Закону України «Про звернення громадян»Скачати 72.25 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір72.25 Kb.
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
49070, м. Дніпропетровськ,

вул. Комсомольська, 56


Громадян України:
фамилии

Адреси для відповіді:
(Фамилии адреса)

ЗАЯВА

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»


Протягом громадських слухань, проведених у м. Дніпропетровськ, 30.06.2009 року, нами виявлено відомості щодо впровадження у заклади освіти України програм ГО «Нарконон», зокрема програми «Правда про наркотики».

Так, відповідно до листа Міністерства внутрішніх справ України від 13 жовтня 2008 року № 58/2-1742 «курс лекцій «Правда про наркотики» розроблений нерелігійною громадською організацією «Нарконон» із використанням методики Л. Рона Хаббарда…пройшли експертизу Науково-методичного центру середньої освіти МОН України (№ 14/18.1-572 від 30.06.2005 року) та схвалена для використання у навчально-виховному процесі МОН України»

Повідомляємо Вас про те, що організації типу «Нарконон» за звичай є частиною релігійного напрямку «сайентологія», діяльність адептів якого неодноразово була предметом судового розгляду у країнах США та Європи.

Так, суддею Верховного Суду Каліфорнії Брекенридж у винесеному ним рішенні (1984 рік) надано наступну характеристику Хаббарду і його секті:

«Повністю очевидно, що організація є шизофренічною і параноідальною і що ця пікантна комбінація, схоже, є відображенням особистості її засновника Л. Рона Хаббарда. Усі свідчення відкривають нам людину, що є паталогічним брехуном у відношенні своєї біографії, походження та досягнень. Крім того, письмові свідчення і документи відображають його неосяжний егоїзм, жадібність, алчність, жагу влади за будь-яку ціну, мстивість і агресивність по відношенню до людей, які, за його поглядами або недостатньо до нього лояльні, або ворожливі…» (А. Дворкін, «Сектознавство», стор. 194)

Із вироку апеляційного суду м. Мілан від 05.11.1993 року: «…Коли не було вдосталь засобів зломити супротив, щоб досягнути мети, проти впертих застосовувались фізичні міри примусу (А., В.,С., і D були заперті у приміщенні, за А, крім цього, слідували до дому, щоб вона не змінила свого рішення; також обійшлися з Е., F, і G; H був доставлений у банк, де він повинен був взяти кредит), особливо проти батьків, що знаходились у відчаї з-за стану здоров`я своєї дитини; до них застосовувався шантаж, наприклад шляхом питання: «Що Вам дорожче – гроші або здоров`я дитини?...Така поведінка членів організації по відношенню до осіб, рішуче протидіючим цій акції є не чим-то виключним, а звичайним методом…що підтверджено А. на допиті у судового слідчого 15.04.1987 року. Більш того, А. заявила, що вона не тільки належала до штату центру «Нарконон», но «була пов’язана з сайєнтологієй» Вона відмічає: «…Там постійно вдолблювали у голову, що все те зло, яке хтось спричинить сайєнтології, звертається проти нього самого, крім того, за її словами, там також стверджувалось, що «особи, що залишили сайентологію або спричинили їй шкоду, навіть захворюють раком…»

Висновки щодо протиправної діяльності сайєнтологічних організацій; наведені у: рішенні п’ятого сенату Федерального трудового суду Гамбурга від 22.03.1995 року (справа щодо «Сайєнтологічної церкви Гамбурга»), рішенні кримінального суду першої інстанції м. Афини про розпуск сайєнтологічної організації «Центр прикладної філософії Греції» (додаються), та інших матеріалах.

Стосовно матеріалів, що стосуються конкретно зазначеного у листі напрямку діяльності центру «Нарконон» на території України то цікавім є висновки експертних фахівців Російської Федерації з приводу аналогічних курсів, що планувались до розповсюдження на території Росії:

1. Із листа міністра освіти Республіки Башкортостан № 14-04 від 26.12.2005 року:

«Министерство образования Республики Башкортостан сообщает, что рассмотрело Ваше предложение о проведении лекций о предупреждении наркомании среди учащихся.

Предоставленные Вами по нашему запросу материалы лекций НП «Нарконон-Уфа» были направлены в Башкирский институт развития образования МО РБ и в Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А.Шолохова (филиал в г. Уфе).

Заключение экспертных комиссий по содержанию лекций программы по антинаркотическому образованию подростков:

1. «...не рекомендованы использовать в работе с учащимися образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и подростков, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования». (Выписка из протокола решения программно-экспертного Совета №5 от 13.12.2005г., БИРО МО РБ).

2. «… содержание лекций не соответствует методическим, научным, воспитательным и содержательным требованиям». (Выписка из экспертного заключения., исх. №638/06-15 от 16.12.2005 года).

На основании вышеуказанного, Министерство образования Республики Башкортостан сообщает Вам, что сотрудничество в данной области не представляется возможным.
2. Із листа фахівців Башкірського державного медичного університету № 3258-01 от 14.12.2005:

«…В ответ на Ваше обращение к нам от 8 ноября 2005 года за №08-М и в связи с проверкой законности деятельности на территории Республики Башкортостан Некоммерческого партнерства «Уфимский центр дианетики и саентологии» направляем Вам копию письма прокурору Ленинского района города Уфы А.А. Горябину от 14.12.2005 г.

1. Согласно приказу Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 19.06.1996 г.№ 254 «Об отмене методических рекомендаций «Программа детоксикации» методы детоксикации, «очищения», вытекающие из учения Р. Хаббарда методов саентологии и дианетики в практике здравоохранения запрещены…»
3. Із додатку до листа, зазначеного у пункті 2:
"Церковь саентологии" классифицирована как деструктивная религиозная организация (тоталитарная секта, деструктивный культ), в частности, в следующих документах:

1. Постановление Государственной Думы Российской Федерации "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России" от 15 декабря 1996 г.;

2. Итоговое заявление Международного христианского семинара "Тоталитарные секты в России", прошедшего в Москве с 16-20 мая 1994 г.;

3. Заявление посольства Федеративной Республики Германии от 22 ноября 1995 г.;

4. О создании комиссии при Минздравмедпроме России по взаимодействию с Московской патриархией русской православной церкви Приказ от 12 мая 1996 года № 18. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации.

5. Итоговое заявление участников российской научно-практической конференции "Тоталитарные секты (деструктивные культы) и права человека", прошедшей в Санкт-Петербурге 11-12 января 1996 г., а также - официальные "Обращение к россиянам..." и "Обращение к средствам массовой информации..." участников этой конференции;

6. Аналитический вестник Государственной Думы Российской Федерации "О национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций", 1996 г.;

7. Информационный материал Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации "К докладу о социально-медицинских последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье личности, семьи, общества и мерах обеспечения помощи пострадавшим", 1996 г.;

8. Обращение участников Международного семинара "Взрыв оккультного тоталитаризма в современном мире", прошедшего 10-15 июля 1995 г. в Орхусе (Дания);

9. Документы семинара ОБСЕ о свободе вероисповеданий, состоявшегося 16-19 апреля 1996 г. в Варшаве, в частности, текст выступления немецкой делегации;

10. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 г., № Пр. 1895.

11. По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального Закона от 26 сентября 1997 года "О свободе совести м о религиозных объединениях" с связи с жалобами религиозных объединений Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения".

12. О принятии программы социологического мониторинга общественного мнения населения города Уфы в 2004 году. Постановление от 6 апреля 2004 года № 1499.

13. О концепции национального образования Республики Башкортостан. Решение от 26 мая 2005 г. № 6 "О концепции национального образования и принципов обучения на родных языках"


4. Протокол Заседания Программно-экспертного Совета

Совет в составе:

1. Шакурова Л. Ф. 2. Гасанова Р.Х. 3. Абдуллина М. А. 4. Азнабаева Ф.Ф. 5. Бикбаев М.М.

6. Бикташева А.А. 7. Габитова З.М. 8. Ижбулатова Э.А. 9. Квасникова Т.Ю. 10. Кузнецова Л.Г. 11. Рафиков Р.Х.


Заслушав и обсудив сообщение Сулеймановой Ф.М. о содержании рецензии Ахмеровой С.Г. на лекции программы по антинаркотическому образованию подростков, представленные Вальтер Е.А. «Нарконон-Уфа»
Программно-экспертный Совет решил:
Лекции программы по антинаркотическому образованию для подростков, представленные Вальтер Е.А. «Нарконон-Уфа» не рекомендованы использовать в работе с учащимися образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и подростков, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Председатель Совета Л.Ф. Шакурова

Секретарь Совета З.Ф. Шарукина.


Відповідно до частини 3 статті 151 Сімейного кодексу України батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

Вважаємо, що розповсюдження зазначеної вище інформації не відповідає моральним засадам суспільства і є протизаконною дією.

На підставі викладеного ми не обираємо таку форму виховання, що передбачає перегляд дітьми зазначених відеоматеріалів.

Відповідно до частини і статті 29 Закону України «Про освіту» батьки мають право звертатись до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей.

Згідно із пунктом г) статті 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» державний службовець або інші особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права відмовляти фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.

Статтею 18 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що громадянин, який звернувся із заявою, має право бути присутнім при розгляді його заяви особисто, користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного,

ПРОШУ:


1. Надати громадянам, що звернулись із цією заявою програму «Правда про наркотики», включно із відеоматеріалами, що демонструються у закладах освіти.

2. Надати стандарт освіти, відповідно до якого у закладах освіти розповсюджується викладена інформація.

Надати програму навчального курсу, відповідно до якого розповсюджується викладена інформація.

3. Відповідно до статті 18 Закону України «Про звернення громадян» запросити заявників для участі у розгляді цієї заяви.


Підписи:


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка