Закон України «Про охорону дитинства»Скачати 128.49 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір128.49 Kb.
Адміністрація Миронівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1


Витяги з нормативно-правових актів України щодо відповідальності батьків за невиконання обов’язків по вихованню дитини

Закон України «Про охорону дитинства»

Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитин.

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини.

На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів.

Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей.

Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством України.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.

У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров’ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я дитини, який потребує термінового медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.

Цивільний кодекс України

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану шкоду самостійно на загальних підставах.

2. У разі відсутності у малолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої неї шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальниками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини …

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України (2001-05, 2002-05), якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальний кодекс України

Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Сімейний кодекс України

Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав

1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.Закон України «Про освіту»

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України

3. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

56. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.


МИРОНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 1
Н А К А З

від 06.09.2012року № 110

Про заборону користування

у навчальному закладі

мобільними телефонами

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2007 року № 420, рішення педагогічної ради школи від 30.08.2007 р. та з метою створення сприятливих умов для навчання, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу,

Н А К А З У Ю

1. Заборонити використання мобільних телефонів під час проведення навчально - виховного процесу (уроків, виховних заходів, нарад ) для всіх його учасників - учнів, вчителів, батьків).

2. Протягом робочого дня використовувати мобільні телефони під час перерв між уроками чи у вільний від занять час.

3.Класним керівникам 1-11-х класів :

3.1. довести даний наказ до відома учнів та батьків на класних батьківських зборах ( під підпис);

3.2. провести бесіди про шкідливість впливу мобільного зв’язку на стан здоров’я дітей.

4. У випадку порушення даного наказу :

вперше – виноситься попередження з відповідним записом до учнівського щоденника;

вдруге – мобільний телефон конфіскується класним керівником чи вчителем - предметником та повертається лише батькам з проведенням профілактичної бесіди;

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою


Директор школи Л.С. Капустей

З наказом ознайомлені:
МИРОНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 1

Н А К А З

від 06.09.2012року № 109

Про заборону користування

у навчальному закладі

сторонніми речами

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2007 р. за № 420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу», вимог Статуту школи, установлених норм і правил поведінки у Миронівській ЗОШ №1


НАКАЗУЮ:
1. Заборонити використання сторонніх речей під час навчально-виховного процесу.
2. Установити, що мобільні телефони, плеєри, іграшки та речі, які не використовуються під час навчально-виховного процесу не входять до переліку необхідного навчального приладдя учнів.
3. Класоводам та класним керівникам:
3.1. Довести даний наказ до відома учнів та їх батьків.
4. Розмістити даний наказ на web-сайті школи.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Л.С. Капустей

З наказом ознайомлені:МИРОНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 1

Н А К А З

від 06.09.2012року № 108

Про заборону тютюнопаління у школі

На виконання наказу МОН України від 08.11.2004 р. № 855 "Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді” та з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової залежності серед учнів школи, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, вільного від тютюнового диму

Н А К А З У Ю:

1. Заборонити працівникам школи та учням тютюнокуріння у приміщеннях та на території навчального закладу.  1. Заступнику директора школи з ВР Сухобрус Т.В., медсестрі Бурдун П.П., учнівському самоврядуванню:

2.1. Активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед учнів, батьків та працівників школи.

2.2. Розробити конкретні заходи антинікотинової профілактичної роботи серед учнів школи.

2.3. Обновити в школі куточки і стенди з анти тютюнової пропаганди.

2.4. Разом з центром здоров’я проводити зустрічі з учнями, батьками, працівниками школи лікарів, психологів тощо на тему: "Профілактика тютюнопаління”, "За здоровий спосіб життя”.

2.5. Особливу увагу по профілактиці тютюнокуріння звернути на роботу серед дівчат – майбутніх матерів.

2.6. Силами адміністрації, медсестри учнівського самоврядування, батьківської громадськості проводити рейди-перевірки щодо тютюнокуріння, заслуховувати злісних порушників на Раді профілактики, дисциплінарних лінійках, відображати в стіннівках, повідомляти батьків.

2.7. Залучати психологічні служби для проведення психолого-педагогічних, діагностичних досліджень, анкетування, індивідуальної роботи, проведення бесід з учнями на предмет виявлення тютюнозалежних учнів.


  1. Завідуючій шкільною бібліотекою Висоцькій Л.М. організувати виставки і огляди спеціальної літератури, плакатів, методичних посібників, проводити бесіди та лекції з профілактики тютюнокуріння тощо.

  2. Класним керівникам, вчителям школи постійно проводити роботу з учнями та батьками про шкідливі звички та їх попередження, звертати увагу на стан дитини, її самопочуття та поведінку, попереджувати паління та вживання наркотичних засобів.

  3. Вчителям фізичного виховання Галеті В.М., Гуленку Я.Д. пропагувати здоровий спосіб життя, залучати учнів, до спортивних занять, секцій, участі в спортивних змаганнях тощо.

  4. Медичному персоналу школи проводити санітарно-просвітницьку роботу з учнями щодо здорового способу життя та попередження шкідливих звичок.

  5. Черговому адміністратору, черговим вчителям, черговим по школі постійно контролювати та попереджувати спроби учнів палити в приміщенні та на території школи.

  6. Класним керівникам:

8.1. Провести класні та учнівські збори, на яких подати інформацію про змістцього наказу. Суворо заборонити батькам курити поблизу школи.

8.2. Провести цикл бесід із учнями та їхніми батьками про захист здоров’я та забезпечення та забезпечення права людей жити у середовищі не забрудненому тютюновим димом, запобігання наркоманії та зміцнення здоров’я.  1. Довести до відома учнів, батьків та працівників школи, що невиконання даного наказу є порушенням Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку, Єдиних вимог для учнів і веде до дисциплінарної відповідальності та штрафних санкцій.

  2. Наказ довести до кожного учня школи (під підпис), до відома батьків та працівників школи.

  3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Л.С. Капустей


ТЕКСТ СПІЛЬНОГО ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТЕРСТВ ДО БАТЬКІВ
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерство освіти, науки, молоді і спорту вкрай занепокоєні станом, що склався з попередження травмування і загибелі дітей. Як свідчить статистика, кількість випадків дитячого травматизму від нещасних випадків, пов’язаних із транспортом, під час пожеж та на воді, випадкових механічних удушень, закупорки дихальних шляхів значно збільшилась. Критичний стан, що склався із зростанням кількості смертельних випадків, та травмуванням серед дітей, змушує міністерства звернутися до кожного громадянина країни, особливо батьків.
ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ
За статистикою, в нашій країні в мирний час нещасні випадки призводять до загибелі 4 дітей, щотижня-цілого класу школярів і щороку-майже двох тисяч юних громадян! Біда трапляється тоді, коли дітей залишають на призволяще, там де на кожному кроці на них чатує небезпека. Незабаром осінні канікули. На жаль канікули не проходять без прикрих випадків ( пожеж, утоплення), що виникають з вини дітей. Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки-першопричини сумних та трагічних наслідків.
ШАНОВНІ БАТЬКИ

Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуйтесь правил безпечної поведінки в побуті. Це варто зусиль! Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми про це. Пам’ятайте, що вимірюватимуться ці хвилини ціною життя. А щоб неждана мить не стала сумним відтінком біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пам’ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас!

Пам'ятка для батьків на час канікул1.  Осінні канікули тривають з 25.10.2012 по 31.10.2012 р.

2. Не залишайте дітей без нагляду. Ви повинні знати, де знаходиться ваша дитина протягом дня і ночі.

3. Слідкуйте, щоб діти обережно поводилися з вогнем.

4. Забороняється вживати в їжу малознайомі і незнайомі гриби і ягоди.

5. Використання піротехнічних засобів небезпечне для життя і здоров’я.

6. Нагадуйте дітям, що необхідно бути обережними, уважними на вулиці, при переході дороги; дотримуватися правил дорожнього руху.

7. Не дозволяйте, щоб діти ходили на водоймища. Не купатися в холодну пору.

8. Нагадуйте правила поводження з побутовим газом під час користування газовими плитами.

9. Пам’ятайте про правила поводження з бездоглядними свійськими тваринами.

10. Не допускайте, щоб Ваші діти вживали алкогольні напої.

11. Необхідно дбати про своє здоров'я; проводити профілактичні заходи проти грипу і застуди.

12. Дотримуватися часового режиму при перегляді телевізора і роботі на комп'ютері.

13. В разі необхідності телефонуйте: 

ПРИ ПОЖЕЖІ – 101

ДО МІЛІЦІЇ - 102

                              ШВИДКА ДОПОМОГА - 103                                   СЛУЖБА ГАЗУ - 104


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка