Запобігання й усунення графічних помилок першокласниківСкачати 46.79 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір46.79 Kb.
Додаток №1 до лекції № 2

Гончарук І.П., вчитель початкових класів Уманської загальноосвітньої школи №4 Черкаської області

Запобігання й усунення графічних помилок першокласників
Для того, щоб першокласники навчилися писати красиво й правильно, вчитель повинен приділяти особливу увагу перевірці зошитів і аналізу учнівських робіт. На кожному уроці вчитель має робити аналіз графічних помилок, указувати на їх причини, пояс­нювати дітям способи виправлення. Така робота має проводитися як колективно, так і індивідуально.

Серед характерних графічних помилок учнів перших класів найчастіше трапляються такі:«Перевертання» та «дзеркальне зображення» елемента букви пояснюється особливістю сприймання дітьми форм предметів або їх зображень незалежно від положення в просторі, тобто незрілою просторовою уявою. Проблема сприйняття графічного знака загос­трюється внаслідок поверхового засвоєння першокласниками тих чи інших елементів та букв. Для усунення таких недоліків учитель має звертати увагу школярів на конструктивні особливості літер, елементи, з яких вони складаються.

Деформація зображень писемних літер відбувається у зв'язку з недостатньо сформованим умінням дітей координувати рухи пальців, руки й ока, а також невмінням аналізувати власні графічні зображення, порівнювати їх зі зразком. Спотворені форми найчастіше спостерігаються в буквах х, л, м, т, ж, к. У них порушуються пропорції по ширині та висоті, нахилу елементів. Крім того, неправильне графічне зображення однієї літери призводить інколи до написання іншої. Так, наприклад, якщо перший елемент букви м школярі починають писати дуже високо, то ця буква стає більш подібною на ш.

Основним прийомом запобігання помилок такого типу є систе­матичне уважне спостереження першокласників за якістю написання букв, складів і слів, визначення помилок у зображенні. Це зумовлено тим, що дитяче сприймання є особливо точним і конкретним. Головне, щоб зауваження школярів були правильни­ми, об'єктивними і коректними.Неправильний напрямок рухів руки під час написання літер пояснюється, здебільшого, виробленим ще до школи рефлексом руки, коли учень виконував будь-які графічні вправи без нагляду старших і проводив лінії в них у вільному напрямку. Такі помилки виправляються без будь-яких ускладнень, якщо вчитель вчасно їх помічає. Для усунення зазначеного недоліку необхідно не тільки розглядати з учнями готові зразки написання літер, а й показувати на дошці процес написання, супроводжуючи його детальним поясненням.

Пропуски елементів в окремих буквах зустрічаються там, де є подібні літери (ш-и, м-л, т-п, є- с). Щоб ліквідувати ці помил­ки, вчитель повинен звернути увагу учнів на кількість елементів, порахувати їх, прописати з учнями ці літери в парах.

Першокласники часто пропускають букви, особливо ті, що позначають голосні звуки. Це пояснюється тим, що в добукварний період учні недостатньо міцно засвоїли знання про складотворну роль голосного звука у слові. Пропуски букви, що позначає приголосний звук, певною мірою, можна пояснити близькістю розташування звуків у слові в артикуляційному плані. Для усунення таких помилок учитель має приділяти більше уваги звуковому аналізу слів і навчанню дітей складоподілу з урахуванням кіль­кості голосних звуків у слові.Змішування та заміна подібних літер відбувається через недос­татньо сформоване вміння зіставляти букви, знаходити в них спільне й відмінне. Учні виділяють у слові звук, але не позначають його відповідною літерою. Причиною такої помилки можуть бути прогалини у навчанні письма подібних букв: відсутність зіставлення й протиставлення графічної будови літер, поелементного їх аналізу, поверхове засвоєння першокласниками тих чи інших елементів і букв.

Для запобігання й усунення змішування учнями подібних літер необхідно проводити їх правильний аналіз. Наприклад:

- Порівняйте між собою великі літери Е і 3. Чим вони подібні, а чим відрізняються?

- Із якого елемента починаємо писати літеру Е1 (3 верхнього правого.) А букву 31 (3 верхнього лівого.)

- Покажіть у повітрі, як буде рухатися ваша рука під час напи­сання літери 3. (Півовали пишуться праворуч.)

- А тепер покажіть, як ви будете писати букву Е. Куди буде рухатися рука? (Півовали пишуться ліворуч.)Недописування окремих елементів літер призводить до перекручування змісту слова. Вироблений стереотип неправильно­го відтворення графічного образу літери можна пояснити неуважні­стю, але більшою мірою - недостатнім засвоєнням особливостей і різноманітності написання рядкових і великих, рукописних і дру­кованих літер.

При написанні слова учні мають дотримуватися не лише правильного зображення елементів і букв, а й уважно стежити за правильністю поєднання їх між собою. Крім того, під час написа­ння слів і речень учні мають дотримуватися рівномірних відстаней між словами, однакового розміщення слів у рядку, рівномірного розташування слів та речень на відповідній сітці зошита, домагати­ся певних натисків і похилого написання.

Причиною порушень у написанні можуть бути неуважність і неохайність, а також відсутність навичок самоконтролю. Учитель не має задовольнятися тільки констатуванням успіхів або невдач дітей, він повинен усвідомлювати причини графічних помилок учнів, намагатися їх попереджати й методично грамотно виправля­ти.

Система вправ, спрямованих на запобігання й усунення графіч­них (фонетико-графічних) помилок, має наступні завдання:

- вдосконалення вмінь бачити схожість між формами літер, написанням і поєднанням;

- вдосконалення вмінь співвідносити акустико-артикуляційний образ звука з відповідною літерою;

- вдосконалення вмінь контролювати руховий процес. Приклади вправ:

- Порівняйте літери, підкресліть рукописні.

- Обведіть пари літер, які починають писатися однаково.

- На слух визначте звуки, яких не вистачає в словах. Запишіть ці слова.

- Знайдіть у реченні букви, які починають писатися з такого руху. Запишіть їх.Увага до графічної навички письма з боку вчителя привчає дітей писати з максимальною старанністю, дбати про акуратність, роз­бірливість, писати не поспішаючи, зосереджено.

Із метою контролювання процесу формування графічної навички письма в учнів першого класу можна проводити творчі завдання на списування та диктанти.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка