«Зарубіжні теорії суспільної географії» Назва дисципліни – «Зарубіжні теорії суспільної географії»Скачати 19.38 Kb.
Дата конвертації15.04.2017
Розмір19.38 Kb.
«Зарубіжні теорії суспільної географії»
1. Назва дисципліни – «Зарубіжні теорії суспільної географії»

2. Лектор – проф. Мезенцев Костянтин Володимирович

3. Статус – нормативна

4. Курс – 1, семестр – 1 (Магістр, спеціаліст)

5. Кількість: кредитів – 4; академічних годин – 120 (в т.ч. лекції – 22, практичні роботи – 22, самостійна робота – 76).

6. Попередні умови для вивчення - курс є комплек­сним, інтегрує у собі базові знання, вміння і навички з багатьох інших географічних курсів і дисциплін, пов'язаний з курсами «Основи суспільної географії», «Основи соціальної географії», «Регіо­нальна соціально-економічна географія», «Географія світового господарства».

7. Опис курсу: Мета курсу – формування у майбутніх фахівців з економічної та соціальної географії теоретичних і методичних знань та практичних навичок суспільно-географічних досліджень з урахуванням світового досвіду.Задачі курсу: розкрити сутність базових термінів і концепцій зарубіжної суспільної географії; розкрити теоретико-методичні основи культурної географії, географії населення, поведінкової, економічної, урбаністичної, політичної географії; висвітлити зміст найголовніших англомовних праць із суспільної географії; охарактеризувати сучасні напрями суспільно-географічних досліджень у зарубіжних країнах.

Зміст курсу: Англо-американська суспільна географія: поняттєво-термінологічний апарат. Теорії географії культури. Теорії географії населення. Теорії поведінкової географії. Теорії економічної географії. Теорії урбаністичної географії. Теорії політичної географії. Інші національні школи суспільної географії

8. Форми та методи навчання – лекції, семінари, самостійна ро­бота студентів згідно програми курсу.

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання - контроль знань здійснюється шляхом проведення контрольних робіт за модульно-рейтинговою системою.

10. Навчально-методичне забезпечення - система розроблених завдань для виконання практичних робіт, бланків для модульних контрольних робіт.

11. Мова викладання – українська.

12. Список рекомендованої літератури:

  1. Fellmann J.D., Bjelland M.D., Getis A., Gettis J. Human Geography: Landscapes of Human Activities. – McGraw Hill Publishers, 2010. – 512 p.

  2. Fouberg E.H., Murphy A.B., de Blij H. J. Human Geography: People, Place, and Culture. New York: John Wiley, 2010. – 544 p.

  3. Kuby M. Harner J., Gober P. Human Geography in Action. – New York: John Wiley, 2010. – 560 p.

  4. Rubenstein J.M. The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2010. – 510 p.

  5. Key Texts in Human Geography / Ed.by Ph. Hubbard, R. Kitchin, G. Valentine. – London: SAGE. – 236 p.

  6. The Oxford handbook of economic geography. / Ed. by G.L. Clark, M.P. Feldman, M.S. Gertler. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2000. – 742 p.

  7. Dictionary of human geography / Ed. by D. Gregory, Johnston R., G. Pratt, M. Watts, S. Whatmore. – Blackwell Publ., 2009. – 1052 p.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка