Законодавства, види, розмір стягнення» «Корупційний злочин і правопорушення є діянням винним»Скачати 68.66 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір68.66 Kb.
«Склад злочину. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, види, розмір стягнення»
«Корупційний злочин

і правопорушення

є діянням винним»

Корупційні діяння вважаються закінченими з моменту незаконного або протиправного одержання особою матеріальних благ.

Порушення спеціальних обмежень з моменту вчинення зазначених у диспозиції статті дій або бездіяльності і відповідальності за них настає незалежно від одержання особою матеріальних та нематеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.
З об’єктивної сторони правопорушення характеризується діянням у формі прийняття особою неправомірної вимоги. При цьому виконання або невиконання в інтересах іншої особи будь-яких дій з використанням службового становища не є обов’язковою об’єктивною ознакою.

Суб’єктами правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

Із суб’єктивної сторони правопорушення характеризується умисною формою вини.

У протоколі про вчинення корупційного правопорушення має бути зазначено: у чому виявився умисний характер таких дій; наявність мети з підтвердженням відповідними доказами.
Дисциплінарна відповідальність за здійснення корупційного діяння є похідною від адміністративної відповідальності за такі ж правопорушення.
Підстави і порядок залучення особи до дисциплінарної відповідальності за здійснення корупційного діяння:
Проведення службової перевірки, термін якої не може перевищувати двох місяців;
Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ.
***Після закінчення розслідування відповідним державним органом (посадовою особою) не може бути прийняте рішення про застосування до винного іншого вигляду дисциплінарного стягнення, окрім звільнення з посади, оскільки останнє передбачено як єдино можливий вигляд дисциплінарного стягнення за корупційні правопорушення.
Цивільно-правову відповідальність за вчинення корупційних правопорушень державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, зобов'язаний нести, наприклад, у разі заподіяння їм фізичного, морального або майнової шкоди фізичним і юридичним особам та в інших випадках.

Матеріальну відповідальність особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі вчинення ним корупційного правопорушення, може нести в разі, якщо, наприклад, це правопорушення пов'язано із заподіянням шкоди установі зайвими грошовими виплатами.


***Цивільно-правова і матеріальна відповідальності за корупційні правопорушення є додатковими видами відповідальності
Адміністративна відповідальність за корупційні діяння
Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено главою 13а «Адміністративні корупційні правопорушення»

Посилено кримінальну відповідальність за:

- службове підроблення

- службову недбалість

- отримання хабара

- пропозицію або дачу хабара

- провокацію хабара або комерційного підкупу.


Встановлено кримінальну відповідальність за:

- комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права (санкції - залежно від обставин злочину);

- підкуп особи, яка надає публічні послуги (санкції - залежно від обставин злочину)- ст.368-3;
- зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги - аудитором, нотаріусом, оцінювачем, експертом, арбітражним керуючим, незалежним посередником, членом трудового арбітражу, третейським суддею (арешт до 6 міс. або обмеження свободи до 3 р., а при тяжких наслідках - позбавлення волі на термін 5 - 8 р.)- ст.368-4;
- зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (штраф 100-400 н.м.д.г. або арешт до 3 міс., а при тяжких наслідках - 400 - 900 н.м.д.г. або позбавлення волі на 3 - 6 р.)- ст.364-1;
- перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права (обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років, а при тяжких наслідках - позбавлення волі до 7 років)- ст. 365-1;
- зловживання впливом (покарання - позбавлення волі на термін 3-8 років з конфіскацією майна)- ст. 369-2;
- незаконне збагачення (штраф - 500-1000 н.м.д.г. або обмеження волі до 2 р., а при особливо великих розмірах - позбавлення волі на термін 5-10 р.)- ст.368-2.
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ

1.недоброчесність державних службовців

2.виникнення конфлікту інтересів

3.безконтрольність з боку керівництва

4.наявність дискреційних повноважень
Недоброчесність державних службовців. Етично-психологічні аспекти та соціально-правові фактори мають досить великий вплив на сумлінність державних службовців при виконанні останніми посадових обов'язків, оскільки державний службовець завжди приймає рішення у першу чергу на підставі власного досвіду, психологічного відношення до виконуваної роботи, а також ґрунтуючись на особистих переконаннях і персональному соціально-матеріальному становищі.

До того ж, під час добору осіб на посаду державного службовця одним із вагомих критеріїв є, зокрема, така моральна риса, як доброчесність (чесність, моральність, добропорядність).


Виникнення конфлікту інтересів. Наявність реальних або таких, що видаються реальними, суперечностей між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Державні службовці повинні знати основні принципи і норми, якими вони мають послуговуватися в повсякденній роботі, та межі допустимої поведінки.
Наявність дискреційних повноважень. Наявність можливості діяти на власний розсуд створює умови для вчинення корупційних правопорушень.

Дискреційні повноваження:

- дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) на власний розсуд оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини;

- на власний розсуд обирати одну із декількох, запропонованих у проекті нормативно-правового акта, форм реагування на даний юридичний факт;

- надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) на власний розсуд вибирати міру публічно-правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб реалізації;

- дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) обрати форму реалізації своїх повноважень - видання нормативного або індивідуально-правового акта, вчинення (утримання від вчинення) адміністративної дії;

- наділяють орган (особу, уповноважену на виконання функцій держави) правом повністю або частково визначати порядок здійснення юридично значущих дій, у тому числі строк та послідовність їх здійснення;

- надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави) на власний розсуд визначати спосіб виконання управлінського рішення, у тому числі передавати виконання прийнятого рішення підлеглим особам, іншим органам державної влади та місцевого самоврядування, встановлювати строки і процедуру виконання.


Безконтрольність з боку керівництва. З метою недопущення (запобігання) виникнення такого корупційного ризику саме безпосереднім керівництвом контроль має здійснюватись:

- систематично, тобто нести регулярний характер, або постійно;

- всебічно, тобто найбільш охоплювати всі питання та напрямки роботи;

- шляхом перевірки не тільки тих службовців, які мають слабкі результати роботи, а й тих, що мають добрі результати;

- об'єктивно, тобто виключати упередженість;

- гласно, тобто результати контролю повинні бути відомі тим особам, які підлягали контролю;

- результативно (дієво), тобто в залежності від результатів контролю мають вживатись відповідні заходи.

Також, для запобігання виникнення цього ризику необхідним є такий обов'язковий захід, як надання безпосереднім керівництвом державним службовцям практичної допомоги в реалізації поставлених завдань.

В найкращому випадку контроль з боку керівництва має містити всі перераховані категорії, внаслідок чого буде усунуто умови для виникнення корупційних ризиків.
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Метою введення Реєстру є забезпечення проведення перевірок відомостей про осіб, які претендують на заняття певних посад в державних органах.


Аналіз відомостей про осіб, що вчинили корупційні правопорушення, дозволить визначити посади державної служби, пов'язані з найбільшими корупційними ризиками.
Наявність реєстру, в якому зберігаються відомості про осіб, що вчинили такі правопорушення, є виховною, стримуючим чинником, який дозволить підвищити доброчесність поведінки публічних службовців.
Відповідно до частини другої статті 21 закону "Про принципи запобігання і протидії корупції" дані про осіб, яких притягнули до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень, повинні вноситися до Реєстру в 3-денний термін з дня набирання чинності відповідного вирішення суду.
Дані про осіб, внесених до єдиного державного Реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, видаються по запитах органів державної влади або місцевої самоврядності при проведенні спеціальної перевірки кандидата на посаду в державному органі.
При цьому такі дані будуть видані лише за наявності письмової згоди цього кандидата на проведення спеціальної перевірки.
НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ

Заборона особам, які припинили службу, укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо такі особи протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій.


Заборона розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом.
Заборона особам, які припинили службу, представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка