Закон України "Про пожежну безпеку" Правила пожежної безпеки в УкраїніСторінка1/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3


Лекція

Тема. Організація забезпечення пожежної безпеки
Навчальна література:

 1. Закон України "Про пожежну безпеку"

 2. Правила пожежної безпеки в Україні

 3. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования"

 4. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ "Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"

ПОЖЕЖНА СТАТИСТИКА

Пожежі стали однією із серйозних причин втрати ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Відчутні збитки завдаються не тільки економіці, але й культурним надбанням як національного так і світового значення. Катастрофічні наслідки спостерігалися у Чорнобилі, сеульському готелі, банківській конторі в Сан-Пауло, московському готелі “Росія”, Санкт-Петербурзькій бібліотеці, бакинському метрополітені, самарському будинку УВС тощо /1,2/.

Щороку на земній кулі виникає майже 7 млн. пожеж, в середньому кожні 5 секунд у світі трапляється пожежа. Одночасно та безперервно у світі відбувається 500-600 пожеж. Кожного року внаслідок пожеж гине в середньому 65-70 тис. осіб, отримують опіки та травми більше 1 млн. осіб. Людство несе великі матеріальні втрати, що перевищують сотні мільярдів доларів. /3/.Таблиця 1. Загальні дані про пожежі та наслідки від них в Україні з наростаючим підсумком за 12 місяців 2011 р. у порівнянні заналогічним періодом 2010р.
Таблиця 1 - Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2010÷2011 рокиз/п

Назва показників

2011 рік

2010 рік

Тенденція

по країні,

+/-, в %

% від

загальної

кількості

Загальні дані про пожежі

1

Кількість пожеж


60790

62207

-2,3

-

2

Збитки прямі, тис. грн.

802846

666594

20,4

-

3

Збитки побічні, тис. грн.

1856855

1677690

10,7

-

4

Загинуло людей унаслідок пожеж

2869

2819

1,8

-у т.ч. дітей та підлітків до 18 років

92

95

-3,2

3,2

5

Загинуло людей унаслідок пожеж у містах

1396

1378

1,3

48,7

6

Загинуло людей унаслідок пожеж у селах

1473

1441

2,2

51,3

7

Травмовано людей на пожежах

1525

1537

-0,8

-

8

Знищено, пошкоджено будівель і споруд (од.)

23018

22293

3,3

-

9

Знищено, пошкоджено техніки (од.)

3387

3047

11,2

-

10

Загинуло людей унаслідок пожеж, на 100 тис. населення

6,3

6,2

1,6

-

11

Кількість пожеж на 10 тис. населення

13,3

13,6

-2,2

-

12

Збитки прямі на 10 тис. населення, (тис. грн.)

175,3

146,0

20,1

-

13

Кількість пожеж у містах

37807

39889

-5,2

62,2

14

Кількість пожеж у селах

22983

22318

3,0

37,8

Об’єкти пожеж

1

Споруди виробничого призначення

507

437

16,0

0,8

2

Торговельно-складські споруди

816

886

-7,9

1,3

3

Соціально-культурні, громадські та

адміністративні споруди

454

471

-3,6

0,7

4

Тваринницькі будівлі

26

33

-21,2

0,04

5

Інші сільськогосподарські об’єкти

99

121

-18,2

0,16

6

Споруди житлового сектора

47114

49129

-4,1

77,5у т.ч. житлові будинки

18627

19188

-2,9

30,6

7

Інші об’єкти

11774

11130

5,8

19,5

Причини виникнення пожеж

1

Підпал

2487

2226

11,7

4,1

2

Несправність виробничого обладнання

138

118

16,9

0,2

3

Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок

11408

11699

-2,5

18,8

4

Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, ТГ агрегатів та установок

4524

4177

8,3

7,4

5

Необережне поводження з вогнем

37275

38808

-4,0

61,3

6

Пустощі дітей з вогнем

967

910

6,3

1,6

7

Інші причини

3991

4269

-10,1

6,6

ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ

Необережне поводження з вогнем 61 %

Порушення правил монтажу та експлуатації

електроприладів 18 %

Порушення правил монтажу та експлуатації

приладів опалення 11 %

Пустощі дітей з вогнем 7 %

Підпали 2 %

Невстановлені та інші 1 %


В Україні щодоби підрозділи пожежно-рятувальних сил виїжджають за сигналами тривоги більше 600 разів, беруть безпосередню участь у гасінні від 150 до 200 пожеж, ліквідації 50 і більше аварій, під час яких гине більше 10 осіб, знищується більше 50 будівель та 7 одиниць техніки. Починаючи з 1996 року щорічна загибель людей на пожежах більш ніж удвічі перевищує показники початку 90-их років.

Порівняно з країнами ближнього зарубіжжя, Україна займає одне з провідних місць за кількістю пожеж та негативних наслідків від них. Показник загибелі людей, у розрахунку на 1 млн. населення в Україні, перевищує такий же показник у провідних країнах світу у 2-8 разів.

Тенденція росту загибелі людей на пожежах у нашій державі зберігається і досі. Майже третину всіх промислових об’єктів України становлять підприємства, пов’язані з виробництвом, переробкою та зберіганням сильнодіючих отруйних, вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин.

Тільки один нафтопереробний завод зосереджує на своєму промисловому майданчику від 300 до 500 тис. тон вуглеводневого палива, енергоємність якого еквівалентна 3-5 мегатонам тротилу.


Організація забезпечення пожежної безпеки.

Розробка нормативно-правової бази.

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища (ст. 29 Конституції).

Для того щоб організовувати забезпечення пожежної безпеки необхідно розробити відповідну законодавчу і нормативно-правову базу згідно з якою необхідно проводити відповідну роботу. Така законодавча і нормативно-правова база створені.

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, закон України "Про пожежну безпеку", інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження КМ України, рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції.
Деякі нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки


 1. Закон України “ Про пожежну безпеку” від 29.11.94

 2. “Правила пожежної безпеки в Україні” від 01.09.95

 3. “Правила технічного утримання установок пожежної автоматики” від 09.10.2000

 4. “Типове положення про пожежно-технічну комісію” від 27.09.94

 5. “Положення про добровільні пожежні дружини (команди)” від 27.09.94

 6. “Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України” від 11.12.2003

 7. “Типове положення про службу пожежної безпеки” від 10.12.2003

 8. “Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок їх організації” від 11.12.2003

 9. “Перелік видів продукції протипожежного призначення, що підлягає сертифікації” від 26.07.94

 10. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

 11. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

 12. ДБН В.1.1..-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

 13. ДСТУ 2272 –93 Пожежна безпека. Терміни та визначення

“Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки” затверджений наказом МВС України від 04.12.96 №833 містить більше 400 нормативних актів. Веде реєстр, поповнює і переглядає УкрНДІПБ МНС України . Телефон для довідок: 280-13-97.


Забезпечення пожежної безпеки.

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях покладається на квартиронаймачів і власників.
Правила пожежної безпеки в Україні.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об’єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки. що експлуатуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах і є обов’язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами. установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.


Система оцінки пожежо- і вибухонебезпеки речовин і матеріалів.

Для того, щоб оцінити пожежну небезпеку того чи іншого об’єкту, будівлі чи приміщення необхідно знати, а які речовини знаходяться на об’єкті, які вони мають вибухопожежонебезпечні характеристики, тобто необхідно знати систему оцінки пожежо- і вибухонебезпеки речовин і матеріалів.За здатністю речовин і матеріалів горіти вони класифікуються групами горючості, поділяються на 3 групи:

 • негорючі речовини і матеріали, які не здатні горіти на повітрі під впливом вогню або високої температури¸ не спалахують, не тліють, не обвуглюються. Але ці речовини можуть бути пожежовибухонебезпечні (наприклад, окисники або речовини, які виділяють горючі продукти при взаємодії з водою, киснем повітря, або один з одним);

 • важкогорючі – речовини і матеріали, які здатні горіти (спалахувати, тліти, обвуглюватися) на повітрі при дії джерела запалювання чи високої температури, але не здатні самостійно горіти після його усунення;

 • горючі – речовини і матеріали, які здатні займатися (тліти, обвуглюватися) від дії джерела запалювання і самостійно горіти (тліти, обвуглюватися) після його усунення. Горючі рідини з температурою спалаху не більше 61 оС в закритому тиглі або 66 оС у відкритому тиглі відносять до речовин, що легко займаються (ЛЗР). Особливо небезпечними є ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 оС.

Гази – речовини, тиск насиченої пари яких за температури 25 оС і тиску 101,3 кПа перевищує 101,3 кПа.

Рідини – речовини, тиск насиченої пари яких за температури 25 оС і тиску 101,3 кПа менше 101,3 кПа. До рідин відносять також тверді речовини, що плавляться з температурою плавлення або каплепадіння менше 50 оС.

Тверді речовини і матеріали – індивідуальні речовини і їх суміші з температурою плавлення або каплепадіння більше 50 оС, або речовини, які не мають температури плавлення (дерево, тканина).

Пил – подрібнені тверді речовини і матеріали з розміром частинок менше 850 мкм.

Температура спалаху – найменша температура конденсованої речовини (рідини), за якої в умовах спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара, яка спалахує у повітрі від джерела запалювання; стійкого горіння при цьому не виникає. Для характеристики пожежної небезпеки конденсованих речовин: ацетон мінус 17,80С; бензин мінус 370С; метанол 60С.

Спалах – швидке (τ < 5 с) згоряння газопароповітряної суміші над поверхнею горючої речовини, яке супроводжується короткочасним видимим світінням.

Температура займання – найменша температура речовини (крім газів), за якої в умовах спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару і гази з такою швидкістю, що при дії на них джерела запалювання спостерігається займання.

Займання – полум’яне горіння речовини, яке ініціюється джерелом запалювання і продовжується після його усунення.

Температура самозаймання – найменша температура навколишнього середовища, за якої в умовах спеціальних випробувань спостерігається самозаймання речовини.

Самозаймання – різке збільшення швидкості екзотермічних об’ємних реакцій, яке супроводжується полум’яним горінням і/або вибухом.

Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум’я (займання, НМЗ, ВМЗ) – мінімальний (максимальний) вміст горючої речовини в однорідній суміші з окисником, при якому можливе поширення полум’я по суміші на будь-яку відстань від джерела запалювання.

Температурні межі поширення полум’я (займання) – такі температури речовини, за яких її насичена пара утворює в окиснювальному середовищі концентрації, які рівні відповідно нижній (нижня температурна межа) і верхній (верхня температурна межа) концентраційним межам поширення полум’я.


Речовина

Температура самозаймання

Піролізний газ

530 оС

Мазут

380 оС

Al(C2H5)3

мінус 68 оС

Білий фосфор

10 оС
Речовина

Снмз (% об.)

Свмз (% об.)

ацетон

2,6

12,8

ацетилен

2,5

81,1

водень

4,1

74,2

бутан

1,9

8,5

бензин

0,96

4,96

метан

5,3

14

аміак

15

28

Умови безпеки: 0,9 Снмз
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка