«Запорізьке вище професійне училище» Запоріжжя 2014 Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище»Скачати 94.36 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір94.36 Kb.


Головне управління юстиції у Запорізькій області
Інформаційний лист про позитивний досвід

стану правової освіти у Державному навчальному закладі

«Запорізьке вище професійне училище»
Запоріжжя

2014

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (далі – ДНЗ «Запорізьке ВПУ») є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня акредитації, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Форма власності – загальнодержавна.

У своїй діяльності ДНЗ «Запорізьке ВПУ» керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Конвенцією ООН про права дитини та іншими законодавчими актами, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, нормативно-правовими актами територіального відділу освіти та власним Статутом, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 30.07.2010 № 771 (стаття 21 Закону України «Про професійно-технічну освіту»).

Відповідно до пункту 1.1. Статуту ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників.

Згідно із пунктом 1.2. Статуту діяльність ДНЗ «Запорізьке ВПУ» направлена на реалізацію основних завдань професійно-технічної освіти, а саме: забезпечення права громадян країни на професійне навчання відповідно їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможніх на ринку праці робітниках і спеціалістах.

В ДНЗ «Запорізьке ВПУ» підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за робітничими професіями відповідно до Ліцензії (серія АЕ №0285667 від 05.12.2013р.) на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та рішення Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України (надалі – МОНМС України) від 26.12.2006 року, протокол № 64 (наказ МОНМС України від 16.01.2007 № 29-Л), ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснює підготовку фахівців з таких професій:

- «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник»;

- «Маляр. Штукатур»;

- «Оператор комп’ютерного набору. Контролер – касир»;

- «Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор»;

- «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»;

- «Агент з постачання. Оператор комп’ютерного набору»;

- «Живописець. Флорист»;

- «Декоратор вітрин»;

- «Декоратор вітрин. Флорист».

Навчально-виховний процес в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» забезпечують 41 педагогічний працівник, з яких 15 майстрів виробничого навчання (з них: 1 – майстер виробничого навчання І категорії, 1 – майстер виробничого навчання ІІ категорії); 15 викладачів (з них: 3 - спеціалісти вищої категорії зі званням «старший викладач», 5 - спеціалісти І категорії, 2 - спеціалісти ІІ категорії). Відповідно до графіку підвищення кваліфікації та стажування педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради.

Пунктом 6 статті 34 Закону України «Про професійно-технічну освіту» передбачено, що робочий навчальний план професійно-технічного навчального закладу складається на основі типових навчальних планів в яких відображаються зміни у відповідній галузі виробництва чи сфері послуг. Так, правоосвітня діяльність у ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснюється відповідно до Робочого навчального плану на 2014 - 2015 навчальний рік, затвердженого директором ДНЗ «Запорізьке ВПУ» 30.08.2013 та погодженого на засіданні педагогічної ради ДНЗ «ЗВПУ» 30.08.2013 протокол № 119.

Питання правової освіти постійно знаходяться на контролі директора ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Так, правоосвітні питання регулюються наказами директора ДНЗ «Запорізьке ВПУ»: від 05.11.2013 № 226 «Про визначення особи з питань запобігання та виявлення корупції у ДНЗ «Запорізьке ВПУ»; від 06.11.2014 № 227 «Про проведення Всеукраїнського тижня права» та ін.

Крім того, правові питання систематично розглядаються на нарадах при директорові, зокрема: «Про поведінку учнів та порушення правил проживання у гуртожитку» (протокол № 6 від 28.02.2013); «Адміністративна відповідальність учнів» (від 27.02.2014 № 25) та ін.

На педагогічних радах слухались питання: «Про стан правоосвітньої та правовиховної роботи в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» (протокол № 1 від 14.01.2013); «Соціально-правовий захист учнів соціальної категорії» (протокол № 115 від 29.04.2013); «Підсумки навчально-виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік» (протокол № 119 від 30.08.2013) та ін.

Також, питання правової освіти розглядались й на інструктивно – методичних нарадах ДНЗ «Запорізьке ВПУ», зокрема: «Запобігання та виявлення корупції» 16.06.2014 року; «Дотримання законодавства про освіту» 29.08.2014 року; «Юридична відповідальність учнів, їх батьків та працівників за скоєння правопорушень» 15.09.2014 року.

На час складання узагальнення позитивного досвіду стану правової освіти, в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» навчається 435 учнів (бюджетна форма навчання). ДНЗ «Запорізьке ВПУ» забезпечує також підготовку пільгових категорій учнів, а саме: 36 учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 11 учнів, які мають інвалідність; 43 учні – сироти; багатодітна родина - 35 учнів.

Для учнів І курсів на базі 11 та 9 класів викладається предмет «Основи правових знань» (34 та 17 годин на навчальний рік). Викладання здійснюється Яковлєвою Оленою Володимирівною відповідно до Стандартів та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи правових знань» за редакцією П.І. Гнатенко 2000 р., В.В. Копейчікова «Правознавство» 2002 р. Також, при викладанні предмету викладач користується підручником «Правознавство», за редакцією автора О.Д. Наровлянський. Річне навантаження предмету - 228 годин.

Відповідно до пункту 1.10 Статуту, в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» визначено мовою навчання українську мову, що відповідає статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики».

Кожного навчального року в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» проводиться підсумок перевірки рівня знань учнів по предмету «Основи правових знань». За результатами перевірки підсумок направляється до наукового методичного центру професійно-технічних навчальних закладів у Запорізькій області. Так, відповідно до довідки за результатами проведення у 2012 – 2013 навчальному році перевірки рівня знань з предмету «Основи правових знань» встановлено, що предмет вивчали 273 учня, якість знань з предмету складає 62 %.

Окремо слід відзначити, що в кабінеті «Правознавства» оформлено правовий куток, де розміщено нормативно-правові матеріали, законодавчі акти, якими користуються учні та педагогічні працівники. Крім того, в кабінеті «Правознавства» оформлено інформаційні стенди за тематикою: «Конвенція ООН про права дитини»; «Держава, право, суспільство»; «Законодавство України» та стенд з фотоматеріалами про проведення тижнів «Правознавства».

Також, інформаційні стенди оформлено й на першому поверсі ДНЗ «Запорізьке ВПУ», а саме: «На допомогу батькам»; «Молодь за здоровий спосіб життя»; «Самоврядування»; «Життя училища»; «Правовий вісник»; «Протидія корупції»; «Виховні заходи».

Правоосвітня робота в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснюється, як під час уроків так і в позаурочний час і охоплює учнів, їх батьків та педагогічних працівників. Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в бібліотеці. Правоосвітня робота учнів в позаурочний час здійснюється через низку позакласних заходів: дні інформування про чинне законодавство; конкурси творчих робіт на правову тематику; вікторини; правові брейн-ринги; тематичні уроки; виховні години; виставки; анкетування; тренінги; лекції-бесіди; роботу бібліотеки тощо.

Окремо слід відмітити, що викладачем предмету «Основи правових знань» організовано роботу гуртка «Правознавець», до якого входять учні І-ІІ курсів ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Так, керівником гуртка відповідно до плану проводяться лекції з правової тематики, вікторини з правових питань, ознайомлення з новинами в законодавстві та ін.

Крім того, викладачем предмету «Основи правових знань» постійно розробляються лекційні матеріали для позакласної роботи з учнями, зокрема: «Я і мої права»; «Правила і закони в твоєму житті»; «Твоя відповідальність» та ін.

Слід також відмітити, що з метою організації проведення правоосвітніх заходів для учнів, ДНЗ «Запорізьке ВПУ» налагоджено співпрацю з органами юстиції міста Запоріжжя. Так, ДНЗ «Запорізьке ВПУ» погоджено План роботи правового лекторію, затвердженого начальником Запорізького міського управління юстиції.

Відповідно до Плану роботи правового лекторію, фахівцями Запорізького міського управління юстиції спільно із представниками Координаційної ради молодих юристів при Запорізькому міському управлінні юстиції, з початку 2014 року, для учнів ДНЗ «Запорізьке ВПУ» проведено низку правоосвітніх заходів, а саме: лекції-бесіди «Права дітей в Україні», «Нормативні документи з охорони дитинства», «Шкідливі звички у дітей», «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх», «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», «Про заходи щодо протидії поширенню наркоманії», «Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів», «Психотропні речовини»; конкурс плакатів «Я проти наркоманії, тютюнопаління та СНІДУ»; бесіди з питань «Захисту дітей від насильства» та перегляд фільмів на правову тематику.

Також, ДНЗ «Запорізьке ВПУ» активно співпрацює з державними органами та службами міста Запоріжжя, а саме: службою у справах дітей райадміністрації по Орджонікідзевському району міста Запоріжжя та Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Організовують зустрічі, приймається участь у заходах, які проводить служба у справах дітей райадміністрації по Орджонікідзевському району міста Запоріжжя.

Відповідно до Указу Президента України від 08.12.2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 року № 611-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права», з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини в ДНЗ «ЗВПУ» у період з 09 по 13 грудня 2013 року проведено «Всеукраїнський тиждень права». В рамках якого проведено: уроки «Я-громадянин правової держави» та «Права людини»; засідання «круглого» столу «Дитина в сім’ї»; виховні години «Права та обов’язки дитини», «Скоєння злочинів – кримінальна відповідальність»; конкурси малюнків, рефератів, презентацій.

З метою підвищення ефективності виховної роботи з учнями, профілактики негативних проявів серед них в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» працює штаб з профілактики правопорушень, засідання якого проходе останній четвер щомісяця (Наказ № 201 від 03.09.2013р., Наказ № 197 від 01.09.2014р.). До роботи штабу залучаються представники педагогічного колективу та правоохоронних органів, якими проводиться систематична планова робота з учнями схильними до правопорушень, проводяться індивідуальні консультації.

У роботі з батьками застосовуються різні форми, зокрема: індивідуальна робота; відвідування на дому; батьківські збори; участь батьків у позаурочній роботі; організація дозвілля учнів та робота батьківського комітету з різних питань.

Однією з ключових складових громадянського виховання учнів ДНЗ «Запорізьке ВПУ» є формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, політичної культури. У зв'язку з цим, бібліотека ДНЗ «Запорізьке ВПУ» ставить перед собою завдання не тільки допомагати вчителям у наданні певних правових знань учням, а й сформувати таку особистість, яка здатна користуватися набутою інформацією, творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися в будь-яких життєвих умовах.

Відмітимо, що бібліотека ДНЗ «Запорізьке ВПУ» налічує близько 7 тис. примірників літератури. Бібліотека є доступним джерелом отримання інформації для учнів та педагогічного колективу, найважливішим елементом навчальної діяльності, спрямованої на розвиток освіченості особистості та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

В бібліотеці оформлені постійно діючі виставки та тематичні полички: «Наша мова така чудова»; «Історія Запорізького козацтва»; «Вчись самовихованню»; «Молодь та суспільство» та ін.

Крім того, до послуг педагогів та учнів у бібліотеці створені тематичні папки та матеріали за темами: «Моя улюблена професія»; «Моральне виховання»; «Права і обов’язки учнів»; «Предметні тижні»; «На допомогу класному керівникові»; «Українські письменники» які допомагають у проведенні уроків та позакласних заходів.

Слід відмітити, що ДНЗ «Запорізьке ВПУ» підключено до телекомунікаційної мережі - Інтернет. Використовуються електронні нормативні бази МОН України; Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області.

Позитивним також є те, що ДНЗ «Запорізьке ВПУ» у 2008 році засновано власний Інтернет сайт: zvpu.zp.ua., на якому постійно розміщується інформація на правову тематику та висвітлюється інформація про проведення правоосвітніх заходів.

Крім того, в електронно – методичному кабінеті ДНЗ «Запорізьке ВПУ» встановлений проектор що дозволяє проводити уроки з використанням мультимедійних засобів навчання. Так, зокрема спеціалістами Головного управління юстиції у Запорізькій області, для учнів І курсу ДНЗ «Запорізьке ВПУ» проведено зустріч – лекцію із презентаціями підготовленими Головним управлінням юстиції у Запорізькій області, за темами: «Разом проти корупції»; «Є право у кожного з нас»; «Проект внесення змін до Конституції України».

Підготовлено:


Відділом реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Запорізькій області
Вересень 2014 рокуБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка