Законодавство УкраїниСкачати 212.24 Kb.
Дата конвертації14.11.2016
Розмір212.24 Kb.
Правознавство

Правові довідкові системи

http://www.rada.gov.ua/proza.htm Головна сторінка сайту "Законодавство України". Законодавство України: Універсальний пошук: Пошукова система дозволяє швидко знайти документи як за реквізитами, так i за контекстом. Групи документів: Верховна Рада України: Конституція України; Кодекси України; Закони України. Постанови - Президент України: Укази; Розпорядження. Кабінет Мiнiстрiв України: Постанови; Розпорядження. Структура всієї бази: за органами влади України; за країнами та міжнародними органiзацiями; за типами документів; по роках; за станом.

До уваги: База даних "Законодавство України" має iнформацiйний характер i не є офiцiйним друкованим виданням. Вона використовується згідно з Положенням про веб-сайт Верховної Ради України.

Законопроекти: зареєстровані за поточний тиждень; внесені на розгляд в поточному тижні; знаходяться на розгляді в комітетах; пошук за реквізитами; статистичні дані.

http://www.nau.kiev.ua/ – Нормативні акти України. НАУ-Online - це пошукова інтернет-версія правових систем НаУ. Працюючи з базами системи НАУ-Online, Ви можете: здійснювати пошук документів за реквізитами (заповнюючи картку запиту) та по дереву документів; отримувати результати пошуку у вигляді списків знайдених документів; дивитися повний текст українською мовою - безкоштовно (окрім деяких розділів, див. прайс); здійснюючи пошук по дереву документів в одній із баз, одночасно дивитися наявність перекладів на інші мови; замовити повний текст російською мовою; замовити повний текст англійською мовою.

http://www.nbuv.gov.ua/law/ Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях: Закони України. Укази Президента України. Постанови Верховної Ради України. Постанови Кабінету Міністрів України. Нормативні акти міністерств і відомств України. Інструктивні та методичні матеріали Бібліотеки. Програмні документи інших держав -

http://www.liga.kiev.ua / – Діловий портал

http://www.aba.kiev.ua / – Проекти нормативних документів, комерційні права
Підручники

Аграрне право України

Підручник. Автор: За ред. О.О. Погрібного

Видавництво: К.: Істина – Рік видання: 2007 - Сторінок: 448

Мова: російська. Розмір: 2.3. mb [PDF]

У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб’єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.http://knigi.tr200.ru/v.php?id=230811
Адвокатура України

О.Д.Святоцький, М.М.Михеєнко

Розбудова правової держави є неможливою без створення гарантій для захисту прав людини, без забезпечення механізму функціонування такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура.

У пропонованому навчальному посібнику авторами зроблена перша спроба викласти основи організації і діяльності адвокатури в Україні. Автори вдячні рецензентам — доктору юридичних наук, академіку Академії правових наук України, віце-президенту Академії правових наук України Ю.М. Грошевому і кандидату юридичних наук, доценту В.П.Шибіко за їх конструктивну допомогу в підготовці навчального посібника. Вони будуть також вдячні всім читачам за зауваження на навчальний посібник, які будуть ретельно вивчені і враховані при подальшій роботі щодо його вдосконалення.http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=91&lang=book
Адміністративне право України

Підручник - Автор: За ред. Ю. П. Битяка – Видавництво: Юрінком Інтер – Рік видання: 2007 - Сторінок: 544

Мова: українська

Формат: pdf. Розмір: 1.35 Мб

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування визначаються основні питання курсу адміністративного права України.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.http://knigi.tr200.ru/v.php?id=266382

Банківське право

Костюченко О. А. Банківське право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 168 с.

У посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Банківське право», висвітлюються поняття і джерела банківського права, визначене правове положення Національного банку України і комерційних банків, теоретичні і практичні питання правового регулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та операцій з цінними паперами. Наводяться понятійні визначення, що робить посібник доступним для читача і сприяє оволодінню «азбукою» з банківської діяльності, а також додаються зразки основних банківських договорів.

Посібник написаний з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування. Розрахований на студентів юридичних та економічних вузів, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права.http://6201.org.ua/load/72-1-0-501
Господарське законодавство

Автор: Мачуський В. В., Постульга В. Є. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.

У пропонованому посібнику відповідно до програми курсу та на основі чинного законодавства України висвітлено найважливіші питання правового регулювання господарської діяльності. Розглянуто зокрема такі проблеми: основи регулювання господарської діяльності; засади державного регулювання господарської діяльності; суб’єкти господарювання; майнові засади господарювання; господарські зобов’язання; юридична відповідальність суб’єктів господарської діяльності; захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання; правове регулювання банкрутства; правовий захист економічної конкуренції; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; правове регулювання інвестиційної діяльності; статус вільних економічних зон в Україні; правове регулювання ринку фінансових послуг; правові засади контролю господарської діяльності.

Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.http://6201.org.ua/load/72-1-0-648
Господарське право

Автор: Вінник О.М. - © Видавництво “Атіка”, 2004

У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 липня 2004 р. висвітлюються основні теми та інститути господарського права - як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб'єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов'язання, господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства), так і спеціальної частини (особливості правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері капітального будівництва, інноваційної, фінансової та біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання).

Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, юристів-практиків, підприємців, а також для всіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.http://textbooks.net.ua/content/category/19/19/25/
Екологічне право

Автори: Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.http://textbooks.net.ua/content/section/20/26/
Житлове право України

Автор: М.К.Галянтич, Г.І.Коваленко - Художнє оформлення видавництва “Юрінком Інтер”, 2002

Посібник базується на структурі житлового законодавства, в роботі аналізується сучасне житлове законодавство України, зазначаються шляхи удосконалення правового регулювання в житловій сфері.

Розглядаються правові питання щодо забезпечення громадян жилими приміщеннями, користування житловим фондом, його схоронності, експлуатації, ремонту та приватизації. Окремі розділи присвячено висвітленню питань захисту прав та законних інтересів громадян у житловій сфері та відповідальності за правопорушення.

Розраховано на викладачів та студентів юридичних вузів і факультетів, юристів, практичних працівників і широке коло читачів, яких цікавлять питання житлового законодавства.

http://textbooks.net.ua/content/category/7/32/13/
Земельне право України

Автор: М.В.Шульга та ін. - 2004

У підручнику на основі чинного земельного законодавства викладено найбільш принципові положення, які стосуються земельної реформи, питань права власності на землю, права користування землею в ринкових умовах.

Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм вищих юридичних навчальних закладів.

Для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів-правознавчих, аграрних та землевпорядних спеціальностей вузів, а також широкого кола читачів, які цікавляться земельно-правовими проблемами.

http://textbooks.net.ua/content/category/12/12/18/
Зразки оформлення документів: Для підприємств та громадян

Головач А.С. — Донецьк: Сталкер, 1997. — 320 с- ISBN 966-7104-59-1

У книзі А.С.Головача, доцента кафедри права Донецької державної академії управління, який має ряд книг і публікацій з питань документування, подані відомості про системи документації та діловодство в управлінській діяльності; викладені сучасні вимоги до складання і оформлення службових та особистих документів з урахуванням змін державних стандартів. Наведені зразки найбільш поширених з них, які складаються підприємствами, установами, організаціями, а також заяв громадян у різні інстанції.

Призначена для працівників діловодства і широкого кола населення.http://uareferats.com/index.php/book/details/163

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.

У посібнику розглядаються теоретичні положення інформаційних систем і технологій. Визначаються шляхи використання в юридичній діяльності експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, Інтернет-технологій. Аналізуються проблеми і засоби захисту інформації, системи автоматизації діловодства та ділових процесів, системи електронної комерції. Розглядаються правові інформаційно-пошукові системи. Докладно описано інформаційні системи органів законодавчої та судової влади, прокуратури, Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ.

Призначений для студентів юридичних спеціальностей.http://6201.org.ua/load/72-1-0-593
Історія держави і права зарубіжних країн:

Посіб. для підготов, до іспитів /В. І. Орленко, В. В. Орленко. -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 244 с. - (Бібліотечка студента).

Викладення матеріалу в посібнику здійснюється на основі типової програми з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн", яку вивчають у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації. Автори коротко, майже в конспективній формі, охарактеризували основні риси права та держави провідних цивілізацій в історичній ретроспективі. Така форма подання матеріалу дає змогу ефективно готуватися до заліків та іспитів із цієї дисципліни, швидко повторити пройдений матеріал або зорієнтуватися в новому.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю як денної, так і заочної форм навчання.

Кількість сторінок: 244

http://chtyvo.org.ua/authors/Orlenko_VI/Istoria_derzhavy_i_prava_zarubizhnykh_krain/
Історія держави і права України

Хрестоматія з історії держави і права України

А.С.Чайковський та ін.

У хрестоматії вміщено законодавчі та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до сьогодення.

Збірка надасть можливість поглибленого вивчення найважливіших проблем вітчизняної історії держави і права.

Розрахована на студентів, слухачів, аспірантів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, широкий читацький загал.

Упорядники: А. С. Чайковський (керівник), доктор історичних наук, професор, дійсний член Української академії історичних наук; О. Л. Копиленко, доктор юридичних наук, професор, дійсний член Академії правових наук України; В. М. Кривоніс, кандидат історичних наук, доцент; В. В. Свистунов, доцент; Г. І. Трофанчук, кандидат історичних наук, доцент.http://textbooks.net.ua/content/section/11/17/
Історія політичних і правових вчень

Автор: Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г.

"Історія політичних і правових вчень" належить до теоретико-історичних дисциплін, які мають світоглядний характер. З одного боку, цей курс пов'язаний з дисциплінами історичного циклу: "Історією держави і права іноземних держав", "Історією держави і права України", а з іншого — з дисциплінами теоретичного циклу, зокрема з "Теорією держави і права". Тому, приступаючи до вивчення цієї дисципліни, необхідно засвоїти, що вона має два аспекти — історичний і теоретичний, оскільки досліджує особливий предмет: історію виникнення і розвитку теоретичних знань людства про державу, право, політику й законодавство. А втім, предметом дослідження "Історії політичних і правових вчень" є не всі знання про державу чи право, а лише ті, що їх було теоретично обґрунтовано та концептуально викладено, тобто ті, які пізнавальною глибиною й цінністю перевершують повсякденні форми відображення політико-правової дійсності, де основою є життєвий досвід, почуття та емоції.

http://textbooks.net.ua/content/category/11/35/17/
Конкурентне право

Автор: Удалов Т.Г.

У навчальному посібнику розглянуто основні аспекти правового захисту економічної конкуренції в Україні, окреслено поняття й види конкуренції та монополії, висвітлено основні положення законодавства про захист економічної конкуренції. Посібник містить навчальну програму курсу “Конкурентне право України”.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних і економічних навчальних закладів та широке коло таких користувачів, як підприємці, посадові особи органів влади та управління.http://textbooks.net.ua/content/section/22/28/
Конституційне право України

Підручник. Автор: Фрицький О.Ф. - Видавництво: Юрінком Інтер

Рік видання: 2002

Сторінок: 536. - Мова: російська. - Розмір: 2.49 MB [DOC]

У підручнику розглядаються особливості конституційного права України як галузі національного права, науки та навчальної дисципліни; Конституція України як Основний Закон держави, загальні засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми народного волевиявлення; конституційно-правові основи організації здійснення державної влади: законодавчої, виконавчої, судової, влади Президента України; територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.

Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців юридичних та гуманітарних вищих навчальних закладів.

http://knigi.tr200.ru/v.php?id=76303
Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій

Автор: П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. —К.: МАУП, 2001. — 216 с. — Бібліогр.: с. 211–212. - ISBN 966-608-092-3

Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни “Криміналістика”. Висвітлено теоретичні та методологічні засади криміналістики, а також викладено навчальний матеріал розділу “Криміналістична техніка”.

Для студентів вищих навчальних закладів.http://chitalka.info/pr1_5/pr1_5index.htm
Кримінологія

Автор: .Ф.Іванов., О.М.Джужа

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформнформаційування й розбудови державно-правової системи.

Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.http://textbooks.net.ua/content/section/8/11/
Кримінально-виконавче право України:

Курс лекцій. Семаков Г. С, Гель А. П., Київ, 2000

Мета пропонованого курсу лекцій з дисципліни "Кримінально-виконавче право України" — допомогти студентам при засвоєнні теоретичного навчального матеріалу: ознайомити з основними правовими інститутами, що регулюють процес виконання кримінальних покарань в Україні, а також з організацією діяльності та структурою органів держави, на які покладено виконання вироків судів до кримінальних покарань.

http://pravoznavec.com.ua/books/205/29/#chlist
Митне право України. Конспект лекцій

Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навч. посібник. — Харків: Еспада, 2002. — 290 с.

Запропонований читачеві посібник є відображенням нового еволюційного етапу становлення митного законодавства та митної справи в Україні і першим виданням після прийняття нового МК України. В основу структури посібника покладено МК України. Він включає основи державної митної політики та її пріоритети, специфіку, предмет, метод та структуру митного права, його співвідношення з базовими галузями права, основні принципи митного регулювання та митного контролю, правове положення та види митних органів, основні митні операції та типові порушення митного законодавства. Звертається увага на заходи профілактики та способи виявлення порушень митного законодавства.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів Ш—IV рівня акредитації з підготовки юристів. Але він буде корисним кожному, хто перетинає кордон та провозить речі, предмети та товари.http://readbookz.com/books/189.html
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Автор: Гребельник О. П.

У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин у сфері зовнішньої торгівлі. Проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Велику увагу приділено аналізу митних режимів експорту, реекспортуй імпорту, реімпорту, а також тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, магазину митної торгівлі та ін. Висвітлено засади організації та здійснення системи митного контролю та митного оформлення. Теоретичний матеріал супроводжується практичними рекомендаціями та прикладами.

Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.http://pidruchniki.com.ua/00000000/ekonomika/mitne_regulyuvannya_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti_-_grebelnik_o_p
Міжнародне право

Авторський колектив: Буроменський М. В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України (керівник авторського колективу), 2006

Пропонований посібник з міжнародного права розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”. Посібник містить викладення основних тем з курсу навчальної дисципліни “Міжнародне право”.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного публічного права.http://textbooks.net.ua/content/section/3/9/
Міжнародне приватне право

Автор: Дахно І.І. - Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни “Міжнародне приватне право”. Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.

Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, а також для широкого кола читачів, для яких міжнародне приватне право становить професійний інтерес.http://textbooks.net.ua/content/category/3/33/9/
Основи інформаційного права України

Автор: B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін.

Це перший в Україні навчальний посібник з курсу "Інформаційне право". У посібнику розкриваються зміст, сутність та найважливіші особливості нового для нашої країни соціально-юридичного феномену — інформаційного права. Наводяться визначення основних понять та категорій. Висвітлюються базові принципи правового регулювання суспільних відносин в умовах формування інформаційного суспільства.

Посібник розрахований насамперед на студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, державним службовцям, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавлять інформаційні правовідносини, інформаційна культура та інформаційна безпека як складові інформаційної політики України.http://textbooks.net.ua/content/section/21/27/
Правознавство:

Підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко,

С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.

Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.

Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу «Правознавство», вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.

http://uploading.com/files/get/eee9641a/
Право інтелектуальної власності

Автор: Підопригора О.А та ін.

Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту.

Даний підручник слугуватиме надійним джерелом відповідних навчальній програмі знань не лише студентам, а й широкому колу читачів.http://textbooks.net.ua/content/section/30/36/
Право соціального забезпечення

Автор: Ярошенко І.С.

Посібник призначений для вивчення дисципліни “Право соціального забезпечення” студентами юридичних факультетів усіх форм навчання. В ньому аналізуються державно-правові засади соціального захисту в Україні, детально розглядаються організаційно-правові форми соціального забезпечення, визначаються види соціальних виплат, підстави та порядок їх призначення. Навчальний матеріал ґрунтується на чинному законодавстві України, міжнародних правових нормах та працях науковців.

http://textbooks.net.ua/content/section/31/37/
Прокурорський нагляд в Україні

Автор: І.Є.Марочкін, П.М.Каркач, Ю.М.Грошевой та ін.

У підручнику на основі чинного законодавства і прокурорської практики розглядається діяльність органів прокуратури України. Наводяться визначення основних понять та категорій. Підручник розрахований на студентів, слухачів, курсантів вищих юридичних навчальних закладів. Книга буде також корисною викладачам, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавить діяльність органів прокуратури України.

http://textbooks.net.ua/content/section/33/39/
Система правоохоронних органів України

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — Опришко І. В., Сидорчук Л. А. К.: КНЕУ, 2003. — 203 с.

У посібнику надаються методичні рекомендації щодо викладання курсу «Система правоохоронних органів України», висвітлюються основні поняття курсу, питання стосовно діяльності судових та правоохоронних органів України, їх структури та організації функціонування. Матеріал, викладений в посібнику, базується на теоретичних засадах, чинному законодавстві та практиці діяльності судових та правоохоронних органів України. Докладно розглядається організація суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, митних органів, юстиції, нотаріату, адвокатури.

Розраховано на викладачів і студентів юридичних вузів і факультетів вищих закладів освіти, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.http://6201.org.ua/load/71-1-0-430
Судова медицина та психіатрія

для студентів V курсу юридичного факультету всіх форм навчання з дисципліни [Навч.–метод. комплекс] /Укл. В.І. Берзінь , І.І. Лановенко – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2009. – 56 с.

Судова медицина, як самостійна медична дисципліна займає одне із провідних місць серед різних галузей знань, активно сприяє установленню істини і дотриманню законності в кримінальному і цивільному судочинстві. Зростаючі можливості судово-медичної експертизи, впровадження в практику нових, все більш досконалих та інформативних методів досліджень приводять до підвищення ролі і ефективності судової медицини в розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів та розгляді цивільних справ. Тому знання сучасних можливостей судової медицини та психіатрії як науки і вміле використання на практиці результатів судово-медичних досліджень є необхідними умовами підготовки висококваліфікованих юристів.

http://library.socosvita.kiev.ua/nmk/187.pdf
Теорія держави і права

Автор: Волинка К.Г.

У посібнику розкриваються фундаментальні питання теорії держави і права. Провідними ідеологічними засадами, що лягли в його основу, виступають принципи пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, правової соціальної держави, панування права і верховенства правового закону, демократії, законності. При написанні посібника використано матеріали, що охоплюють широке коло державознавчих і правознавчих концепцій.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також всіх, хто цікавиться теорією державно-правового розвитку України.http://textbooks.net.ua/content/section/25/31/
Українське цивільне право

Автор: Заіка Ю.О.

Посібник адресований студентам, які працюють і відвідують "не всі лекції", в кого неділя не завжди вихідний, кому не вистачає однієї ночі перед іспитом, але хто встигає дивитися телевізор, ходити на футбол і на побачення, допомагати батькам чи тещі садити картоплю, водити дочку чи сина до дитячого садочка, мріє отримати окрему квартиру і пройтися "попід руку по Хрещатику".

http://textbooks.net.ua/content/section/10/16/
Цивільний процес

Автор: А.В.Андрушко, Ю.В.Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І.Угриновська та ін.

У навчальному посібнику, побудованому за системою та положеннями Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, розкриті загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розкриваються інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, у тому числі цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, процесуальні питання виконання судових рішень, а також загальні положення міжнародного цивільного процесу.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків. Може бути цікавим для усіх, хто цікавиться процесуальним порядком захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.http://textbooks.net.ua/content/section/34/40/
Філософія права

Автор: авторський колектив за заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом кафедри філософії Національної академії внутрішніх справ України відповідно до програми курсу "Філософія права". У посібнику подається визначення предмета філософії права, співставляються різні погляди на предмет філософії права. Особлива увага приділяється методології та інструментарію філософії права, розкриваються її історичні типи крізь призму правової антропології та епістемології, право розглядається як продукт культурно-цивілізаційного процесу.

http://textbooks.net.ua/content/section/26/32/
Фінансове право

Навч.-метод. посіб. для самост.вивч.дисц. Легкова М. Ф. — К.: КНЕУ, 2005. — 119 с.

Дисципліна «Фінансове право» вивчається студентами юридичних і неюридичних спеціальностей усіх форм навчання. Навчально-методичний посібник «Фінансове право» містить методичні вказівки, плани семінарських занять, термінологічні словники, основоположних понять, навчальні завдання та завдання для перевірки знань і списки рекомендованої літератури до кожної теми. Посібник також містить програму навчальної дисципліни «Фінансове право», завдання для блочно-модульного контролю знань і список літератури до всіх всього курсу.

Стане в нагоді студентам усіх форм навчання, які вивчають фінансове право, аспірантам, викладачам, а також науковцям.http://6201.org.ua/load/71-1-0-476
Юридична деонтологія

Автор: Сливка С.С.

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передового досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного розвитку.

Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з правознавства та філософії права.http://textbooks.net.ua/content/section/27/33/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка