Закону України «Про судоустрій і статус суддів»Сторінка1/5
Дата конвертації01.05.2017
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5


Підсумки роботи Державної судової адміністрації України за перше півріччя 2014 року
У першому півріччі 2014 року Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України) на виконання вимог статті 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» було здійснено ряд заходів щодо реалізації завдань із організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, органів суддівського самоврядування та інших установ судової системи.

Покращення фінансового забезпечення судів, укріплення їх матеріально-технічної бази, комп’ютеризація, інформаційне забезпечення є головними напрямками діяльності ДСА України.
 1. Фінансове забезпечення судової системи

Відповідно до помісячного плану асигнувань на перше півріччя 2014 року на фінансування судів першої та апеляційної інстанцій, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та безпосередньо ДСА України були передбачені видатки у розмірі 2170,9 млн грн (не враховуючи суди Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), з яких за загальним фондом державного бюджету – 1744,1 млн грн, за спеціальним фондом державного бюджету – 426,8 млн гривень.Фактичне фінансування видатків за період, що аналізується, відбулося на загальну суму 2082,6 млн грн та склало 95,9 % від призначених видатків. При цьому із джерел загального фонду державного бюджету фінансування видатків відбулося на 99,9 % (1744,0 млн грн), а із джерел спеціального фонду державного бюджету – на 79,3 % (338,6 млн грн).


У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року рівень фактичного фінансування судової системи зріс на 39,4 млн грн, або на 2%. При цьому здійснено перерозподіл джерел фінансування у порівнянні з попереднім роком. Так, за рахунок загального фонду державного бюджету фінансування збільшилося на 66,5 млн грн, або на 3,8 % у порівнянні з першим півріччям 2013 року, а із джерел спеціального фонду державного бюджету – зменшилося на 27,1 млн грн, або на 7,4%.

Станом на 1 липня 2014 року залишилися не відкритими асигнування у розмірі 88,3 млн грн, з яких: за загальним фондом державного бюджету – 0,1 млн грн, за спеціальним фондом державного бюджету – 88,2 млн гривень.

Стосовно невідкриття асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету слід зазначити, що фінансування судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України (далі – ТУ ДСА України), як і в попередньому році, відбувається згідно із щотижневими заявками. Тобто, судами та ТУ ДСА України самостійно визначаються напрямки та обсяги необхідного відкриття асигнувань в межах їх помісячних планів асигнувань. Із джерел спеціального фонду державного бюджету в першому півріччі 2014 року відкриття асигнувань ДСА України здійснено в повному обсязі.

Одночасно залишається невирішеною проблема з непроведенням платежів Державною казначейською службою України. Так, відповідно до оперативної інформації Державної казначейської служби України станом на 01 липня 2014 року не проведено платежів на загальну суму 42,7 млн грн, з них за загальним фондом державного бюджету –3,9 млн грн, за спеціальним фондом державного бюджету – 38,8 млн гривень. У співвідношенні до загальної суми фінансування (1744,0 млн грн за загальним фондом та 338,6 млн грн за спеціальним фондом державного бюджету) сума непроведених платежів за загальним фондом державного бюджету складає 0,2 %, за спеціальним фондом державного бюджету – 11,5 %.

З метою уникнення утворення кредиторської заборгованості у поточному році та запобігання негативних наслідків, до яких може призвести затримка проведення Державною казначейською службою України платежів органів судової системи, ДСА України, починаючи з січня 2014 року, щомісяця направлялись до Державної казначейської служби України ініціативні листи з проханням невідкладно вжити заходів стосовно своєчасного проведення платежів органів судової системи. Також про ситуацію, що склалася з непроведенням платежів органів судової системи, повідомлено Міністерство фінансів України.

За напрямками використання бюджетних коштів у першому півріччі 2014 року відкриття асигнувань органів судової системи відбулося наступним чином:


млн грн


2043,2

2082,3

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фінансування соціальних видатків зросло на 185,1 млн грн, або на 10 %. По інших напрямках відбулося зменшення фінансування.

Збільшення у першому півріччі 2014 року фінансування соціальних видатків, основною складовою яких є заробітна плата з нарахуванням, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року пояснюється підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.

Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлено у 2014 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 1218 гривень, у той час, як в аналогічному періоді попереднього року розмір мінімальної заробітної плати становив 1147 гривень. Приріст розміру мінімальної заробітної плати склав 6,2 %.

Капітальні видатки для судової системи України державним бюджетом на 2014 рік не передбачені.

З метою стабілізації економічної ситуації в державі та ефективного і раціонального використання державних коштів Кабінетом Міністірів України було прийнято постанову від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Скорочення фінансування у І півріччі 2014 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інших поточних видатків на здійснення судочинства свідчить про неухильне дотримання органами судової системи вимог зазначеної вище постанови.Загальний обсяг фінансування органів судової системи у І півріччі 2014 року склав 2082,6 млн грн та від суми призначень (2170,9 млн грн) становить 95,9%. По юрисдикціях та інстанціях відсоток фінансування за зазначений вище період складає:

 • місцеві загальні суди - 95,6 %;

 • апеляційні загальні суди - 98,6 %;

 • місцеві господарські суди - 98,2 %;

 • апеляційні господарські суди - 97,4 %;

 • окружні адміністративні суди - 95,5 %;

 • апеляційні адміністративні суди - 85,4 %;

 • ДСА України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національна школа суддів України - 97,1 %.

Надходження до державного бюджету у 2014 році від сплати судового збору заплановані у розмірі 889,2 млн грн, з яких у І півріччі 2014 року - 437,9 млн гривень. Фактичні надходження від сплати судового збору у І півріччі 2014 року склали 476,5 млн грн, що на 8,8% більше від запланованих на цей період поточного року та від фактичних надходжень за аналогічний період минулого року.

У І півріччі 2014 року відслідковується щомісячне зростання надходжень від сплати судового збору. Так, у січні середньоденні надходження склали 3 387,3 тис. грн, у лютому – 3 872,2 тис. грн, у березні – 4 181,6 тис. грн, у квітні – 4 526,5 тис. грн, у травні – 3 877,8 тис. грн та у червні – 4 155,4 тис. гривень.

Відповідно до змін, що були внесені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27 березня 2014 року № 1165-VII до Розподілу видатків Державного бюджету України на 2014 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів (Додаток № 8), ДСА України були підготовлені зміни до кошторисів та планів асигнувань розпорядників нижчого рівня.

На відміну від попереднього року видатки на оплату праці у 2014 році передбачені як за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, так і за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. Залежність від досить нестабільного джерела фінансування не є позитивним фактором у бюджеті судової системи поточного року, але перевиконання плану наповнення спеціального фонду державного бюджету, який для судової системи формується за рахунок надходжень від сплати судового збору, може виступити джерелом додаткових призначень, у тому числі й на оплату праці працівників системи.Фактична середня суддівська винагорода та заробітна плата

у І півріччі 2014 року

У цілому по судах загальної юрисдикції у І півріччя 2014 року фактична середня суддівська винагорода (з урахуванням суддівської винагороди голів та заступників голів судів) склала 19 726 грн, фактична середня заробітна плата працівника апарату суду – 2 229 грн, а фактична середня заробітна плата працівника суду – 6 039 гривень.

Процес підготовки державного бюджету на 2014 рік відбувався без участі головних розпорядників бюджетних коштів, а у прийнятому Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» пропозиції ДСА України щодо розподілу бюджетних коштів з урахуванням потреб судів враховані не були. У зв’язку з цим затверджені видатки на оплату праці за бюджетними програмами не задовольняють потребу судів у цих видатках, а також розподілені між ними нерівномірно.

З метою уникнення соціальної напруги ДСА України в березні 2014 року звернулась до Міністерства фінансів України стосовно недопущення скорочення видатків судової системи. Зазначена пропозиція врахована не була.

Положення прийнятих Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» у частині зменшення видатків на оплату праці судів загальної юрисдикції, а також постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» ускладнює ініціювання внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» стосовно виділення додаткових асигнувань на оплату праці працівників судів загальної юрисдикції.

Питання збільшення видатків на оплату праці може бути вирішене ДСА України відповідно до п. 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, за рахунок понадпланових надходжень судового збору до спеціального фонду державного бюджету.

Крім того необхідно зазначити, що проблема належного рівня оплати праці працівників апаратів судів є актуальною для переважної більшості судів загальної юрисдикції. У зв’язку з цим ДСА України досягнута домовленість з Міністерством фінансів України стосовно щомісячного наближення видатків на оплату праці в межах річних бюджетних призначень.


Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості
Відповідно до даних фінансової та бюджетної звітності у І півріччі 2014 року дебіторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету зменшилась у порівнянні з початком року на 63,3 тис. грн і на 1 липня 2014 року становить 9109,2 тис. гривень.

Із загальної суми дебіторської заборгованості прострочена дебіторська заборгованість становить 7427,2 тис. гривень (81,5% від загальної суми).

Найбільша сума дебіторської заборгованості утворилась за КПКВК 0501110 «Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України» у розмірі 6 783,9 тис. грн (74,5 % від загальної суми) з капітального будівництва та ремонту приміщення, яка є простроченою і буде погашена згідно з рішенням суду.

У структурі дебіторської заборгованості 153,4 тис. грн (1,7%) становить дебіторська заборгованість за поточними видатками та 8955,8 тис. грн (98,3%) - за капітальними видатками.

Дебіторська заборгованість за капітальними видатками складається:


 • 2 171,9 тис. грн – за дольовою участю в будівництві житла для суддів;

 • 822,0 тис. грн – попередня оплата за будівельні матеріали для реконструкції адміністративних будинків у 2004 році відповідно до договору на реконструкцію. На даний час рішенням суду боржника зобов’язано довиконати роботи згідно договору;

 • 5 961,9 тис. грн – за бюджетною програмою 0501110 «Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України». Дебіторська заборгованість у розмірі 5 109,1 тис. грн виникла у зв’язку з перевіркою Головним контрольно-ревізійним управлінням України окремих питань фінансово-господарської діяльності Академії суддів України за період з 1 грудня 2006 року по 31 травня 2010 року та у розмірі 852, 8 тис. грн - на підставі наказу Державної виконавчої служби України від 29 серпня 2010 року № 20/125 про примусове виконання судового рішення про стягнення з ТОВ «Будівельна корпорація «Львіввіконпласт» коштів за порушення умов договору.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом державного бюджету збільшилась у порівнянні з початком року на 157,2 тис. грн (8,3%) і станом на 1 липня 2014 року становить 2046,4 тис. гривень.

Найбільша сума дебіторської заборгованості утворились за КПКВК 0501080 «Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами» у розмірі 1314,0 тис. грн (64,2% від загальної суми), яка є простроченою з капітальних видатків та підлягає стягненню відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 26 лютого 2013 року.

У структурі дебіторської заборгованості 24,2% (495,1тис. грн) становить дебіторська заборгованість за поточними видатками та 75,8 % (1 551,3 тис. грн) - за капітальними видатками.

Вся дебіторської заборгованості була сформована у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».Інформація щодо дебіторської заборгованості, яка утворилась станом на 1 липня 2014 року, наведена в додатках 1 та 2.
Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету зменшилась у порівнянні з початком року на 487,3 тис. грн (7,0%) і на 1 липня 2014 року становить 6507,7 тис. гривень.

Зменшення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2014 року, відбулось за рахунок повернення товару та погашення частини кредиторської заборгованості по загальному фонду коштами спеціального фонду.

Найбільші суми кредиторської заборгованості утворились за КПКВК: 0501030 «Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами» у розмірі 1227,1 тис. грн (19% від загальної суми), 0501100 «Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» у розмірі 1959,6тис. грн (30,1% від загальної суми) та 0501110 «Організація практичної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України» у розмірі 1114,2 тис. гривень (17,1% від загальної суми).

При цьому основними складовими даної заборгованості є заборгованість по заробітній платі та нарахуванням у розмірі 2592,3 тис. грн (39,8%), яка утворилась через непроведення платежів органами Державної казначейської служби України і погашена в перших числах липня, за поточними видатками на придбання товарів та надання послуг (крім комунальних) – у розмірі 1252,6 тис. грн (19,2%) та за капітальними видатками – у розмірі 2363,0 тис. грн (36,3%).

Із загальної суми кредиторської заборгованості прострочена заборгованість становить 3069,4 тис. грн (47,2% від загальної суми). Переважну частину простроченої заборгованості становить заборгованість за капітальними видатками у розмірі 2363,0 тис. грн (77,0%).
Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом державного бюджету зменшилась у порівнянні з початком року на 62052,3 тис. грн (на 42,8%) і на 1 липня 2014 року становить 82906,0 тис. гривень.

Зменшення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2014 року частково відбулося за рахунок повернення товару.

Найбільші суми кредиторської заборгованості утворились за КПКВК: 0501030 «Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами» у розмірі 8126,8 тис. грн (9,8%), 0501040 «Здійснення правосуддя місцевими судами» - у розмірі 50528,4 тис. грн (60,9% від загальної суми) та 0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» у розмірі 9592,7 тис. гривень (11,6% від загальної суми).

Переважна частина даної заборгованості утворилась за поточними видатками на придбання товарів та надання послуг (крім комунальних) у розмірі 37893,4 тис. грн (45,7%) та за капітальними видатками - у розмірі 43195,4 тис. гривень (52,1%).

Із загальної суми кредиторської заборгованості прострочена заборгованість становить 61362,8 тис. грн (74,0% від загальної суми), в тому числі за поточними видатками на придбання товарів та надання послуг (крім комунальних) – 17846,6тис. грн (21,5%) та за капітальними видатками – 42575,3 тис. гривень (69,4%).

Вся сума кредиторської заборгованості за спеціальним фондом утворилась через непроведення Державною казначейською службою України платежів.Інформація щодо кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 1 липня 2014 року, наведена в додатках 1 та 2.


 1. Інформаційно-технічне забезпечення судів

З метою реалізації подальшого впровадження інформаційних технологій у місцевих та апеляційних судах упродовж І півріччя 2014 року ДСА України спільно з фахівцями державного підприємства «Інформаційні судові системи» (далі – ДП «ІСС») здійснювалися організаційні заходи, спрямовані на покращення роботи судів, ініціювалися необхідні зміни до законодавства, тривала робота щодо забезпечення функціонування автоматизованої системи електронного документообігу в місцевих та апеляційних судах.


Виконання вимог Закону України «Про Національну програму інформатизації»
На виконання вимог законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», статті 48 Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів ДСА України здійснюються організаційні заходи з питань інформаційно-технічного забезпечення.

З метою реалізації заходів з інформатизації протягом звітного періоду розроблено та погоджено з Генеральним державним замовником - Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України: • затверджені спільним наказом ДСА України та Міністерства фінансів України паспорти за окремими КПКВ, проекти типових договорів для місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, техніко-економічні обґрунтування до них та копія розподілу показників зведених кошторисів на 2014 рік;

 • звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації у 2013 році та копії звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

 • пропозиції до завдань на 2015 рік та на 2015 – 2017 роки, техніко-економічні обґрунтування завдань (проектів) Національної програми інформатизації, експертний висновок та паспорт;

 • техніко-економічне обґрунтування Єдиного державного реєстру судових рішень, технічне завдання, копію договору та витяг з Річного плану закупівель ДСА України на 2014 рік;

 • техніко-економічне обґрунтування з ведення Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень, технічне завдання, копію договору та додаток до Річного плану закупівель ДСА України на 2014 рік щодо товарів, робіт та послуг по яким процедура торгів не проводиться;

 • техніко-економічне обґрунтування про надання послуг з ведення офіційного веб-порталу «Судова влада України», технічне завдання, копію договору та додаток до Річного плану закупівель ДСА України на 2014 рік щодо товарів, робіт та послуг, з яких процедура торгів не проводиться;

 • техніко-економічне обґрунтування щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуг з супроводження систем відеоконференцзв’язку), технічне завдання, копію договору та витяг з Річного плану закупівель ДСА України на 2014 рік;

 • техніко-економічне обґрунтування щодо послуг з супроводу автоматизованої системи «АС Фінанси», технічне завдання, копію договору та витяг з Річного плану закупівель ДСА України на 2014 рік щодо товарів, робіт та послуг, з яких процедура торгів не проводиться;

 • техніко-економічне обґрунтування щодо послуг з системного супроводу «M.E.Doc» Конфігурація «M.E.Doc Корпорація», технічне завдання, копію договору та додаток до Річного плану закупівель ДСА України на 2014 рік щодо товарів, робіт та послуг, з яких процедура торгів не проводиться.

Наразі розробляється технічне завдання до послуг з системного супроводу комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS-PRO».
Модернізація, розвиток локальних обчислювальних мереж, корпоративної мережі і протоколювання та звукозапису судового процесу
На виконання вимог статті 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» підготовлено інформацію щодо видатків на придбання засобів інформатизації, послуг з інформатизації та придбання ліцензійного програмного забезпечення для врахування при підготовці бюджетної пропозиції на 2015 рік в розрізі бюджетних програм:

 • 0501010 «Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи»;

 • 0501020 «Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами»,

 • 0501030 «Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами»;

 • 0501040 «Здійснення правосуддя місцевими загальними судами»;

 • 0501080 «Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами»;

 • 0501160 «Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами»;

 • 0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами»;

 • 0501100 «Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»;

 • 0501110 «Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України».

Для здійснення аналізу виконання результативних показників, що затверджені паспортами бюджетних програм на 2014 рік, була зібрана та узагальнена інформація про фактично витрачені кошти на забезпечення судів та працівників апаратів судів засобами інформатизації, на послуги з інформатизації та на легалізацію комп'ютерних програм за перший квартал 2014 року.

З метою надання роз’яснень з питань організації заходів з інформатизації, а саме: аналізу виконання результативних показників за перше півріччя 2014 року, проведення процедури списання засобів інформатизації та питань побудови комплексної системи захисту інформації в червні цього року було проведено семінар в режимі відеоконференції з працівниками судів та ТУ ДСА України.

Наразі здійснюються заходи щодо узагальнення інформації про виконання заходів з інформатизації місцевими та апеляційними судами загальної юрисдикції, а також ТУ ДСА України за перше півріччя 2014 року.
Удосконалення та підтримка підсистеми «Зв’язок та передача даних»
З метою створення єдиного інформаційного простору судової системи здійснюються заходи щодо забезпечення підключення інформаційно-телекомунікаційних систем судів до високошвидкісних каналів передачі даних.

Наявність у судах потужних каналів передачі даних забезпечить організацію обміну електронними документами із суб’єктами владних повноважень, що в свою чергу сприятиме підвищенню ефективності роботи цих органів за рахунок зменшення витрат державних коштів на поштову відправку документів на паперових носіях. Крім того значне скорочення термінів обміну документами забезпечить в цілому підвищення якості прийняття рішень.

На виконання спільного наказу ДСА України та Державної податкової служби України (на сьогодні Міністерство доходів і зборів України) від 26 лютого 2013 року № 30/44 «Про затвердження Порядку надання судам загальної юрисдикції інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків боржників та стягувачів» у версії комп’ютерної програми «Д-3» № 3.8.3 реалізовано механізм запиту для автоматичного отримання від Міністерства доходів і зборів України реєстраційного номеру облікової картки платника податків учасника справи з метою належного оформлення виконавчого документа у справі.

За допомогою цього механізму для отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків учасника справи за перше півріччя 2014 року судами надіслано 188 343 запити.

Також на виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та спільного наказу Міністерства юстиції України та ДСА України від 26 січня 2012 року № 12/152/5 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зі змінами) адміністратором Реєстру протягом першого півріччя 2014 року до Міністерства юстиції України надіслано 2 426 електронних копій судових рішень

Крім того на виконання спільного наказу ДСА України та Генеральної прокуратури України від 27 вересня 2012 року № 91/114 «Про затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» за допомогою функціоналу обміну даними до судів від прокуратур областей надіслано 89 603 картки досудового слідства.

Станом на 02 липня 2014 року для прийому до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань знаходиться 2 546 карток на особу та 3 414 електронних копій судових рішень.

Крім того здійснюється розробка проекту Порядку надсилання електронних копій судових рішень для здійснення контролю за повнотою і коректністю відомостей Державного реєстру виборців з Центральною виборчою комісією.

Також здійснюються заходи щодо організації обміну документами у судових справах про адміністративні правопорушення стосовно порушення правил дорожнього руху між судами та органами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України за допомогою автоматизованої системи документообігу суду та інформаційний обмін електронними документами з Міністерством доходів і зборів України.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка