Закону України "Про боротьбу з корупцією"Скачати 78.89 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір78.89 Kb.


АНАЛІТИЧНА

інформація про виконання вимог

Закону України “Про боротьбу з корупцією”

за 2010 рікДержавний комітет ветеринарної медицини України
1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону у сфері діяльності органу виконавчої влади

Протягом 2010 року Державним комітетом ветеринарної медицини та його територіальними органами здійснювалися певні заходи щодо боротьби з корупцією та запобігання її проявам відповідно до вимог законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про державну службу”, Указу Президента України від 11.09.2006 р. № 742 “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”, наказу Держкомветмедицини від 28.12.2009 р. № 573 “Про затвердження Плану заходів Державного комітету ветеринарної медицини на 2010 рік, спрямованих на запобігання корупційним та злочинним проявам”.

У Держкомветмедицини постійно аналізується стан виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, розглядаються питання щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

При проведенні нарад, семінарів, засідань “круглих столів”, лекціях, які проводяться для керівників та спеціалістів структурних підрозділів Комітету та його територіальних органів, на перше місце виноситься питання засвоєння державними службовцями вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” та спеціальних обмежень, за якими державний службовець не має права сприяти фізичним та юридичним особам у проведенні ними підприємницької діяльності з метою одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, неправомірно втручатися у діяльність інших органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень.

Для підвищення ефективності боротьби з корупційними проявами головні зусилля спрямовані на реагування окремих фактів таких проявів та на усунення умов та причин, що сприяють їм.

Відповідно до ст.13 Закону України “Про державну службу” державні службовці у визначені законодавством терміни подають відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру і майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї. Декларації про доходи заповнюються згідно з методичними рекомендаціями, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.010.2004 р. № 175.

Всі працівники Комітету письмово попереджаються про обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби знаходяться в особових справах кожного працівника. Також державні службовці Комітету та його територіальних органів під розпис, особисто, ознайомлені з Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби від 04.08.2010 р. № 214.

Фактів невжиття заходів щодо боротьби з корупцією у Комітеті не виявлено. Протягом 2010 року державні службовці установ ветеринарної медицини виконували вимоги законів України “Про боротьбу з корупцією” та “Про державну службу”.

Державні службовці Комітету до адміністративної, кримінальної відповідальності за здійснення корупційних діянь не притягувалися. Відповідно до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169, у Комітеті створена та діє комісія з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, яка ретельно вивчає подані кандидатами документи, у тому числі декларації державних службовців.

2. Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції серед
державних службовців у державному органі.

З метою недопущення випадків порушення антикорупційного законодавства через незнання нормативно-правових актів у Комітеті та його територіальних органах систематично проводилося навчання державних службовців.

На базі Київського національного університету внутрішніх справ пройшли курси підвищення кваліфікації державні службовці Комітету, які працюють у підрозділах з підвищеним ризиком корупції: сектору контрольно-ревізійної роботи, сектору управління державним майном, управління державної інспекції ветеринарної медицини.

З метою забезпечення належної роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції на базі навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ на курсах підвищення кваліфікації, організованих Головдержслужбою та Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, пройшла навчання завідувач сектору з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини.

На навчальних курсах на тему “Боротьба з шахрайством і корупцією у сфері управління державним майном”, які проводились на базі навчального-науково центру державного управління і фінансового контролю при Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка, пройшли навчання спеціалісти сектору контрольно-ревізійної роботи та сектору з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини.

Відповідно до запланованих заходів сектором з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини проведено:


12.10.2010 р. - лекцію на нараді керівників структурних підрозділів стосовно роз’яснень положень антикорупційного законодавства щодо кола суб’єктів, що підпадають під дію антикорупційних законів, які набувають чинності з 01.01.2011;

26.10.2010 р. - лекцію на нараді керівників структурних підрозділів Держкомветмедицини та його територіальних органів, за участю представників ЗМІ, які висвітлюють діяльність у галузі ветеринарної медицини, громадських організацій, наукових установ, керівництва підрозділів ветеринарної міліції - стосовно роз’яснень основних положень Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”;
29.10.2010 р. - лекцію на тему “Застосування превентивних антикорупційних заходів” з представниками, відповідальними за роботу, спрямовану на запобігання та протидію корупції головних управлінь ветеринарної медицини в Київській області, міста Києва, Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
17.11.2010 р. представником сектору на курсах підвищення кваліфікації, які проводились на базі Національної академії аграрних наук України, проведено лекцію для представників територіальних органів, регіональних служб державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті;

25.11.2010 р. проведено лекцію на тему “Боротьба з корупційними проявами” з представниками, відповідальними за роботу, спрямовану на запобігання та протидію корупції головних управлінь ветеринарної медицини в Київській області, міста Києва, Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Учасникам лекції, зокрема, надано роз’яснення кваліфікації адміністративних правопорушень та злочинів у сфері службової діяльності та відповідальності за їх вчинення.

Питання реалізації Указів Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією” і від 9 лютого 2004 року № 175 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції”, програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”, Указу Президента України від 11.09.2006 року № 742 “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”, інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру, виконання чинного законодавства про державну службу перебувають на постійному контролі та систематично розглядаються на апаратних нарадах Комітету та його територіальних органів.

Відповідно до наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 9 червня 2008 року № 103 “Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефонною “гарячою лінією” звернення, що надходять, приймаються працівником сектору з питань запобігання та протидії корупції Держкомветмедицини. Для реєстрації повідомлень заведено журнал прийому повідомлень від юридичних та фізичних осіб щодо випадків корупційних і злочинних проявів з боку працівників державних установ ветеринарної медицини.

Протягом 2010 року порушення вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, за інформацією, наданою від територіальних органів Комітету, допустили такі державні службовці: заступник начальника управління ветеринарної медицини у м. Кіровоград - Яротник Сергій Віталійович, звільнено з займаної посади наказом начальника управління ветеринарної медицини в місті Кіровограді від 22.07.2010 № 69; заступник начальника управління ветеринарної медицини у м. Керч - Денисов В.В., 22.05.2010 р. Денисов В.В. звільнений з займаної посади; головний спеціаліст управління ветеринарної медицини у м. Дубно - Якимчук Володимир Олексійович, 30 листопада 2010 р. звільнений з посади головного спеціаліста управління ветеринарної медицини у м. Дубно відповідно до п.7ст.36 КЗпП України .3. Заходи, вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи.

З метою забезпечення відкритості та прозорості робота, спрямована на запобігання та протидію проявам корупції, постійно висвітлюється в засобах масової інформації, на веб-сайті Комітету. Згідно з вимогами чинного законодавства Комітетом дотримуються принципи відкритості та доступності до державної служби шляхом широкого повідомлення про вакантні посади. Забезпечується участь громадськості у питаннях запобігання та протидії корупції, зокрема щодо виявлення фактів про вчинення корупційних правопорушень шляхом повідомлення про виявлені факти за допомогою телефону “гарячої лінії”. Постійно здійснюється оприлюднення проектів нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті Держкомветмедицини з метою здійснення громадського контролю та отримання зауважень та пропозицій, зокрема щодо дотримання законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, розміщується інформація на веб-сайті Держкомветмедицини щодо здійснених заходів, спрямованих на протидію корупції.4. Висновки та пропозиції щодо удосконалення роботи з питань
дотримання антикорупційного законодавства.

З метою зменшення проявів корупції необхідно створити дієвий механізм виявлення державних службовців, які займаються веденням приватної підприємницької діяльності особисто або через підставних осіб.

Зменшенню корупційних проявів та вчинків буде сприяти належний соціальний захист та матеріальне забезпечення державних службовців.

Внаслідок відсутності Єдиного державного реєстру осіб, які були притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення виникають проблеми з виявленням та притягненням таких осіб до дисциплінарної відповідальності, оскільки судові органи не завжди дотримуються ст.12 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, де зазначено, що постанова суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, у триденний строк направляється відповідному державному чи виборному органу для вирішення питання про звільнення особи з посади або інше усунення від виконання нею функцій держави згідно з чинним законодавством.Використання інформації Єдиного державного реєстру осіб, які були притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення дасть змогу під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на відповідні посади та осіб, які займають відповідні посади, виявляти осіб, які раніше притягалися до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

В.о. Голови М.В. Пацюк
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка