор і навчання використанню протизаплідних засобів жінок, що бажають утримуватися від настання вагітності. У консультації бажано мати виставку-вітрину протизаплідних засобів, організувати їхній продаж. У випадку звертання в консультацію жінки, особливо першовагітної, перед напрямком на аборт необхідно роз'яснити небезпека і шкода для неї переривання вагітності.

V. Робота з формування здорового способу життя.

Ця робота проводиться за планом з урахуванням місцевих особливостей і умов. Для цього виду роботи виділяються фіксований годинник і дні, облік ведеться в «Журналі обліку санітарно-просвітительської роботи» (ф. 038/ОУ).

VI. Облік і звітність.

Для вказівки акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, що працюють на промислових підприємствах, у штати жіночої консультації можуть уводитися посади лікарів акушерів-гінекологів цехової лікарської ділянки.

Крім мір лікувально-профілактичного характеру в обов'язку жіночої консультації входить надання соціально-правової допомоги жінкам. Цю роботу проводять як лікарі, так і юрист-консультант. В Обов'язку юриста-консультанта входить захист прав і інтересів вагітних жінок, матерів і їхніх дітей.

Практично всі галузі права (карне, трудове, сімейне й ін.) передбачає визначені пільги для жінок, тим більше для вагітних. У «Основах законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я жінок» визначені права вагітних жінок і матерів.

Так зокрема, у ст. 23 указується, що держава забезпечує жінкам право на роботу в умовах, що відповідають їхній фізичній особливостям і стану здоров'я.

Кожна жінка в період вагітності, під час пологів і після пологів забезпечується спеціалізованою медичною допомогою за рахунок засобів цільових фондів, призначених для охорони здоров'я громадян, і інших джерел.

Жінка під час вагітності й у зв'язку з народженням дитини має право на одержання посібника й оплачувана відпустка.

Жіноча консультація здійснює зв'язок з іншими установами й організаціями, зокрема, зі стаціонаром родильного будинку, зі швидкою і невідкладною допомогою, поліклінікою для дорослих, дитячої поліклінікою, диспансерами і т.д.

Як у кожній лікувально-профілактичній установі, у жіночій Консультації ведеться медична документація. Багато видів медичних документів єдині для всіх амбулаторно-поліклінічних установ і описувалися раніше. Однак у жіночій консультації маються деякі характерні тільки для даної установи облікові форми:

1. Індивідуальна карта вагітної і породіллі! (ф. 111/У).

2. Лікарський висновок про переклад вагітної на іншу роботу (ф. 084/у).

3. Обмінна карта родильного будинку, родильного відділення лікарні (ф. 113/у).

4. Журнал запису родопомочі вдома (ф. 032/у).

Для аналізу роботи жіночої консультації, розраховується 1 ряд характерних тільки для даного установ показників. І, хоча деякі з них виключені з державної статистики, для окремої лікувально-профілактичної установи вони мають безсумнівне значення. Це наступні показники:

1. Своєчасність надходження вагітних, під спостереження консультації.


    1. Раннє надходження:

надійшло під спостереження з терміном вагітності до 12 модель;

----------------------------------------------------------------------------------------х 100%

надійшло усього під спостереження вагітних
    1. Пізніше надходження:

надійшло під спостереження з терміном вагітності 28 тиж. і більш;

------------------------------------------------------------------------------------------- -х100%

надійшло усього під спостереження вагітних


2. Частота помилок у визначенні термінів пологів:

2.1. Відсоток жінок, що родили раніше встановленого терміну на 15 днів і більш:


число жінок, що родили раніше встановленого

консультацією терміну на 15 днів і більш.

-------------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок, що родили, що мали дородову відпустку


2.2. Відсоток жінок, що родили пізніше встановленого консультацією терміну на 15 днів і більш:
число жінок, що родили пізніше встановленого

консультацією терміну на 15 днів і більш

----------------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок, що родили, що одержали дородову відпустку


3. Середнє число відвідувань вагітними консультації:

3.1. До пологів:

число відвідувань вагітними консультації до пологів

----------------------------------------------------------------------------

число вагітних, що надійшли під спостереження консультації
3.2. У післяпологовий період:

число відвідувань вагітними консультації в післяпологовому періоді

--------------------------------------------------------------------------------------------

число вагітних, що надійшли під спостереження консультації


3.3. Не відвідали консультацію:

число жінок жодного разу не відвідали консультацію в дородовому періоді

----------------------------------------------------------------------------------------------------

число вагітних, що надійшли під спостереження консультації


4. Повнота обстеження вагітних жінок, що надійшли під спостереження консультації:

число вагітних жінок, обстежених на резус-приналежність

----------------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами

у термін Т-предчасними родами + абортами

Також вважається повнота обстеження вагітних на реакцію Вассермана і токсоплазмоз. Окремо розраховується відсоток жінок з резус-негативною формою, виявлених при обстеженні.

5. Число вагітних, котрі були оглянуті терапевтом:

число вагітних, котрі були оглянуті терапевтом

----------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами

у термін + передчасними родами + абортами
6. Ускладнення вагітності:
число вагітних, що страждали токсикозами

другої половини вагітності

--------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами:

у термін + передчасними, родами + абортами
Аналогічно розраховується відсоток жінок, що страждали екстрагенитальними захворюваннями, що мало інші ускладнення.

7. Смертність вагітних:


число жінок, що вмерли під час, вагітності

---------------------------------------------------------------------х 1000

надійшло під спостереження консультації
8. Ймовірні наслідки вагітності:
число вагітних, що закінчили вагітність родами в термін

-----------------------------------------------------------------------------х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами

у термін + передчасними родами + абортами


Аналогічно визначається відсоток жінок, що закінчили вагітність передчасними родами.

9. Охоплення вагітних заняттями по профілактичній підготовці до родів:

число вагітних, з якими проводилися заняття

по психопрофілактичній підготовці до родів

---------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами:

у термін + передчасними родами + абортами
Аналогічно розраховується охоплення вагітних заняттями в «школі матерів».

10. Питома вага жінок, що застосовують гормональні контрацептиви:


число жінок, що складаються на обліку в жіночій консультації,

застосовуючих гормональні контрацептиви

---------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок фертильного віку, що складаються

на обліку в жіночій консультації.
Аналогічно розраховується питома вага жінок, що застосовують ВМС і інші контрацептиви.

11. Частота абортів.

11.1. Частота абортів розраховується на число жінок фертильного віку:

число вагітних, що закінчили вагітність абортами,

з числа осіб що знаходяться на обліку в жіночій консультації

---------------------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок ф.в., що складаються на обліку в жіночій консультації
11.2. Частота абортів може розраховуватися на число пологів:

число вагітних, що закінчили вагітність абортами

--------------------------------------------------------------------- х 100%

число вагітних, що закінчили вагітність родами:

у термін + передчасними родами + абортами.
Аналогічно розраховується частота міні-абортів. Крім того, у жіночій консультації розраховується число обґрунтованих скарг. Кожна скарга підлягає детальному розгляду.
Лекція підготовлена

доцентом кафедри загальної гігієни,

екології, соціальної медицини, організації

та економіки охорони здоров’я Костріковим А.В..

Завідувачем кафедри

д. мед. н., професором Катрушовим О.В.


Завідувач кафедри

д.м.н., професор Катрушов О.В.

Затверджено на методичній Учбовий предмет:

нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і

екології, соціальної медицини, організація охорони

організації та економіки охорони здоров’я

здоров’я

„_____” ____________2003р.

Протокол №________
Зав. кафедрою професор
______________Катрушов О.В.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка