Закону України «Про екстрену медичну допомогу»Скачати 96.27 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір96.27 Kb.
Департамент охорони здоров'я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівської обласної ради

"Львівська обласна наукова медична бібліотека"

Відділ наукової медичної інформації


Згідно Закону України

«Про екстрену медичну

допомогу»№5081-VI

від 05.07.2012 р.

Екстрена медична допомога:

Рекомендаційний список літературиЛьвів – 2013

Укладачі:

Фільчагова І.О., Новицька І.М., Цимбала О.М.

Відповід.за випуск: Лозинська С.С.

Департамент охорони здоров”я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека"

Відділ наукової медичної інформації

З 1-го січня 2013 року в Україні діє Закон "Про екстрену медичну допомогу", реалізація якого вже дає перші результати в реформуванні служби. Так, у кожному регіоні щодоби реєструється від 1500 до 2500 викликів. При цьому час прибуття бригади медичної допомоги до пацієнта вдається пришвидшити до 8-10 хв. у місті та близько 20-22хв. у сільській місцевості.

На сьогодні в державі працює 3363 таких бригад. Крім того, регіональні фахівці продовжують працювати над створенням потужних диспетчерських пунктів, налагодженням системи єдиного оперативного зв"язку та забезпеченням парку карет швидкої допомоги GPS – навігаторами. Також вдалося майже в 4 рази збільшити фінансування медикаментів для кожного окремого виклику ЕМД. На забезпечення пацієнтів безкоштовними препаратами тепер передбачено 20 грн., а не 6грн., як було раніше.

КЗ ЛОР "ЛОНМБ" слідкує за всіма нововведеннями в медичній галузі, Наказами Президента України та Постановами КМ України. Працівники бібліотеки своїми рекомендаційними списками по актуальних проблемах в галузі охорони здоров"я стараються допомогти практичним лікарям знайти раціональне зерно в потоці медичної інформації.
Директор КЗ ЛОР "ЛОНМБ" Лозинська С.С.

Департамент охорони здоров'я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівської обласної ради

"Львівська обласна наукова медична бібліотека"

Відділ наукової медичної інформації


------------------------------------------------------------------------------------------

Екстрена медична допомога:

Рекомендаційний список літератури

м.Львів 2013 р.
НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНІ ДОКУМЕНТИ
1. Закон України "Про екстрену медичну допомогу" //Екстрена медицина: від науки до практики".- 2012.- № 1.- С.5-19.
2. Постанова КМ України № 84 від 08.02.2012р.

"Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" //Збірн. норм.- директ. документів з охорони здоров"я.- 2012.- № 3.- С.7-10.


3. Наказ МОЗ України № 659 від 23.08.2012р.

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення" //Збірн. норм.- директ. документів з охорони здоров"я.- 2012.- № 9.- С.75-80.


4. Наказ МОЗ України № 500 від 29.08.2008р. (Витяг)

"Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 1115 від 14.12.2010р.) //Збірн. норм.- директ. документів з охорони здоров"я.- 2011.- № 1.- С.21-24.


5. Наказ МОЗ України № 757 від 04.11.2011р.

"Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" //Збірн. норм.- директ. документів з охорони здоров"я.- 2011.- № 12.- С.84-90.

  • 2 –

6. Наказ МОЗ України № 370 від 01.06.2009 р.

"Положення про єдину систему надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги" // Збірн.норм.- директ.документів з охорони здоров»я.- 2009.-№10.-С.9-10.
7. Наказ МОЗ України №370 від 01.06.2009 р.

"Положення про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги лікарні" // Збірн.норм.директ.документів з охорони здоров»я.-2009.-№10.-С.11-13.


8. Наказ МОЗ України №370 від 01.06.2009 р.

Правила виклику бригад швидкої медичної допомоги // Збірн.норм.-директ. документів з охорони здоров»я.-2009.-№10.-С.13-14.


9. Про схвалення Концепції проекту Закону України « Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

//Урядовий кур»єр.-11 грудня 2009.-С.19.ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
10. Андрющенко В.П. Перша долікарська допомога: підручник для студ.фарм. факультетів /Андрющенко В.П., Кушта Ю.Ф., Андрющенко Д.В.- Львів, 2011.- 348с.

Шифр 610.8 / А-66


11. Антропова Т.О. Невідкладні стани в терапії.- К.:

Медицина,2008.-112 с.

Шифр 616.083 /А-72
12. Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 136 с.

Шифр 610.8 / Б-24


13. Бахтеева Т.Д. Эффективность деятельности предприятий по оказанию медицинской помощи.-Донецк,2002.-106 с.

Шифр 610.8 /Б-30


- 3 –14. Бичков В.В. Багаторічний аналіз дорожньо-транспортних пригод з медичними наслідками у м. Києві //Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров»я України.- 2009.- № 2.- С.26-37.
15. Бичков В.В. Управління службою медицини катастроф при медичних наслідках дорожньо-транспортних пригод //Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров»я України.- 2009.- № 4.- С.28-33.
16. Волянський П.Б. Методологічні засади створення системи медичного реагування на надзвичайні ситуації в межах єдиної системи цивільного захисту //Медицина неотложных состояний.-2009.-№ 3-4.-С.83-85.
17. Волянський П.Б. Наукові аспекти управління персоналом мобільних медичних формувань у процесі ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій //Укр. журнал екстре-мальної медицини.- 2009.- № 2.- С.7-10.
18. Волянський П.Б. Наукові засади управління процесом ліквіда-ції медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій //Укр. журнал екстремальної медицини.- 2009.- № 1.- С.6-9.
19. Волянський П.Б. Характеристика процесу надання медичної допомоги постраждалим унаслідок землетрусів //Медицина неотлож-ных состояний.-2009.-№ 5.-С.95-97.
20. Гінзбург В.Г. Досвід реформування екстреної медичної допомоги у пілотному регіоні Дніпропетровської області //Екстрена медицина: від науки до практики".- 2012.- № 1.- С.98-102.
21. Головко О., Плахтій П., Головко В. основи медичних знань. Тести: навч. посібник.- Кам"янець-Подільський, 2008.- 176с.

Шифр 610.8 / Г-61


22. Гур'єв С.О., Шевченко Р.А. Аналіз досвіду функціонування служб екстреної медичної допомоги за умов надзвичайних ситуацій

- 4 –


деяких європейських країн //Укр. журнал екстремальної медицини.- 2011.- № 3.- С.7-14.
23. Гурьев С.Е., Сацык С.П., Стрельников М.А. Анализ оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-траспортных происшествий //Экстренная медицина.- 2012.- № 2.- С.107-113.

24. Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі

/Ред. Зозуля І.С.- К.: Здоров»я,2000.-196 с.

Шифр 610.8 /Д-58


25. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Медицина катастроф. –К.:Здоров»я,2008.-724 с.

Шифр 610.8 /К-75


26. Курек В.В., Кулакин А.Е. Руководство по неотложным состо-яниям у детей .-М.:Мед.лит-ра,2008.-464 с.

Шифр 616.053 /К-89


27. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.-Львів,2009.-23 с.

Шифр 610.8 /Л-89


28. Мазуренко О.В. Першочергові потреби постраждалого насе-лення в осередку деяких природних катастроф //Укр. журнал екстре-мальної медицини.- 2009.- № 1.- С.21-26.
29. Мазуренко О.В. Медицинская сортировка в экстренной медицине и медицине катастроф //Экстренная медицина.- 2012.- № 2.- С.24-28.
30. Марков Ю.И., Слабкий Г.А. Мнения врачей скорой медицинской помощи о раннем госпитальном этапе //Экстренная медицина.- 2012.- № 1.- С.58-67.


  • 5 -

31. Медична підготовка водіїв автотранспортних засобів

/Олійник П.В. та ін.- Львів: Новий світ,2007.-208 с.

Шифр 610.8 /М-42


32. Место скорой медицинской помощи в системе медицины критических состояний /Грачев С.Ю., Новикова Н.П., Суковатых А.Л., Куриленко Е.Х. //Экстренная медицина.- 2012.- № 1.- С.17-24.
33. Методи здійснення судинного доступу при невідкладних станах на до госпітальному етапі (метод. рекомендації) /Укл. Зозуля І.С., Марков Ю.І., орел В.В.- К., 2011.- 24с.

Шифр 610.8 / М-54


34. Невідкладна медична допомога /Ред. Глумчер Ф.С.- К.: Медицина,2006.-631 с.

Шифр 610.8 /Н-40


35. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / Під ред.

Г.В.Дзяка.-Дніпропетровськ: ІМА-прес,2004.-518 с.

Шифр 616.1 /Н-40
36. Невідкладні стани /За ред. Регеди М.С., Кресюна В.Й.- Львів,2003.-891 с.

Шифр 610.8 /Н-40


37. Невідкладні стани / За ред.Кондратенко П.Г.-Донецьк: Новий стан,2001.-485 с.

Шифр 610.8 /Н-40


38. Наставничество – основа для будущого. Опыт Львовского обласного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф /Федоренко С. и др. //Экстренная медицина.- 2012.- № 1.- С.41-47.
39. Никонов В.В., Киношенко Е.И. Некоторые замечания по поводу стандартов оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе //Медицина неотложных состояний.- 2011.-№ 1-2.-С.166-170.

- 6 –
40. Організація і надання першої медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях /За ред. В.С.Тарасюка.-Вінниця: Нова Книга,2007.-144 с.

Шифр 610.8 /О-64
41. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення з точки зору медицини катастроф /Кузьмін В.Ю., Гур'єв С.О., Іскра Н.І., Терент'єва А.В. //Укр. журнал екстремальної медицини.- 2010.- № 4.- С.37-42.
42. Организация и оказание помощи при сочетанной травме на догоспитальном этапе в результате дорожно-транспортных происшествий /Волошенюк А.Н., Грачев С.Ю., Филинов С.В., Пукита В.И. //Экстренная медицина.- 2012.- № 1.- С.24-30.
43. Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах (метод. рекомендації) /Укл. Зозуля І.С., марков Ю.І., Орел В.В.- К., 2010.- 24с.

Шифр 616.21 / О-75


44. Оцінка лікарями-анестезіологами організації невідкладної медичної допомоги /Князевич В.М. та ін. //Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров»я України.- 2009.- № 2.- С.51-59.
45. Перший Міжнародний конкурс швидкої медичної допомоги – етап у реалізації державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні /Гудима А.А.та ін.

//Медицина неотложных состояний.-2009.-№ 3-4.-С.150-156.


46. Правове врегулювання організації та функціонування служб

догоспітального етапу. Проблеми та пропозиції щодо удосконалення /Пацюрко Ю. та ін.. //Медицина неотложных состояний.-2011.-№ 3.-С.81-86.


47. Проблемні питання організаційних та медичних аспектів надання допомоги на догоспітальному етапі /Пацюрко Ю. та ін.

- 7 -
//Медицина неотложных состояний.-2011.-№ 4.-С.123-126.


48. Розширене засідання ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

//Медицина неотложных состояний.-2009.-№ 1.-С.109-114.


49. Рощін Г.Г., Мазуренко О.В. Мобільні медичні формування служби медицини катастроф //Укр. журнал екстремальної медицини.- 2010.- № 4.- С.43-50.
50. Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій

/Під ред. Пшеничного В.Н.-К.: Основа,2006.-239 с.

Шифр 610.8 / Р-99
51. Селбст С.М., Кронен К. Секреты неотложной педиатрии.

Пер. с англ./ Под общ.ред.Н.П.Шабалова.- М.: МЕДпресс-информ,2006.-480 с.

Шифр 616.053 /С-29
52. Скорая и неотложная медицинская помощь / Ред.Зозуля И.С.-К., Здоров»я,2002.-726 с.

Шифр 610.8 /С-44


53. Слабкий Г.О., Марков Ю.И. Анализ кадрового обеспечения станций скорой медицинской помощи //Экстренная медицина.- 2012.- № 2.- С.38-43.
54. Служба экстренной медицинской помощи. Проблемы и повышение эффективности /Куриленко Е.Х., Новикова Н.П., Суковатых А.Л., Грачев С.Ю. //Экстренная медицина.- 2012.- № 1.- С.10-17.
55. Современная стратегия экстренной медицинской помощи при острой церебральной патологии /Балатанова Е.А., Вольный И.Ф. и др. //Медицина неотложных состояний.-2010.- № 2.- С.45-49.


  • 8 –

56. Створення та планування Бази даних про термінову госпіталізацію в гострих випадках, що включає проспективне спостереження за 6279 хворими, відсортованих у відділені невідкладної допомоги великої данської лікарні /Шарлот Барфорд та ін. //Екстрена медицина: від науки до практики".- 2012.- № 1.- С.19-32.


57. Стефанко С.Л., Масляк Т.Р. Проблемы и пути разграничения функций между врачами общей практики и бригадами скорой медицинской помощи //Экстренная медицина.- 2012.- № 2.- С.32-38.
58. Сумин С.А. Неотложные состояния.- М.:МИА,2002.-656 с.

Шифр 616.083 /С-89


Тихенко С.В. План реагування лікарні на масовий керований або спонтанний наплив постраждалих (план дій у надзвичайній ситуації). Концептуальні положення //Медицина неотложных состояний.-2011.-№ 1-2.-С.180-183.
63. Тихенко С.В. Польові навчання бригад швидкої допомоги

м. Києва – удосконалення надання допомоги при масових ураженнях //Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 1.-С.114-116.


64. Тренінги для медичного та немедичного персоналу – інноваційне впровадження в системі підготовки до надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному періоді /Пилипець Я., Гера Л., Мельник І. // Медицина неотложных состояний.-2009.-№ 6.-С.119-123.
65. Халмурадов В.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях.-К.,2006.-134 с.

Шифр 610.8 /Х-17


66. Чуприна О.В., Гищак Т.В., Долина О.В. Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна.- К.: Паливода .-2006.-216 с.

Шифр 610.8 /Ч-92.  • 9 -

67. Шкатула Ю.В. Питання організації і тактики надання невідкладної медичної допомоги дітям з дорожньо-транспортними травмами //Укр. журнал екстремальної медицини.-2009.-№ 4.-С.7-11.


68. Яковцов І.З., Давидов В.Б. Приблизний перелік мінімального обов"язкового медичного оснащення, необхідного для надання екстреної медичної допомоги, лікувальних закладів усіх рівнів //Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С.114-118.
69. Яцина Г.С., Мостович А.А. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях.-Х.: Форт,2008.-172 с.

Шифр 610.8 /Я-93

Підписано до друку 25.01.2013 р. Тираж 50 прим.

79008, м.Львів, вул.Руська,20

КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека"

Відділ наукової медичної інформаціїТел. 235-78-00, 235-61-39


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка