Запобігання торгівлі людьми: інформаційно-методичні матеріалиСторінка12/12
Дата конвертації08.04.2017
Розмір1.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби.

2007-2010 роки.

29. Забезпечувати залучення міжнародних громадських організацій, благодійних фондів та іноземних засобів масової інформації до реалізації проектів, спрямованих на запобігання і протидію торгівлі людьми, розшуку осіб, які зникли за кордоном, їх реінтеграцію і реабілітацію.

Держкомтелерадіо, Мінсім'ямолодьспорт.

2007-2010 роки.

30. Розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями і фондами, широко використовувати міжнародний досвід у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, що постраждали від таких злочинів, розшуку осіб, які зникли за кордоном, поверненні додому та реабілітації осіб, що постраждали від торгівлі людьми.

Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МЗС, МОН, Мін'юст, СБУ, Мінпраці, Мінтрансзв'язку, Держкомтелерадіо, МКТ, Держкомнацрелігій, Держпідприємництво, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Луганської обласної ради

від 21.03.2008 № 21/25

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

І Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Однією з проблем, що стоять перед Україною та світовою спільнотою, є торгівля людьми.

Це негативне явище може виявлятися у різних формах - від викрадення людей до їх продажу з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. Жертви торгівлі людьми використовуються для примусової праці, у порнобізнесі, як донори для трансплантації тканин і органів тощо.

Предметом торгівлі людьми може бути будь-яка особа незалежно від статі і віку: чоловіки - з метою експлуатації праці, діти - з метою використання в жебрацтві, будь-які особи - для вилучення і трансплантації органів. Торгівля жінками є лише складовою частиною феномена торгівлі людьми.

Поширенню цього явища сприяють такі чинники, як підвищення мобільності населення, трудова міграція, зростання безробіття серед жінок, збільшення доступу населення до мережі Інтернет, який практично не контролюється з точки зору закону і нерідко використовується з корисливою і навіть злочинною метою.

Будучи пов'язаною із секс-індустрією і фінансовими махінаціями, торгівля людьми часто стосується інтимних сторін людського життя, впливаючи на розвиток усього суспільства, перетворюючи людину в раба.

Часто торгівля людьми розглядається як проблема боротьби зі злочинністю. Стратегія протидії полягає у цьому випадку в застосуванні кримінального покарання, розвитку міжнародної координації дій поліції й інших заходів, що дають можливість більш ефективно переслідувати злочинців.

В останні роки у зв'язку із збільшенням потоку нелегальних мігрантів і посиленням міграційних процесів у всьому світі торгівля людьми все більше ототожнюється з нелегальною міграцією. У рамках цього підходу запобігання торгівлі людьми перетворюється, таким чином, на боротьбу проти нелегальної міграції.

Крім цього, торгівля людьми розглядається і як проблема розподілу трудових ресурсів у світовому чи регіональному масштабах, у контексті трудової міграції і примусової праці. Розгляд проблеми через призму примусової праці приводить до висновку, що торгівля людьми - не що інше, як експлуатація людини, примус її до виконання тих чи інших трудових функцій. Протидія торгівлі людьми за такого підходу зводиться до створення належних умов роботи, що виключають примусову працю й експлуатацію людини.

Одним з підходів до визначення суті торгівлі людьми є моральний, який засуджує проституцію, рабство та інші форми експлуатації. З цього погляду торгівля людьми розглядається як зло, що завдає шкоди моральному здоров'ю суспільства. Дівчата 12-15 років становлять 11 % працівників секс-бізнесу, дівчата 16-17 років - 20 % . Зростає попит на хлопчиків віком від 13 років.

Найбільш незахищеними на ринку праці і соціально вразливими верствами населення є жінки і діти. Така ситуація вимагає підвищення рівня поінформованості безробітних про небезпечні ситуації, в яких можуть опинитися потенційні жертви торгівлі людьми, а також про безпечну поведінку за кордоном.

В області майже не докладається зусиль щодо підготовки і розповсюдження, показу інформаційних матеріалів із цієї проблематики. Тому розв'язання даної проблеми полягає у формуванні належної зацікавленості з боку засобів масової інформації до вирішення цього питання, а також у відпрацюванні спільних механізмів превентивної роботи шляхом виготовлення рекламних щитів, проведення прес-конференцій тощо.

Особливої уваги і посилення потребує профілактична робота в сільській місцевості, селах та селищах, оскільки саме в такій місцевості концентрується значна кількість осіб із потенційної групи ризику.

II Мета Програми

Метою Програми є:

- створення умов для протидії торгівлі людьми та пов'язаній з нею злочинній діяльності;

підвищення ефективності роботи з виявлення таких злочинів та осіб, які постраждали від торгівлі людьми, через розробку та вжиття заходів щодо створення належних соціальних та економічних умов для потенційних груп ризику.

ІІІ Аналіз факторів впливу на проблему

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

- проведення роз'яснювальної роботи серед різних категорій населення щодо наслідків нелегального виїзду за кордон;

- підвищення ефективності роботи з виявлення злочинів у сфері торгівлі людьми та осіб, що їх учиняють;

- реінтеграція осіб, постраждалих від торгівлі людьми, шляхом надання громадськими організаціями психологічної, соціально-педагогічної та юридичної допомоги особам;

- наявність фондів, розвиненої інфраструктури з підтримки осіб, постраждалих від торгівлі людьми - відсутність статистичних даних щодо кількості осіб, які виїжджають за межі України з метою працевлаштування;

- високий рівень безробіття, особливо у сільській місцевості;

- низький рівень обізнаності мешканців області щодо можливостей працевлаштування та перебування за кордоном, а також наслідків нелегального працевлаштування за кордоном;

- відсутність системи захисту осіб, потерпілих від торгівлі людьми;

- незначний розмір соціальних виплат сприяє пошуку додаткового заробітку, особливо жінками

Можливості (О) Загрози (Т)

- створення реінтеграційного центру для осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

- збільшення кількості людей, обізнаних з питань безпечної поведінки за кордоном - відсутність мотивації у населення щодо пошуку роботи на території області та України ;

- невідповідність розміру соціальних виплат, в тому числі допомоги по безробіттю, реальним потребам населення, що недостатньо стимулює громадян до пошуку роботи та отримання нових спеціальностей;

- зростання рівня еміграції висококваліфікованих кадрів

IV Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми

Проблеми, пов'язані з організацією протидії торгівлі людьми планується вирішувати шляхом:

- проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед різних верств населення, а саме: тренінгів, семінарів, відеолекторіїв, «круглих столів»;

- видання інформаційно-методичних матеріалів за темами: «Мої правила безпеки за кордоном», «Експлуатація дитячої праці - порушення прав дитини!», «Торгівля людьми - це злочин!» тощо;

- висвітлення проблеми торгівлі людьми у засобах масової інформації;

- створення реінтеграційного центру для осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

- розвиток співробітництва з громадськими та міжнародними організаціями, що проводять діяльність, пов′язану з протидією торгівлі людьми.

V Перелік завдань і заходів

Програмою передбачені завдання та заходи, які планується здійснити протягом 2008 - 2010 років.

Програма містить перелік таких завдань та заходів:

- проведення моніторингу з проблем протидії торгівлі людьми;

- підвищення рівня поінформованості суспільства про небезпечні ситуації, в яких можуть опинитися потенційні жертви торгівлі людьми, засоби захисту, які надаються державою і спеціальними установами, засоби карного й адміністративного впливу, здійснювані державою щодо протидії торгівлі людьми, розробку і реалізацію освітніх програм, адресованих педагогам та учням освітніх закладів, установ для дітей-сиріт, а також безробітним особам;

- проведення розяснювальної роботи серед різних верств населення за допомогою засобів масової інформації про небезпечні ситуації, в яких можуть опинитися потенційні жертви торгівлі людьми, про засоби захисту, що надаються державою і спеціальними установами;

- надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема у поверненні додому, працевлаштуванні та професійному навчанні;

- розроблення механізму психолого-соціальної реабілітації дітей, які постраждали від торгівлі людьми;

- співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями й фондами, що проводять діяльність, повязану з протидією торгівлі людьми;

- використання міжнародного досвіду щодо запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею, захисту прав осіб, які постраждали від зазначеного злочину, розшуку зниклих за кордоном, їх повернення та реабілітації.

VII Організація виконання Програми

Відповідальним виконавцем Програми є управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Про хід виконання Програми відповідальний виконавець надає інформацію наступного місяця, що настає за звітним періодом:

- Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації - щокварталу до 10 числа;

- обласній раді - щорічно у першому кварталі.

VIII Очікувані результати

Реалізація Програми дасть змогу:

- підвищити рівень інформованості населення та усвідомлення проблем торгівлі людьми і як результат - зменшити кількість людей, що стають жертвами цього злочину;

- включити до освітніх програм для дітей та молоді, зокрема тих, що навчаються у дитячих будинках і школах-інтернатах області, питання протидії торгівлі людьми з метою зменшення ризику їх потрапляння до сексуального та трудового рабства;

- підвищити кваліфікацію спеціалістів управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, що беруть участь у здійсненні заходів із протидії торгівлі людьми, а також у боротьбі з нею шляхом організації навчання державних службовців і представників громадських організацій;

підвищити рівень надання реабілітаційної допомоги, збільшити кількість реінтегрованих осіб шляхом посилення соціальної, юридичної, медичної та психологічної допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми.

ІХ Напрями діяльності та заходи Програми

І. Запобігання торгівлі людьми та боротьба з нею

1.1 Організація роботи обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.

управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

2008 рік

1.2 Проведення щорічних міжгалузевих нарад-семінарів з питань обміну інформацією про запобігання торгівлі людьми та координації зусиль боротьби з нею

управління: у справах молоді та спорту, культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації; управління МВС України в Луганській області, управління СБУ в Луганській області, Головне управління юстиції у Луганській області, Луганський прикордонний загін, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

2008-2010 роки

1.3 Впровадження заходів соціальної та психологічної реабілітації дітей, що постраждали від торгівлі людьми

управління: у справах молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації,

2008-2010 роки

1.4 Видання інформаційно-освітніх матеріалів з питань профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту дітей і молоді

управління: у справах молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації; Головне управління юстиції у Луганській області, Луганський обласний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

2008-2010 роки

1.5 Інформування населення щодо засобів і методів, які використовуються торговцями людьми, шляхом організації та здійснення інформаційно-просвітницьких заходів(тренінгові заняття, лекції, бесіди, відеолекторії тощо)

управління: у справах молоді та спорту, у справах преси та інформації, освіти і науки облдержадміністрації; Головне управління юстиції у Луганській області, управління МВС України в Луганській області, Луганський обласний центр зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

2008-2010 роки

1.6 Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, запровадження в електронних та друкованих засобах масової інформації окремих рубрик для розміщення інформаційних матеріалів про професії, що користуються попитом на вітчизняному ринку праці, а також про наслідки нелегального виїзду за кордон з метою працевлаштування

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

2008-2010 роки

1.7 Залучення громадських організацій до створення спільних медіа-проектів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості громадян щодо запобігання і протидії торгівлі людьми

управління у справах молоді та спорту, преси та інформації облдержадміністрації; виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації,

2008-2010 роки

ІІ. Надання захисту та допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

2.1 Сприяння працевлаштуванню та професійному навчанню мешканців області, постраждалих від торгівлі людьми

Луганський обласний центр зайнятості, громадські організації області,

2008-2010 роки

2.2 Висвітлення у засобах масової інформації заходів із запобігання і протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від такого злочину

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Луганській області, управління МВС України в Луганській області, управління СБУ в Луганській області, Луганський обласний центр зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, громадські організації

2008 -2010 роки

ІІІ. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми

3.1 Участь у міжнародних семінарах, засіданнях «круглого столу», конференціях і тренінгах з питань протидії торгівлі людьми та надання послуг особам, що постраждали від такого злочину

управління: освіти і науки, у справах преси та інформації, у справах молоді та спорту, культури і туризму облдержадміністрації, управління МВС України в Луганській області, Луганський прикордонний загін, Головне управління юстиції у Луганській області, Луганський обласний центр зайнятості,

2008-2010 роки

3.2 Залучення міжнародних громадських організацій, благодійних фондів до реалізації проектів, спрямованих на запобігання і протидію торгівлі людьми, розшуку осіб, які зникли за кордоном, їх реінтеграцію і реабілітацію

управління: у справах молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації; Луганський обласний центр зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, громадські організації,

2008-2010 роки

3.3 Розвиток співробітництва з громадськими та міжнародними організаціями і фондами, використання міжнародного досвіду у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, що постраждали від таких злочинів, розшуку осіб, які зникли за кордоном, поверненні додому та реабілітації осіб, що постраждали від торгівлі людьми

управління: у справах молоді та спорту, освіти і науки, у справах преси та інформації облдержадміністрації, управління МВС України в Луганській області, управління СБУ в Луганській області, Луганський прикордонний загін, Головне управління юстиції у Луганській області, Луганський обласний центр зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2008-2010 роки

ЛІТЕРАТУРА

1. Соціальна профілактика торгівлі людьми: Навчально - методичний посібник/ За ред.. К.Б.Левченко, І.М.Трубавіної .- К.: ТОВ. «Агентство «Україна», 2007

2. Власов П.О. Запобігання торгівлі людьми, 2002.

3. Соціальна робота з попередження допомоги потерпілим - навчальне видання / За ред.. М.М.Ілляш, Т.М.Тележенко. - Київ, 2001.

4. Соціальний аналіз основних чінників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобіганн. - К.: Державний ін.-т проблем сім'ї та молоді, 2003.

5. Запобігання торгівлі людьми: Навч. - метод. Посібник/ Вид. третє, доп. і виправ. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр.. справа, 2001

6. Луценко Є., Матіяшек Л., Сканлан Ш., Шваб І. Торгівля людьми в Україні: оцінка заходів, спрямованих на протидію.- Київ, 2004.

7. Федькович Г.В. Варто знати. Захист прав та інтересів постраждалих від торгівлі людьми. Київ, 2006.

8. Збірка матеріалів з питань боротьби з торгівлею жінками та дітьми / підготовлено відділом Радника з юридичних питань Посольства США в Україні. К., 2000.

9. Стандартні принципи прав людини по відношенню до осіб, які потерпіли від міжнародної торгівлі людьми // Посібник по наданню допомоги потерпілим від торгівлі людьми. - Київ-Харків, 1999.

10. Лакіза-Сачук Н., Левченко К, Коцан Н., Ратушний С. та інші. Запобігання контрабанді жінок з України: Українська інформаційна кампанія / Звіт про соціологічне дослідження. - Міжнародна Організація з Міграції. 1998.

11. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю в Україні»//Нормативноправове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. - К.: ДЦССМ, 2002.

12. Фирсов С.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. - М.: «ВЛАДОС» - МГСУ, 2001.

13. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально - педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання). - К.: ДЦССМ,2002.

14. Понятійно - термінологічний словник з соціальної роботи /За ред. І.В.Козубовської, І.І.Миговича. - Ужгород: УжНУ «Мистецька лінія», 2001.

15. Левченко К., Шваб І. Визначення статусу «особа, потерпіла від торгівлі людьми» //Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004.- № 14.

16. Противодействие торговле людьми: Учебное пособие. - А.М. Бандурка, В.Н. Куц (руководитель авт. коллектива), Е.Б.Левченко и др.; Под общей ред. Акад. АПрНУ А.М.Бандурки. - Харьков: Консум, 2003.

17. Как организовать работу телефона доверия по предотвращению торговли людьми./Издание второе, перераб. и доп./Коллектив авторов. Общ. Ред. и составление Левченко Е.Б.- К.: «Юрисконсульт», 2006.

18. Социальная работа по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим/ Е.Б.Левченко, И.Н.Трубавина, Т.О.Дорошок и др.-К.: Украинский институт социальных исследований, 2001.

19. Торгівля людьми в Україні : оцінка заходів, спрямованих на протидію. -Київ, 2004.20. Права людини в Україні - 2006. Доповідь правозахисних організацій / За ред. Є. Заха-рова, І. Рапп, В. Яворського. Худож.-оформлювач Б. Захаров / Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група. - Харків: Права людини, 2007.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка